• Plan voor nieuwe voetbalkantine VK Watervliet is klaar

  Kantine VK WatervlietTijdens de gemeenteraad werd het plan voor de nieuwe kantine van VK Watervliet voorgesteld. De bestaande kantine staat er al jarenlang niet al te best meer bij en is dringend aan vervanging toe. Samen is tevreden dat er eindelijk een plan op tafel ligt en dat het een goed plan is. Onze fractie keurde het voorstel voor de nieuwe kantine dan ook goed. De nieuwbouw bevat een kantine, kleedkamers, een vergaderzaal en een sanitair blok. Het plan werd opgemaakt in overleg met het bestuur van VK Watervliet.

  Samen blijft het wel een gemiste kans vinden dat een aanpalend stuk grond in 2008 niet werd aangekocht. Dit kon toen tegen een redelijke prijs gebeuren. Op dit stuk kon een volwaardig oefenterrein worden aangelegd. Samenraadslid Franki Vande Moere, en tevens oud voorzitter van VK Watervliet, hield toen een vurig pleidooi in de gemeenteraad om deze unieke kans met beide handen te grijpen. Maar de meerderheid stemde het voorstel van de oppositie jammer genoeg weg. 

  Wij hopen dat de nieuwe infrastructuur een extra duw in de rug mag zijn voor het Watervlietse voetbal en wensen VK Watervliet alle succes toe.

 • Gemeenteraad steunt slachtoffers Haïti

  Haiti
  Op 12 januari trof een zware aardschok één van de armste landen ter wereld: Haïti. De dodentol is ondertussen opgelopen tot meer dan 170.000 slachtoffers. De Haïtianen moeten verder in een verwoest land.  Tot overmaat van ramp maken criminelen misbruik van de omstandigheden. Plunderingen, geweld en verkrachtingen zijn vandaag schering en inslag in Haïti. Je zal er maar wonen.

  Gelukkig kwam er snel een wereldwijde solidariteit op gang met het getroffen land. Ook bij ons kwam er een groots opgezette actie voor de slachtoffers in Haïti. Veel mensen doneerden een persoonlijke bijdrage voor Haïti 1212. 

  De gemeenteraadsleden van Sint-Laureins hebben gisterenavond in de gemeenteraad beslist om hun volledige zitpenning van € 150 van de maand januari te schenken aan Haïti 1212. Hiermee willen wij ons persoonlijk steentje bijdragen voor de heropbouw van Haïti.

 • Lala de koala

  Lala de koalaDe politie van onze zone voert een originele actie om schoolgaande kinderen aan te sporen om een fluohesje te dragen. In plaats van de gewone controles wordt Lala de koala ingezet. Dit is een levensgrote koala die alle scholen uit Sint-Laureins, Kaprijke en Eeklo bezoekt. En de actie mist haar effect niet. Toen Lala de koala 's morgens in de klas op bezoek was geweest, kreeg ik dit 's avonds in geuren en kleuren te horen. Het klonk ongeveer zo: "De koala heef een handje aan mij gegeven en een fluojasje aangedoen". Of hoe verkeersveiligheid op een originele en leuke manier aangeleerd wordt aan de allerkleinsten. Een dikke proficiat voor de politie!

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo

  1. Strooien zout op gemeentewegen

  2. Stand van zaken individuele waterzuivering (IBA's)

  3. Containerpark

  4. Verkeersveiligheid kruispunt Rommelsweg-Smissestraat en Moershoofdeweg - Celiekerkweg

  5. Hoogkasteel/Molenstraat: terugplaatsen spiegel

  6. Actualisering gemeentelijke website

  7. Toekomst oud gemeentehuis Waterland-Oudeman

  8. Tweede pensioenpijler voor contractuelen in 2010

  9. Verbreding Schipdonkkanaal

  10. Herstel schade aan wegdek in Sint-Jansstraat

  Meer info volgt later.

 • Agenda gemeenteraad 28/01/2010 om 19.30 uur

  GR

  1)     Toekennen subsidie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti;

  2)     Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze voor aankoop van computers;

  3)     Actualisatie Mobiliteitsplan. - Participatietraject;

  4)     9980 Sint-Laureins, Goochelaarstraat. - Kosteloze grondovername;

  5)     Onderhandse verkoop aan de aangelanden van percelen grond, palend aan het speelplein te 9988 Sint-Laureins;

  6)     Oprichten van een nieuwe kantine met kleedruimte, douche accommodatie en saniteir en heraanleg van het bijhorend voetbalterrein te 9988 Sint-Laureins, Veldstraat. - Goedkeuring ontwerp voetbalkantine en bevoegdheidsbepaling inzake het vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen;

  7)     RESOC. - Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid. - Aanwijzing effectieve vertegenwoordiger;

  8)     Logo Gezond+ vzw:

  A)    Toetreding en goedkeuring van de statuten

  B)    Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

  Punten Samen volgen later.

