• Geen dividend van Dexia, begroting verder in het rood

  Samen krijgt gelijk met haar kritiek op de gemeentebegroting. Het bestuur stelt de gemeentefinanciën immers mooier voor dan ze werkelijk zijn. Dit gebeurt door de inkomsten te overschatten en de uitgaven te onderschatten. 

  Zo schreef het bestuur in de begroting voor 2009 een dividend in van Dexia als inkomst. Samen raadslid Steven Haverbeke plaatste grote vraagtekens bij dit dividend omdat door de bankcrisis duidelijk is dat Dexia geen dividend zal kunnen uitbetalen. Maar de meerderheid legde de kritiek naast zich neer.

  Vandaag blijkt dat Steven Haverbeke het bij het rechte eind had. Dexia betaalt geen dividend uit. Het VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) zegt nu zelfs dat de kans bestaat dat er de volgende twee jaar geen dividend komt van Dexia. Ook voor die jaren schreef het Sentse bestuur dividenden in van Dexia. Het wordt dus al bijsturen met de begroting en we zijn nog geen maand na de goedkeuring ervan...

   

 • Dossier Schipdonkkanaal opnieuw doorgeschoven

  9
  Eind vorig jaar stelden de gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen hun rapport voor over een mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal. Hun conclusie is duidelijk.
  De gouverneurs zijn er op zich niet tegen dat het kanaal bevaarbaar zou worden voor containerschepen, maar enkel en alleen wanneer aan een hele reeks cruciale voorwaarden is voldaan. De voorwaarden zijn echter zo fundamenteel (en terecht) dat een verbreding onmogelijk wordt. De bezwaren van beide gouverneurs sluiten naadloos aan bij die van de tegenstanders van een verbreding.

  Zo willen de gouverneurs dat een breder kanaal geen milieuhinder veroorzaakt. En als er al natuur opgeofferd wordt, dan moet daar compensatie voor komen, maar wel langs het kanaal en niet 50 km. verder. Ook zouden de bruggen over het kanaal niet te hoog mogen zijn, maximaal zeven meter. Ook de landbouwers langs het kanaal mogen geen hinder ondervinden. Beide gouverneurs dringen er dan ook op aan dat er snel een principiële beslissing wordt genomen, zodat er een einde komt aan de onzekerheid.

  Maar Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) verklaarde vorige week in het Vlaams Parlement dat er niet snel een beslissing zal worden genomen. Integendeel, het ganse dossier wordt door haar naar de volgende legislatuur doorgeschoven. En zo doet de CD&V minister precies wat op deze blog al eerder werd voorspeld: ze schuift de hete aardappel door naar haar opvolger...

 • Inwoners Sint-Jansstraat krijgen geen vergoeding

  Sint-JansstraatOp de gemeenteraad van 26 mei 2005 diende de oppositie een voorstel in om een financiële vergoeding te geven aan de inwoners van de Sint-Jansstraat. De vergoeding dient ter compensatie voor de kost die de inwoners moeten maken op hun privéterrein voor de aanleg van een gescheiden riolering. De vraag voor deze vergoeding kwam voort uit het feit dat de gemeente Sint-Laureins 100% subsidies krijgt in plaats van 75% wegens de keuze voor een gescheiden riolering via de aanleg van een gracht in de Sint-Jansstraat. Het voorstel voor een financiële compensatie werd in 2005 door de gemeenteraad goedgekeurd, dus ook door de CD&V. Het was trouwens één van de weinige keren dat een voorstel van de oppositie werd goedgekeurd.

  Maar helaas weigert het gemeentebestuur vier jaar later dit besluit ook uit te voeren. Nu de tweede fase van de werken in de Sint-Jansstraat een aanvang nemen blijkt dat de inwoners niet moeten rekenen op een financiële vergoeding. Het gemeentebestuur zal per woning wel 200 € betalen aan een architect voor de opmaak van een projectfiche. Samen vindt dat het geld beter zou besteed worden aan de onkosten van de bewoners dan aan een zoveelste studie.

  Het gemeentebestuur neemt dus besluiten om meer subsididies binnen te halen en schuift de kosten die dat met zich meebrengt door naar de inwoners. Nochtans had de gemeenteraad in 2005 unaniem beslist de bewoners te vergoeden. Samen is er niet over te spreken dat dit nu niet gebeurt. Wij vinden dat het besluit van de gemeenteraad moet worden uitgevoerd.

