• Sint-Laureins in financiële problemen (6)

  Money chaos by TuLpFiCTioN.De Sentse begroting is de afgelopen jaren niet alleen in evenwicht gebleven door het uitstellen van veel werken. Ook de hogere overheid gaf Sint-Laureins flink wat centen. In 2008 nam de Vlaamse overheid 600.000 € schulden over van Sint-Laureins.

  Verder is Sint-Laureins één van de best bedeelde gemeenten in Vlaanderen wat geld uit het Gemeentefonds betreft. Het Gemeentefonds is een fonds dat dient om de gemeenten financieel te ondersteunen. In de tabel hieronder een overzicht van de stijging en het percentage dat het vertegenwoordigt in de totale inkomsten.

   

  Gemeentefonds

  Totaal ontvangsten

  % gemfonds in de totale inkomsten

  2002

  725.000 €

  4.744.531 €

  15,2%

  2009

  1.745.000 €

  6.543.158 €

  26,6%

  Het gemeentefonds zorgt dus al voor meer dan één vierde van de inkomsten voor onze gemeente. Zonder deze extra steun zat Sint-Laureins vandaag allang in de rode cijfers. Daartegenover staat dat de eigen inkomsten (uit belastingen) een steeds kleiner deel vormen in de totaalinkomsten. Hieronder een overzicht van hoeveel procent de gemeentebelastingen nog vertegenwoordigen in het geheel van ontvangsten voor Sint-Laureins. 

   

  Ontvangsten belastingen

  Totaal ontvangsten

  % belastingen in de totale inkomsten

  2002

  2.155.081 €

  4.744.531 €

  45,4%

  2009

  2.740.231 €

  6.543.158 €

  41,8%

  De inkomsten vanuit de gemeente zijn dus minder dan de helft van de totale inkomsten. Dit is een gevaarlijke tendens want het betekent dat we niet meer zelf kunnen zorgen voor voldoende inkomsten en dus financieel niet meer op eigen benen kunnen staan. Daarom pleiten we vanuit de oppositie er al jaren voor om het roer om te gooien. Want het is een illusie te denken dat de Vlaamse geldkraan voor eeuwig zal blijven openstaan.

 • Sint-Laureins in financiële problemen (5)

  Een dossier dat onze gemeente veel geld zal kosten is dat van de rioleringen. Alle gemeenten zijn verplicht om gescheiden rioleringen aan te leggen. Maar terwijl andere gemeenten inzagen dat tijdig starten de boodschap is (zodat de kost kon worden gespreid over vele jaren), gebeurde dat in Sint-Laureins niet. Dit is geen oppositietaal maar is gebaseerd op officiële cijfers van het Vlaams Gewest. 

  De cijfers van het Vlaams Gewest gaven eind 2006 een overzicht van hoever alle gemeenten stonden met de aanleg van gescheiden rioleringen. Sint-Laureins eindigde op op twee na laatste plaats van de 308 Vlaamse gemeenten. Sint-Laureins had eind 2006 een rioleringsgraad van 37,7% gerealiseerd. Alleen de gemeenten Horebeke en Kruishoutem deden het nog slechter. 

  Het gevolg is dat de rioleringswerken nu in een versneld tempo moeten gebeuren én in een kortere termijn. Toch wordt ook hier de uitvoering steeds verder doorgeschoven met een onthustsende stijging van de factuur tot gevolg.

  Hieronder een voorbeeld van een rioleringsproject dat voor 2009 staat ingeschreven. Het gaat om de aanleg van het tweede deel van de riolering in Bentille. De aanleg ervan was gepland voor 2006. Maar in 2006 waren de werken echter nog volop bezig voor de aanleg van het eerste deel van de riolering. Het dossier is nu opschoven naar 2009. De evolutie van de kostprijs staat hieronder. 

