• Verzet tegen verbreding van het Schipdonkkanaal groeit

  Tom Lacres en Mathias De Clercq
  Open VLD volksvertegenwoordiger Mathias De Clercq is niet te vinden voor een verbreding van het Schipdonkkanaal. Hij gaf daarover vandaag tekst en uitleg tijdens een drukbijgewoonde persconferentie in Zeebrugge. Hij lichtte zijn standpunt toe via 10 goed onderbouwde argumenten. Tegelijkertijd benadrukte hij dat hij zich niet kant tegen een uitbreiding van de Zeebrugse haven. Mathias De Clercq toonde aan dat de estuaire vaart én een betere spoorwegontsluiting  een perfect en beter alternatief bieden voor een verbreding. 

  Zijn standpunt sluit naadloos aan bij dat van Open VLD Meetjesland. Er was dan ook een delegatie van Open VLD Meetjesland aanwezig, waaronder mezelf. Zoals bekend verzet Samen zich ook tegen een verbreding van het Schipdonkkanaal. De CD&V van Sint-Laureins komt ondertussen niet verder dan kritiek te leveren op het standpunt van Samen in hoofde van haar voorzitter, zonder echter zelf officieel een standpunt in te nemen. Samen zal deze dubbelzinninge houding dan ook aan de kaak stellen tijdens de gemeenteraad morgenavond.

  Later komt op deze blog een overzicht van de inhoudelijke argumenten die Mathias De Clerq gebruikte om zijn standpunt te onderbouwen.

 • CD&V-voorzitter kiest voor verbreding Schipdonkkanaal

  SchipdonkkanaalDe CD&V-voorzitter van Sint-Laureins neemt een opmerkelijk standpunt in omtrent het Schipdonkkanaal. Hij noemt de tegenstanders van de verbreding nostalgici die alles bij het oude willen laten. Hij verwijst hierbij uitdrukkelijk naar de Sentse oppositie. Samen verzet zich inderdaad uitdrukkelijk tegen een verbreding. De Sentse CD&V-voorzitter wil dit duidelijk niet en schaart zich achter de voorstanders van een verbreding.

  Dat is natuurlijk zijn goed recht maar het is onduidelijk of dit standpunt ook wordt gedeeld door het gemeentebestuur. Dit laatste weigert immers al maanden om een standpunt in te nemen. Samen wenst daarom op de gemeenteraad donderdag tekst en uitleg te krijgen van de burgemeester. Wordt het standpunt van de CD&V-voorzitter Sint-Laureins gedeeld door het gemeentebestuur of niet? Zo ja, waarom neemt het gemeentebestuur dan geen officieel standpunt in pro verbreding? Zo neen, wat is dan wel het standpunt van de CD&V meerderheid?

  Samen is zeer benieuwd naar de antwoorden op deze vragen.

 • Samen bedankt CD&V voorzitter

  decorationDe CD&V-voorzitter van Sint-Laureins schrijft in het CD&V blad dat de oppositie op elk voorstel van de meerderheid een ander voorstel heeft. Het is inderdaad juist dat Samen een constructieve oppositie voert. Wanneer wij een plan van de meerderheid afkeuren hebben wij steeds een goed onderbouwd tegenvoorstel klaar. We zijn blij dat de CD&V-voorzitter dit ook ziet. Alleen jammer dat de CD&V nooit eens een voorstel van Samen goedkeurt. Maar dat zal waarschijnlijk van het goede teveel gevraagd zijn zeker?

 • Punten Samen gemeenteraad

  • 1. Warande 2
  • 2. Politiereglement en GAS
  • 3. Politiebegroting
  • 4. Heraanplanten gerooide bomen
  • 5. Schipdonkkanaal
  • 6. Veiligheid fietspad Oudemansdijk/Meuleken
  • 7. Ontregelde spiegel aan de Leemweg met Moershoofdeweg

  Meer info volgt later

 • Gemeenteraad 27/11/2008 om 19.30 uur

  OPENBARE VERGADERING:

