• Besluit over tweede kerncentrale in Borsele valt in 2011

  Gisterenavond was er in het Godshuis een infovergadering over de mogelijke bouw van een tweede kerncentrale in Borsele. Omdat deze kerncentrale vlakbij de Belgische grens zou kunnen komen, kunnen de grensgemeenten (dus ook Sint-Laureins) hun bezwaren indienen.

  Gouverneur André Denys leidde de infovergadering en nam meteen de teugels stevig in handen. Dit zorgde ervoor dat alle meningen aan bod kwamen en alles in een constructieve sfeer verliep. 

  Gouverneur Denys maakte trouwens meteen duidelijk dat er nog geen enkele beslissing is genomen over de bouw van een tweede kerncentrale in Borsele. De beslissing zal pas genomen worden in 2011 door de nieuwe Nederlandse regering. Als de Nederlandse regering het licht op groen zet, wordt in 2014 gestart met de bouw van de nieuwe centrale en moet deze tegen 2018 operationeel zijn. Wat nu dus gebeurt is de opstart van het dossier teneinde een besluit (positief of negatief) te kunnen nemen.

  Verschillende zaken kwamen aan bod. Zo was er een toelichting van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) of de bestaande kerncentrale in Borsele zorgt voor een hogere radioactiviteit in België. Het FANC onderzoekt dit permanent en deelde mee dat er geen verhoogde radioactiviteit vast te stellen is in België door de bestaande kerncentrale in Borsele.

  Veel vragen waren er ook over het niet bouwen van koeltorens bij de nieuwe kerncentrale. Delta wil als bouwheer immers water uit de Westerschelde als koelwater gebruiken. De ligging van Borssele dicht bij de Noordzee zou dit mogelijk maken. Onderzoek zal echter moeten duidelijk maken of dit wel degelijk kan.

  Andere vragen gingen over de nucleaire transporten over ons grondgebied richting Borssele en over de berging van het nucleair afval. Ook de kostprijs van het project en de alternatieven kwamen aan bod. Dit zal ook moeten worden onderzocht. Concreet betekent dit dat zal moeten worden berekend of voor de prijs van een nieuwe kerncentrale bijvoorbeeld parken met windmolens of zonnepanelen kunnen worden gebouwd die dezelfde energie kunnen opwekken.

  Eén ding is zeker: de volgende jaren zal er grootschalig onderzoek  gebeuren teneinde te kunnen komen tot een besluit over het al dan niet bouwen van een tweede kerncentrale in Borsele.

 • Sfeerbeelden barbeque Samen

  Met enige vertraging maar hier zijn de sfeerbeelden van de Samen barbeque. Ook dit jaar was onze barbeque een schot in de roos. Een 200-tal lekkerbekken schoof de voeten onder tafel om te genieten van enkele overheerlijke stukjes vlees. Een speciale dank gaat uit naar alle aanwezige sympathisanten en niet te vergeten de bestuursleden en helpers die ervoor zorgden dat alles in goede banen werd geleid.

 • Sint-Laureins betaalt cash voor Dexia

  De bankencrisis breekt Sint-Laureins zuur op. De gemeentelijke Holding (dat zijn alle Belgische steden, gemeenten en provincies) is één van de grootste aandeelhouders van Dexia. Tijdens de crisis pompte deze gemeentelijke Holding veel geld in Dexia om de bank te ondersteunen. Hierdoor is echter de financiële positie van de gemeentelijke Holding zelf fel verzwakt. De gemeentelijke Holding gaat nu op zoek naar extra kapitaal en zoekt dat bij de gemeenten en steden, dus ook bij Sint-Laureins. Sint-Laureins wordt gevraagd om een kleine € 140.000 op tafel te leggen.

  Tijdens de gemeenteraad bleek dat de meerderheid gaat instappen in deze kapitaalsverhoging. De motivering is dat het gaat om een zeer aantrekkelijke belegging. Er wordt gedurende 10 dividendjaren een rendement beloofd van 13%. In het beste geval komen deze 10 jaren allemaal na elkaar en krijgt de gemeente jaarlijks 13%. In het slechtste geval kan het 15, 20, 25 jaar of langer duren. Dit betekent dat er in de andere jaren dan niets wordt uitgekeerd. Het is dus niet duidelijk binnen de hoeveel jaren deze 10 dividendenjaren zullen worden gespreid.

  Samen steunt de instap in deze kapitaalsverhoging niet. Wij vinden dat dit geld beter rechtstreeks wordt geïnvesteerd in Sint-Laureins. Er zijn projecten genoeg die op uitvoering wachten en die veel geld zullen kosten. De financiële positie van onze gemeente is ook niet van die aard om in allerlei onzekere beleggingen te stappen. Het beloofde rendement van 13% oogt misschien mooi, maar hoe zeker zijn we van dit rendement? Ook stelt Samen vast dat enkele grote steden niet zullen instappen. Waarom zou een kleine gemeente als Sint-Laureins dit dan wel doen? Tenslotte meent Samen dat het niet de kerntaak is van een gemeentebestuur om financiële injecties te doen in een bank. Daar is Sint-Laureins te klein voor en Dexia te groot.

