• Politiekost: Sint-Laureins en Kaprijke besparen, Eeklo geeft meer uit

  ZoneIn 2008 kregen de kleine gemeenten uit de politiezone Meetjesland (Sint-Laureins en Kaprijke) te horen dat ze teveel politie-uren inzetten voor activiteiten op hun grondgebied. Een jaar later is het interessant om eens te kijken hoeveel uren politie elke gemeente inzette in 2009 voor activiteiten op hun grondgebied.

  Uit deze resultaten blijkt dat Sint-Laureins en Kaprijke een mooie inspanning leveren. Sint-Laureins heeft 1.007 uren politie minder nodig en Kaprijke 211. Eeklo echter kent een forse stijging en had maar liefst 1.455 uren politie extra nodig voor evenementen. De stijging van Eeklo doet de inspanning van de kleine gemeenten dus teniet.

  Het is natuurlijk niet de bedoeling om het aantal uren voor elke gemeente op een apothekersweegschaal te gaan afwegen. Maar het kan ook niet zo zijn dat de twee kleine gemeenten besparen op hun politie-uren en Eeklo niet.

  Ingezette politie-uren voor activiteiten in 2008 en 2009

   2008

  Eeklo

  St-Laureins

  Kaprijke

  Manuren

  2242

  1015

  400

  Weekenduren

  1343

  621

  241

  Nachturen

  1018

  238

  139

  Totaal

  4603

  1874

  780

  Uren in %

  63%

  26%

  11%

  2009

  Eeklo

  St-Laureins

  Kaprijke

  Manuren

  2731

  390

  276

  Weekenduren

  2100

  282

  96

  Nachturen

  1227

  195

  197

  Totaal

  6058

  867

  569

  Uren in %

  81%

  11%

  8%

  Verschil uren tussen 2008 en 2009

  + 1455

  - 1007

  - 211

   

  Dotatie per gemeente aan de politiezone in %

  68,40%

  16,06%

  15,45%

 • Weg tussen Sint-Jansstraat en Zonnestraat gaat terug open

  Bentille baan weide
  Tijdens de laatste gemeenteraad stelde Samen raadslid Marleen Goossens voor om de weg doorheen de weide tussen de Sint-Jansstraat en de Zonnestraat terug open te stellen. Deze weg werd al eens opengesteld voor het verkeer tijdens de werken in het Bisdom. Volgens 
  Marleen Goossens kan het openen van deze weg enig soelaas bieden voor de verkeersafwikkeling in Bentille tijdens de werken. Maar de burgemeester antwoordde dat de politie zich kant tegen het voorstel. Dit is vreemd want tijdens de werken aan het Bisdom werd de weg ook gebruikt als extra doorgang. Toen was er blijkbaar geen probleem. Samen ging dan ook niet akkoord met dit standpunt. Na een debat was de meerderheid ook bereid om de weg te openen, dit zolang de werken in Bentille duren. Er zal duidelijke signalisatie worden geplaatst om de gebruikers van de weg tot extra voorzichtigheid aan te manen. Samen hoopt nu dat de opening van de weg niet te lang op zich laat wachten.

 • Gemeentebestuur stemde in met onbereikbaar maken Bentille

  N434
  Opmerkelijke uitspraak van de schepen van openbare werken tijdens de laatste gemeenteraad. Zoals bekend zorgen de werken in Bentille voor heel wat hinder en ongenoegen. Eén van de oorzaken is dat de werken niet worden uitgevoerd zoals werd beloofd. De afspraak was dat het verkeer langs de N434 (Moerstraat-Hoogte) zou kunnen blijven rijden door de werken in fasen uit te voeren en met verkeerslichten te werken. Dit gebeurt niet waardoor Bentille quasi onbereikbaar is.

  Tijdens de gemeenteraad zei de schepen van openbare werken dat toen de werken bezig waren de veiligheidscoördinator en de politie dit te onveilig vonden voor de mensen die de werken uitvoerden. Op een werfvergadering bleek dat alle partijen, met inbegrip van de schepen van openbare werken van Sint-Laureins, het daar mee eens waren. Gevolg: de uitvoering van de werken werd volledig gewijzigd met een bijna onbereikbaar Bentille tot gevolg. Deze wijziging leidde ook tot een vertraging van de werken die nu al zeker zullen duren tot maart 2010.

  De uitleg van de schepen is toch wel verbazingwekkend. Een mens zou toch mogen verwachten dat de uitgewerkte regeling voor de uitvoering van de werken én de veiligheid van de werknemers garandeert én de bereikbaarheid van Bentille verzekert. Door het plan te wijzigen werd de bereikbaarheid van Bentille zomaar van tafel geveegd. Samen is verbaasd om te horen dat iedereen het daar zo snel mee eens was, inclusief onze schepen van openbare werken.

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo1. Werken in de Kerzelaarstraat

  2. Bewegwijzering wegomleiding in Bentille voor zwaar verkeer

  3. Openstellen weg doorheen weide tussen Sint-Jansstraat en de Zonnestraat

  4. Kostprijs Dorpshuis Watervliet 

  Meer info volgt later.

