• Kinderen uit den Oudeman krijgen speelplein

  Speeltuigje Oudeman
  De meerderheid gaat akkoord met het voorstel van Samen om een volwaardig speelplein aan te leggen in Waterland-Oudeman. De meerderheid gaat zelfs nog een stap verder en voert ook een vroeger voorstel van Samen uit. In 2009 had Eddy Roets gepleit voor de aanleg van een speelplein in den Oudeman, niet aan het graspleintje voor de kerk maar op een andere meer veilige plaats. Maar de meerderheid zag dit toen niet zitten. Er kwam één klein speeltoestelletje op het pleintje aan de kerk.
  Maar het gemeentebestuur kiest nu ook voor een andere locatie. De speeltuin komt in de tuin van de oude pastorij in de Appelstraat. Dit klonk als muziek in de oren van Samen. Want hiermee wordt het allereerste voorstel van Samen gevolgd en daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Ook is de veligheid in de tuin van de pastorij veel beter. Samen dringt aan op een snelle aanleg van dit speelplein. De bevoegde schepen beloofde er werk van te maken.

 • Samen pleit voor heraanleg brokkenbocht Ketterijstraat

  Bocht 2
  Tom en FrankiVorige week ging een wagen uit de bocht in de Ketterijstraat te Watervliet. Het zoveelste ongeval in een lange rij. Ondanks alle inspanningen om de signalisatie te verbeteren blijft de bocht aan de Ketterijstraat een brokkenbocht. Met het nieuwe ongeval wil Samen nu voluit de kaart trekken van een heraanleg van deze bocht. Ook de Ketterijstraat zelf moet misschien een ingreep ondergaan. Omdat de Ketterijstraat een gewestweg is kan de gemeente daar zelf geen werken uitvoeren. Daarom wil Samen met de meerderheid enkele voorstellen uitwerken voor een herinrichting van deze gevaarlijke bocht. Deze voorstellen worden overgemaakt aan de Vlaamse overheid. Franki Vande Moere zal donderdag het voorstel verdedigen tijdens de gemeenteraad. Een unanieme goedkeuring is een duidelijk signaal dat de politiek in onze gemeente een fundamentele oplossing wil voor dit gevaarlijke punt. Nog meer signalisatie bijplaatsen heeft geen zin meer.

  Op de foto herkent u (vlnr): Tom Lacres en Franki Vande Moere

 • Samen wil volwaardig speeltuintje in den Oudeman

  Speelplein Oudeman
  De kinderen in Waterland-Oudeman dromen allang van een speeltuintje in hun dorp. Nu moeten ze het doen met één klein speeltuigje voor de allerkleinsten. Om hun kinderdroom te vervullen diende Samen
   in de gemeenteraad van volgende week een voorstel in om een volwaardig speeltuintje aan te leggen in den Oudeman. Samen stelt voor om enkele speeltuigen bij te plaatsen zoals een glijbaan en een schommel. Ook vragen we om het speelpleintje goed af te scheiden van de straat. Dat verhoogt de veiligheid voor de kinderen en de gemoedsrust van de ouders. Als het voorstel van Samen volgende week wordt goedgekeurd kunnen de kinderen van den Oudeman tegen de zomervakantie genieten van hun eigen speelpleintje.

  Op de foto herkent u (vlnr): Eddy Roets, Tom Lacres en Caroline Meire.

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo

  1. Voorstel tot herinrichting bocht Ketterijstraat Watervliet

  2. Voorstel tot aanleg speelpleintje Waterland-Oudeman

  3. Tijdstip aanvang werken voetbalterreinen/kantine Goalgetters en KMO-zone

  4. Tijdstip aanvang werken heraanleg Sint-Jansstraat

  5. Toelichting over het Fonds Ontwikkelingssamenwerking

  6. Kostprijs zout strooien op gemeentewegen

  7. Herstel gemeentewegen wegens vrieskou

  Meer info volgt later.

 • Agenda gemeenteraad 25/02/2010 om 19.30 uur

  GR

  1)    Gemeentepersoneel:

  A)    Wijzigen formatie en organogram;

  B)    Wijzigen Bijlage 1 - Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden - bij de Rechtspositieregeling;

  2)     Intentieverklaring om aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden in te voeren en om de RSZPPO aan te stellen als opdrachtencentrale volgens de wetgeving overheidsopdrachten;

  3)     Vervangen glas gemeentehuis Sint-Margriete. - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze;

  4)     Saneren kerkhof Sint-Margriete. - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze;

  5)     VMW. - Uitbreiding waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling te 9982 Sint-Laureins, Bisdomstraat;

  6)     Imewo. - Verlenen van beperkt mandaat voor vervanging armaturen en palen door slijtage of herstelling schadegevallen met onbekende dader;

  7)     Aanleg aansluitende riolering naar KWZI Sint-Margriete. - Voorlopige onteigeningsbeslissing en aanstellen van het 1ste Aankoopcomité.