 • Barack Obama schrijft geschiedenis

  Na de aanslagen van 11 september zei een bevriend journalist aan Barack Obama dat hij zijn politieke carrière nu wel mocht vergeten. Een zwarte politicus met de naam Barack Hussein Obama maakte volgens hem geen schijn van kans om ooit president te worden. Gelukkig had de man ongelijk.

  Want Barack Obama is vandaag de nieuwe president van de Verenigde Staten. Een historisch moment. Hij slaagde erin om, ondanks zijn huidskleur en naam, miljoenen kiezers voor zich te winnen. Hij deed dit door in bevlogen en begeesterende toespraken een boodschap van hoop en verandering te brengen.

  Nu wacht hem de loodzware taak om deze verandering in de praktijk om te zetten. Dat er mislukkingen zullen volgen staat nu al vast. Maar het staat evenzeer vast dat, wanneer hij nog maar een deel van zijn programma kan uitvoeren Amerika, en hopelijk de ganse wereld, er een stuk beter zullen uitzien.  

  Inauguration Day 2009: Obama takes the oath of office by USA TODAY.Inauguration Day 2009: President Obama takes oath by USA TODAY.

 • Heraanleg Hoogkasteel: verkeersspiegel is verdwenen

  Spiegel Hoogkasteel
  Een ander probleem bij de heraanleg van het Hoogkasteel is de verkeersspiegel die is verdwenen. Voor de inwoners die uit het Mollekot komen en op de Molenstraat komen is er geen zicht op het aankomend verkeer vanuit Nederland. Dit zorgt voor een onveilige situatie. Samen vraagt daarom dat de spiegel wordt teruggeplaatst zodat de verkeersveiligheid wordt verzekerd.

 • Heraanleg Hoogkasteel: parkeerstroken belemmeren toegang tot garages

  Bij de heraanleg van het Hoogkasteel is opnieuw geen rekening gehouden met het feit dat de parkeerstroken de toegang belemmeren tot de garage van de inwoners. Meer specifiek kunnen inwoners met een bestelwagen hun garage niet meer uidraaien. Hetzelfde probleem stelde zich eerder al bij de heraanleg van het Bisdom in Bentille. Ook daar geraken sommige inwoners met een bestelwagen of auto met aanhangwagen nog amper op hun oprit. Samen begrijpt niet dat daar ook nu geen rekening mee is gehouden. Samen vraagt dat er witte strepen komen op de parkeervakken waar de toegang tot de garages wordt belemmerd.

  hoogkasteel 115hoogkasteel 119

 • Punten Samen gemeenteraad

  • 1. Gemeentelijke subsidie voor woningen die die zich moeten aansluiten op het gescheiden rioleringsstelsel in de Sint-Jansstraat
  • 2. Hoogkasteel: parkeerstroken belemmeren uitrijden garage
  • 3. Hoogkasteel/Molenstraat: terugplaatsen spiegel

  Meer info volgt later.

 • Gemeenteraad 22/01/2009 om 19.30 uur

  1.   Brandweerdienst. - Bijdrage voor de jaren 2005 en 2006;

  2.   Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van: A) computers en laserprinter B) beamers en laptop

  3.   Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van: A) dienstvoertuig B) bestelwagen met open laadbak - kipbak

  4.   Imewo. - Schilderen lichtmasten op verschillende locaties;

  5.   Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van het invoeren van een snelheidsbeperking tot 50 km/uur in de Mariapolderdijk vanaf de N456 tot aan de Lathouwerstraat en vice versa;

  6.   Jeugd. - Projectvereniging "Regionale Jeugddienst Meetjesland". - Verlenging;

  7.   Interlokale vereniging "Wooncentrum Meetjesland": A) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst B) Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger in het beheerscomité

  8.   Gemeentepersoneel. - Vaststelling verlofdagen ter compensatie van wettelijke feestdagen die in 2009 op een zaterdag of een zondag vallen.

  Punten Samen volgen later.

 • Uitnodiging: gratis Valentijnsontbijt op 15 februari

  Ontbijt 4Op zondag 15 februari gaat opnieuw het gratis Valentijnsontbijt door van Samen. Inschrijven op voorhand is wel noodzakelijk. U kan dit doen door mij een mail te sturen ofwel door naar één van onze bestuursleden te bellen. Wel steeds erbij zeggen met hoeveel personen u zal komen. Het ontbijt gaat door in de Parochiezaal van Sint-Laureins vanaf 9 uur.