 • Agenda gemeenteraad 22/10/2009 om 19.30 uur

  GR

  1. Mededeling van het besluit van de heer Gouverneur dd. 14.09.2009 tot goedkeuring van de begrotingsrekening en de jaarrekening 2008;

  2. Budgetwijziging dienstjaar 2009 van de kerkfabrieken:
  A) Sint-Laurentius van Sint-Laureins
  B) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman
  C) O.L.Vrouw Hemelvaart van Watervliet
  Aktename;

  3. Budgetwijziging dienstjaar 2009 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo. - Goedkeuring;

  4. Budget 2010 van de kerkfabrieken:
  A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo
  B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins
  C) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman
  Aktename;

  5. Budget 2010 van de kerkfabrieken:
  A) Heilige Margaretha van Sint-Margriete
  B) Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart van Watervliet
  Goedkeuring;

  6. Wijziging meerjarenplan 2011-2013 van de kerkfabrieken:
  A) Heilige Margaretha van Sint-Margriete
  B) O.L.Vrouw Hemelvaart van Watervliet
  Goedkeuring;

  7. Opdrachthoudende vereniging IMEWO:
  A) Statutenwijziging. - Goedkeuring;
  B) Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 14.12.2009;
  C) Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag Buitengewone Algemene Vergadering van 14.12.2009;

  8. Opdrachthoudende vereniging I.V.M.:
  A) Statutenwijziging. - Goedkeuring;
  B) Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering van 16.12.2009;
  C) Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag Algemene Vergadering van 16.12.2009;

  9. Dienstverlenende vereniging FINIWO. - Buitengewone Algemene Vergadering van 21.12.2009:
  A) Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;
  B) Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  10. Bewegwijzering De Meet;

  11. Basisonderwijs. - Aanpassing vergoeding middagtoezicht en remgeld;

  12. Fiscaliteit. - Gemeentelijke retributie: voor- en naschoolse opvang;

  13. Vaststellen van de budgetwijziging nr. 1 gewone dienst en nr. 2 buitengewone dienst 2009.

  Punten Samen volgen later.

 • Politiekost voor Sint-Laureins stijgt (voorlopg?) niet

  Goed nieuws tijdens de Politieraad gisterenavond. Uit de politiebegroting voor 2010 blijkt dat Sint-Laureins niet meer moet betalen voor de politiewerking. In 2009 was de kostprijs voor de politie immers fors gestegen. Zo moest Sint-Laureins 12,5% meer bijdragen dan in 2008. De factuur liep daarmee op tot € 577.498. Dit leidde tot protest, ook bij de vertegenwoordigers van de Samen fractie in de Politieraad. Zo'n stijging staat niet in verhouding met de financiële draagkracht van Sint-Laureins. Dat de kostprijs dit jaar identiek blijft mildert nu voor een stuk de forse stijging van vorig jaar. Maar het blijft wel afwachten of de politiekost voor 2010 ook effectief gelijk zal blijven. Want met een begrotingswijziging kan alsnog meer geld gevraagd worden aan Sint-Laureins.

 • Inwoners Bentille zijn werken grondig beu

  Werken Bentille
  Iedereen weet dat openbare werken hinder veroorzaken. Maar er zit veel verschil in de duur en de omvang van de hinder. Een goede planning en een duidelijke communicatie kunnen de hinder tot een minimum beperken. Helaas is dit niet het geval in Bentille. Alle gemaakte beloftes worden gebroken en de termijn binnen dewelke de werken moeten zijn uitgevoerd wordt ruim overschreden. Het ongenoegen bij winkeliers en inwoners is groot.

  Voor de aanvang van de werken zag het er goed uit. De betrokken gemeentebesturen (waaronder Sint-Laureins) beloofden dat alles netjes in fases zou gebeuren. Zo bleef Bentille bereikbaar. Maar in de realiteit komt van deze beloftes niets in huis. Voor de zomervakantie voerde de aannemer al éénrichtingsverkeer door op de N434 (Bentille - Eeklo) in plaats van gefaseerd te werken met verkeerslichten. Sindsdien kennen de zelfstandigen in Bentille een gevoelige omzetdaling. De inwoners van Bentille mogen maandelijks een extra tank brandstof tanken omdat ze nu moeten rondrijden.

  Ondertussen zitten we in een nieuwe fase van de werken en ook nu worden de gedane beloftes gebroken. De werken aan de Kerzelaarstraat zijn aangevat terwijl de werken richting Eeklo nog niet zijn voltooid. Er was nochtans gezegd dat beide werken niet tegelijkertijd zouden gebeuren teneinde Bentille niet volledig van de buitenwereld af te snijden. Toch gebeurt dit nu.

  Het gemeentebestuur van Sint-Laureins komt niet veel verder dan de commentaar dat de werken niet lang meer zullen duren. Dat verhaal horen de inwoners van Bentille ondertussen al zolang dat niemand het nog gelooft.

 • Samen vraagt betere planning van werken

  Planning sporthal
  In de sporthal is er een nieuwe belichting opgehangen. Onbegrijpelijk was dat deze werken gebeurden terwijl er een kleuteracademie was in de sporthal. De aannemer had dus maar een halve sporthal om te werken en de kinderen een halve sporthal om te spelen. Niet praktisch voor de aannemer dus en niet veilig voor de kinderen.

  Samen stelde vast dat de opdracht veel te laat was doorgegeven aan de aannemer. Concreet besliste het schepencollege pas op 7 juli wie de werken mocht uitvoeren, de aannemer kreeg bevestiging de week erna. Het gemeentebestuur vroeg wel dat de werken werden uitgevoerd voor 15 augustus. Niet realistisch want op het ogenblik van de toewijzing startte het bouwverlof.

  Samen raadslid Carlos Bonamie kaartte dit punt aan op de gemeenteraad. De schepen van Sport probeerde eerst de schuld te schuiven in de schoenen van de aannemer die de werken moest uitvoeren, maar besefte al gauw dat de oorzaak bij het bestuur zelf lag. De meerderheid belooft in de toekomst dergelijke projecten tijdiger en beter te plannen. Samen zal het zeker en vast opvolgen.