• Samen begrijpt nut verbreding Goochelaarstraat niet


  GoochelaarstraatHet gemeentebestuur gaat de Goochelaarstraat verbreden over een afstand van 2,4 kilometer. Samen vraagt zich af waarom dit nodig is. De meerderheid voerde immers in de Goochelaarstraat een regeling in van plaatselijk verkeer. Dat houdt in dat het bestuur er niet veel verkeer wil zien passeren. En er zijn nog straten in Sint-Laureins die een gelijke breedte hebben en die ook niet verbreed worden. Waarom dus nu net de Goochelaar moet verbreed worden is niet duidelijk. Ook de verkeersveiligheid zal er niet op verbeteren. Een verbreding zal de wagens nog sneller doen rijden waardoor fietsers nog meer in de kant zullen gereden worden dan nu al het geval is. Samen steunt daarom de verbreding van de Goochelaarstraat niet, gewoon omdat we het nut er niet van inzien. Wij vinden dat het belastingsgeld van de Sentenaren beter kan besteed worden aan andere openbare werken.

   

 • Flitspalen aan brokkenbocht in Ketterijstraat?

  BochtVorig jaar schreef ik op deze blog dat de genomen maatregelen aan de brokkenbocht in de Ketterijstraat niet zouden volstaan om ongevallen tegen te gaan. Vorige week vrijdag was het, jammer genoeg, weer zover. Opnieuw ging een wagen zwaar uit de bocht. De vraag die iedereen zich stelt is hoe het probleem kan worden opgelost. 

  Wat is de oorzaak van de vele ongevallen? De hoofdoorzaak is de onaangepaste snelheid waarmee de bocht wordt genomen door veel chauffeurs. Maar de onderliggende oorzaak voor deze hoge snelheden is de kaarsrechte weg die naar de bocht leidt. Ondanks alle signalisatie die verplicht tot aangepaste snelheden is het duidelijk dat het gaspedaal dieper wordt ingedrukt bij het naderen van de bocht.

  Een voorstel dat nu de kop opsteekt is het plaatsen van flitspalen. De vraag stelt zich of dit het probleem zal oplossen of dat het de zoveelste maatregel is die een onveilige situatie probeert veiliger te maken? Trouwens, camera's kunnen tot bruusk remmen leiden wanneer ze te laat worden opgemerkt, met alle gevolgen vandien...

  Is het probleem gewoon niet de inrichting van de weg zelf? Dringt zich daarom geen meer fundamentele aanpak op van het probleem? Moeten we bij het Vlaams Gewest niet ijveren voor een herinrichting van de weg? De vragen stellen is ze beantwoorden.

 • Wildplassen mag, hondepoep niet

  In de gemeenteraad van juni werd het nieuwe politiereglement voor Sint-Laureins goedgekeurd. Het reglement is meer dan 100 bladzijden dik en bevat regels waar grote vraagtekens kunnen worden bijgeplaatst. Tijdens de vakantiemaanden zal ik er enkele van bespreken. Samen keurde het reglement niet goed.

  Een eerste regel is dat iemand die zich met een hond op een openbare plaats begeeft steeds in het bezit moet zijn van een recipiënt of een ander middel voor het verwijderen van de uitwerpselen van de hond. In het reglement is niet gespecifieerd of met een openbare plaats de dorpskern wordt bedoeld of het ganse grondgebied van de gemeente. Een duidelijkere omschrijving was nuttig geweest.

  Zo streng de nieuwe regels zijn voor de eigenaars van honden, zo soepel zijn ze voor wildplassers. In het ganse reglement is er niets terug te vinden daarover. Nochtans kan wildplassen aardig wat overlast veroorzaken in een dorpskern. Een duidelijke regeling is dus best wel nuttig. Maar volgens de meerderheid stelt het probleem zich niet en zijn regels overbodig.

  Conclusie: wie met een hond op stap gaat in Sint-Laureins moet beter op zijn tellen letten dan pakweg iemand die gaat plassen tegen de voordeur van gemeentehuis. Het klinkt onnozel, en dat is het ook, maar 9 gemeenteraadsleden keurden dit wel goed.

   

 • Nog altijd geen gemeenschappelijk politiereglement

  Politie FM3De politiezone Meetjesland heeft geen gemeenschappelijk politiereglement. De politie moet rekening houden met verschillende reglementen in Sint-Laureins, Kaprijke en Eeklo. Echt praktisch is dat natuurlijk niet. Om een eind te maken aan deze situatie beloofden de drie burgemeesters om tegen juni 2009 een gemeenschappelijk politiereglement op te stellen. Nu blijkt dat dit reglement er niet is.

  In Sint-Laureins komt er wel een nieuw politiereglement, maar dat is verschillend van dat van Eeklo en Kaprijke. De zonechef lichtte toe dat Eeklo zijn reglement in het najaar van 2009 zou aanpassen en enten op dat van Sint-Laureins, Kaprijke zou pas volgen in 2010. Deze werkwijze is eigenaardig want als de drie gemeenten van plan zijn om een gezamelijk reglement op te stellen waarom gebeurt dat dan niet tegelijkertijd? Volgens de zonechef ligt de schuld bij haar omdat zij geen drie reglementen op hetzelfde ogenblik kan uitwerken en zij dat gemeente per gemeente moet doen. Het is duidelijk dat de zonechef zichzelf tegenspreekt in haar antwoord. Want als je werkt aan één gemeenschappelijk reglement dan volstaat de opmaak van één tekst die geldt in de drie gemeenten en is een aparte redactie per gemeente overbodig.

  De echte reden is dat de drie burgemeesters het niet eens geraken over de inhoud van dit gezamenlijk politiereglement. Of Eeklo en Kaprijke  hun politiereglement ook daadwerkelijk zullen aanpassen aan dat van Sint-Laureins zal de toekomst wel uitwijzen. Ondertussen wordt het werk voor de politie er niet eenvoudiger op. Zij moeten blijven rekening houden met verschillende reglementen in Sint-Laureins, Kaprijke en Eeklo.