Tom Lacres

 • Aankoop steamer

  Door het succes van het dorpsrestaurant en maaltijden aan huis is er beslist om een extra steamer aan te kopen voor de keuken in het WZC. De prijs van de steamer bedraagt € 5.800.

 • Gift aan OCMW

  Tijdens de OCMW-raad werd er een schenking van € 300 gedaan door De Landelijke Gilden van Sint-Margriete en van € 500 euro door beweging.Net van Groot-Sint-Laureins. Het bedrag van € 800 zal gebruikt worden voor het fonds Kinderarmoede van OCMW Sint-Laureins. Bedankt aan beide organisaties voor deze mooie gift!

 • Dagopvang en 7 assistentiewoningen komen er

  De OCMW-raad heeft beslist om een dagopvang uit te bouwen evenals 7 assistentiewoningen waarvan 5 met 1 éénpersoonsslaapkamer en 2 met 1 tweepersoonsslaapkamer. Het project ‘assistentiewoningen’ wordt voorzien van een ruime gemeenschapsruimte en een uitgebreide werking. De OCMW-raad opteert voor de methodiek van design & build. Daartoe zal een dossier ‘bepalen voorwaarden en wijze van gunnen” voorbereid worden voor de OCMW-raad van juni.

   

 • Wijziging opnamebeleid WZC

  In het WZC wordt gewerkt met 4 wachtlijsten. De eerste 2 wachtlijsten is voor senioren met een zwaar zorgprofiel uit Sint-Laureins en buiten Sint-Laureins. De volgende 2 wachtlijsten is voor senioren met een licht zorgprofiel uit en buiten de gemeenten. Er is echter de vaststelling dat veel mensen die op de wachtlijst staan niet naar het rustoord komen wanneer er een kamer vrij komt. Dit zorgt voor veel extra werk in het WZC. De OCMW-raad nam daarom de beslissing dat na twee weigeringen de persoon die weigert onderaan op de wachtlijst komt te staan op datum van de tweede weigering. Deze persoon wordt ook 'passief' op de wachtlijst. Dat wil zeggen dat deze persoon terug zelf moet melden aan het rustoord wanneer hij of zij wel naar het rustoord kan komen. Op dat ogenblik zal het WZC terug contact opnemen wanneer er een kamer vrij is. De senior die op de wachtlijst staat verliest hierdoor niet zijn plaats, maar wordt alleen nog gecontacteerd als hij zelf het signaal geeft om te worden opgenomen.

 • Werken telefonie kunnen van start gaan

  Tijdens de OCMW-raad van april werd de overheidsopdracht gegund zodat de firma die de opdracht kreeg toegewezen over kan gaan tot het uitvoeren van de werken. Het is de bedoeling dat de ganse telefonie in OCMW, WZC en gemeente vernieuwd wordt.

 • Aankoop schrobzuigmachine

  Voor de poetsdient in het WZC wordt er een nieuwe schrobzuigmachine aangekocht. De totale prijs bedraagt € 6.700. Eerder werden al de poetskarren van het poetspersoneel volledig vernieuwd.

   

 • Vrijwilligers in het zonnetje gezet

  Vrijwilligers in het zonnetje gezet

  Het is een jaarlijks terugkerend gebeuren. “Tijdens de week van de vrijwilligers zetten we jullie heel graag eens in de bloemetjes” vertelde OCMW-voorzitter Tom Lacres. “Als vrijwilligers binnen het OCMW en onze gemeente nemen jullie heel wat taken op. Een welgemeend dank je wel met een etentje is dan ook beslist op zijn plaats.” Lacres kan binnen Sente rekenen op zowat 80 vrijwilligers.

  Bron: het Nieuwsblad

 • OKRA Sint-Laureins zestig jaar jong

  OKRA Sint-Laureins zestig jaar jong

  Het gebeurt niet elke dag dat we een vereniging kunnen huldigen die 60 jaar wordt” opende Lacres (Samen) zijn speech in de raadszaal van het Sentse gemeentehuis.  “OKRA is dan ook niet zomaar een vereniging. We schrijven 2 mei 1957 toen de Kristelijke Beweging voor Gepensioneerden (KGB) in Sint-Laureins werd opgericht door Hugo Vercraeye. Er werden 96 leden aangesloten en het lidgeld bedroeg toen nog 60 Belgische franken. De opstart van een vereniging voor senioren was geen gemakkelijke opdracht. Meester Vercraeye was de eerste voorzitter en na hem passeerden diverse voorzitters de revue: meester Dupré, André Haverbeke, Jeroom Van Hoecke, Marcel De Neve, Julia Cusse, oud-burgemeester Jozef Van Braeckel en vandaag in een duobaan Madeleine Vereecke en Katrien Huyghe.” Okra Sente telt ondertussen 270 leden waarvan de oudste 98 jaar jong is.