 • Sociaal administratief centrum (SAC): de aanpak van Samen


  SAC post it 2

  De meerderheid in het OCMW stelde een architect aan voor de opmaak van een plan voor een sociaal administratief centrum (SAC). Voorlopige kostprijs: € 1.716.500.

  In het SAC zitten drie onderdelen:

  • extra burelen voor gemeente en OCMW
  • ruimte voor een sociaal huis
  • extra klaslokalen voor de gemeenteschool

  GemeenteschoolSamen steunt de bouw van extra klaslokalen voor de gemeenteschool. De extra ruimte is nodig en kan niet worden gerealiseerd binnen de bestaande infrastructuur van de school. Samen stelt voor om snel een apart plan op te maken.

  De extra burelen en het sociaal huis wil Samen onderbrengen in de bestaande gebouwen. Samen heeft een voorstel uitgewerkt waaruit blijkt dat dit mogelijk is, wat een nieuwbouw overbodig maakt.

  Er zijn nu zes gebouwen voor personeel in onze gemeente:

  • gemeentehuis Sint-Laureins
  • kantoren OCMW en sociale dienst (Rommelsweg)
  • plattelandscentrum
  • dienst vrije tijd (oud Fortiskantoor)
  • dienstencentrum Watervliet (oud gemeentehuis Watervliet)
  • loods technische dienst (Bentille)

  Samen wil met vier maatregelen de bestaande gebouwen optimaal benutten. Een zevende gebouw bijplaatsen voor administratieve diensten vindt Samen ook teveel voor een gemeente met 6500 inwoners.

  Plattelandscentrum1. De dienst vrije tijd (toerisme, jeugd, cultuur en sport) wordt ondergebracht in het plattelandscentrum. De gemeente verhuurt daar nu een lokaal aan de Landelijke Gilden en de Plattelandsklassen. Er moeten afspraken worden gemaakt met beide organisaties over de integratie van de dienst vrije tijd in het Plattelandscentrum. Een integratie zal ook versterkend werken voor het vrijetijdsbeleid in onze gemeente.

  2. In het gemeentehuis, het plattelandscentrum en de dienst vrije tijd zijn vijf vergaderzalen. Dat zijn veel zalen op wandelafstand van elkaar. De kleine vergaderzaal in het plattelandscentrum kan worden omgevormd tot bureelruimte indien nodig.

  Dienst Vrije Tijd3. Het huidige gebouw van de dienst vrije tijd (oud Fortiskantoor in Dorpsstraat) komt vrij bij een verhuis van de dienst vrije tijd naar het Plattelandscentrum. In dit gebouw kan het sociaal huis komen.

  4. Het gemeentelijk archief staat nu op het gelijkvloers in het gemeentehuis. Dit archief wordt verhuisd naar de kluizenzaal van het oud Fortiskantoor of de kelder van het Plattelandscentrum. De vrije ruimte wordt gerenoveerd en ingericht voor diensten die extra ruimte nodig hebben.

  De eerste drie maatregelen kosten niks. De vierde maatregel wel, maar die is misschien zelfs niet nodig indien de eerste drie maatregelen zijn doorgevoerd. Samen biedt met deze voorstellen een volwaardige en goedkopere oplossing voor de bestaande behoeften. Samen hoopt dat de meerderheid alsnog van haar bouwplannen wil afstappen en deze voorstellen wil uitwerken.

 • Pensioenkost voor gemeentelijke ambtenaren stijgt ook

  De pensioenkost voor de gemeente stijgt niet alleen voor de contractuele personeelsleden (zie vorig artikel), ook voor de vastbenoemden is er een meerkost. In 2010 zien de gemeenten hun bijdragen voor de financiering van de pensioenen van de statutaire gemeentelijke ambtenaren stijgen van 27,5 naar 30%. Samen polste naar de concrete meerkost voor Sint-Laureins. De schepen van Financiën deelde volgende cijfers mee:

  MeerkostGemeenteOCMW
  2010€ 18.917,93€ 6.392,93
  2011€ 19.296,28€ 6.520,78
  2012€ 19.674,64€ 6.648,64

  Totale meerkost op 3 jaar + € 77.451    Jaarlijkse meerkost +26.000 €

  De pensioenkost begint dus ook door te wegen op de gemeentekas. Samen vreest dat dit nog maar het begin is. Er moet dus met de nodige omzichtigheid worden omgesprongen met de financiën van onze gemeente.

