• Applaus voor speelpleintje in Sint-Margriete

  Speelplein
  In Sint-Margriete werden zondag twee nieuwe speeltoestellen 'ingespeeld'. Naast een glijbaan en een schommel, staat er nu ook een klimrek en een wiebelrek. Samen vindt speelruimte voor kinderen een belangrijk punt. Daarom steunden wij de aankoop van deze nieuwe speeltuigen op de gemeenteraad. Zondag konden wij zien dat het eindresultaat goed is. Applaus dus voor dit speelpleintje. 

  Speelplein 2

   

 • Kostprijs de Meet overschrijdt 800.000 euro

  CC De Meet
  De kostprijs van de Meet is opgelopen tot € 813.119. Dat blijkt uit een optelsom van alle uitgevoerde werken in en rond de Meet. In juni 2008 deelde het gemeentebestuur aan de verzamelde pers nog mee dat de kostprijs van het totale project € 435.000 zou bedragen. De realiteit leert nu echter dat de echte kostprijs stukken hoger ligt dan de aangekondigde kostprijs. Samen vindt dit kostenplaatje niet verantwoord, gelet op de beperkte capaciteit van de Meet.

  Werk

  Kostprijs in euro

  Ruwbouw

  € 614.043,54

  Omgevingsaanleg

  € 43.251,09

  Waterleiding

  € 4.053,97

  Klank

  € 7.727,57

  Keuken en bar

  € 35.665,68

  Licht

  € 11.162,10

  Meubilair

  € 28.115,56

  Architect

  € 69.099,59

  TOTAAL

  € 813.119

 • Verschillende overlastboetes in politiezone zorgen voor absurde situaties

  De gemeenten kunnen kleine overlast en vandalisme aanpakken via gemeentelijke administratieve sancties, afgekort GAS. Dit zijn de zogenaamde 'overlastboetes'. Deze boetes kunnen bij vaststelling van de feiten oplopen tot € 250.

  In de politiezone Meetjesland (Sint-Laureins, Kaprijke en Eeklo) is er sinds kort ook de mogelijkheid om overlastboetes uit te delen. De overtredingen die tot zo'n boete kunnen leiden verschillen echter van gemeente tot gemeente. Er is dus geen identieke regeling voor de ganse politiezone uitgewerkt. Dit is voor een stuk logisch omdat zich in onze zone twee landelijke gemeenten bevinden en één stad. Eeklo zal altijd een aantal specifieke stedelijke problemen hebben waar Sint-Laureins en Kaprijke geen hinder van ondervinden. Dat vraagt uiteraard een aparte aanpak.

  Maar ondanks dit verschil moet er toch worden gestreefd naar zoveel mogelijk dezelfde regels. De zonechef en de drie burgemeesters hebben dit trouwens als beleidsdoelstelling verwoord in het politiecollege van 25 april 2008: 'een bepaalde overtreding kan niet op 3 verschillende wijzen worden omschreven en bestraft'. Toch is het net dat wat nu gebeurt. Voor een aantal overtredingen bestaan verschillende regelingen in de drie gemeenten, terwijl dat niet nodig is. Dat leidt tot een aantal absurde situaties. Enkele voorbeelden.

  Aanplakken op openbare borden

  In Sint-Laureins is er geen GAS inzake het aanplakken op openbare borden, in Kaprijke en Eeklo wel. Maar de regeling in beide gemeenten is verschillend. In Kaprijke mogen er geen plakbrieven worden aangebracht vroeger dan 30 dagen voor de gebeurtenis, in Eeklo is de termijn beperkt tot 14 dagen. In Eeklo is het ook verboden om op eenzelfde kant van een openbaar aanplakbord meer dan één exemplaar van eenzelfde plakbrief aan te plakken. In Kaprijke kan dat wel. Het zou logisch zijn dat hier een gezamenlijke regeling komt in de drie gemeenten.