   

  Kostprijs gemeente

  Subsidies

  Totaal

  Kostprijs 2006

  910.000 €

  490.000 €

  1.400.000 €

  Kostprijs 2009

  1.710.000 €

  820.000 €

  2.530.000 €

  Stijging

  + 800.000 €

  + 330.000 €

  + 1.113.000 €

  Andere rioleringsdossiers schuiven ook mee door. Zo staat de riolering van Sint-Margriete, de Groeneweg, de Comer en de Vlamingstraat nog op de agenda. Uit de cijfers die nu voorliggen zal de gemeente voor deze projecten 2 miljoen € gaan lenen. Vorig jaar stond in de begroting nog een leningslast van ongeveer 700.000 € voor deze projecten. Of hoe uitstel leidt tot meer kosten en dus schulden.

  In het volgende en laatste deel van deze reeks zetten we in de kijker waar onze gemeente haar inkomsten haalt. Ook hier is een verontrustende trend vast te stellen.

 • Sint-Laureins in financiële problemen (4)

  Groenpark
  De voorbije jaren werden grote werken stelselmatig op de lange baan geschoven. Het gevolg is dat de kostprijs van deze werken steeds duurder wordt. Het meest in het oog springende dossier is dat van het containerpark. Het vroegere groenpark werd op bevel van de rechter gesloten in januari 2002. De snelle aanleg van een nieuw containerpark werd door het gemeentebestuur beloofd tegen 2004.

  We zijn al 7 jaar verder en nog altijd is er geen containerpark. In 2009 zou het er nu toch komen maar de kostprijs is ondertussen wel flink opgelopen. In de tabel hieronder ziet u de stijging van de totale kostprijs, de stijging voor de gemeente en de daling van de subsidies. De cijfers zijn gebaseerd op de begrotingen van 2005 en 2009.

   

  Totale kostprijs

  Kostprijs gemeente

  Subsidies

  2005

  1.000.000 €

  650.000 €

  350.000 €

  2009

  1.520.000 €

  1.317.000 €

  203.000 €

  Verschil

  + 520.000

  + 667.000 €

  - 147.000 €

  Het containerpark is helaas niet het enige dossier in de rij. De grootste slokkop is dat van de rioleringen. In het volgende en voorlaatste deel van deze reeks krijgt u hierover meer informatie. Want ook daar draagt het gemeentebestuur een verpletterende verantwoordelijkheid.

 • Sint-Laureins in financiële problemen (3)

  In dit derde deel wordt met drie concrete voorbeelden getoond hoe de CD&V meerderheid probeert om de begrotingscijfers mooier voor te stellen dan ze werkelijk zijn.

  • Politie

  In de financiële meerjarenplanning staat een jaarlijkse stijging van de politiekost van 3%. Dit is niet correct want tijdens de laatste politieraad gingen de leden van de CD&V meerderheid akkoord met een jaarlijkse stijging van de toelage aan de politie tot 8%. Een correcte begroting gaat dus uit van een stijging van 8% ipv 3%. Dit is niet gebeurd omdat dit een meerkost betekent van 186.223 € op 3 jaar tijd. De tabel hieronder toont de berekening.

  Jaar

  Dotatie politie met jaarlijkse stijging van 3%

  Dotatie politie met jaarlijkse stijging van 8%

  Meerkost

  2009

  577.498 €

  577.498 €

   

  2010

  594.823 €

  623.698 €

  + 28.875 €

  2011

  612.668 €

  673.593 €

  + 60.925 €

  2012

  631.048 €

  727.481 €

  + 96.433 €

  Totale meerkost

   

   

  + 186.233 €

  •  Dexia

  Het gemeentebstuur schrijft in haar begroting dividenden in van Dexia als inkomsten. Gelet op de financiële crisis is het echter nog maar de vraag of Dexia de eerste jaren nog dividenden zal uitkeren. Een correcte begroting schrijft dus zeker voor 2009 en 2010 geen dividenden in voor Dexia. Hieronder ziet u de bedragen die wel worden voorzien in de begroting.    

