• Schepen van Financiën deelt blanco cheque uit

  decoration
  Het gemeentebestuur wil van het sociaal huis een duur prestigeproject maken. En er zijn letterlijk geen financiële grenzen. De ontwerper van het nieuwe gebouw mag tekenen wat hij wil en dit zonder enige beperking in kostprijs. De schepen van Financiën geeft een blanco cheque en hij vindt dit ook de normaalste zaak van de wereld. Als iemand een huis bouwt dan teken je ook eerst een plan, het budget dat zie je daarna wel is zijn uitleg.

  Dat is een zeer verontrustende manier van werken voor een schepen van Financiën. Want als je wil bouwen of verbouwen dan werk je bij mijn weten altijd binnen een vooropgesteld budget. En als je met het geld van de gemeenschap werkt dan doe je dat zeker. Dat dit niet gebeurt toont aan op welke onzorgvuldige manier dit bestuur omgaat met het geld van ons allemaal. In de volksmond heeft zoiets Sinterklaaspolitiek.

 • Sociaal huis wordt peperduur prestigeproject

  ocmwDe meerderheid loopt al enkele jaren rond met het plan om een sociaal huis te bouwen. Op zich is er niets mis met een sociaal huis, maar het bestuur wil er een perperduur prestigeproject van maken. Dit is voor niets nodig. Een sociaal huis wil niet zeggen dat er een nieuw gebouw moet komen, maar wel dat er een centraal aanspreekpunt moet zijn voor mensen met sociale moeilijkheden. 

  De logische oplossing is dus dat het sociaal huis komt op de site van het OCMW aan de Rommelsweg. Daar zijn alle diensten van het OCMW en het rusthuis gecentraliseerd. Maar de meerderheid wil dit niet en houdt vast aan haar duur prestigeproject. Hun enige probleem is hoe ze dit aan de bevolking gaan uitleggen. De aap komt nu uit de mouw.

  Het nieuwe plan is om een nieuwbouw te zetten "ergens tussen het gemeentehuis, de gemeenteschool, het Roelandshof en de sporthal". In die nieuwbouw zullen naast het sociaal huis ook enkele burelen komen voor de gemeentelijke diensten en de gemeenteschool. Alles wordt dus op één hoop gegooid en dit heeft een duidelijke reden. De meerderheid hoopt de kostprijs van haar duur project goed te kunnen praten door het project uit te breiden naar de gemeentediensten en de gemeenteschool.

  Samen is niet te spreken over deze manier van werken en verzet zich dit soort oude politiek. Er is zelfs niet eens een schatting van de kostprijs voor dit project. Dit is gewoon slecht bestuur. Onze gemeente blijft massa's geld blijft pompen in projecten die hun doel voorbij schieten. Ondertussen zijn er geen centen voor zaken die wel moeten gebeuren en gaan de belastingen omhoog.

  Meer info over dit prestigeproject volgt later.

 • Autorally: burgemeester neemt geen voorzorgen

  decorationEnkele weken terug passerde 'De rally van de Vlaamse Ardennen' in onze gemeente. Probleem is dat niet alle wagens zich aan de snelheidslimiet hielden en door de landwegen en bochten kwamen gescheurd. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Op de politieraad vroeg ik hoe de toestemming tot stand kwam voor zo'n rally en of er enig toezicht was tijdens de doortocht.

  Het antwoord van de Sentse burgemeester was dat de evenementencel toestemming had gegeven en dat de organisatoren beloofd hadden de verkeersregels te respecteren. Dat was voor haar voldoende. Ik ben het daar mee oneens. Als er geen controle is door de politie hoe weet je of de wagens zich aan de snelheid houden? Een minimale controle door de politie tijdens zo'n rally is dus noodzakelijk. Ten tweede zou het goed zijn dat op voorhand de omwonenden worden ingelicht. Maar ook dat was niet nodig blijkbaar.

  De burgemeester van Sint-Laureins laat autorally's toe zonder dat de nodige voorzorgen worden genomen. Dat is onverantwoord. De vraag is niet dat een burgemeester alle risico's wegneemt voor wat in de gemeente gebeurt. Dat is onmogelijk en niemand vraagt dat ook. Maar we mogen wel verwachten dat een burgemeester een minimum aan voorzorgsmaatregelen neemt. Dat is hier niet gebeurd en is compleet onverantwoord. Hopelijk is de aanpak de volgende keer beter.

