• Oranje boven

  Meet
  Tijdens de voorbije gemeenteraad werden de bestuursleden verkozen voor het Gemeenschapscentrum De Meet. Voor de vertegenwoordigers van filosofische en ideologische strekkingen waren er zes kandidaten voor vijf plaatsen. Eén van de kandidaten was de partner van een Samen gemeenteraadslid. Toen de burgemeester de vijf kandidaten opsomde waar de CD&V zou voor kiezen viel de partner van het Samen gemeenteraadslid uiteraard uit de boot. Officieel was de beslissing 'objectief' genomen op basis van de motivering van de kandidaten. Maar iedereen weet dat de keuze van de CD&V is gebeurd op basis van partijpolitieke motieven. Zo was het geen probleem om iemand die in 2006 op de CD&V lijst stond én CD&V bestuurslid is wel te verkiezen.

 • Sociaal huis: antwoord OCMW voorzitter is slag in het water

  De voorbije week probeerde de CD&V terug te slaan in verband met het sociaal huis, maar het werd een slag in het water. Volgens de voorzitter van het OCMW gebeurde de aanbesteding voor het sociaal huis wel correct. Hij gaf daarvoor de volgende uitleg in de Eeclonaar: "Na overleg met beide architectenbureaus werd beslist om de OCMW-raad te laten oordelen over al of niet terechte aanbesteding. In de OCMW-raad van 8 januari 2009 werd de gunning van de dienstopdracht éénparig door de OCMW-raad ingetrokken". Duidelijker kan het dus niet. De OCMW-raad oordeelde terecht dat de aanbesteding niet correct was gebeurd en trok de gunning dus in. 

  Daarmee is het dossier opnieuw terug naar af. Maar ook dat vindt de OCMW-voorzitter niet erg. "Als je een huis bouwt ga je toch ook niet over één nacht ijs en veranderen je droombeelden verschillende keren van uitzicht", klinkt het. Hiermee geeft hij toe dat de meerderheid nog steeds geen enkele visie heeft over hoe het sociaal huis er nu zal gaan uitzien. Bij Samen wisten we dit allang, maar we zijn blij om dit nu ook te horen uit de mond van de OCMW-voorzitter.

 • Gemeenteraad 26/02/2009 om 19.30 uur

  OPENBARE VERGADERING

  1. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van:
  A) nadarwagen
  B) klepelmaaier
  C) twee schrobautomaten

  2. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Recreatiegebieden' en onteigeningsplan. - Definitieve vaststelling;

  3. Uitvoeren wegen- en rioleringswerken in de Munte. - Principebeslissing;

  4. Imewo. - Kosteloze terbeschikkingstelling van perceel grond voor het plaatsen van een gascabine te 9982 Sint-Laureins, Brouwersweg;

  5. RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde. - Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger;

  6. Cultuur. - Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen;

  BESLOTEN VERGADERING

  7. Cultuur. - Aanstelling van de bestuursleden van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum:
  A) Vertegenwoordigers van de politieke fracties in de gemeenteraad volgens het principe van de evenredigheid
  B) Vertegenwoordigers van het cultureel adviesorgaan
  C) Vertegenwoordigers van de filosofische en ideologische strekkingen en gebruikers

 • Sfeerbeelden Valentijnsontbijt

  Naar goede traditie ging ook dit jaar het Valentijnsontbijt van Samen door. Een 200-tal sympathisanten en vrienden kwamen ook nu weer smullen van het overheerlijke ontbijt. Het was dan ook de ganse ochtend een komen en gaan van vroege en 'iets latere' ontbijters. De aanwezigen waren in elk geval zeer lovend over de puike organisatie. Een groot woord van dank gaat dan ook uit naar het ganse bestuur en het Feestcomité in het bijzonder.

  DSC00930
  DSC00935DSC00936DSC00940DSC00945DSC00947DSC00948

 • Opdracht voor plan sociaal huis werd foutief aanbesteed

  Het sociaal huis moet het paradepaardje worden van de CD&V meerderheid. Maar zoals bij elk dossier loopt ook hier alles in het honderd. Zo slaagt de meerderheid er na drie jaar aankondigingen nog niet eens in om een plan op te maken. De CD&V meerderheid in de OCMW-raad heeft nu de opdracht aan het architectenbureau moeten intrekken. Een ander architectenbureau diende klacht in omdat hun offerte goedkoper zou zijn. Nazicht leerde dat dit juist was. 