  Jaar

  Dividend

  2009

  37.325 €

  2010

  37.980 €

  Totaal

  75.305 €

  •  Rioleringswerken

  Ook de kostprijs van sommige werken worden bewust te laag ingeschat. Het meest in het oog springende dossier is de aanleg van rioleringen in de Dorpsstraat te Sint-Laureins. In de begrotingen van 2007 en 2008 stond er een kostprijs ingeschreven van 1.250.000 €. In de begroting van 2009 is de kostprijs plots gedaald naar 1.000.000 €. Deze verlaging van 250.000 € werd doorgevoerd om zo de financiën van onze gemeente 250.000 € gezonder te doen lijken.

  • Conclusie

  Wanneer we eerlijke cijfers gebruiken voor de politiekost, de dividenden van Dexia en de kostprijs van de rioleringswerken in Sint-Laureins dan komen we in 2012 uit aan meer dan 500.000 € meerkosten. De tabel hieronder toont de berekening.  

  Kostprijs politie

  186.233 €

  Dividend Dexia

  75.305 €

  Rioleringswerken Sint-Laureins

  250.000 €

  Totaal

  511.538 €

  Deze extra tekorten komen boven het tekort van bijna 500.000 € dat nu al in de begroting staat ingeschreven. Dit betekent dat het tekort in 2012 al minstens dubbel zo groot is als wat vandaag in de begroting staat. En dan hebben we het nog niet gehad over de stijging van de personeelskost die wordt onderschat. Ook is er nergens een budget opgenomen voor de financiering van het sociaal huis. Er is ook geen geld voorzien voor de aanleg van twee voetbalterreinen + een kantine voor de Goalgetters. Kortom: de begroting klopt aan geen kanten en stelt de zaken mooier voor dan ze zijn.

  In het volgende deel van deze reeks maakt u kennis met de financiële gevolgen van het uitstelbeleid van grote werken door dit bestuur.

 • Sint-Laureins in financiële problemen (2)

  Een financieel gezonde gemeente heeft elk jaar meer inkomsten dan uitgaven. Sint-Laureins leek zo'n financieel gezonde gemeente te zijn. Maar dit was vooral schijn. De zogezegd financieel gezonde situatie kwam er door twee zaken. Ten eerste werden grote werken jaar na jaar uitgesteld, en ten tweede heeft het Vlaams Gewest onze gemeente de voorbije jaren enorm veel geld toegestopt. Zo bleven de gemeentefinanciën schijnbaar "gezond".

  Maar nu de uitvoering van de uitgestelde werken steeds dichterbij komt, wordt ook duidelijk dat onze gemeentefinanciën allesbehalve gezond zijn.

  De tabel hieronder geeft een overzicht van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van onze gemeente tot 2012. Deze cijfers komen uit de begroting van 2009. 

   

  Inkomsten

  Uitgaven

  Tekort

  2009

  6.543.158 €

  6.420.929 €

  + 122.228 €

  2010

  6.649.541 €

  7.000.990 €

  - 351.449 €

  2011

  6.816.612 €

  7.259.201 €

  - 442.589 €

  2012

  6.968.770 €

  7.467.278 €

  - 498.508 €

  Vanaf 2010 is er dus een jaarlijks tekort op de begroting. Dit tekort zal moeten worden weggewerkt met de spaarpot van onze gemeente. Maar deze spaarpot volstaat niet om de tekorten te dekken.

  Bovendien zijn de tekorten in werkelijkheid nog veel groter. Want de cijfers in de begroting zijn gemanipuleerd door het gemeentebestuur om de realiteit te verdoezelen. In het volgende deel over de financiële problemen van Sint-Laureins zal ik dit met drie concrete voorbeelden aantonen.

 • Sint-Laureins in financiële problemen (1)

  Tijdens de begrotingsbespreking in de gemeenteraad bleek dat Sint-Laureins vanaf 2010 met een financieel tekort zit. Samen raadslid Luc De Meyere krijgt dus gelijk. Hij zegt al jaren dat onze gemeente op een financieel probleem afstevent. De CD&V meerderheid deed de kritiek van Luc De Meyere echter altijd af als oppositietaal. De burgemeester schreef zelfs in het gemeentelijk infoblad van november dat de Sentse gemeentefinanciën kerngezond zijn. Amper één maand later dient de burgemeester met haar bestuur een begroting in met een tekort vanaf 2010. Je moet het maar durven!

