• Verbreding Schipdonkkanaal is niet rendabel

  Kanaal 2
  Uit de resultaten van de maatschappelijke kosten-baten analyse blijkt dat de verbreding van het Schipdonkkanaal niet rendabel is. Het programma Ter Zake kon reeds de hand leggen op de studie en vroeg een reactie van prof. G. Allaert, specialist ruimtelijke planning. Deze laatste is vernietigend voor het project. De gigantische kostprijs van 700 miljoen euro staat niet in verhouding tot het rendement dat veel te laag is. Tenzij  er wordt uitgegaan van gigantische groeicijfers die niet realistisch zijn. Maar zo krijg je natuurlijk elk project verkocht.

  De conclusie is duidelijk: het project van het Schipdonkkanaal wordt beter afgeblazen. Dit besluit sluit naadloos aan bij het standpunt van Samen. Zoals bekend zijn wij de enige partij in Sint-Laureins die zich durft uit te spreken tegen een verbreding. De burgemeester noemt dit 'een ongefundeerd emotioneel standpunt'. Ik ben benieuwd of ze ons standpunt ongefundeerd en emotioneel zal blijven vinden.

   

 • Parkeerverbod tijdens Ronde van Belgie ?

  Het zijn aandachtige lezers die deze blog volgen. Iemand signaleerde mij dat het inderdaad wel goed is dat de gemeente de mensen informeert over de Ronde van België, maar dat de info onvolledig is. Het gaat meer bepaald over het parkeerverbod tijdens de doortocht van de Ronde van België. Dat klopt inderdaad. Nergens in de mededeling van het gemeentebestuur is er sprake van een parkeerverbod in de straten waar de wielerwedstrijd passeert. Nochtans is dat altijd het geval bij de doortocht van een wielerwedstrijd. Het gemeentebestuur heeft dit dus inderdaad over het hoofd gezien, tenzij er nergens een parkeerbod zou gelden natuurlijk. Maar als dat wel het geval is zal er een tweede infoblad dienen te worden verspreid. Zoniet zullen inwoners en organisatoren de dag zelf voor een aantal onaangename verrassingen komen te staan.

 • Watervliet haalt het niet

  De teerling is geworpen in de strijd om het 'Mooiste dorp van Vlaanderen'. In de provinciale voorronde eindigt Watervliet derde na Deurle en Bazel. Geen finale dus voor Watervliet. Maar niet getreurd, de publiciteit die Watervliet kreeg is wel mooi genomen voor het toerisme in onze gemeente. Hopelijk plukt de horeca er nu ook de vruchten van.

 • Gemeentebestuur informeert over Ronde van België

  Op 28 mei passeert de Ronde van België door Sint-Laureins. Dit zal een heus evenement zijn voor onze gemeente. De doortocht zal uiteraard ook gepaard gaan met enige verkeersoverlast. In dat kader is het positief dat het gemeentebestuur daar nu wel tijdig over communiceert. Alle inwoners van de straten waar de renners langs komen kregen een bericht daarover met de nodige tekst en uitleg. Deze info is een ganse stap vooruit. Enige tijd terug was dit bijvoorbeeld niet het geval voor de doortocht van een autorally in onze gemeente. Dit werd toen door mij op de Politieraad aan de kaak gesteld. Blijkbaar met gunstig gevolg.

   

 • Sint-Laureins zit met een drugsprobleem

  Sint-Laureins zit met een dijk van een drugsprobleem. Dit blijkt uit de criminaliteitscijfers die vandaag in het Nieuwsblad staan. In onze gemeente werden in 2007 maar liefst 181 drugsdelicten geregistreerd. Dat is evenveel als in Eeklo. Het is duidelijk dat deze cijfers zeer verontrustend zijn. Een rangschikking van de buurgemeenten maakt dit nog meer duidelijk.

  Drugsdelicten in 2007

  Eeklo

  183

  Sint-Laureins 

  181

  Maldegem

  63

  Assenede

  59

  Kaprijke

  33

  De hoogte van de cijfers in Sint-Laureins kan voor een stuk verklaard worden door het feit dat onze gemeente op de route ligt van veel drugskoeriers. Ik stelde daarover trouwens al een vraag op de Politieraad waaruit dit ook bleek. Maar de cijfers tonen ook aan dat drugs, jammer genoeg, overal goed verspreid zijn én blijven. Nochtans besteedt de politie in onze zone grote aandacht aan de srijd tegen drugs, ook in onze gemeente. Als er dus één ding duidelijk blijft dan is het wel dat de strijd tegen drugs de volgende jaren onverminderd moet worden verder gezet.

