• Binnenkort budgetbeleiding voor OCMW-voorzitter ?

  Verlies OCMW
  De OCMW voorzitter lichtte tijdens de gemeenteraad in zeven haasten de financiële resultaten van het OCMW toe. Het resultaat is een klein beetje minder dan vorig jaar klonk het. Sa
  men 
  stelt vast de verliezen binnen alle diensten van het OCMW steeds sneller oplopen. 

  De sociale dienst had in 2007 een overschot van € 30.000, in 2010 wordt een tekort verwacht van € 101.000. Ook in het rusthuis stapelen de tekorten zich op. In 2007 was er een negatief werkingsresultaat van € 115.000, in 2010 stijgt dit tot € 248.000. De administratie van het OCMW houdt het verlies min of meer stabiel maar verwacht in 2010 toch ook een tekort van € 238.000.

  Als we al deze verliezen samentellen en de evolutie bekijken van de voorbije jaren dan maakt Samen zich grote zorgen. De tekorten op het werkingsresultaat worden jaar na jaar groter. Hieronder een overzicht.

  2007

  - € 333.946

  2008

  - € 469.089

  2009

  - € 526.259

  2010

  - € 588.185

  Samen stelt zich de vraag of de OCMW-voorzitter niet beter zelf budgetbegeleiding zou krijgen teneinde de verliezen van het OCMW onder controle te houden.

 • Gemeente betaalde eigen watertaks niet

  decorationHet gemeentebestuur van Sint-Laureins is op de vingers getikt door VMW (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) in verband met de gemeentelijke watertaks. Deze taks werd in 2007 ingevoerd voor alle inwoners van Sint-Laureins en wordt berekend op het waterverbruik. Maar nu blijkt dat het bestuur haar eigen gemeentelijke en OCMW gebouwen vrijstelde van deze taks. Op die manier moest de kost niet worden geboekt in de begroting. Dit kan nu problemen opleveren met de BTW. De gemeente wordt daarom door VMW aangemaand om de taks ook te betalen voor het waterverbruik in de eigen gebouwen. Samen vindt het beschamend dat een gemeentebestuur haar eigen gebouwen vrijstelt van een taks die ze wel oplegt aan haar inwoners.

 • Gemeentebelasting op tweede verblijven stijgt met 17%

  decorationDe schepen van Financiën probeert ons al jarenlang te doen geloven dat de gemeentekas er goed voorstaat. Er is inderdaad nog wat reserve, maar dat komt omdat de beloofde investeringen jaar na jaar worden doorgeschoven (zie vorig artikel op deze blog). Maar onze gemeente zal genoodzaakt zijn om veel geld te lenen wanneer alle beloftes worden uigevoerd. De schepen van Financiën wuift de kritiek echter weg als onjuist.

  Helaas spreken de feiten de schepen van Financiën tegen. Want ondanks de zogezegd goede positie van de gemeentekas, verhoogt de meerderheid de belasting op de tweede verblijven. Eind 2007 werd de hoogte van deze belasting nog vastgelegd voor 5 jaar (2008-2013). De schepen van Financiën legde toen uit dat de termijn van 5 jaar kaderde in een duidelijke visie van het bestuur om de belasting gelijk te houden tot 2013. Amper 2 jaar later ligt de visie van de meerderheid al aan diggelen en stijgt de belasting met 17% (van € 425 naar € 500). Het is duidelijk dat deze verhoging er niet zou komen als de gemeentefinanciën er echt zo goed voorstonden als de meerderheid beweert.

 • Begroting is kopie van vorig jaar

  Copy paste
  Veel werk heeft de schepen van Financiën niet gehad aan de begroting voor 2010. De aangekondigde investeringen zijn een kopie van 2009. Samen raadslid Steven Haverbeke verwoordde het op de gemeenteraad zo: "Meneer de schepen van Financiën, toen ik de begroting van 2010 las dacht ik dat ik die van 2009 aan het lezen was. Maar aan de kleur van de kaft zag ik dat het wel degelijk die van 2010 was. Dat, en de datum, zijn dan ook de enige verschillen met de begroting van vorig jaar". Beter kan het niet worden samengevat.

  De aangekondigde investeringen voor 2010 zijn inderdaad bijna allemaal dezelfde als die van 2009, en de jaren ervoor. Het is dus een 'copy paste' van vorig jaar. Dit past perfect in het beleid van dit bestuur om grote werken jarenlang door te schuiven.

