• Crisis? Welke crisis?

  De voorbije weken verschenen verontrustende berichten in de media over de gevolgen van de financiële crisis voor de OCMW's. Veel OCMW's zagen immers een stijging van het aantal mensen dat komt aankloppen voor hulp. Sommige OCMW's dienen zelfs extra personeel aan te werven om de aanvragen tot hulp te kunnen verwerken. Dit brent extra kosten mee voor de OCMW's.

  Samen wou weten of er ook in het Sentse OCMW meer aanvragen tot steun binnenkomen en of dit kan leiden tot de nood aan extra budget voor het OCMW. Een zeer normale vraag dus die ook aan bod komt in andere gemeenteraden. Maar toen Samen-raadslid Carlos Bonamie de vraag stelde aan de OCMW-voorzitter beet die laatste Carlos Bonamie toe dat ze de vraag niet zou beantwoorden. Een OCMW-voorzitter moet zich niet verantwoorden voor haar beleid op de gemeenteraad klonk het. De consternatie bij de Samen-fractie over deze houding was groot.

  Waar in andere gemeenten politieke partijen elkaar de hand reiken om de crisis te bestrijden en daarover een volwassen gesprek voeren kan dit in Sint-Laureins blijkbaar niet. De vraag van Samen heeft niks te maken met het afleggen van verantwoording maar alles met de mogelijke financiële gevolgen van de crisis voor het OCMW. Samen vindt de houding van de OCMW-voorzitter onaanvaardbaar. Dat over de financiële crisis geen gedachtenwisseling mogelijk is toont aan dat de OCMW-voorzitter haar verantwoordelijk niet begrijpt. Haar houding wijst er ook op dat van een constructieve samenwerking met de oppositie geen sprake zal zijn.

 • Punten Samen gemeenteraad

  1. Bewegwijzering De Meet

  2. De Meet: toegang maken tussen het podium en de kleedruimte

  3. Bezettingsgraad De Meet

  4. Werking Landbouwraad

  5. Politiereglement en GAS

  6. Renovatie voetbalkantine Bentille voor lokalen KSA

  7. Afbouw belang distrigaz

  8. OCMW en de financiële crisis

  9. Afrijden van spiegels op de Watervlietsesteenweg

 • Agenda gemeenteraad 28/05/2009 om 19.30 uur

  Gemeentehuis

  OPENBARE VERGADERING:

  1.   Aanstellen Veneco² als onteigenende instantie voor verwerving gronden lokaal bedrijventerrein en recreatiegebied te Sint-Laureins;

  2.   Private verkaveling. - Beslissing inzake het wegtracé en de zaak der wegen voor een verkaveling langs de Sint-Jansstraat;

  3.   Warande 2. - Principebeslissing;

  4.   Verkeersbordendatabank. - Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst;

  5.   Imewo. - Ondergronds brengen netten in de Calusstraat;

  6.   Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze voor herbelichting sporthal Sint-Laureins;

  7.   Vzw Streekplatform+ Meetjesland. - Algemene Vergadering - Aanwijzing adviserende vertegenwoordiger;

  8.   Opdrachthoudende vereniging I.V.M. - Algemene Vergadering 10.06.2009:

  A)  Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;

  B)  Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  9.   Dienstverlenende vereniging FINIWO. - Algemene Vergadering 22.06.2009:

  A)  Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;

  B)  Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  10.  Opdrachthoudende vereniging Imewo. - Algemene Vergadering 22.06.2009:

  A)  Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;

  B)  Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  11.  Dienstverlenende vereniging Veneco². - Algemene Vergadering 23.06.2009:

  A)  Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;

  B)  Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  12.  Verslag over het beheer van de gemeente dienstjaar 2008;

  13.  Vaststellen van de begrotingsrekening, balans en de resultatenrekening 2008.

   Punten Samen volgen later.

   

 • Sint-Laureins gebuisd als fietsvriendelijke gemeente

  decoration
  Naar aanleiding van het debat over het niet aanleggen van een fietspad in de Calusstraat peilde het Nieuwsblad naar de de fietsvriendelijkheid van Sint-Laureins. Uit het resultaat blijkt dat Sint-Laureins gebuisd is. Eén op drie geeft Sint-Laureins de laagste score, het gemiddelde van alle punten is 4,5 op 10.
   

  Is Sint-Laureins fietsvriendelijk? Geef uw waardering.

   - 1

  33,33%

   

   - 6

  11,11%

   

   - 10

  11,11%

   

   - 8

  9,52%

   

   - 3

  7,94%

   

   - 4

  7,94%

   

   - 5

  6,35%

   

   - 9

  6,35%

   

   - 2

  4,76%

   

   - 7

  1,59%

   

  [Aantal stemmen : 63]

   

 • Fietspad in Calusstraat is niet te duur

  De burgemeester vindt het voorstel van Samen om een fietspad aan te leggen in de Calusstraat veel te duur. Ze rekende uit dat 2,5 kilometer fietspad € 500.000 kost. Dat is inderdaad veel geld, maar Samen vindt het een nuttige investering. Veel nuttiger bijvoorbeeld dan de bouw van een sociaal huis dat zo’n slordige € 3.000.000 zal kosten. Of wat te denken van de Meet? Dit project zou 435.000 € kosten, maar we zitten ondertussen bijna aan het dubbele. Voor deze projecten is het blijkbaar geen probleem om honderduizenden euro's op tafel te leggen, maar voor een fietspad wel. Samen vindt dat de meerderheid beter wat minder zou investeren in prestigeprojecten, dan is er geld genoeg voor een fietspad. Bovendien kunnen er subsidies worden verkregen voor de aanleg van een fietspad. En als er geen grasdallen worden aangelegd kunnen ook die centen gebruikt worden voor een fietspad. Het is alleen maar een kwestie van keuzes maken.