  Als uitsmijter nog dit. Vorig jaar vroeg Samen raadslid Steven Haverbeke aan de schepen van Financiën om geen rekening te houden met een dividend van Dexia in 2009 in de begroting. De schepen ging niet op dit voorstel in en schreef toch opbrengsten van Dexiadividenden in de begroting in. Vandaag blijkt dat Steven Haverbeke het bij het rechte eind heeft en dat het nog veel erger is. Niet alleen komt er geen dividend, de gemeente moet zelf zo'n € 140.000 op tafel leggen voor Dexia.

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo1. Rooien boom op gemeenteplein

  2. GAS regeling aanpakborden

  3. Herbelichting sporthal 

  Meer info volgt later.

   

 • Agenda gemeenteraad 17/09/2009 om 19.30 uur

  GR
  OPENBARE VERGADERING:

  1.     Leveren en plaatsen warmwater boiler voor de sporthal te Sint-Laureins. - Kennisgeving collegebesluit dd. 19.08.2009;

  2.     Private verkaveling. - Beslissing inzake het wegtracé en de zaak der wegen voor een verkaveling langs de Warande;

  3.     V.M.W. - Aansluiting op het waterleidingsnet loods technische dienst en gemeentelijk milieupark, Sint-Jansstraat 14, 9982 Sint-Laureins;

  4.     Herstel van verbindingen: Veldzicht met gewestweg N456 (Molenstraat) en Zonnedijk met gewestweg N455 (Vlamingstraat). - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze;

  5.     Renovatie voetbalkantine Bentille - Goedkeuring ontwerp;

  6.     Principebeslissing tot het geven van een naam aan de nieuwe wegenis gelegen in het binnengebied tussen de Ketterijstraat, het Stee, de Kloosterstraat en de Jeronymus Lauwerijnstraat te Watervliet;

  7.    Brandweerprotocol grensoverschrijdende samenwerking Euregio Scheldemond. - Goedkeuring;

  8.     Interreg IVA-project "Natuurlijk Water". - Cofinanciering;

  9.     Scholengemeenschap Meetjesland. - Werkingsreglement van het Lokaal Comité. - Goedkeuring;

  10.    Gemeentelijke Basisschool Sint-Laureins:

  A)  Arbeidsreglement en functiebeschrijvingen. Goedkeuring;

  B)  Schoolreglement. Goedkeuring;

  11.   Gemeentelijke Holding NV. - Buitengewone Algemene Vergadering van certificaathouders Dexia en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV dd. 30.09.2009:

  A) goedkeuring agenda;

  B)  aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger;

  12.    Vaststelling van de voorwaarden waaronder personeelsleden kunnen worden belast met de inning van geringe dagontvangsten;

  13.   Vaststelling van de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van provisies;

  BESLOTEN VERGADERING:

  14.    Vrijgave van de waarborg van de plaatselijk ontvanger;

  15.    Aanstelling waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar.

 • Oktobermaand is palingmaand

  Paling
  Op de foto herkent u (vlnr): Carlos Bonamie, Steven Haverbeke, Tom Lacres, Marleen Goossens, Eddy Roets en Franki Van de Moere

  In oktober plaatsen 14 eetgelegenheden uit onze gemeente hun palingspecialiteit op de menukaart. Een uitgelezen kans voor de lekkerbekken om paling in al zijn facetten te ontdekken. Om de palingmaand te lanceren presenteerden de deelnemende restaurants en tavernes in primeur hun culinaire hoogstandjes met paling. De raadsleden van Samen die de première bijwoonden mochten van de voortreffelijke palingbereidingen proeven en genoten met volle teugen van dit overheerlijke palingfestijn. Proficiat aan alle koks!

  Deelnemende restaurants en tavernes

  PalingmaandPalingmaand2

 • Burgemeester bevestigt kostprijs van de Meet

  Samen berekende dat de totale kostprijs van alle uitgevoerde werken in en rond de Meet € 813.119 bedraagt (zie eerder artikel op deze blog). Vandaag bevestigt de burgemeester van Sint-Laureins in het Nieuwsblad dat de door Samen berekende kostprijs van de Meet klopt. De burgemeester wijst er wel op dat er € 112.000 subsidies zijn ontvangen voor de Meet. Dat is juist, maar dat verandert niets aan de kostprijs van € 813.119. Op dat punt worden onze cijfers niet betwist. Door de subsidie komt de eindfactuur voor de gemeente uit op € 701.119. Dat is en blijft teveel geld voor een cultureel centrum dat plaats biedt aan maximum 120 bezoekers.