• Warande 2: onduidelijkheid blijft

  bentille
  In het najaar van 2007 zou er meer duidelijkheid komen over Warande 2. Dit kondigde de schepen van Ruimtelijke Ordening toch aan tijdens de gemeenteraad van september 2007. Omdat er sindsdien niks meer werd vernomen vroeg Samen raadslid Marleen Goossens hoe ver dit dossier nu stond. Uit de uitleg van de schepen kon worden afgeleid dat er nog steeds wordt gepraat doch zonder concreet resultaat. Duidelijk werd wel dat de plannen voor een grote sociale woonwijk nog niet van de baan zijn. Samen is daar geen voorstander van en kiest voor een sociale mix. Dit betekent dat de sociale woningen worden verspreid over verschillende wijken in alle deelgemeenten en niet in één wijk worden geconcentreerd.

 • Samen realiseert wekelijkse ophaling van het glas

  glasOp het dorpsplein in Sint-Laureins staat er met de regelmaat van de klok glas naast de glasbakken omdat deze propvol zitten. Samen drong al aan op het bijplaatsen van een extra glasbak, wat ondertussen gebeurde. Maar dit blijkt nog niet te volstaan. Daarom vroeg Samen raadslid Eddy Roets om een extra ophaalronde van het glas in te voeren. Het voorstel werd goedgekeurd door de gemeenteraad. De firma die het glas komt ophalen zal dit nu wekelijks doen in plaats van drie keer per maand. Samen is tevreden met deze beslissing want een nette en propere gemeente vinden wij zeer belangrijk.

 • Zijbermen in de Eerstestraat zakken weg

  Door de werken op de Expresweg ter hoogte van de Peperstraat wordt al het verkeer omgeleid langs de Eerstestraat. Samen stelde zich van bij het begin al vragen bij deze omleiding. Zo is de Kruiskenstraat één meter breder dan de Eerstestraat en dus beter geschikt voor een omleiding. Samen vroeg om de omleiding anders te organiseren. Maar dit was onmogelijk volgens het gemeentebestuur.

   

  Nu blijkt dat Samen gelijk krijgt. De zijbermen in de Eerstestraat zijn kapot gereden en verzakt. Het bestuur voerde al steenpuin aan om wat zijbermen te versterken maar bij regenweer verzakt alles opnieuw. Zeker omdat het zwaar verkeer blijft voorbij denderen. Nu de werken langer duren dan voorzien zal de toestand er niet op verbeteren. De enige oplossing is een herziening van de omleiding, maar dat kan blijkbaar niet. Het wordt dus bang afwachten hoe de Eerstestraat er zal bijliggen na de werken.

   

  Eerstestraat 1

  Eerstestraat 2Eerstestraat 3
  Eerstestraat 4Eerstestraat 5

 • Julie 4 India

  Julie
  Julie Van Hecke trekt 5 maanden naar Indië om daar les te geven aan de straatkinderen in Andhra Pradesh. Dit mooie initiatief kost echter flink wat geld. Om haar financieel een duwtje in de rug te geven werd een toneelvoorstelling georganiseerd in het rusthuis en was er een benefiet in Jeugdhuis Opsenter. Dankzij het enthousiasme van Julie kwamen er heel wat mensen langs om haar te steunen.

  Ook vanuit Samen steunen wij Julie en verzamelden wij uit eigen zak een bedrag om haar project te ondersteunen. Wij wensen Julie heel veel succes in Indië en we zullen haar grote avontuur zeker en vast volgen. Dat kan iedereen trouwens via haar weblog. Klik op de link 'Julie 4 India' (links op deze weblog) of surf naar www.julie4india.waarbenjij.nu

  Op de foto (van links naar rechts): Marleen Trenson, Tom Lacres, Julie Van Hecke, Lieve Van Hijfte, Caroline Meire en Jenny Soberon.

 • Punten Samen gemeenteraad

  1. Verkeerssituatie en staat wegdek Eerstestraat
  2. Warande 2
  3. Glascontainers gemeenteplein Sint-Laureins

  Meer info volgt later.

