• Verbindingsweg naar den Teut komt in zicht

  N49
  De aflsuiting van de N49 nadert met rasse schreden. In de plaats komt er een tunnel onder de Expresweg. Hierdoor dreigt Sint-Laureins haar laatste aansluiting op de N49 te verliezen. Het verkeer moet dan vanuit Sint-Laureins door Balgerhoeke rondrijden om via den Teut de N49 te bereiken. Om dit probleem op te lossen deed de Sentse oppositie in 2001
   het voorstel op de gemeenteraad om een verbindingsweg naar den Teut aan te leggen. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd, maar zonder verder resultaat helaas. Goed 8 jaar later ziet het er nu toch naar uit dat er een oplossing in zicht is, dankzij de stad Eeklo. Op de gemeenteraad van 19 januari 2009 keurde Eeklo een studieopdracht goed voor de aanleg van zo'n weg, dit naar aanleiding van de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein te Balgerhoeke.

  Omdat het Sentse schepencollege in februari ook een vergadering had met de bevoegde diensten die de tunnel gaan aanleggen vroeg Samen een stand van zaken. De burgemeester van Sint-Laureins lichtte toe dat het de bedoeling is dat er een rond punt komt aan de verbrandingsoven van waaruit dan een verbindingsweg zal lopen tot aan den Teut. Wanneer de tunnel er komt is nog niet duidelijk. Het gemeentebestuur van Sint-Laureins volgt het dossier goed op zoals bleek uit de toelichting van de burgemeester. Samen is tevreden met deze aanpak en hoopt dat er snel definitieve duidelijkheid komt over de verbindingsweg.

   

 • Einde van een tijdperk

  Gisteren nam de gemeenteraad na 25 jaar afscheid van Rosa De Schepper als schepen. Het is een publiek geheim dat we als oppositie regelmatig in de clinch lagen met haar tijdens de gemeenteraad. Samen heeft immers een andere kijk op openbare werken en dat hebben we luid en duidelijk gezegd. Toch hielden we eraan om namens de Samen fractie ook voor een attentie te zorgen bij haar afscheid. We kozen voor een ludiek afscheidscadeau in de vorm van een boeket oranje rozen en een verkeersbord dat dienst deed als plateau met daarop een fles geestrijke drank. We wensen Rosa en Valère het allerbeste toe!

   

 • Goalgetters zijn het wachten moe

  Goalgetters
  Op de nieuwjaarsreceptie van 2007 sprak de voorzitter van de Goalgetters zijn ongerustheid uit over de toekomst van zijn club. Het terrein lag zonevreemd, was herschapen in een modderpoel en de accomodatie was dringend aan vervanging toe. Daarmee stampte de voorzitter een open deur in want het probleem was al jaren algemeen bekend. Daarom ijverde de oppositie ervoor om het bestaande terrein te regulariseren, een tweede terrein aan te leggen en de kantine onder handen te nemen. 

  Maar het  gemeentebestuur zei dat dit niet kon (een containerpark in een dorpskern kan blijkbaar wel), en beloofde de snelle aanleg van twee nieuwe terreinen en een kantine op een andere locatie. Twee jaar later zijn de werken nog niet aangevat en de Goalgetters zijn het wachten moe. De voorzitter kroop dus nog maar eens in zijn pen en kaartte het probleem opnieuw aan bij het schepencollege. Daar kreeg hij de toezegging dat de Goalgetters voor het derde jaar op rij een eenmalige(!) toelage zullen krijgen om het terrein opnieuw in te zaaien. Deze toelage is pure noodzaak want anders moeten de Goalgetters op een akker spelen in plaats van op een voetbalplein. Het is typerend voor dit beleid dat een eenmalige toelage al drie jaar na elkaar wordt toegekend omdat de aanleg van het beloofde terrein nog niet is gerealiseerd.

  Wanneer de terreinen er komen is onduidelijk. De onderhandelingen met de eigenaars van de gronden waar de terreinen zullen komen zijn volop bezig zegt de meerderheid. Geen concrete datum dus en Samen zal daarom tijdens de gemeenteraad meer duidelijkheid vragen. Het ziet er echter niet naar uit dat de aanleg van de terreinen voor morgen zal zijn. Maar dat is misschien ook net de bedoeling van het bestuur...

   

 • Uniek in Vlaanderen: containerpark in dorpskern

  bentille containerpark
  De werken voor de aanleg van het containerpark zijn eindelijk begonnen. Daarmee is het goede nieuws verteld. Want voor de rest is het dossier van het containerpark een schrijnend voorbeeld van het wanbestuur in onze gemeente. Neem nu de ligging, die uniek is in Vlaanderen. Het containerpark komt namelijk pal in de dorpskern van Bentille. Dat is onbegrijpelijk voor iedereen met een beetje gezond verstand. Want afval verzamel je niet in een dorpskern, maar wel erbuiten. Wie een kijkje neemt in andere gemeenten ziet al snel dat containerparken daar liggen buiten de dorpskernen en voornamelijk gesitueerd zijn op en rond KMO-zones. Maar het Sentse bestuur denkt er duidelijk anders over en ziet er geen graten in om een containerpark in te planten in een dorpskern...