   

 • Buffalo's grijpen nipt naast beker

  decoration
  De Buffalo's zijn er na een heuse spektakelmatch jammer genoeg niet in geslaagd de Beker van België te winnen. Tot 20 minuten voor het einde zag het er nochtans prima uit. AA Gent leidde met 2-1 en was de evenknie van Anderlecht. Maar in een dolle drie minuten deden twee ex-Buffalo's AA Gent de das om. Daarna kwam blauw wit er niet meer uit en controleerde Anderlecht de wedstrijd. Ondanks dit verlies was het toch een fantastische dag. Van in de ochtend vertrokken we met 250 bussen en duizenden wagens naar Brussel. De ganse E40 kleurde blauw wit. Ook de sfeer in het Buffalodorp, onder het atomium, was grandioos. Mijn stem is vandaag wel niet veel waard maar een bekerfinale is zeker voor herhaling vatbaar, en liefst niet binnen 24 jaar. Come on Blue White!

  decoration

   

 • Gemeenteraad 22/05/2008 om 19.30 uur

  1. 1. Gemeentelijk sportbeleidsplan 2008-2013. - Aanpassing;
  2. 2. V.M.W. – Aansluiting op het waterleidingsnet culturele site, Sint-Jansstraat 22, 9982 Sint-Laureins;
  3. 3. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Lokaal Bedrijventerrein en recreatiegebied’ en onteigeningsplan. – Definitieve vaststelling;
  4. 4. Toetreding tot het lokaal pact met de Vlaamse regering;
  5. 5. Toekennen éénmalige toelage:
   A) Programma ‘1000 zonnen en garnalen’;
   B) Zomerzoektocht Davidsfonds;
  6. 6. Salarisschaal gemeentesecretaris en financieel beheerder met ingang van 01.01.2007;
  7. 7. Dienstverlenende vereniging Veneco². – Algemene Vergadering 29.05.2008:
   A) Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger; B) Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
  8. 8. Opdrachthoudende vereniging IMEWO. – Algemene Vergadering 23.06.2008:
   A) Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger; B) Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

 • Positieve wending in Politieraad

  Tijdens de Politieraad gisterenavond werd tekst en uitleg gegeven over de aanpak van een gezamenlijk politiebeleid. Na de openlijke discussies de afgelopen maanden kwam er duidelijk en positief nieuws. De burgemeesters zullen werk maken van een gezamenlijk politiereglement waar het kan, met de mogelijkheid tot het opstellen van specifieke reglementen voor bepaalde gemeentelijke locaties of situaties. Een voorbeeld is de Boerekreek in Bentille. De burgemeester van Eeklo liet verstaan dat hij bereid is het reglement van Eeklo aan te passen om te kunnen komen tot een gemeenschappelijk reglement. Ook dit is goed nieuws want nu stonden de andere twee gemeenten voor voldongen feiten. Qua timing wordt gemikt op het najaar. De voorzitter van de Politieraad deelde ook mee dat hij in de toekomst meer alert zal zijn voor vragen van leden uit de Politieraad. Na de gebeurtenissen tijdens de vorige Politieraad is ook dit een positieve vaststelling.

 • Grote opkomst voor ontbijt 'Watervliet mooiste dorp'

  De campagne van 'Watervliet mooiste dorp' kende afgelopen zondag een heus hoogtepunt. Er werd een openluchtontbijt georganiseerd op het Stee. Er was heel veel volk, de zon was van de partij en het ontbijt was verzorgd en uitstekend. Tot 17 mei kan je nog steeds jouw stem uitbrengen voor Watervliet. Dit kan door een SMS te sturen met 'dorp 15' naar 3238. Of surf naar www.hetmooistedorp.be en breng daar jouw stem uit. Zeker doen!