  Een overzicht van de werken die opnieuw worden beloofd: 

  Werk

  Kostprijs

  Zou uitgevoerd zijn in

  Veldstraat en Menneken

  € 435.000

  2009

  Ontwerp en aanleg Munte

  € 67.000

  2008

  Sint-Jan dorpskern en fietspad

  € 500.000

  2007

  Riolering Groeneweg en Comer

  € 2.400.000

  2009

  Riolering Sint-Margriete

  € 2.050.000

  2008

  Sanering kerkhoven St-Margriete en Watervliet

  € 75.000

  2007 en 2008

  TOTAAL

  € 5.527.000

   

 • Siciliaanse toestanden in Sint-Laureins

  decorationIn de begroting van 2010 trekt het gemeentebestuur € 10.000 uit voor een toelage aan Natuurpunt. Samen vroeg waarom Natuurpunt plots zo'n grote toelage krijgt. Het is immers de eerste keer dat deze vereniging in de lijst met toelagen staat. Het antwoord van de schepen van Financiën was verrassend eerlijk, maar verbijsterend.

  De schepen legde uit dat het gemeentebestuur een fietspad wil aanleggen langs het Leopoldkanaal. Maar het probleem is dat Natuurpunt zich verzet tegen de aanleg ervan. Om Natuurpunt te overtuigen hun verzet op te geven stelt het bestuur van Sint-Laureins een toelage van € 10.000 in het vooruitzicht. Natuurpunt zal met dit geld gronden kopen in Sint-Laureins.

  De leden van de Samen fractie wisten niet wat ze hoorden. De schepen van Financiën wil dus Natuurpunt uitkopen teneinde hun verzet tegen een fietspad langs het Leopoldkanaal te stoppen. Dit is pure normvervaging. Dat zo'n handeltjes in Sicilë bestaan is geen nieuws, maar dat dit ook in Sint-Laureins gebeurt is wel een schok. De burgemeester probeerde nog de zaak te minimaliseren maar het was te laat. De schepen had duidelijk uitgelegd wat de echte bedoeling van de subsidie is.

  Samen gaan dit dossier uitspitten tot op de bodem. Zo willen wij weten of dit initiatief komt van het gemeentebestuur zelf of dat het Natuurpunt is die zo'n deal voorstelt aan het gemeentebestuur.

 • Energiezuinig bestuur?

  Licht
  Tijdens de gemeenteraad van gisterenavond stelde Samen raadslid Claudine Bonamie de vraag hoe zuinig met energie werd omgesprongen in de gemeentelijke gebouwen. De schepen van Financiën gaf een uitgebreid antwoord en benadrukte dat aan het gemeentepersoneel wordt gevraagd om altijd het licht uit te doen wanneer het gemeentehuis wordt verlaten en afgesloten. M
  aar blijkbaar passen de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden van de meerderheid deze regel zelf niet toe.

  Want toen ik gisterenavond naar huis ging na onze 'nafractie' bij Keyzers bleek het licht in één van de kantoren in het gemeentehuis nog te branden. Niemand van de meerderheid had dit blijkbaar opgemerkt bij het verlaten en afsluiten van het gemeentehuis. Je kon er nochtans niet naast kijken. 

  Dit voorval is tekenend voor de wijze waarop de leden van de meerderheid onze gemeente besturen. Tijdens de gemeenteraad uitleggen hoe het gemeentepersoneel wordt gevraagd om de lichten te doven, om het dan een kwartier later zelf te laten branden...

 • één boom op twee werd niet heraangeplant

  Bomen gerooid
  Samen
  wil dat gerooide bomen ook worden heraangeplant. De heraanplant dient te gebeuren met de nodige zorg voor de landbouw en het wegennet. Indien blijkt dat hoogstammige bomen teveel schaduw werpen op een akker of dat deze bomen schade toebrengen aan het wegdek dan dient een ander type boom te worden geplant. Op die manier behouden we het unieke landschap in onze gemeente zonder de landbouw of onze wegen schade toe te brengen.

  Uit de cijfers van de schepen van landschappen blijkt dat 1 boom op 2 niet wordt heraangeplant. In 2005 en 2006 werden kapvergunningen verleend voor 331 bomen. Van al deze gerooide bomen werden er finaal 160 heraangeplant, dat is minder dan de helft. In deze cijfers zijn de kappingen die gebeurd zijn zonder vergunning niet inbegrepen uiteraard.

  Voor 2007 en 2008 werden 1198 kapvergunningen aangevraagd. Hoeveel er zullen worden teruggeplant is vandaag nog onduidelijk. Volgens de schepen zullen dat 1218 bomen zijn.

 • Alexander De Croo is de nieuwe voorzitter van Open VLD

  ADCAlexander De Croo is verkozen tot de nieuwe voorzitter van Open VLD. Hij kreeg 55% van de stemmen. In absolute cijfers stemden 11.676 leden van Open VLD voor Alexander De Croo en 9.572 leden stemden voor Marino Keulen. Open VLD Sint-Laureins feliciteert Alexander De Croo en wenst hem veel succes.