 • Punten Samen gemeenteraad

  1. Tunnel langs de N455 onder N49: verbindingsweg naar den Teut

  2. Warande 2 

  3. Pensioenen gemeentepersoneel

  4. KMO-zone en recreatiegebied

  5. Gemeentelijk infoblad de Klaroen

  Meer info volgt later.

   

 • Agenda gemeenteraad 26/03/2009 om 19.30 uur

  OPENBARE VERGADERING

  1.   Mededeling van het besluit van de heer gouverneur dd. 20.02.2009 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2007 van het OCMW;

  2.   Voetbalclub F.C. Goalgetters. - Toekennen toelage;

  3.   Oprichten nieuwe kantine voetbalterrein Watervliet. - Principebeslissing;

  4.   Uitvoeren wegen- en rioleringswerken in de Jeronimuspolderdijk, deel Watervlietsesteenweg en deel Appelstraat. - Bespreking voorontwerp;

  5.   Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Zonevreemde woningen in natuurgebied". - Principebeslissing;

  6.   Gemeentelijke Basisschool Sint-Laureins - vestigingsplaats Sint-Laureins. - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van speeltoestellen;

  7.   Gemeentelijke Basisschool Sint-Laureins. - Oprichting schoolraad 2009-2013;

  8.   Aktename ontslag van de heer Patrick De Greve als OCMW-raadslid;

  9.   Eedaflegging van de heer Patrick De Greve als schepen met ingang van 01.04.2009;

  BESLOTEN VERGADERING

  10.  Gemeentelijke Basisschool Sint-Laureins. - Schoolraad 2009-2013. - Aktename van de samenstelling van de vertegenwoordiging van de ouders en het personeel;

  11.  Samenstelling Lokaal Overleg Kinderopvang.

 • OCMW-voorzitter stopt ermee na amper twee jaar

  Gisteren was het de laatste OCMW-raad voor de huidige OCMW-voorzitter. Na amper twee jaar ruilt hij zijn functie in voor schepen van Openbare Werken. Daarmee is het startschot gegeven voor een grote CD&V-stoelendans. Samen vindt dit geen goede zaak. Wij hadden liever gezien dat er een OCMW-voorzitter was die zes jaar op post bleef en iemand anders de schepen van Openbare Werken vervangt. Door deze wissel zitten we straks al aan de derde OCMW-voorzitter in enkele jaren tijd. Het is duidelijk dat het OCMW-voorzitterschap bij de meerderheid beschouwd wordt als een troostprijs waar je zo snel mogelijk vanaf moet geraken. Dat is jammer voor de personeelsleden van het OCMW en de bewoners van het rusthuis, want zij verdienen beter.

   

 • Verdubbeling drugsprobleem bij minderjarigen in Politiezone

  De Zonechef windt er geen doekjes om: er is een groot drugsprobleem in onze politezone. Vooral het toenemend drugsgebruik bij minderjarigen is verontrustend. Er werden in 2008 tegen minderjarigen 80 pv's opgesteld in verband met drugsfeiten. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2007. Drie kwart van de geverbaliseerde minderjarigen woont in Eeklo, Sint-Laureins of Kaprijke. De Zonechef voegde eraan toe dat het probleem in 2009 verder groeit. In 2008 werden er in onze Politiezone 15 dealers opgepakt, 14 voorgeleid en 6 aangehouden.

 • Een nadarwagen is niet nodig Steven...

  decoration
  Een jaar geleden kocht het gemeentebestuur extra nadarhekkens aan. Samen raadslid Steven Haverbeke vroeg toen of er best ook geen nadarwagen werd bijgekocht. Een gezamenlijke aankoop van de nadars én een nadarwagen zorgt voor een scherpere prijs + het is maar één keer werk voor de gemeentelijke administratie. Bij de schepen van Openbare Werken klonk het toen zeer resoluut: "Een nadarwagen is niet nodig Steven".
  Maar wat blijkt een jaar later? Jawel, het bestuur gaat nu toch een nadarwagen kopen. Kostprijs: 10.000 euro. Het nieuwe exemplaar moet het ouder en versleten model vervangen. Dat het bestuur daar nu pas opkomt is onbegrijpelijk, maar niet meer verrassend. Het is het zoveelste voorbeeld van het kortetermijndenken van dit gemeentebestuur.