 • Gemeenteraad 24/01/2008 om 19.30 uur

  • 1. Mededeling van het besluit van de heer Gouverneur dd. 03.12.2007 tot goedkeuring van de begrotingsrekening en jaarrekening 2006; 
  • 2. P.O.B. – Addendum bij de Ovinob samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sint-Laureins en de provincie Oost-Vlaanderen. – Goedkeuring;
  • 3. Deontologische code gemeentepersoneel.- Vaststelling;
  • 4. Private verkaveling. – Beslissing inzake het wegtracé en de zaak der wegen voor een verkaveling tussen de Ketterijstraat, het Stee, het gemeentelijk speelplein en de Jeronymus Lauwerijnstraat;
  • 5. Principebeslissing grondruil van percelen grond te 9988 Sint-Laureins, sectie B, nrs. 651/deel, 652e/deel en 629m/deel;
  • 6. Renovatie schoolsite Watervliet. – Principebeslissing;
  • 7. Aankoop informaticamateriaal. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze;
  • 8. Aankoop nadarafsluiting. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze;
  • 9. Aanleg drukriolering en fietspad langsheen de gewestweg N434 Lege Moerstraat – Hoogte – deel Moerstraat. Goedkeuring ontwerp en plannen;
  • 10. V.M.W. – Uitbreiding waterleidingsnet ter bevoorrading van 5 sociale woningen in de Rommelsweg te Sint-Laureins. – Kosten ten laste van de sociale huisvestingsmaatschappij;
  • 11. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van het invoeren van een snelheidsbeperking tot 70 km/uur op de N456 (Ketterijstaat) vanaf kmp. 25,2 tot aan het verkeersbord bebouwde kom, en vice versa;
  • 12. Fiscaliteit. – Belasting op het sluikstorten;
  • 13. Dienstverlenende vereniging Veneco²:A)  Voorstel statutenwijziging. – Goedkeuring;B)  Buitengewone Algemene Vergadering 20.03.2008. – Benoeming gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;C)  Buitengewone Algemene Vergadering 20.03.2008. – Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger

   Punten Samen volgen later.

 • Gratis Valentijnsontbijt op 17 februari

  decorationOok dit jaar biedt Samen een gratis Valentijnsontbijt aan. U kan genieten van dit lekkere ontbijt op zondag 17 februari vanaf 9 uur in de parochiezaal te Sint-Laureins. Inschrijven kan tot 14 februari bij al onze bestuursleden. Een mail sturen kan ook (zie de linkerkolom op deze blog). Vermeld wel uw naam en het aantal personen. Iedereen is van harte welkom!

 • OCMW-voorzitter belooft beterschap

  RusthuisTijdens de eerste OCMW-raad van het jaar gaf de OCMW-voorzitter toe dat hij in 2007 niet zo'n goede beurt maakte. Zijn aanpak bleek in veel dossiers verkeerd te zijn en hij beloofde aan de raadsleden beterschap voor 2008. Hiermee bevestigt hij dat de oppositie die Samen voerde tegen zijn manier van werken terecht was. Het is positief dat de voorzitter nu zelf inziet dat het zo niet verder kan. De toekomst zal uitwijzen hoe hij hier in de praktijk werk van zal maken. Een snelle oplossing voor de malaise bij het personeel zou alvast een stap in de goede richting zijn. Het voorstel van Samen biedt in dat opzicht trouwens de oplossing. Samen is dus blij met de woorden van de voorzitter maar zal hem wel beoordelen op zijn daden.

 • Rusthuis zoekt personeel

  ocmwOp de website van de gemeente Sint-Laureins staan drie vacatures open voor het rusthuis. Het gaat om twee verpleegkundigen en één medewerk(st)er voor de keuken. Volgens de jobbeschrijving gaat het om jobs in een 'dynamisch en vooruitstrevend' RVT. De realiteit is echter veel minder fraai. Er is totaal geen sprake van een dynamisch en vooruitstrevend (personeels)beleid. Dat ligt zeker niet aan het personeel dat zich krom werkt om al het werk gedaan te krijgen. De oorzaak ligt bij de bestuurders die de ogen sluiten voor de problemen. Ook als er mensen blijven vertrekken wegens de slechte werksituatie gebeurt er niks. Hopelijk brengt 2008 de meerderheid tot het inzicht dat de voorstellen van Samen een oplossing bieden. Het personeel kan er alleen maar wel bij varen.