  Een woord van dank ook voor Marino Keulen en Gwendolyn Rutten. Zij voerden, net zoals Alexander De Croo, een sportieve en sterke campagne. Dankzij de drie kandidaten is de voorzittersverkiezing een echt succes geworden. Op dat punt heeft Open VLD alvast zijn politieke koppositie teruggewonnen.

  Nu is het tijd om Open VLD politiek terug op de kaart te zetten. Bovenaan de agenda staat het herwinnen van de verloren geloofwaardigheid. Voorstellen om kruisbeelden op kerkhoven weg te halen passen daar dus niet in.

  O ja, de poll op mijn blog voorspelde een overwinning van Alexander De Croo met 52%, dat is niet ver van de echte uitslag. Dank aan de 61 personen die hun stem uitbrachten!

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo1. Inbraken in het OCMW en de gemeenteschool

  2. Energieboekhouding voor publieke gebouwen

  3. Kapitaalverhoging IMEWO

  4. Tweede pensioenpijler voor contractuelen in 2010

  5. Maaiwerken op het openbaar domein door SVAL

  6. Integrale aanpak partnergeweld

  Meer info volgt later.

 • Agenda gemeenteraad 17/12/2009 om 19.30 uur

  GR1.   Brandweerdienst. - Bijdrage voor de jaren 2007 en 2008;

  2.   Grond- en pandenbeleid - Gemotiveerd voorstel bindend sociaal objectief;

  3.   VMW. - Saneringsovereenkomst. - Afvoerbijdrage installaties gemeente en OCMW. - Opheffing vrijstelling;

  4.   Gemeentepersoneel. - Vaststelling verlofdagen ter compensatie van feestdagen die in 2010 op een zaterdag of een zondag vallen;

  5.   OCMW. - Budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2009. - Kennisname;

  6.   OCMW. - Budget 2010. - Kennisname;

  7.   Fiscaliteit:

  A) Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting;

  B) Opcentiemen op de onroerende voorheffing;

  C)  Belasting op tweede verblijven;

  D)  Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen;

  8.   Vaststellen van de gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het dienstjaar 2010;

  9.   Budget 2010. - Vaststelling.

  Punten Samen volgen later.

 • Klachten bij Gouverneur

  decoration
  De Oost-Vlaamse gouverneur krijgt jaarlijks meer dan 500 klachten binnen, waarvan zo'n 30% van gemeenteraadsleden uit de oppositie. In Sint-Laureins stelt dit probleem zich tot nu toe niet. Vanuit de oppositie voeren we geen oppositie door klachten in te dienen bij de gouverneur. Betekent dit dat alles op wieletjes verloopt in Sint-Laureins? Wie deze blog regelmatig leest weet dat dit zeker niet zo is.
  Maar er zijn tussen meerderheid en oppositie goede werkafspraken gemaakt rond organisatie van de gemeenteraad en OCMW-raad, het inzagerecht, de deontologie enz... Tot op vandaag worden deze afspraken door beide kanten goed nageleefd. Eventuele problemen hierover worden in de eigen gemeente besproken en opgelost, dus zonder tussenkomst van de gouverneur. Dit vinden wij een goede manier van werken en wij hopen dat dit ook in de toekomst zo kan blijven.

 • Marino Keulen en Alexander De Croo naar tweede ronde

  Tweede ronde
  De
  uitslag van de eerste ronde van de voorzittersverkiezingen in Open VLD is bekend. Meer dan 20.000 leden van Open VLD brachten hun stem uit. Dit zijn de resultaten:

  Marino Keulen 36% (7.391 stemmen)

  Alexander De Croo 35% (7.230 stemmen)

  Gwendolyn Rutten 28% (5.638 stemmen)

  Gwendolyn Rutten valt dus af voor de tweede ronde. Keulen en De Croo komen in een nek aan nek race terecht. Grote vraag is voor wie de kiezers van Gwendolyn Rutten nu zullen kiezen? Of gaan ze misschien niet meer stemmen in een tweede ronde? Gwendolyn Rutten zelf liet in een eerste reactie alvast in het midden wat zij zou doen. Volgende week zaterdag weten we definitief wie de nieuwe voorzitter wordt van Open VLD.

 • Gemeentebestuur zorgt voor vertraging openbare werken

  De burgemeester van Sint-Laureins vindt dat Sint-Laureins te afhankelijk is van subsidies voor het herstel van wegen en voetpaden. Deze werken gaan vaak gepaard met rioleringswerken (waar de hogere overheid subsidies voor geeft) en dat betekent dat de herstelling van de weg of het voetpad ernaast ook op zich laat wachten. De oorzaak van de vertraging inzake openbare werken ligt dus volgens de burgemeester niet bij het gemeentebestuur maar wel bij de hogere overheid. 

  Dit is onjuist. Het gemeentebestuur ligt zelf aan de basis van de vertragingen van de openbare werken. Een woordje uitleg.