  Bovendien staat de begroting vol valse cijfers. De inkomsten worden overschat en de uitgaven onderschat. Ook wordt de spaarpot van de gemeente helemaal opgesoupeerd. Het gemeentebestuur heeft de financiële problemen jarenlang proberen  verdoezelen door grote werken jaar na jaar door te schuiven. Het probleem is daardoor alleen maar groter geworden. Want door het uitstel van de werken zijn deze alleen maar duurder geworden.

  Volgende week zal op deze blog uitgebreid aandacht worden besteed aan de financiële problemen van onze gemeente. Er zal worden uitgelegd hoe het gemeentebestuur de cijfers in de begroting mooier voorstelt dan ze werkelijk zijn. Ook zal worden toegelicht hoe snel de kostprijs van werken stijgt die al jarenlang worden beloofd maar nooit zijn uitgevoerd. Bij ons dus geen goed nieuws show, maar de realiteit. En voor alle duidelijkheid: alles is gebaseerd op de begrotingen en rekeningen van de gemeente!

 • Braziliaanse toestanden in Sint-Laureins

  Eén van de meest kenmerkende eigenschappen van Sint-Laureins zijn de prachtige bomenrijen die een onmisbaar onderdeel zijn van ons landschap. Je zou dan ook verwachten dat het gemeentebestuur er alles aan doet om deze natuurpracht te koesteren. Niets is minder waar. Er worden bomen gerooid dat het een lieve lust is, maar deze worden amper heraangeplant. Nochtans bestaat er een gemeentelijk reglement dat eigenaars verplicht om gerooide bomen terug aan te planten. Maar het gemeentebestuur laat toe dat dit reglement zwaar met de voeten wordt getreden.

  Samen raadslid Carlos Bonamie vergeleek tijdens de voorbije gemeenteraad het beleid van de CD&V met Braziliaanse toestanden. Ook in dat land wordt het regenwoud in ijltempo neergehaald ondanks alle wetten die dat verbieden. Voor Samen is de houding van het bestuur onaanvaardbaar. Wij eisen dat het reglement wordt toegepast en dat alle gerooide bomen worden heraangeplant. Wij vinden ons landschap uniek en willen dat het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid opneemt. Wordt zeker en vast vervolgd.

 • Gemeenteraad 18/12/2008 om 19.30 uur

  OPENBARE VERGADERING

  • 1. Gemeentepersoneel. – Rechtspositieregeling. – Vaststelling;
  • 2. Gemeentepersoneel. – Verhoging eindejaarstoelage 2008. – Principebeslissing;
  • 3. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “De Schepper”. – Voorlopige vaststelling;
  • 4. Cultuur. – Organiek reglement beheersorgaan gemeenschapscentrum;
  • 5. Imewo. – Ondergronds brengen netten in de Sint-Jansstraat;
  • 6. OCMW. – Budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2008. - Kennisname;
  • 7. OCMW. – Budget 2009. - Kennisname;
  • 8. Mededeling van het besluit van de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen dd. 25.11.2008 tot goedkeuring van de begrotingsrekening en de jaarrekening 2007;
  • 9. Fiscaliteit:
   A) Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting;
   B) Opcentiemen op de onroerende voorheffing;
  • 10. Politiezone Meetjesland Centrum. – Goedkeuring dotatie met betrekking tot het fiscale dienstjaar 2009;
  • 11. Vaststellen van de gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het dienstjaar 2009;
  • 12. Meerjarig financieel beleidsplan 2009-2013, de beleidsnota en het budget 2009. – Vaststelling.

  BESLOTEN VERGADERING

  • 13. Gemeentelijk basisonderwijs. – Benoeming in vast verband van personeelsleden:
   A) twee leerkrachten kleuteronderwijs met 24/24 prestaties per week;
   B) één zorgcoördinator met 10/36 prestaties per week.
 • Gemeentebestuur geeft politie meer geld voor minder dienstverlening

  Politie FM3Sint-Laureins moet volgend jaar 13,6% meer betalen voor de werking van de politie dan in 2008. De jaarlijkse bijdrage voor onze gemeente stijgt naar 577.498 €.