 • Met belgerinkel naar de winkel

  decorationHet gemeentebestuur van Sint-Laureins zal deelnemen aan de actie 'Met belgerinkel naar de winkel'. Deze actie wil de mensen stimuleren om met de fiets naar de winkel te gaan. Allemaal heel mooi natuurlijk, maar het bestuur zou er beter voor zorgen dat er nog winkels zijn. Want echt veel winkels komen er niet bij, verdwenen zijn er nochtans genoeg. Maar ja, als het al meer dan drie jaar duurt om een pand te vinden voor een postkantoor, hoe wil je dan dat er andere winkels bijkomen? Het gemeentebestuur kan dus wel veel rinkelen met de fietsbel, de kassa's van de winkels rinkelen steeds minder.

   

 • Gemeenteraad 27/03/2008 om 19.30 uur

  1. 1.   Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) gemeente Sint-Laureins. - Goedkeuring;
  2. 2.   Sociaal Huis/Sociaal Administratief Centrum - Principebeslissing;
  3. 3.   Inrichting gebouw culturele site: A) Klankinstallatie B) Keuken en bar C) Lichtinstallatie D) MeubilairGoedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze;
  4. 4.   Gemeentelijk archief: A) Opschonen en ordenen B) Aankoop vaste rekken. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze;
  5. 5.   Actualisatie gemeentelijk mobiliteitsplan. - Principebeslissing;
  6. 6.   Aangepast ontwerp van zoneringsplan. – Goedkeuring;
  7. 7.   V.M.W. – Overeenkomst betreffende de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel. – Takenpakket 2008;
  8. 8.   Definitieve beslissing inzake plaatsnaamgeving aan de nieuwe wegenis en het lokaal bedrijventerrein en recreatiegebied, gelegen aan de Goochelaarstraat te 9980 Sint-Laureins;
  9. 9.   Gemeentelijk Basisonderwijs. – Vacant verklaring van volgende betrekkingen met het oog op een vaste benoeming:  A) Twee betrekkingen met fulltime prestaties 24/24 van leerkracht in het kleuteronderwijs  B) Eén betrekking met parttime prestaties 10/36 van zorgcoördinator.

  Punten Samen volgen later.

 • Opgelet voor flitscontroles in het weekend !

  decorationHoe vaak wordt er een bemande controle op snelheid gedaan in Sint-Laureins? En hoeveel wagens rijden te snel? De resultaten voor januari en februari geven een positief beeld. Er werden in onze gemeenten 22 flitscontroles uitgevoerd waarbij 2.595 wagens werden gecontroleerd. Slechts 53 of 2% daarvan passeerden aan een te hoge snelheid. Er waren controles in de Leemweg, Molenstraat, Sint-Jansstraat en de Kerzelaarstraat. Acht keer werd geen enkele wagen geflitst tijdens een controle.

  De gevaarlijkste dagen zijn tijdens het weekend. Zo werden op zondag 17 februari in de Leemweg 8% van de gecontroleerde wagens geflitst. Op zondag 10 februari kregen 7,7% van de gecontroleerde wagens in de Kerzelaarstraat een boete in de bus. En op zaterdag 9 februari reden 7,3% van de wagens te snel in de Leemweg. Het is dus opletten geblazen wanneer u tijdens het weekend in één van deze straten passeert met de wagen.

 • Schandalig optreden voorzitter politieraad

  decorationTijdens de Politieraad vroeg ik meer uitleg over de invoering door Eeklo van administratieve sancties. Met deze sancties kunnen overlast en kleine overtredingen worden beboet door de gemeente. Voorbeelden zijn vandalisme, sluiksorten, lawaaihinder, enz...

  Wat is het probleem? In de pers liet het bestuur van Eeklo zich ontvallen dat het niet meer wil wachten op Sint-Laureins en Kaprijke om deze sancties in te voeren. De beslissing van Eeklo is echter niet zonder gevolg. Het betekent dat er van een gezamelijk politiebeleid in de politiezone geen sprake meer is. Daarom mijn vraag op de politieraad.

  De burgemeesters van Sint-Laureins en Kaprijke verklaarden dat zij niet op de hoogte waren van de beslissing van Eeklo. Ook zij moesten het naar eigen zeggen in de krant lezen. Enige vorm van overleg met hen was er nooit geweest.