 • Weblog in de pers

  decoration
  SINT-LAUREINS - Tom Lacres, oppositieleider voor Samen in de raad van Sint-Laureins, opende een blog op het internet. Hij is hiermee de eerste politicus in de gemeente met een eigen blog.
  'Ik wil regelmatig iets schrijven over de politiek in onze gemeente' zegt Lacres. 'Natuurlijk zullen ook andere zaken uit Sint-Laureins aan bod komen. Zo is het meteen duidelijk wat mijn mening is over een aantal dingen. Een omweg heb ik daar niet voor nodig.'

  Lacres is al jaren politiek actief. Hij werkte ruim tien jaar in de Wetstraat, onder meer bij gouverneur André Denys en minister Marc Verwilghen. Professioneel is Lacres actief bij de firma Attentia als adjunct-directeur. Hij houdt er zich bezig met alles rond zelfstandigen en kleine ondernemingen. Binnen de politiek Sint-Laureins is hij actief als voorzitter van oppositiepartij Anders. (wet)

 • Gemeentebestuur gebuisd

  Waarom verhoogt het gemeentebestuur de waterbelasting zo fors? Het antwoord vinden we terug in 2006. Toen verschenen interessante cijfers over de aanleg van rioleringen in de Vlaamse gemeenten. De cijfers gaven een overzicht van hoe ver alle gemeenten stonden op dat ogenblik. Sint-Laureins eindigde op een derde plaats … tenminste als we de rangschikking van achteraan beginnen te lezen. Onze gemeente presteerde immers het slechtst van alle 308 Vlaamse gemeenten, op twee na dus. Sint-Laureins had eind 2006 een rioleringsgraad van 37,7% gerealiseerd. Een dikke buis dus. Het gevolg is dat ons bestuur nu een tweede zit heeft en in versneld tempo buizen moet aanleggen. De factuur voor deze buis betalen wij allemaal.

 • Nieuwe Klaroen: Sentse drukkers in de kou

  KlaroenHet Sentse bestuur vindt dat de drukkers uit de eigen gemeente niet in staat zijn om de nieuwe Klaroen te drukken. Het schepencollege schreef immers zes drukkers aan om een prijsofferte op te maken, maar onder hen was geen enkele drukker uit onze gemeente. Voor één van de grootste gemeentelijke drukopdrachten worden de eigen zelfstandigen dus koudweg genegeerd. Ze krijgen zelfs niet eens de kans een prijsvoorstel te maken. Dit is onaanvaardbaar. Zelfstandigen die in onze gemeente wonen en belastingen betalen moeten minstens de kans krijgen om mee te dingen naar deze opdracht. Dit voorval bewijst nog eens dat het Sentse bestuur niet het minste respect heeft voor de eigen zelfstandigen.

 • Gemeentebestuur verhoogt waterbelasting fors

  decorationDe start van het nieuwe jaar brengt ook minder prettig nieuws. Het gemeentebestuur verhoogt immers de belasting op water met 25%. Concreet betaalt u nu voor 1 kubieke meter verbruikt water 1 euro belasting aan de gemeente. Voor een gemiddeld gezin komt dit neer op een jaarlijks bedrag van 120 euro. Deze belasting wordt niet geïnd door de gemeente, maar wordt verrekend in uw waterfactuur. Niet echt een voorbeeld van open en eerlijke communicatie dus. Samen staat niet achter deze belasting op water omdat het een taks is op een basisbehoefte. Net nu ook de prijs op energie zo sterk stijgt vindt Samen een waterbelasting een asociale maatregel. De tweede reden van ons verzet is de vaststelling dat deze belasting het gevolg is van het stilzitten van het bestuur in het dossier van de waterzuivering. Later geef ik daar meer uitleg over.

 • De aftrap: waarom mijn blog?

  NicolasZiezo mijn blog is een feit. Vanaf nu zal ik hier regelmatig iets schrijven over de politiek in Sint-Laureins, maar ook wel eens over iets anders uit mijn gemeente. Zo is ook duidelijk wat mijn mening is over een aantal zaken. Een omweg heb ik daar namelijk niet voor nodig, wat sommigen daarover ook mogen denken. Een open en duidelijke communicatie is mijn handelsmerk. Voor de rest wil ik nog niet teveel schrijven, maar gewoon starten met een foto. Een bijzondere foto samen met mijn zoontje Nicolas. Want hij geeft mij al 14 maanden een fantastisch gevoel. 

  Veel leesplezier!