  De burgemeester heeft gelijk dat subsidiëring van de hogere overheid vaak lang op zich laat wachten. Maar dat probleem stelt zich in alle gemeenten, en niet in Sint-Laureins alleen. Toch staan andere gemeenten veel verder inzake openbare werken voor dorpsverfraaiing dan Sint-Laureins. Kijk maar eens rond in de ons omliggende gemeenten. Hoe komt dat?

  Het antwoord is eenvoudig. De andere gemeenten zijn veel vroeger in actie geschoten met de aanleg van gescheiden rioleringen. In 1991 (!) kwam er een richtlijn van Europa inzake de zuivering van afvalwater. Kort daarna zijn veel gemeenten in actie geschoten. Ze vroegen subsidies voor de aanleg van rioleringen en maakten geld vrij om de straten heraan te leggen die werden opengebroken om rioleringen te leggen. (Ter info: de hogere overheid subsidieert de rioleringen, de werken aan voetpaden, wegen enz... moet de gemeente betalen). Op die manier werd de aanleg van gescheiden rioleringen gecombineerd met de nieuwe straten, voetpaden en dorpskernen.

  Sint-Laureins deed echter jarenlang niets. Hier zijn de rioleringswerken goed en wel begonnen in 2005 in Bentille. Dit is geen oppositietaal. In 2006 verscheen een rapport over de rioleringsgraad van alle Vlaamse gemeenten. Sint-Laureins stond, op twee gemeenten na, op de allerlaatste plaats van alle Vlaamse gemeenten met een rioleringsgraad van amper 37,7%!

  Het is dus makkelijk om nu te komen vertellen dat onze gemeente te afhankelijk is van subsidies voor openbare werken en daardoor alles vertraging oploopt. Indien het gemeentebestuur in de jaren 90 in actie was geschoten dan stonden we nu veel verder en waren we niet zo afhankelijk. Maar zoals in veel andere dossiers bleef het Senste bestuur passief toekijken om nu achter de feiten aan te moeten hollen. Het containerpark is een ander voorbeeld van dit passief beleid. Ook daar zijn we één van de laatste Vlaamse gemeenten waar nog geen containerpark is. Het zou goed zijn als de burgemeester en haar bestuur de hand in eigen boezem steken in plaats van de verantwoordelijkheid bij een ander te leggen.

   

 • Keulen en De Croo in nek aan nek race

  Voorzitter VLD
  Marino Keulen en Alexander De Croo zijn in een nek aan nek race verwikkeld voor het voorzitterschap van Open VLD. Dat blijkt toch uit de eerste resultaten van onze poll. Er werden 63 unieke stemmen uitgebracht en daaruit blijkt dat Marino Keulen aan de leiding ligt met 41% van de stemmen. Alexander De Croo zit hem echter op de hielen met 40% van de stemmen. Gwendolyn Rutten kan 19% van de kiezers achter zich scharen. Deze cijfers wijzen erop dat we op een tweede ronde lijken af te stevenen. Stemmen op onze poll kan nog altijd, dus zeker doen.

 • Prestaties gemeentebestuur gewikt en gewogen

  Rapport burgemeester

  Hoe goed of hoe slecht is de burgemeester en het gemeentebestuur bezig? Het Nieuwsblad lichtte alle Vlaamse gemeentebesturen door. In dit onderzoek werd aan de bevolking gevraagd om aan 15 prestaties van het gemeentebestuur punten te geven. Uit de resultaten blijkt dat op bijna alle onderdelen de meerderheid in Sint-Laureins lagere punten krijgt dan drie jaar terug. De gemiddelde eindscore zakt van 6/10 naar 5,5/10. Deze cijfers zijn geen verrassing voor Samen. Ze zijn een bevestiging dat veel mensen hetzelfde denken als hetgeen Samen zegt. Hieronder een overzicht van de resultaten.

   20092006Verschil
  30 km/u zones
  6,87,4-8,20%
  Klantvriendelijkheid gemeentediensten
  6,87,3-6,70%
  Opvang bejaarden & gehandicapten
  6,36,6-4,50%
  Buitenschoolse opvang
  6,36,1+3,20%
  Aanbod sport en cultuur
  6,16,6-8,90%
  Leefkwaliteit (groen, netheid, lawaai,…)
  6,16,3-3,10%
  Ondersteuning verenigingsleven
  66,1-1,60%
  Snelheidscontroles
  5,56,8-19%
  Integratie migranten
  5,45,6-3,50%
  Parkeermogelijkheden
  5,25,5-5,40%
  Blauw op straat
  5,15,8-13%
  Betaalbaarheid woningen
  5,14,5+14,50%
  Onderhoud wegen & voetpaden
  4,35,7-25%
  Werk en ondernemen in eigen streek
  44,4-9%
  Bewakingscamera’s openbare plaatsen
  3,44,4-24%
  GEMIDDELD5,56-8,30%