  Voor deze extra centen krijgen we geen betere dienstverlening. De wijkagenten in Sint-Laureins moeten hun zondaguren met meer dan de helft verminderen. Ook voor de organisatoren van evenementen hangt slecht nieuws in de lucht. Er werd gesuggereerd dat zij wel eens een deel van de politiefactuur in de bus zouden krijgen.

  De oorzaak van de forse stijging ligt bij de nieuwe regelingen van het vakantiegeld en de eindejaarspremie volgens de burgemeesters. De leden van de politieraad riepen daarom op om een duidelijk signaal te geven aan de hogere overheid dat het zo niet verder kan. Er werd beloofd een brief te sturen. Maar deze zwakke reactie kon bij verschillende leden op weinig begrip rekenen.

  Als kers op de taart kwam er een voorstel van de burgemeesters op tafel om de volgende jaren het politiebudget te laten stijgen tot 8% per jaar. Dit voorstel is onbegrijpelijk. De burgemeesters zeggen dat ze niet gelukkig zijn met de verhogingen maar met hun voorstel werken ze er wel aan mee.

  Deze extra stijging tot 8% brengt meteen ook de meerjarenbegroting van Sint-Laureins in de problemen. Het Sentse bestuur heeft immers maar een stijging van 3% van het politiebudget per jaar ingeschreven. 

  Franki Van de Moere en ikzelf keurden daarom met vier andere politieraadsleden de begroting af. Wij vinden het onaanvaardbaar dat Sint-Laureins 13,6% meer moet betalen voor minder dienstverlening. En een jaarlijkse stijging van de toelage tot 8% zien we ook niet zitten zolang niet duidelijk is hoe Sint-Laureins dat zal blijven betalen.

   

 • Lokaal Overleg Kinderopvang gaat van start

  Tijdens de laatste gemeenteraad werd de oprichting van een Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) goedgekeurd. Een LOK een is gemeentelijke adviesraad over Kinderopvang. Samen steunt dit initiatief. In zeer veel andere gemeenten waar zo'n LOK al bestaat heeft deze raad zijn nut al bewezen. In het LOK zetelen vertegenwoordigers van de ouders, grootouders, scholen en uiteraad de verschillende kinderopvangdiensten.

  Samen vroeg én kreeg ook een afgevaardigde van de politieke fracties die zetelen in de gemeenteraad. In de meeste andere gemeentelijke adviesraden is er ook een afgevaardigde van elke politieke fractie. Deze afgevaardigden hebben alleen een adviserende stem. Maar hun vertegenwoordiging is nuttig want het is toch de bedoeling dat goede voorstellen hun weg vinden naar diezelfde gemeenteraad. Dat de meerderheid deze vraag van Samen steunde is dan ook positief.

  Samen zal zich mee inzetten om van het LOK een succes te maken. In de Klaroen van januari zal een oproep verschijnen voor geïnteresseerde kandidaten.

 • CD&V raadsleden volgen CD&V voorzitter niet

  Tijdens de voorbije gemeenteraad agendeerde Samen opnieuw het punt van het Schipdonkkanaal. Samen deed dit om meer uitleg te vragen over de uitlatingen van de CD&V-voorzitter Sint-Laureins. Deze laatste noemde de tegenstanders van de verbreding nostalgici die alles bij het oude willen laten. Gevraagd naar het standpunt van het gemeentebestuur verduidelijkte de burgemeester dat het bestuur "in de huidige stand van zaken" niet voor een verbreding is. Of met andere woorden: het bestuur is er misschien wel tegen, maar dat is nog niet zeker. Een typische CD&V houding dus. Een verduidelijking over de uitlatingen van de CD&V-voorzitter kwam er niet. In elk geval volgde niemand de CD&V-voorzitter wat twee mogelijkheden open laat. Ofwel kent de CD&V-voorzitter het standpunt van zijn eigen raadsleden niet, ofwel kent hij het standpunt wel, maar is hij het er mee oneens. Aan u de keuze.