• Verona

  Verona
  Vandaag is ons tweede kindje geboren. Na een zoontje, Nicolas, kregen we nu een dochtertje. Ze heet Verona, weegt 3530 gram en is 52 cm. lang. Grote broer Nicolas is ontzettend lief voor zijn kleine zusje, en mama en papa zijn apetrots op haar.

   

 • Kermisuitbater uit den Oudeman in de kou

  Autoscooter
  Dat het gemeentebestuur het niet zo begrepen heeft op zelfstandigen en ondernemers is een publiek geheim. De aanleg van een KMO-zone wordt al tien jaar op de lange baan geschoven en veel zelfstandigen verlieten moegetergd de gemeente om in één van de buurgemeenten een bloeiende zaak uit de bouwen.

  Zelfs tijdens Sente kermis staan de eigen zelfstandigen in de kou. Neem nu de autoscooter. Daar hebben we iemand in Waterland-Oudeman die een autoscooter uitbaat. Maar betrokkene krijgt geen kans om met zijn autoscooter te staan op Sente kermis. Toen Samen-raadslid Eddy Roets dit punt op de gemeenteraad naar voor schoof luidde de commentaar van het bestuur dat de uitbater uit de Oudeman altijd welkom is tijdens de Winterkermis. Eddy Roets repliceerde terecht dat hij dan mag komen omdat er niemand interesse heeft in die kermis omdat ze op sterven na dood is. Of hoe dit gemeentebestuur zijn eigen zelfstandigen letterlijk in de kou laat staan.

   

 • Wie gelooft die mensen nog?

  Waar zijn de tijden dat CD&V Sint-Laureins grote folders verspreidde om de paarse regering van Verhofstadt onder vuur te nemen inzake de staatshervorming? En welke gespierde taal gebruikte de burgemeester van Sint-Laureins niet tijdens de voorbije 11 juli-viering? Het is vandaag allemaal zeer ongeloofwaardig, net zoals de rest van het CD&V beleid. Nu de postjes echt in gevaar komen wordt duidelijk wat de CD&V doet: haar kartelpartner dumpen. Daarmee is de oude CVP weer helemaal terug van weggeweest, maar dat wisten we in Sint-Laureins allang. De krant De Morgen vatte het vandaag kort en krachtig samen:

  "CD&V zou nooit in een regering stappen zonder staatshervorming, maar deed het toch.

  CD&V zou nooit in een regering stappen zonder splitsing van BHV, maar deed het toch.

  CD&V zag een federale regering waarvan de staatshervorming losgekoppeld werd niet zittten, maar stapte er toch in mee.

  Dat was voor zondag.

  CD&V vond bovendien een regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant een "regering tegen Vlaanderen".

  Sinds gisteren maakt ze ook van een dergelijke regering deel uit.

  Het lijstje gênante quotes wordt intussen heel erg lang." *

  Of om het in de woorden van Yves Leterme te zeggen: "Wie gelooft die mensen nog?"

  *Bron: De Morgen 23 september 2008 

 • Gaat "Warande 2" echt in de goede richting ?

  bentilleDe meerderheid wil Warande 2 laten realiseren door Huysman (een private verkavelaar) en door Volkshaard (een sociale huisvestingsmaatschappij). Samen is daar niet voor te vinden om twee redenen. Ten eerste is er zo voor de inwoners van de eigen gemeente geen enkele mogelijkheid om een stuk grond te verwerven in Warande 2 waar men vrij kan op bouwen, dus zonder Huysman of Volkshaard. Samen wenst dat er maximaal gronden vrij komen waar inwoners uit de eigen gemeente tegen een betaalbare prijs én in volle vrijheid kunnen bouwen. Aangezien de gemeente eigenaar is van meer dan de helft van de gronden bepaalt ze dat dus zelf.

  Ten tweede wil Samen ook niet dat er een grote "sociale wijk" komt in Warande 2. Dit betekent niet dat Samen zich kant tegen de inplanting van sociale woningen in onze gemeente. Waar Samen voor pleit is om deze sociale woningen te spreiden over de verschillende wijken in onze deelgemeenten (sociale mix) en niet in één wijk. Dat laatste is echter altijd het plan van de meerderheid geweest. Tijdens de vorige legislatuur presenteerde de burgemeester een concreet plan voor zo'n wijk. Dat plan verdween echter in de koelkast na heftig protest van de oppositie en de buurtbewoners.

  Toen Samen gemeenteraadslid Marleen Goossens gisteren tijdens de gemeenteraad nog maar eens polstte naar de stand van zaken kondigde de schepen van ruimtelijke ordening aan dat "het dossier in de goede richting" gaat. Maar wat dat concreet betekent kon de schepen nog niet vertellen. Het blijft dus bang afwachten wat "in de goede richting" betekent voor de meerderheid. Want zoals bekend is het Sentse bestuur zeer snel tevreden over haar eigen prestaties. Samen zal het eindresultaat in elk geval beoordelen op basis van twee punten: maximale vrije gronden voor de eigen inwoners en minimale concentratie van sociale woningen in Warande 2.

 • Godshuis stelt werken aan hotelaccomodatie voor

  Godshuis, Sint-Laureins by Erf-goed.be.Tijdens Open Monumentendag het voorbije weekend toonde het Godshuis de  werken aan de hotelaccomodatie (zie foto's hieronder). Het was allemaal nog wat stoffig en zeker nog niet afgewerkt, maar het bewijst dat de werken aan het Godshuis nu echt in een laatste fase zitten. Deze laatste fase is een fase waar velen nooit hebben in geloofd, zeker niet het gemeentebestuur van Sint-Laureins. Ik herinner me nog levendig de gemeenteraden waar ik informeerde naar de stand van zaken rond het Godshuis bij de meerderheid. "Niet onze zaak", luidde het, "we loeren niet in andersmans zaken". Daarmee was de kous af.