  Reden genoeg dus om aan de burgemeester van Eeklo tekst en uitleg te vragen. Maar in plaats van te antwoorden sloot hij de politieraad gewoon af. Zo'n werkwijze is onaanvaardbaar. De voorzitter van de politieraad moet de raadsleden informeren en mag zijn functie niet misbruiken om hen geen antwoord te geven. Zeker wanneer hij zelf aan de oorzaak blijkt te liggen van het ganse probleem.

  In elk geval is dit punt niet voorbij. De volgende politieraad komt dit terug op de agenda, samen met de rol van de voorzitter. Want ofwel handelt hij zonder overleg, en kan het zo niet verder. Ofwel is het daadwerkelijk zo dat Sint-Laureins en Kaprijke niet meewerken en dan moet dat ook maar eens gezegd worden.

 • Politieraad 11/03/2008 om 19.30 uur

  decorationDe politieraad bespreekt het beleid van de politie in Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke. Iedereen die dat wil kan de politieraad bijwonen, want de vergadering is openbaar. De raad gaat door in de politiehoofdpost van Meetjesland Centrum. Het adres is Tieltsesteenweg 18 te Eeklo.

  Op de agenda staat o.a. de aankoop van een interventievoertuig en vier interventiemotorfietsen. 

  Voor de politieraad diende ik volgende aanvullende punten in:

  1. 1. Rally op grondgebied Sint-Laureins
  2. 2. Vergunningen in het kader van de nieuwe wapenwet
  3. 3. Administratieve sancties op komst of niet?

  Meer info volgt later.

   

 • Containerpark kost 1 miljoen euro extra

  Groenpark
  Zes jaar geleden werd het vroegere groenpark op rechterlijk bevel gesloten. Het gemeentebestuur beloofde toen de snelle realisatie van een nieuw containerpark. Van deze belofte kwam niks in huis en het is vandaag nog steeds behelpen op het 'voorlopige groenpark' in Bentille (zie foto). Hiermee is Sint-Laureins één van de weinige Vlaamse gemeenten zonder containerpark.

  Tijdens de laatste gemeenteraad kwam dan toch het langverwachte plan op tafel. Meteen werd duidelijk welke financiële krater het containerpark slaat in de gemeentekas. Door de slechte aanpak van het bestuur is de kostprijs van het containerpark vervijfvoudigd. Dit blijkt uit de gemeentebegrotingen. De aanleg van het containerpark was voorzien voor 2004 en werd toen door de meerderheid begroot op 300.000 euro (begrotingen 2003 en 2004). Er kwam echter niks van in huis en nu is de kostprijs opgelopen tot 1.500.0000 euro (begroting 2008). Ondertussen daalden de subsidies en krijgt de gemeente nog slechts 200.000 euro subsidies. 

  Omgerekend komt dit dus neer op een meerkost van 1 miljoen euro. Samen vindt dit onaanvaardbaar. Met een snellere aanpak had het containerpark nooit zoveel geld gekost. En met 1 miljoen euro had de gemeente veel andere zaken kunnen doen voor haar inwoners. Dat zal nu niet het geval zijn. In plaats van iets te krijgen zullen de Sentenaars weer mogen betalen.

 • Geslaagde Kampioenenhulde

  decorationHet afgelopen weekend was er opnieuw de Kampioenenhulde. Het mag gezegd worden: ook dit jaar zette de Sportraad zijn beste beentje voor met een vlekkeloze organisatie. Heel wat sportfiguren en ploegen, zowel recreatief als competitief, passeerden de revue en mochten een prijs in ontvangst nemen. Allemaal zetten zij een knappe sportieve prestatie neer het voorbije jaar. De hoofdtrofee van sportfiguur competitief ging naar Frederik Willems. De renner uit Bentille dankt zijn prijs o.a. aan zijn puike prestaties tijdens de voorbije Ronde van Frankrijk.

  decorationTussen de prijsuitreikingen door was er ook sportief spektakel te zien met een hoog choreografisch gehalte. En naar goede traditie was er ook aandacht voor een nieuwe sport. Dit jaar stond het 'polegym' in de kijker. Deze van Nederland overgewaaide sport is een mix van acrobatisch turnen en krachttraining, en dit allemaal met en rond een paal. Een verrassende nieuwe sporttak dus, waar tijdens de receptie duchtig werd over nagepraat.