• Geen oplossing voor zelfstandigen in Bentille

  WatervlietTijdens de voorbije gemeenteraad bleek dat er geen oplossing komt voor de zelfstandigen in Bentille die inkomensverlies lijden ten gevolge van de wegenwerken aan de N434. Zoals bekend liet de aannemer éénrichtingsverkeer doorvoeren op het traject van de werken in plaats van gefaseerd te werken met verkeerslichten. Sindsdien kennen de zelfstandigen in Bentille een gevoelige omzetdaling.

  De schepen van openbare werken lichtte tijdens de gemeenteraad toe dat er tijdens het bouwverlof een aangepaste regeling komt, maar dat is een pleister op een houten been. Van de Moerstraat tot de Kruiskensstraat blijft het eenrichtingsverkeer en na het bouwverlof wordt de situatie opnieuw zoals ze nu is.

  Tot overmaat van ramp lopen de werken ook flinke vertraging op. De eerste twee fasen van de werken (tot aan de Brouwersweg) zouden normaal gezien klaar moeten zijn voor het bouwverlof, maar de schepen van openbare werken gaf aan dat ze zeker zullen uitlopen tot in oktober.

  De zonechef tenslotte deelde mee dat er een nultolerantie wordt gehanteerd voor wie toch de signalisatie niet volgt. Met andere woorden: wie toch rijdt waar het niet mag krijgt een boete van € 150.

   

 • Punten Samen gemeenteraad

  1. Wegenwerken N434 (brug Peperstraat tot centrum Bentille);

  2. Heraanleg Sint-Jansstraat;

  3. Subsidies heraanleg Veldstraat;

  4. Sociaal Huis • Agenda Gemeenteraad 25/06/2009 om 19.30 uur

  GemeentehuisOPENBARE VERGADERING

  1. Gemeentepersoneel. - Rechtspositieregeling:
  A) Intrekking geschorste artikelen
  B) Aanpassing
  C) Vaststelling salarisschalen decretale graden

  2. Ontslag uit de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de RSZPPO en toetreding tot de VZW Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V);

  3. Algemeen Politiereglement voor de gemeente Sint-Laureins. - Goedkeuring;

  4. Gemeentelijke Administratieve Sancties. - Bepalingen in het algemeen politiereglement voor de gemeente Sint-Laureins die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie. - Goedkeuring;

  5. Gemeentelijke Administratieve Sancties. - Gemeentelijk Reglement met betrekking tot de administratieve sancties. - Goedkeuring;

  6. Gemeentelijke Administratieve Sancties. - Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de gemeente Sint-Laureins in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit. - Goedkeuring;

  7. Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) gemeente Sint-Laureins. - versie april 2009. - Goedkeuring;

  8. Rekening dienstjaar 2008 van de kerkfabrieken van:
  A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo
  B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins
  C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete
  D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman
  E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet
  F) Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van 's Gravenjansdijk
  Advies

  9. I.V.M. - Verzoek aan de Algemene Vergadering tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging I.V.M. o.v.;

  10. Verkaveling Jeronymus Lauwerijnstraat. - Beslissing inzake het wegtracé van de wandelweg;

  11. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze voor de aankoop van kerstverlichting;

  12. Aanpassingswerken Goochelaarstraat tussen Krielweg en Comercaatsweg. - Principebeslissing;

  13. Eindafrekening De Meet. - Goedkeuring;

  14. Gemeentelijke Basisschool Sint-Laureins. - Vaststellen vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2009-2010.

  BESLOTEN VERGADERING

  15. Gemeentelijke Administratieve Sancties. - Aanwijzing provinciale ambtenaren belast met het opleggen van administratieve geldboetes;

  16. Samenstelling Lokaal Overleg Kinderopvang. - Aanpassing.

   

 • Bentilse zelfstandigen lijden onder gewijzigde wegenwerken

  N434
  De riolerings- en wegenwerken op de N434 vanaf de brug over de N49 tot in Bentille centrum zorgen voor heel wat hinder voor de bewoners langs de N434 en de inwoners van Bentille. Voor de zelfstandigen is het extra zwaar omdat het de tweede keer is op korte tijd is dat zij geconfronteerd worden met openbare werken. In 2005 en 2006 lag het centrum van Bentille ook al open voor de herinrichting.