  Het dossier van het sociaal huis wordt daarmee een echte soap. De voorbije drie jaar werden reeds twee plannen getekend voor de inplanting van een sociaal huis op twee verschillende plaatsen. Deze plannen liggen ondertussen al in de vuilnisbak omdat de CD&V het maar niet eens wordt over waar het sociaal huis moet komen. Eerst was dit op de terreinen van het OCMW aan de Rommelsweg, later werd het de oude pastorij aan de Leemweg. Nu zou het sociaal huis komen "ergens tussen het gemeentehuis en de gemeenteschool". Maar de opdracht voor het derde plan is nu weer ingetrokken wegens een verkeerde aanbesteding.

  En dan hebben we nog niet gesproken over de kostprijs van 3 miljoen euro waarvan niemand in de meerderheid kan zeggen waar het geld vandaan zal komen. "Het zal er wel zijn", luidt het vrolijk op de meerderheidsbanken. Voor Samen wordt het dossier het best zo snel mogelijk afgevoerd wegens onbetaalbaar en niet op maat van Sint-Laureins.

   

 • Sint-Laureins betaalt drie keer teveel voor Politie

  Logo politie
  Het Nieuwsblad geeft een overzicht van het aantal personeelsleden in de verschillende politiezones. Het valt daarbij op dat onze Politiezone veel meer personeel in dienst dan de omliggende zones. De Zone Meetjesland heeft één personeelslid per 300 inwoners in dienst, in de politiezone Assenede-Evergem is dat slechts 1 personeelslid per 500 inwoners. De andere zones doen het met 1 personeelslid per 400 inwoners.

  Dit grote verschil is deels te verklaren door het feit dat onze zone is ingedeeld in een andere catgeorie van politiezone dan de omliggende zones. De zone Meetjesland behoort tot categorie 3, terwijl de omliggende zones in categorie 5 zitten. Categorie 3 is een meer verstedelijkte zone (met Eeklo), categorie 5 is een landelijke zone (alleen landelijke gemeenten). Een zone uit categorie 3 kost meer dan één uit categorie 5. Sint-Laureins heeft dus pech om als landelijke gemeente te behoren tot een zone categorie 3. 

  Op het eerste zicht lijkt er er dus een logische uitleg voor het groot aantal personeelsleden in onze zone. Maar dat is niet helemaal juist. Er stelt zich wel degelijk een probleem. Als we de het personeel in onze zone vergelijken met andere zones uit categorie 3 dan valt het op dat onze zone veel meer personeel in dienst heeft per inwoner. Sint-Laureins moet als plattelandsgemeente dus al meer betalen dan andere landelijke gemeenten omdat we behoren tot een niet landelijke politiezone. Maar als onze zone dan nog eens meer personeel in dienst heeft dan het gemiddelde uit categorie 3, betalen we twee keer teveel.

  Tot overmaat van ramp volstaat het ingezette personeel dan nog niet en worden er jaarlijks heel wat overuren doorgerekend aan de gemeenten. Zo krijgt Sint-Laureins een derde keer een extra factuur in de bus. Hopelijk wordt de belofte om te snoeien in de overuren hard gemaakt. Zoniet wordt de politiekost simpelweg onbetaalbaar voor Sint-Laureins.

   

 • Sint-Laureins eindelijk terug bereikbaar

  In mei 2008 begonnen de ondertussen beruchte werken aan de N455. Dit ging gepaard met een nooit geziene signalisatiechaos. Het einde van de werken was in juli vorig jaar. Maar in Balgerhoeke bleef één bord staan waar Sint-Laureins stond aangeduid als onbereikaar. Na zes maanden wachten zijn de stickers eindelijk verwijderd en is het verkeersbord opnieuw correct. Of hoe actief onze bestuurders zijn om ervoor te zorgen dat de signalisatie naar onze gemeente correct is...

  Signalisatie tussen juli 2008 (einde van de werken) en januari 2009

  STL1