 • Gemeentelijke website is aangepast

  Website na
  Vorige week verscheen een bericht op deze blog dat de gemeentelijke website op een aantal punten niet actueel is. Met een aantal concrete voorbeelden werd deze stelling geïllustreerd. De opmerkingen waren blijkbaar terecht want ondertussen is de gemeentelijke website aangepast. Het is positief dat dit gebeurd is. Samen zal dit punt in elk geval nog agenderen op de gemeenteraad om te weten hoe de gemeentelijke website vanaf nu permanent actueel zal blijven. Dit is nog eens een voorbeeld van hoe Samen kritisch, maar positief, het beleid beoordeelt en voorstellen doet om dit te verbeteren.

 • Renovatie oude voetbalkantine Bentille start in voorjaar

  KSA lokaal
  De werken aan de oude voetbalkantine in Bentille starten in het voorjaar. Deze kantine zal, eens gerenoveerd, onderdak bieden aan de KSA. Vandaag zit deze jeugdvereniging te krap gehuisvest in een lokaal naast de Meet. 
  Samen is blij te horen dat het project goed opschiet.

  Samen keurde de renovatie van de kantine goed op de gemeenteraad. Wij hebben nog gevraagd om de nieuwe lokalen van de KSA te integreren in één groot project rond de Meet, maar dit bleek niet haalbaar. Wij vroegen dit omdat er nu twee gebouwen in Bentille zullen staan, op een boogscheut van elkaar, met geen optimale bezetting. Maar de KSA is een actieve jeugdvereniging en zo hebben we er niet veel meer in onze gemeente. De oude voetbalkantine is dan een goede oplossing voor het huisvestingsprobleem van de KSA.

  Onze steun voor dit project is een concreet voorbeeld van hoe wij kritisch, maar positief, meedenken én meewerken in de gemeenteraad. Ook aan voorstellen die komen van de meerderheid. Er worden daarover wel eens andere verhalen de wereld ingestuurd...

 • Belasting op leegstand noodgedwongen uitgesteld

  decorationEr komt een gemeentelijke belasting op leegstand van woningen. Maar dit loopt niet van een leien dakje. In het belastingsreglement werd een onderscheid gemaakt tussen een woonhuis en een woning. Het verschil is belangrijk want een leegstaand woonhuis wordt belast met € 990, een leegstaande woning betaalt € 300. Samen begreep het verschil niet en in het belastingsreglement stond slechts één definitie. Samen raadslid Luc De Meyere vroeg meer duidelijkheid en kaartte ook enkele andere gaten aan in het reglement. Zowel de schepen van financiën als de schepen van ruimtelijke ordening konden geen antwoord geven op de vragen. De burgmeester schorste daarop de gemeenteraad om met haar fractie te overleggen. Daarna stelde de meerderheid voor om het reglement aan te passen. Toen Samen vroeg om voor te lezen waarover er nu eigenlijk werd gestemd besloot de burgemeester om het punt één maand uit te stellen.

   

 • 2/3 van het afvalwater wordt in de Sentse kreken geloosd

  Ter Zake
  De VRT maakte een reportage in Sint-Laureins. Een reclamespot voor onze gemeente werd het niet. Een inwoner uit Sint-Margriete vertelde hoe hij in de zomer niet in zijn tuin kan zitten vanwege de stank die uit de grachten komt. Hij legt uit dat dit komt omdat het afvalwater wordt geloosd in de gracht. Al jarenlang worden er rioleringen beloofd, maar die komen er maar niet wordt verteld in de reportage.
  De VRT plakt er ook cijfers op. In Vlaanderen stroomt 25% van het huishoudelijk afvalwater ongezuiverd de natuur in. Maar in Sint-Laureins is het veel erger. Hier wordt maar liefst 65% van het afvalwater in onze grachten en kreken geloosd!

  Het probleem is zeker niet nieuw. In 2006 verscheen er al een rapport van de Bond Beter Leefmilieu waaruit bleek dat Sint-Laureins, op twee gemeenten na, de slechtste leerling van de klas was inzake waterzuivering. De burgemeester van Sint-Laureins zegt dat het allemaal de schuld is van de subsidies die te lang op zich laten wachten. Dat is een flauwe uitleg want alle Vlaamse gemeenten moeten lang wachten. De echte oorzaak is dat de andere gemeentebesturen de subsidies veel vroeger hebben aangevraagd. Het Sentse bestuur deed tientallen jaren niets, zoals in veel andere dossiers. Het containerpark bijvoorbeeld. Of denkt u dat het toeval is dat we ook één van de laatste Vlaamse gemeenten zijn zonder een containerpark?

  De burgemeester van Sint-Laureins kondigt nu aan dat Sint-Laureins de einddatum van 2015 voor de waterzuivering niet zal halen. Het zal 2027 worden, misschien... Vanuit de oppositie hebben we dit al vaak voorspeld, maar onze waarschuwing werd afgedaan als oppositietaal. Nu krijgen we (helaas) gelijk. Het is het zoveelste schrijnende voorbeeld van het wanbeleid van dit gemeentebestuur. Dat dit falende beleid nu ook het nationale nieuws haalt is niets om fier op te zijn.