  Het gebeurt niet elke dag dat we een vereniging kunnen huldigen die 60 jaar wordt” opende Lacres (Samen) zijn speech in de raadszaal van het Sentse gemeentehuis.  “OKRA is dan ook niet zomaar een vereniging. We schrijven 2 mei 1957 toen de Kristelijke Beweging voor Gepensioneerden (KGB) in Sint-Laureins werd opgericht door Hugo Vercraeye. Er werden 96 leden aangesloten en het lidgeld bedroeg toen nog 60 Belgische franken. De opstart van een vereniging voor senioren was geen gemakkelijke opdracht. Meester Vercraeye was de eerste voorzitter en na hem passeerden diverse voorzitters de revue: meester Dupré, André Haverbeke, Jeroom Van Hoecke, Marcel De Neve, Julia Cusse, oud-burgemeester Jozef Van Braeckel en vandaag in een duobaan Madeleine Vereecke en Katrien Huyghe.” Okra Sente telt ondertussen 270 leden waarvan de oudste 98 jaar jong is.

  Lees meer...

 • Vernieuwen telefonie

  Een ander project dat in de steigers staat is het vernieuwen van de telefonie in het OCMW en WZC. De telefooncentrale heeft haar beste tijd gehad en is dringend aan vervanging toe. Het vernieuwen van de telefonie zal gebeuren in één dossier met de gemeente Sint-Laureins zodat alle diensten gebruik kunnen maken van de nieuwe telefooncentrale en toestellen. De kostprijs van de project wordt geraamd op € 45.000. De OCMW-raad besliste dat het OCMW de overheidsopdracht zal uitschrijven en toewijzen. De gemeenteraad zal tijdens haar volgende zitting zich aansluiten bij deze overheidsopdracht.

   

   

 • WIFI en brandveiligheid in rustoord

  Het dossier elektriciteitswerken werd gegund tijdens de OCMW-raad van februari. In dit dossier zit het plaatsen van WIFI in het ganse WZC en aanpassingen doen inzake brandveiligheid. Meer specifiek gaat het over het plaatsen van de elektriciteitsverbindingen naar de nieuwe brandwerende deuren. Bij een brand sluiten deze deuren dan automatisch.

   

 • Renovatie polyvalente zaal WZC

  Tijdens de OCMW-raad van februari werd een voorstel van planning en fasering betreffende de renovatie van de polyvalente zaal in het WZC goedgekeurd. De volgende stap is nu dat het aangestelde architectenbureau AIKO het bestek opmaakt voor de gunning van de werken. Het is de bedoeling dat dit dossier voor de zomervakantie door de OCMW-raad wordt goedgekeurd.

   

 • Jobstudenten gezocht

  Het WZC zoekt voor de zomervakantie volgende jobstudenten:

  - 2 fulltime jobstudenten in de verzorging tijdens de maand juli;

  - 2 fulltime jobstudenten in de verzorging tijdens de maand augustus;

  - 1 jobstudent (30,4/38 of 38/38) in de keuken tijdens de maand juli;

  - 1 jobstudent (30,4/38 of 38/38) in de keuken tijdens de maand augustus;

  - 1 of 2 halftime (19/38) jobstudenten in de poetsdienst tijdens de maand juli;

  - 1 of 2 halftime (19/38) jobstudenten in de poetsdienst tijdens de maand augustus.

  Meer info over hoe je je kandidatuur kan indienen vind je op de website van het OCMW Sint-Laureins.

   

 • Indexering dagprijs rustoord

  De OCMW-raad keurde de indexering van de dagprijs goed voor het WZC (rustoord). De nieuwe dagprijzen zijn:

  - gewone 1-persoonskamer: € 51,29

  - grote 1-persoonskamer: € 54,80

  - kamer kortverblijf: € 59,57

  De nieuwe dagprijs gaat in vanaf 1 maart 2017.