  Lawaaihinder op privédomein

  In Kaprijke en Eeklo zijn uitbaters van drankgelegenheden en danszalen verplicht om te voorkomen dat muziek of ander lawaai de rust van de omgeving verstoort. In Sint-Laureins klinkt het zo: 'het gebruik van radio's en televisietoestellen op particuliere eigendom mag niet storend zijn op de openbare weg en openbare plaatsen'. Het lawaaiverbod in Sint-Laureins geldt dus voor iedereen, niet alleen voor cafés. Maar het is wel beperkt tot radio's en tv's, ander lawaai kan dus wel. Het is onduidelijk waarom Sint-Lauriens een andere omschrijving hanteert.

  Lawaaihinder in de wagen

  In Sint-Laureins en Eeklo is het ook verboden om op openbare plaatsen de geluidsinstallatie in een voertuig zo luid te zetten dat het hoorbaar is voor personen die niet in het voertuig zitten. In Kaprijke mag dit wel. Waarom dit verschillend is geregeld is niet duidelijk.

  Lawaaihinder door dieren

  Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor omwonenden door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs. Tenminste in Sint-Laureins en Eeklo, in Kaprijke is hiervoor geen GAS voorzien. Ook hier is het onduidelijk waarom er een verschillende regeling is.

  Dieren aan de leiband

  In Sint-Laureins en Eeklo moeten dieren op een speelplein aan de leiband worden gehouden, in Kaprijke geldt dit voor alle openbare plaatsen, dus niet voor speelpleinen alleen. Waarom deze regel in Kaprijke strenger is, is niet duidelijk.

  Wildplassen

  In Eeklo is het verboden om op de openbare weg of op de openbare plaatsen te wateren. In Sint-Laureins en Kaprijke is dat geen probleem. Tegen de deur van het gemeentehuis in Eeklo plassen mag dus niet, tegen de deur van het gemeentehuis in Sint-Laureins en Kaprijke plassen blijkbaar wel want daar is geen GAS voorzien. Het zou toch logisch zijn dat voor de dorpskernen eenzelfde regeling wordt uitgewerkt? Het buitengebied is natuurlijk geen probleem.

  Conclusie: een verschillende regeling voor overlastboetes in onze zone is begrijpelijk wanneer bijvoorbeeld Eeklo specifieke stedelijke problemen wil bestrijden. Maar het is onbegrijpelijk in de gevallen die hierboven zijn opgesomd. De vraag stelt zich zelf of er zoveel in detail moet worden geregeld. Beter weinig duidelijke regels die worden toegepast dan vele onduidelijke die geen toepassing kennen.

  Eén ding is echter zeker: in deze wirwar van regels en boetes vindt een kat haar jongen niet meer terug. Voor de inwoners van onze zone is het onduidelijkheid troef. Er moet dus dringend werk worden gemaakt van de wegwerking van deze absurde verschillen.

 • Uitnodiging: Barbeque Samen op 5 september

  Zaterdag 5 september vanaf 19 uur in de parochiezaal te Sint-Laureins

  Sprankelend aperitief & overheerlijke barbeque

  Prijs: € 15 (volwassenen) en € 8 (kinderen)

  Kaarten te verkrijgen bij alle bestuursleden van Samen of telefonisch op het nummer 0474/46.42.99

  Iedereen is van harte welkom!

 • Nieuw politiereglement nadelig voor zelfstandigen

  NV VDM
  Het nieuwe politiereglement van Sint-Laureins verbiedt het gebruik in open lucht van werktuigen die met een motor worden aangedreven tussen 21 uur en 8 uur. Het verbod geldt niet voor landbouwmachines die voor de normale exploitatie van landbouwgronden worden gebruikt. De uitzondering voor landbouwers is begrijpelijk omdat zij de machines nodig hebben om hun werk te kunnen uitoefenen. Maar dit geldt ook voor andere zelfstandigen die gebruik maken van werktuigen met een motor. Voor hen is er echter geen afwijking voorzien in het reglement. Samen vindt dat zelfstandigen en landbouwers in onze gemeente op gelijke voet moeten worden behandeld. Daarom zullen wij ijveren voor een snelle aanpassing van het reglement.