  • 1.   Raming van de uit te voeren werken aan waterlopen van derde categorie voor het dienstjaar 2009: A) Generale Vrije Polders B) Isabellapolder C) Slependammepolders
  • 2.   Wijziging meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabrieken. – Goedkeuring A) Sint-Jan-Baptist B) Sint-Laurentius C) Heilige Margaretha D) Sint-Niklaas E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
  • 3.   Budgetwijzigingen dienstjaar 2008 van de kerkfabrieken A) Sint-Jan-Baptist. – Budgetwijzigingen nrs. 1 en 2 - goedkeuring B) Heilige Margaretha – Budgetwijziging nr. 1 – goedkeuring C) Sint-Laurentius – Budgetwijziging nr. 1 - Aktename
  • 4.  Budget 2009 van de kerkfabrieken. – Aktename: A) Sint-Jan-Baptist B) Sint-Laurentius C) Heilige Margaretha D) Sint-Niklaas E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
  • 5. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van ’s Gravenjansdijk: A)    Aktename gemeenteraadsbeslissing van Assenede dd. 02.10.2008 betreffende de aktename van de budgetwijziging 2008; B)    Aktename gemeenteraadsbeslissing van Assenede dd. 06.11.2008 betreffende de aktename van het budget 2009;
  • 6.   Aanleg riolering en uit voeren wegenwerken in de wijk Bentille – Deel B: Sint-Jansstraat, Vlasgaard en Warande. – Goedkeuring ontwerp;
  • 7.   Aankoop perceel grond te 9988 Sint-Laureins, Molenstraat, sectie B, deel nr. 188/L;
  • 8.  V.M.W. – Overeenkomst betreffende de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel. – Takenpakket 2009;
  • 9.   9988 Sint-Laureins, Ter Vaerent. - Kosteloze wegovername;
  • 10.  9980 Sint-Laureins, Moershoofde. - Verkoop van distributienet gas door de gemeente aan Imewo;
  • 11.  Interlokale vereniging Scholengemeenschap Meetjesland. – Jaarverslag 2007-2008 en jaarrekening. – Goedkeuring;
  • 12.  Lokaal Overleg Kinderopvang. – Goedkeuring statuten;
  • 13.  Sport: A)    Sportraad Sint-Laureins. – Goedkeuring statuten; B)    Erkenningsreglement voor sportverenigingen. – Goedkeuring; C)    Subsidiereglement van de sportverenigingen in het kader van “Sport voor Allen”. – Goedkeuring; D)    Sportbeleidsplan 2008-2013. – Aanvullend hoofdstuk ter verkrijging van de impulssubsidies en subsidiereglement. – Goedkeuring;
  • 14.  Dienstverlenende vereniging Veneco². – Buitengewone Algemene Vergadering van 10.12.2008: A.  Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger; B.   Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
  • 15.  Opdrachthoudende vereniging Imewo. – Buitengewone Algemene Vergadering van 15.12.2008: A)  Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger; B)  Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
  • 16.  Opdrachthoudende vereniging FINIWO. – Buitengewone Algemene Vergadering van 22.12.2008: A)  Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger; B)  Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

  Punten Samen volgen later.

 • Tom Lacres verkozen in partijraad Open VLD

  TL1
  Gisteren kwam voor het eerst het vernieuwde regiobestuur bijeen van Open VLD Gent-Eeklo. In dit bestuur zetelen de afgevaardigden van de 27 Open VLD afdelingen uit het arrondissment Gent-Eeklo. Op de agenda stond de verkiezing van de afgevaardigden voor de Partijraad.

  De Partijraad VLD is een nieuw orgaan dat bestaat uit de nationale mandatarissen van Open VLD (ministers en parlementsleden) plus uit de verkozen afgevaardigden van de regio's. De Partijraad slaat dus een brug tussen top en basis van de partij. De Partijraaad zal  de politieke lijn van Open VLD mee uittekenen. De Partijraad komt ook bijeen wanneer de politieke actualiteit dit vereist.

  Voor de regio Gent-Eeklo waren er 17 kandidaten voor 10 plaatsen. Er waren 7 kandidaten van Gent, en 10 van buiten Gent. De winnaar van de verkiezing werd Yves Deswaene, burgemeester van Lochristi (foto links). Een verdiende overwinning is dit voor Yves, die in Lochristi als burgemeester een schitterend beleid voert.

  Voor mezelf kwam er ook een zeer mooie uitslag uit de stembus. Van de 17 kandidaten werd ik verkozen als kandidaat met het derde hoogste aantal stemmen, een bronzen medaille dus. Deze verkiezing doet mij veel plezier en motiveert mij natuurlijk enorm. Langs deze weg bedank ik iedereen op wiens stem ik mocht rekenen.

 • Fuiven staan onder druk

  Lasgo
  In onze gemeente worden veel grote fuiven georganiseerd. De KLJ-fuiven, The Tropics party, The Night of Pleasure, The Rythm of Pleasure,... Deze fuiven gaan allemaal door in hangars en lokken duizenden jongeren. Dit is niet verwonderlijk want deze fuiven vangen het schrijnend gebrek aan fuifruimte op in onze gemeente en in de ganse regio. Deze fuiven liggen echter ook steeds meer onder vuur omdat ze teveel problemen zouden veroorzaken. 

  Het voorbije weekend ging in de hallen van Betonwerken Van de Moere opnieuw "The Rythm of Pleasure" door. Op de affiche stonden enkele bekende DJ's en een optreden van de groep Lasgo. Maar liefst 3.000 jongeren kwamen op deze fuif af. Alles werd in goede banen geleid dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers. Ook dit jaar was er veel aandacht voor de veiligheid van de feestvierders. De organisatoren werkten hiervoor nauw samen met de politie.

  Want helaas zijn er altijd jongeren die zich "amuseren" met drugs, overmatig drankgebruik en/of een vechtpartij. Deze laatste groep zorgt ervoor dat de fuiven onder druk staan. Zo wordt de meerderheid van de jongeren het slachtoffer van een kleine minderheid onruststokers. Dat is jammer want het overgrote deel van de jeugd wil zich gewoon amuseren op een fuif. Zij zijn ook ook niet gelukkig met drugs en andere baldadigheden. Helaas wordt dit al te vaak vergeten in het ganse debat.