   

  Stee 1
  Stee 2
  Stee 3
  Stee 4Stee 5Stee 6

 • Is Sint-Laureins de Calimero van de Politiezone ?

  decorationAls we de voorzitter van de Politieraad mogen geloven gedraagt Sint-Laureins zich als de Calimero van de Politiezone. Hij begrijpt niet waarom de gemeenteraad van Sint-Laureins hem unamiem vraagt werk te maken van een gezamenlijk beleid in overleg met alle gemeenten van de Politiezone. Naar eigen zeggen is er steeds overleg over alles. Blijkbaar leeft de voorzitter van de Politieraad op een andere planeet want het is net dat gebrek aan overleg dat hem wordt verweten door de burgemeesters van Sint-Laureins en Kaprijke. Met zijn uitspraken verkijkt de voorzitter alweer een kans om de plooien glad te strijken. Dit was perfect mogelijk geweest door begrip te tonen voor de oproep van Sint-Laureins. Dat is jammer want dit dreigt de ganse werking van de Politiezone te hypothekeren. Wordt vervolgd op de Politieraad volgende week dinsdag.

 • Kopieermachine van 6000 euro voor gemeenteschool

  School
  De gemeenteschool van Sint-Laureins vraagt en krijgt een nieuwe kopieermachine. Tot daar geen probleem. Alleen stelt zich de vraag of het aan te kopen toestel wel op maat is van de school. Volgens de meerderheid wel, volgens Claudine Bonamie, raadslid Samen, niet. En ze heeft gelijk.

  Uit het bestek blijkt dat het toestel over 100 gepersonaliseerde mailboxen moet beschikken. Zoveel mensen werken er niet in de gemeenteschool en zullen er ook nooit werken. Het is dus een zinloze kost. Ook moeten de gebruikers een bericht krijgen wanneer de kopieeropdracht is gebeurd. Ook dat is vreemd want leerkrachten kunnen zomaar niet weglopen uit de les. Deze twee elementen duiden al goed aan dat het toestel niet op maat is van de school.

  Samen stelde voor om een kleiner toestel te leasen en grote opdrachten uit te voeren op de kopieermachine in het gemeentehuis. Daar staat immers een apparaat van 25.000 euro. En aangezien het gemeentehuis vlak naast de school ligt is het ook praktisch haalbaar. De meerderheid ging niet akkoord en wenst een kopieermachine te kopen van 6.000 €, zonder onderhoudscontract. Een spijtige beslissing want er was een goedkoper alternatief. Vraag is ook of de school zelf zo gelukkig is met dit besluit. Een goedkoper apparaat betekent ook dat de resterende centen konden gebruikt worden voor iets anders.

 • Opnieuw omleiding langs de Eerstestraat

  Leemweg
  Vandaag starten de werken aan de Leemweg. Voor de inwoners van de Eerstestraat is dat allesbehalve goed nieuws. Want net nu de omleiding voor de werken aan de Peperstraat achter de rug zijn, krijgen ze een nieuwe omleiding voorgeschoteld. Zo zullen de zijbermen, die er al erbarmelijk bijliggen, nog verder worden kapot gereden. De vraag stelt zich trouwens of iedereen wel de omleiding zal volgen langs de Eerstestraat en niet zal kiezen voor een kortere route (langs de Boterhoek). Ook is het vreemd dat er geen gebruik wordt gemaakt van de Kruiskensstraat die één meter breder is. De inwoners van de Eerstestraat kunnen dus maar hopen dat de werken niet langer duren dan gepland. De beelden hieronder tonen hoe de bermen er nu bijliggen na maanden omleiding door de Eerstestraat.

  E1

  E2
  E3
  E4
  E5
 • Positief advies voor VK Watervliet

  Voetbal Watervliet 2
  De GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) geeft een positief advies om de gronden gelegen naast het voetbalterrien van VK Watervliet als recreatiegebied in te kleuren. De GECORO motiveert daarbij uitdrukkelijk dat er op die manier een tweede terrein kan komen voor VK Watervliet. Dit advies sluit naadloos aan bij wat Samen reeds enige tijd vraagt. Samen zette dit punt dan ook opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Samen wenst dat de gronden worden ingekleurd als recreatiegebied en dat ze ook worden aangekocht door de gemeente. Het antwoord van het gemeentebestuur was echter negatief. Volgens de schepen van Ruimtelijke Ordening moeten er nog andere adviezen komen en is er ook geen haast bij.