  • Wie de reportage van Ter Zake wil herbekijken, klik op de onderstaande link:

  http://www.deredactie.be/permalink/1.693542

  • Wie het klassement van de slechtst presterende gemeenten inzake waterzuivering wil bekijken, klik op onderstaande link:

  http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/15/show/452

 • Samen vraagt actuele gemeentelijke website

  Elke gemeente heeft een website. De gemeentelijke website van Sint-Laureins mag zeker gezien worden. De website is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Je kan vlot navigeren naar de verschillende rubrieken om er te vinden wat je zoekt. Maar de inhoud van de website scoort veel minder goed. Sommige rubrieken zijn absoluut niet actueel. Voor een officiële website kan dit natuurlijk niet. Hieronder enkele voorbeelden ter illustratie. 

  Website STL 1

  Een eerste voorbeeld is het overzicht van de besluiten van de gemeenteraad (zie printscreen hierboven). We zijn ondertussen al 10 januari 2010 en de besluiten van de laatste gemeenteraad die op de website staat zijn die van september 2009. Over de gemeenteraden van oktober, november en december 2009 is niks terug te vinden op de website van de gemeente.

  Website STL 2

  Een tweede voorbeeld is dat van de verenigingen. Zo staat de KLJ Sint-Laureins nog steeds vermeld als een actieve jeugdbeweging (zie printscreen hierboven). De werking van de KLJ Sint-Laureins werd echter eind 2008 stopgezet. Deze beslissing kwam zelfs ter sprake in het schepencollege. Maar de aanpassing van de website is, ruim één jaar na de feiten, nog niet gebeurd.

  Website STL 3

  Een derde voorbeeld is dat van de kermiscomités en wijkcomités. Op de gemeentelijke website staat de website van het kermiscomité van Watervliet niet vermeld (zie printscreen hierboven). Dit kermiscomité is echter al meer dan een half jaar terug opgestart en organiseerde bij de start van het nieuwe jaar een mooie nieuwjaarsreceptie op het Stee.

  Samen vindt dat een gemeentelijke website actueel moet  zijn. Dat er zaken op staan die al meer dan één jaar achterhaald zijn kan niet. Samen zal in de gemeenteraad van januari dit punt op de agenda plaatsen.

 • Verbreding Schipdonkkanaal terug naar af

  Schipdonk winter
  De Vlaamse administratie heeft het milieueffectenrapport (MER) over de verbreding van het Schipdonkkanaal afgekeurd. De afkeuring van het MER is zeer uitzonderlijk bij grote infrastructuurwerken. Het afkeuringsverslag is bijzonder scherp en hekelt het feit dat het MER eenzijdig is en te weinig oog heeft voor de alternatieven van een verbreding. Ook houdt het MER geen rekening met de vragen die er in de loop van het onderzoek zijn bijgekomen.
  Samen stelt vast dat het draagvlak voor een verbreding zo goed als nul is. De tijd is rijp om dit dossier definitief naar de prullenmand te verwijzen en werk te maken van de alternatieven. 

  Opvallend is wel dat de Vlaamse minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), voorlopig niet wil reageren. Nochtans is het rapport al klaar van voor de kerstvakantie, maar het nieuws geraakte voor de buitenwereld nu pas bekend. Ondertussen vindt haar CD&V collega, Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, dat er nieuwe studies moeten worden gemaakt. Misschien kunnen de CD&V ministers in de Vlaamse regering eens een studie maken over wat hun standpunt nu precies is?

 • The duty of the opposition is not only to oppose

  Fractie GR
  "The duty of the opposition is to oppose" of "het is de plicht van de oppositie om oppositie te voeren". Dit zijn legendarische woorden van Winston Churchill die de burgemeester herhaalde tijdens de gemeenteraad van december vorig jaar.

  Samen beschouwt het als haar opdracht om het beleid van de meerderheid in al zijn facetten te beoordelen. Maar we voeren geen oppositie om de oppositie. Doet de meerderheid een goed voorstel dan steunen we dit, als we vinden dat het beter kan dan zeggen wij hoe wij de zaken anders zouden aanpakken. 

  Oppositie voeren is voor Samen dus tonen hoe het anders en vooral beter kan. Daarom volgen wij de woorden van Churchill niet helemaal. Wij zeggen: "The duty of the opposition is not only to oppose, but also to propose" of "het is niet alleen de plicht van de oppositie om oppositie te voeren, maar ook om voorstellen te doen". En dat gaan we in 2010 terug met veel enthousiasme en inzet doen, zowel in de gemeenteraad als in de OCMW-raad!

  Op de foto herkent u de gemeenteraadsleden van Samen (vlnr): Luc De Meyere, Eddy Roets, Franki Van De Moere, Claudine Bonamie, Marleen Goossens, Steven Haverbeke, Carlos Bonamie en Tom Lacres