   

 • Blog genomineerd voor Blog Award 2008

  Voor de eerste keer organiseert Skynet de "Blog Awards 2008". In de categorie "Politiek" zijn 2.105 blogs actief waaronder deze blog. Voor de Blog Awards 2008 werden de blogs uit de categorie "Politiek" gegroepeerd met de blogs uit de categorie "Actualiteit". In deze laatste rubriek zijn 16.774 blogs actief. Samen gaat het dus om 18.879 blogs.

  Uit deze massa blogs stelden 60 blogs zich kandidaat voor de "Blog Award 2008", waaronder deze blog. De lezers konden de voorbije week stemmen voor hun favoriete top 5.

  Tot mijn eigen verbazing werd deze blog verkozen in de Top 5 en belandt zo in de finale voor de "Blog Award 2008". Wat het resultaat van de finale ook wordt, het feit dat deze blog is verkozen bij de beste 5 is op zich al fantastisch.

  Aan alle lezers die voor deze blog stemden: bedankt! Jullie kunnen dit vanaf morgen terug opnieuw doen en dit tot 25 januari. Elke dag kan u opnieuw een stem uitbrengen! Zeker doen!

 • Betoverend Sint-Laureins

  Deze namiddag zag Sint-Laureins er betoverend mooi uit. De Sentse natuurpracht was bedekt met een wit kleed. Of hoe de barkoude wintertemperaturen toch hartverwarmende beelden opleveren...

  Wit 1Wit 2Wit 3Wit 4Wit 5Wit 6Wit 7

 • KLJ Sint-Laureins stopt ermee

  KLJ Sente
  Eind vorig jaar heeft het bestuur van de KLJ Sint-Laureins aan het schepencollege laten weten dat ze definitief een punt zet achter haar werking.  De KLJ Sente kampte al enkele jaren met een gebrek aan instroom van jongeren. De speelpleinwerking zal het lokaal waarin de KLJ actief was verder gebruiken. Nu ook de KLJ Sint-Laureins het voor bekeken houdt is er geen enkele jeugdvereniging meer actief in de deelgemeente Sint-Laureins...

   

 • Blog bestaat één jaar

  Precies een jaar terug startte ik met deze weblog. Ondertussen kwamen bijna 18.000 unieke bezoekers een kijkje nemen. Ik dank iedereen voor de reacties, tips en nieuwtjes die mij regelmatig worden toegestuurd. In 2009 gaat deze blog op hetzelfde elan verder. Regelmatig een bezoekje brengen blijft dus de boodschap.

 • Sint-Laureins in financiële problemen: verduidelijking

  Het zesde deel over de financiële problemen van Sint-Laureins werd gewijd aan de vaststelling dat de belastingsontvangsten een steeds kleiner deel uitmaken van de totale inkomsten van Sint-Laureins.

  Enkele attente lezers mailden me ongerust met de vraag of ik nu pleit voor een belastingsverhoging? Het klopt dat ik daar niet duidelijk genoeg ben geweest.

  Ik kan de lezers meteen gerust stellen: Samen pleit niet voor een verhoging van de belastingen. Wel is het zo dat we jaarlijks de personenbelasting van 7% en de onroerende voorheffing van 1200 opcentiemen goedkeuren. Dit vinden wij een aanvaardbaar belastingspeil en de gemeente moet ergens haar inkomsten halen.

  Wat ik wel bedoel is dat de belastingsinkomsten te laag liggen omdat er in onze gemeente een bevolkingsdaling is geweest. Dit is te wijten aan het gevoerde beleid. En minder inwoners betekent minder belastingsinkomsten. Ten tweede is het ook zo dat de gemiddelde inkomsten van onze inwoners lager liggen dan in andere gemeenten.

  Daarom pleit Samen ervoor om het roer om te gooien en een beleid te voeren dat actieve tweeverdieners aantrekt. Ook ijveren wij ervoor om zelfstandigen en ondernemers in Sint-Laureins te houden in plaats van ze weg te jagen zoals nu gebeurt. Op die manier betalen we met meer mensen belastingen. De opbrengsten van de belastingen zullen dan ook automatisch hoger liggen, zonder dat deze worden verhoogd.