 • Extra pensioen voor gemeentepersoneel op komst

  Contractuele personeelsleden krijgen minder pensioen dan hun collega's die vastbenoemd zijn. In onze gemeente zijn er 19,16 contractuele FTE's (*), in het OCMW 40,25. Om dit verschil te verkleinen kunnen vanaf nu gemeenten voor hun contractueel personeel een aanvullend pensioen voorzien (= tweede pensioenpijler). Gemeenten die mee willen instappen dienen in februari een gemeenteraadsbesluit te nemen. Samen informeerde tijdens de gemeenteraad of Sint-Laureins dit zal doen. De schepen van Financiën antwoordde dat het dossier in februari op de gemeenteraad komt. Samen is tevreden dat Sint-Laureins de intentie heeft om mee te stappen in de opbouw van een extra pensioen voor de contractuele personeelsleden.

  (*) FTE's= full time equivalent. Dit is een rekeneenheid waarmee de omvang van personeelssterkte wordt uitgedrukt. Bijvoorbeeld: 2 personen die haltijds werken zijn samen 1 full time equivalent.

 • Gratis Valentijnsontbijt Samen

  Zondag 14  februari is er het jaarlijkse Valentijnsontbijt van Samen. Dit ontbijt wordt u gratis aangeboden vanaf 9 uur in de parochiezaal te Sint-Laureins. Omdat ons ontbijt dit jaar ook op Valentijnsdag valt, voorzien wij een bijzondere ode aan de liefde. Niet te missen dus!

  Inschrijven op voorhand is wel nodig. U kan dit doen door op de knop hiernaast te drukken. Vergeet niet uw naam en het aantal personen te vermelden. U kan ook contact opnemen met Caroline Meire op het nummer 0474 46 42 99.

 • Containerpark pas open in najaar 2010

  Groenpark 2
  Het containerpark zal pas in gebruik worden genomen in het najaar van 2010. Nochtans zijn er in de begroting budgetten vrijgemaakt voor twee parkwachters voor een half jaar. De verwachting was dus dat voor de zomervakantie het containerpark zou open zijn. Maar het project loopt blijkbaar opnieuw vertraging op. Samen betreurt dit. Tenslotte is het oude groenpark al meer dan acht jaar gesloten. Het zal voor alle inwoners dus nog een jaar behelpen worden op het "tijdelijk" noodgroenpark in Bentille.

 • Gemeentebestuur belooft actuelere gemeentelijke website

  Website openHet gemeentebestuur belooft werk te maken van een gemeentelijke website die sneller kan geactualiseerd worden. Het was Samen opgevallen dat een aantal rubrieken niet of met veel vertraging werden aangepast. Er zal nu met de websitebeheerder besproken worden om  de gemeentewebsite dynamischer te maken. Hierdoor zullen meer rubrieken kunnen aangepast worden door de gemeentelijke diensten. Nu kan dit alleen voor de rubriek "Actueel". De andere onderdelen van de website zijn statisch en worden pas om de twee maanden aangepast door de websitebeheerder. De meerderheid was het erover eens dat dit te weinig is. Samen is tevreden met deze oplossing en hoopt dat de omschakeling snel een feit is.

 • Politie maakt werk van minder ziektedagen

  In de politiezone Meetjesland zijn er jaarlijks 7,5% ziektedagen. Dat is vrij veel. Daarom is er een actieplan uitgewerkt om het aantal ziektedagen te doen dalen in 2010. Het doel is om te komen tot 5% ziekteverlet. In het actieplan ligt de nadruk op diverse preventieve maatregelen. Indien dit doel zou worden bereikt is dat een goede zaak voor de politiewerking. De zonechef rekende de politieraad voor dat een daling van het ziekteverzuim van 7,5% naar 5% neerkomt op 3 fulltimes die aanwezig zijn in plaats van afwezig. Of extra mankracht zonder dat daarvoor nieuwe aanwervingen nodig zijn. In tijden van krappe budgetten zou dat goed nieuws zijn.