  Om de hinder van de huidige werken te beperken werd voor de aanvang van de werken beloofd dat zij in verschillende fases zouden worden uitgevoerd. Er zou telkens één rijvak open blijven, toegankelijk voor afwisselend éénrichtingsverkeer, geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Dit werd ook zo gecommuniceerd door het gemeentebestuur van Sint-Laureins.

  Vandaag blijkt echter dat deze werkwijze niet wordt gevolgd. Op het ganse traject zijn er werken bezig, er staan nergens tijdelijke verkeerslichten en er is geen afwisselend éénrichtingsverkeer. De realiteit is dat er éénrichtingsverkeer geldt vanuit Eeklo tot het centrum van Bentille. De omgekeerde richting gaat niet (zie foto bovenaan).

  Dit heeft zware gevolgen voor de inwoners én vooral de zelfstandigen. Zij zien hun omzet gevoelig dalen omdat het centrum van Bentille maar in één richting bereikbaar is. Bovendien wekt de verkeerssignalisatie de foutieve indruk dat Bentille niet bereikbaar is vanuit Eeklo of Sint-Laurins.

  Zo wordt iedereen die naar Watervliet wil bij het begin van de werken aan de Waaistraat omgeleid langs Kaprijke terwijl dat perfect langs Bentille kan (zie foto hieronder, rechts ziet u het oranje bord Watervliet).

  Watervliet

  Ook zijn alle straten vanuit Sint-Laureins (Goochelaarstraat, Eerstestraat, Kruiskensstraat, Brouwersweg) allemaal verboden toegang (behalve plaatselijk verkeer, dus voor de inwoners van de straat) terwijl doorgaand verkeer mogelijk is richting Bentille (zie foto's hieronder).

  Signalisatie Eerstestraat (hetzelfde in Goochelaarstraat en Brouwersweg)

  Eerstestraat

  Signalisatie Kruiskensstraat (hetzelfde in Goochelaarstraat en Brouwersweg)

  Kruiskensstraat

  Signalisatie einde Kruiskensstraat, links afslaan naar Bentille kan perfect (hetzelfde in Goochelaarstraat, Eerstestraat en Brouwersweg)

  Einde straat

  Samen eist daarom dat de werken worden uitgevoerd zoals ze waren gepland: in verschillende fases, waarbij één rijvak open blijft dat  toegankelijk is voor afwisselend éénrichtingsverkeer, geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Op die manier blijft Bentille bereikbaar vanuit twee richtingen. Samen stoort er zich ook aan de signalisatie de indruk wekt dat Bentille niet bereikbaar is langs de N434 terwijl dat wel zo is. 

  Samen heeft het punt geagendeerd op de gemeenteraad en zal vragen dat de werken verder worden uitgevoerd volgens afspraak.

 • Jenny en Wilfried zijn 50 jaar samen: proficiat!

  DSC03176Jenny Soberon en Wilfried Van Holsbeke vieren hun gouden jubileum. En met Samen vieren we dat mee. Want Jenny en Wilfried zijn twee steunpilaren voor de VLD in Sint-Laureins en nu voor Samen. Jenny stond reeds twee keer op de lijst en Wilfried is de helpende en reddende hand tijdens onze activiteiten en festiviteiten. We bezorgden hen een origineel kado: naast een "misviering" en een bloemetje kregen zij ook een kaart met felicitaties ondertekend door alle VLD kopstukken. Een heus collectors item dat zeker en vast een speciaal plaatsje zal krijgen bij hen thuis. Jenny en Wilfried: wij wensen dat jullie nog vele jaren gelukkig samen mogen zijn!

  Wie ondertekende de kaart voor Jenny & Wilfried? 

 • Samen vraagt actieve werking van de landbouwraad

  In 2005 werd de landbouwraad in het leven geroepen. Amper vier jaar later ligt de werking van de landbouwraad echter op apegapen. In 2008 kwam de raad slechts één keer bijeen, in 2009 was er nog geen enkele vergadering. Samen vraagt daarom een activering van de landbouwraad. Als landbouwgemeente zijn er er thema's genoeg die kunnen worden besproken in de landbouwraad. Op de gemeenteraad riep de fractie Samen de schepen van landbouw op om de  landbouwraad nieuw leven in te blazen. De schepen beloofde er snel werk van te maken.