  Op de foto herkent u (vlnr): Tom Lacres, Jelle Van Dael (zangeres Lasgo) en Franki Van de Moere (raadslid Samen en eigenaar van de hallen waar "The Rythm of Pleasure" doorgaat).

 • Nieuwe belastingsverhoging op komst?

  In het gemeentelijk informatieblad schrijft de burgemeester van Sint-Laureins dat de belastingen in Sint-Laureins 8% lager liggen dan in gelijkaardige gemeenten. Dit betekent volgens haar dat "Sint-Laureins nog fiscale marge heeft, zonder daarbij het gemiddelde van de cluster te overschrijden". Of met andere woorden wanneer de belastingen in Sint-Laureins met 8% worden verhoogd dan zitten we nog maar op het gemiddelde van andere gemeenten. Lezen we hier de aankondiging van een belastingsverhoging?

  Als dit zo is dan zal het in elk geval niet voor 2009 zijn. De gemeente sloot immers een fiscaal pact met de Vlaamse regering en kreeg daarvoor 600.000 €. In ruil mag er wel geen belastingsverhoging komen in 2009. Maar daarna is alles weer mogelijk natuurlijk. Daarvoor ook trouwens.

  Het Senste CD&V bestuur maakte daar trouwens al gretig gebruik van door de waterbelasting fors te verhogen. In Sint-Laureins betalen we nu de hoogste gemeentelijke watertaks van gans Vlaanderen. Slechts 68 andere gemeenten (van de 308!) doen dit ook.

  Wat u dit jaarlijks als gezin kost ziet u hieronder:

  GEZIN

  1 persoon

  2 personen

  3 personen

  4 personen

  5 personen

  WATERTAKS

  59,25 €

  106,65 €

  142,21 €

  165,91 €

  177,76 €

  Moraal van het verhaal: Sint-Laureins een gemeente met een lagere fiscale druk? Vergeet het maar!

 • Barack Obama wordt nieuwe president van de Verenigde Staten

  Vier jaar geleden zag ik op TV Barack Obama als gastspreker tijdens de Democratische Conventie. Zijn toespraak én zijn charisma hebben me sindsdien niet meer los gelaten. Toen hij twee jaar later op een koude winterdag zijn kandidatuur voor het presidentschap lanceerde dacht ik dat hij het zou schoppen tot vice president onder Clinton. 

  Maar Barack Obama deed wat niemand voor mogelijk hield: hij versloeg Hillary Clinton. Toen wist ik dat hij president kon worden. En ja hoor, hij zette John McCain en de Republikeinen opzij. In januari stapt hij als eerste gekleurde president het Witte Huis binnen.

  Maar niet zijn huidskleur is belangrijk, wel de man zelf. Want hij is erin geslaagd om de voorbije twee jaar miljoenen mensen terug te doen geloven in de politiek. Dankzij hem beseffen veel mensen opnieuw dat zij via de politiek mee kunnen helpen aan een betere toekomst en een ander Amerika. Obama is daarnaast ook iemand die mensen samen brengt. Ook dat spreekt me aan. Het enthousiasme en de inzet voor Obama bereikte dan ook nooit geziene hoogtes. Zijn zege is dan ook oververdiend.

  Nu wacht Obama de loodzware taak om de puinhoop van Bush en co op te ruimen. Dat wordt geen makkelijke opdracht. De verwachtingen zijn torenhoog en soms zelfs onrealistisch. Maar Obama weet dit zelf ook. Hij zei niet voor niets enkele dagen terug dat hij als mens niet perfect is, en dat ook als president niet zal zijn. En ook deze morgen tijdens zijn overwinningstoespraak herhaalde hij dat.

  Maar de verwachting mag wel zijn dat Obama als politicus van een nieuwe generatie een aantal zaken anders gaat aanpakken. En daar worden we hopelijk allemaal een beetje beter van. Want wat in Amerika goed of fout loopt voelen we hier ook. En zoals we allemaal weten is er in Amerika nogal wat fout gelopen de voorbije jaren...

 • Brandweerzone Meetjesland is kleiner dan Meetjesland

  kaart%20brandweerzones

  De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit voor de afbakening van de toekomstige brandweerzones goedgekeurd. Deze afbakening is een eerste stap naar de definitieve oprichting van de zones. Uit de kaart met de brandweerzones blijkt dat de zone "Meetjesland" kleiner is dan het Meetjesland zelf. De gemeenten Assenede, Zelzate, Evergem en Lovendegem behoren niet tot de zone "Meetjesland" maar wel tot de zone "Gent". Of dit een goede zaak is om de samenhorigheid in het Meetjesland te verhogen valt te betwijfelen. Samenwerking is goed, maar het is de tweede keer in korte tijd dat de Meetjeslandse gemeenten zich uit elkaar laten spelen. Ook inzake het Schipdonkkanaal slaagt het Meetjesland er niet in om een gezamenlijk standpunt in te nemen als regio.