 • Samen vraagt een apart fietspad in de Calusstraat

  Calustraat fietsers
  De Calusstraat is de verbindingsweg tussen de Roste Muis en het centrum van Watervliet. Het is een rechte baan van 2,5 kilometer waar heel snel wordt gereden. Fietsers, wagens en landbouwvoertuigen dienen allemaal te passeren op deze weg. In de gemeenteraad is iedereen het erover eens dat er iets moet worden gedaan om de veiligheid in de Calusstraat te verhogen. Alleen is er een heel verschillende kijk op de oplossing.

  Het gemeentebestuur wil de Calusstraat verbreden door aan de zijkanten grasdallen aan te leggen. Volgens de meerderheid zal dit bijdragen tot een verhoging van de verkeersveiligheid. Samen is het daarmee oneens. Wij vrezen dat een verbreding van de Calusstraat alleen maar zal bijdragen tot een verhoging van de snelheid van de wagens en landbouwvoertuigen. Daarom ijveren wij voor een apart fietspad naast de Calusstraat en dus niet voor een verbreding met grasdallen. Een apart fietspad is de enige ingreep om de veiligheid van de fietsers echt te verzekeren.  

  Dat onze vraag voor een apart fietspad niet wordt gevolgd door de meerderheid bewijst dat de aanleg van fietspaden op gemeentewegen geen prioriteit is voor dit gemeentebestuur. De veiligheid van de fietsers wordt wel gepromoot via het uitdelen van gele fluovestjes of Tom Boonen lichtjes, maar een volwaardig fietsbeleid houdt meer in dan dat. Het betekent in de eerste plaats fietspaden aanleggen, zeker in een gemeente die het fietstoerisme wil promoten. Samen kiest daarom resoluut voor een andere politiek. Op belangrijke gemeentewegen moeten fietspaden komen waar en wanneer dat mogelijk is, en in de Calusstraat is dat perfect mogelijk!

   

 • Democratie op zijn kop in OCMW-raad

  OCMW op zijn kop
  De CD&V stoelendans leidt tot een opmerkelijke vaststelling in de OCMW-raad. Alle Samen mandatarissen behaalden de voorbije gemeenteraadsverkiezingen meer stemmen dan de raadsleden van de CD&V, de nieuwe voorzitter inbegrepen. Het OCMW wordt dus vanaf nu bestuurd door de raadsleden met de minste stemmen. De democratie op zijn kop dus. Hieronder vindt u een overzicht van de behaalde stemmen, de cijfers spreken voor zich.

  Naam

  Partij

  Stemmen

  Johan Francque

  Samen

  478

  Caroline Meire

  Samen

  433

  Lieve Van Hijfte

  Samen

  390

  Marleen Trenson

  Samen

  364

  Martine Cools

  CD&V

  348

  Ellen Seynhaeve

  CD&V

  333

  Ingrid De Sutter

  CD&V

  310

  Monique Huyghe

  CD&V

  263

  Jeroen Van Keer

  CD&V

  -

   

   

 • Bouwgrond in verkaveling Watervliet is duurder dan Maldegem

  Watervliet verkavling
  Enkele maanden terug verschenen berichten in de pers dat de bouwgronden in Sint-Laureins de goedkoopste van Oost-Vlaanderen zouden zijn. De realiteit bewijst echter het omgekeerde. De prijzen voor de bouwgrond in de nieuwe verkaveling te Watervliet zijn allesbehalve goedkoop te noemen. 
  Op 3 van de 22 loten kan er een huis gebouwd worden in open bebouwing en kan de prijs per vierkante meter worden berekend. De prijs voor deze loten bedraagt 95.000 € voor 379 m² (250 € per vierkante meter), 100.000 € voor 423 m² (236 € per vierkante meter) en 105.000 € voor 453 m² (232 € per vierkante meter). 

  De grondprijs van de andere loten kan niet berekend worden omdat daar de prijs van de woning en de grondprijs samen worden aangeboden. Eén ding is echter zeker: de grondprijzen voor de verkaveling is Watervliet zijn duurder dan een gelijkaardige verkaveling in Maldegem. Daar schommelen de prijzen per vierkante meter tussen € 140 en 226 €. Een vergelijking met Eeklo leert trouwens dat ook daar de prijsverschillen met Watervliet minimaal zijn. Goedkope bouwgrond in Sint-Laureins? Vergeet het dus maar!