  Gelukkig waren er Rudy Leroy en Lofting Group die een echt engagement namen ten aanzien van het Godshuis, én met succes. Zij zorgden ervoor dat het volledig verkommerde Godshuis (dat eigendom was van de gemeente Sint-Laureins!) in hun handen kwam én in al zijn glorie herrees. Of hoe actie, durf en ambitie ook in Sint-Laureins kunnen leiden tot resultaten die niemand voor mogelijk hield. Proficiat daarvoor en nog heel veel succes!

  Godshuis 1Godshuis 2

 • Maatregelen aan brokkenbocht Watervliet werken niet

  Bocht
  Een ander probleem in Watervliet is de beruchte bocht in de Ketterijstraat. Deze bocht blijft een brokkenbocht. Ondanks alle genomen maatregelen was er vorige week opnieuw een ongeval. Het hoeveelste in de rij weet allang niemand meer. Feit is wel dat er meer doortastende maatregelen nodig zullen zijn dan het blijven bijplaatsen van verkeerssignalisatie. Het is duidelijk dat dit niks oplost aan het probleem, maar voorlopig komen er geen andere maatregelen.

 • Postkantoor Watervliet verdwijnt definitief

  Watervliet
  Zoals beloofd kom ik nog eens terug op de sluiting van het postkantoor in Watervliet. Deze sluiting overschaduwt het goede nieuws dat er na vier jaar zoeken eindelijk een gebouw is gevonden voor de Post in Sint-Laureins. De sluiting in Watervliet betekent dat we op het einde van de rit minder overhouden dan we eerst hadden. In plaats van twee postkantoren, nu dus nog één en dit voor vijf deelgemeenten. Een weinig positieve evolutie. Maar kunnen we verwachten van een commercieel bedrijf als de Post dat ze meerdere kantoren open houden in Sint-Laureins? Als onze gemeente een groeigemeente was geweest dan stonden we sterk. Maar dit zijn we absoluut niet. Dus gaat ook voor het postkantoor definitief het licht uit. Met dank aan het gemeentebestuur.

 • Punten Samen gemeenteraad

  • 1. Aankoop en beheer door de gemeente van de IBA's
  • 2. Warande 2
  • 3. Verbreding Schipdonkkanaal

  Meer info volgt later.

   

 • Gemeenteraad 18/09/2008 om 19.30 uur

  OPENBARE VERGADERING

  • 1.  O.C.M.W. – Jaarrekening 2007. – Kennisname;
  • 2.  Bijsturing mobiliteitsconvenant – Koepelmodule 43014/1B/1b bij het moederconvenant 43014/0. - Goedkeuring;
  • 3.  Hoogspanningscabine KWZI Watervliet. – Bekrachtiging collegebesluit dd. 02.07.2008;
  • 4.  Wegen- en rioleringswerken in de Jeronimuspolderdijk, deel Watervlietsesteenweg en deel Appelstraat. - Principebeslissing;
  • 5.  Bouwwerken technische dienst. – Goedkeuring ontwerp.

  Punten Samen volgen later.

 • Blog in de pers

  De personal computer wordt steeds belangrijker als communicatiemiddel. Dat weet ook Tom Lacres, oppositieleider in Sint-Laureins. Exact zes maanden geleden startte hij een blog op waarin hij zijn visie geeft op de gemeentelijke politiek. Het afgelopen half jaar bezochten reeds 10.700 mensen de blog. Je vindt hem op http://tomlacres.skynetblogs.be

 • Sfeerbeelden barbeque Samen

  BBQ
  Ook dit jaar barstte de parochiezaal opnieuw uit haar voegen voor de barbeque van Samen. Meer dan 220 personen schoven aan voor het overheerlijke eetfestijn. Dankzij de inzet van het ganse bestuur verliep alles ook nu weer vlekkeloos. Het grote succes bracht ook met zich mee dat Samen voor de eerste keer externe hulp diende in te schakelen. De KLJ Sint-Margriete kweet zich uitstekend van deze taak, waarvoor onze dank. Voor de rest verliep de avond in een prima sfeer, dit alles gekruid met een stukje politiek, een streepje muziek en een geanimeerde tombola.

  BBQ1BBQ2
  BBQ3BBQ4BBQ5

 • Barbeque Samen wordt weer groot succes

  Logo SAMEN 2

  De laatste kaarten voor de barbeque van Samen gaan stilaan de deur uit. De teller staat nu op meer dan 200 verkochte kaarten. Gelet op de capaciteit van de Parochiezaal zijn er dus nog maar enkele plaatsen beschikbaar. Snel zijn is nu de boodschap voor wie er alsnog wil bijzijn. Samen dankt alvast al haar sympathisanten voor hun steun en aanwezigheid.

 • Nieuw postkantoor Sint-Laureins eindelijk in zicht

  postNa vier jaar zoeken is er eindelijk een nieuwe locatie gevonden voor het postkantoor in Sint-Laureins. Het klinkt onwaarschijnlijk maar dat is het helaas niet. Het Sentse gemeentebestuur heeft er inderdaad een zoektocht van vier jaar opzitten om een gebouw te vinden voor een postkantoor. Het is tekenend voor de situatie waarin onze gemeente is verzeild geraakt.

  Het nieuwe postkantoor komt in de Dorpsstraat 28, naast slagerij Janssens. De postcontainer zal dus gelukkig verdwijnen. Dit is mede te danken aan de niet aflatende druk van Samen waardoor het punt niet van de politieke agenda verdween. Het goede nieuws wordt echter wel meteen overschaduwd door het bericht dat het postkantoor in Watervliet definitief dicht gaat. Later meer daarover.