• Samen wenst geen afval van 14.000 mensen in dorpskern Bentille

  Containerpark nieuwDe schepen van openbare werken wil de inwoners van Kaprijke (tijdelijk?) en een deel van Bassevelde toegang verlenen tot het containerpark in Bentille.

  Het Samen bestuur begrijpt dat dit voor de inwoners van Kaprijke en Bassevelde makkelijk zou zijn. Maar in de praktijk is dit plan niet realistisch om verschillende redenen:

  1. Een containerpark veroorzaakt verkeershinder en overlast. Samen kantte zich daarom steeds tegen de inplanting van een containerpark in de dorpskern van Bentille. Als de inwoners van Kaprijke en een deel van Bassevelde ook toegang krijgen tot het containerpark dan brengen 14.000* mensen hun afval naar Bentille. Samen vindt dit een regelrechte aanslag op de leefbaarheid van dit dorp.
  2. Samen stelt zich ook vragen over de capaciteit van het containerpark. Dit is aangelegd om het afval te verzamelen van de 6.500 inwoners van Sint-Laureins. Wanneer het afval van Kaprijke en een deel van Bassevelde daarbij komt dan betekent dit een verdubbeling van de hoeveelheid afval. Wij zien niet in hoe dit zomaar kan. 
  3. Samen vraagt zich ook af hoeveel geld Kaprijke en Assenede zullen willen investeren in het containerpark te Bentille. Onze gemeente heeft 1,5 miljoen euro betaald voor de aanleg van het containerpark.
  4. Er wordt gezegd dat het gebruik van het containerpark door Kaprijke tijdelijk zal zijn. Maar wat is tijdelijk als de Raad van State straks een negatieve beslissing zou nemen voor het nog aan te leggen containerpark in Kaprijke? De aanleg van een containerpark in Sint-Laureins duurt al 8 jaar!
  5. Samen stelt vast dat acht jaar geleden foute beleidskeuzes zijn gemaakt. Toen was er de unieke kans om een gemeenschappelijk containerpark voor Sint-Laureins en Kaprijke aan te leggen. Wij hebben dit plan gesteund, maar het werd in alle stilte afgevoerd. De ligging van het containerpark in de dorpskern van Bentille laat nu niet meer toe hierop terug te komen.

  Samen zal in de gemeenteraad van april aan de schepen van openbare werken tekst en uitleg vragen over deze plannen.

  *Sint-Laureins heeft 6.600 inwoners, Kaprijke 6.200 inwoners = 12.800 inwoners. Bassevelde telt 3.000 inwoners, wij nemen een derde daarvan = 1.000. In totaal zijn dit dus 13.800 of afgerond 14.000 inwoners.

 • Samen vraagt betere inbraakbeveiliging gemeentegebouwen

  vijf inbraken in borgloonEind november vorig jaar werd er ingebroken in het OCMW en de gemeenteschool van Sint-Laureins. Om de gemeentelijke gebouwen beter te beveiligen zou het gemeentebestuur een anti-inbraak advies vragen aan de politie voor alle gemeentegebouwen. De politie stelt dit advies gratis op. Vier maanden later wou Samen de resultaten kennen van deze adviezen. De burgemeester antwoordde dat er een advies is voor het OCMW en de gemeenteschool. Voor de andere gebouwen zal dit advies pas volgend jaar worden gevraagd aan de politie. De burgemeester motiveerde het uitstel door te zeggen dat het anders te moeilijk wordt de aanbevelingen van de adviezen uit te voeren.

  Samen gaat niet akkoord met deze werkwijze. Wij vinden dat er nu een advies moet worden gevraagd aan de politie voor alle gemeentelijke gebouwen. Het is dan de taak van de meerderheid om deze adviezen snel uit te voeren. Het werk voor de uitvoering weegt niet op tegen de kosten van een inbraak. Samen vraagt dat er snel werk wordt gemaakt van een betere beveiliging van de gemeentelijke gebouwen.

 • 14 minuten

  14 minuten. Zolang zou de gemeenteraad geduurd hebben indien er alleen de officiële agenda van het gemeentebestuur was geweest. De meerderheid had immers een agenda ingediend met een schamele 4 punten erop. Het illustreert perfect hoe onze gemeente wordt "bestuurd". Nochtans zijn er problemen genoeg in onze gemeente die moeten aangepakt worden, maar daar zien we niets van verschijnen op de gemeenteraad. Daarom diende Samen 9 aanvullende punten in. Op die manier kregen we toch nog een gemeenteraad die naam waardig. Tijdens onze vragenronde vielen ook nu weer enkele verbijsterende antwoorden te noteren van de kant van de meerderheid. Een verslag van dit alles volgt naar goede traditie op deze blog.

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo1. Verwerping bouwvergunning werken Sint-Jansstraat - Warande - Vlasgaard

  2. Tijdstip aanvang rioleringswerken Vlamingstraat, Groeneweg en Comercaatsweg

  3. Tijdstip aanvang rioleringswerken Veldstraat en Menne

  4. Voorstel tot het plaatsen van actuele info rond openbare werken op de gemeentelijke website

  5. Subsidie Natuurpunt en standpunt schepen van Openbare Werken in de Landbouwraad

  6. Infovergadering omtrent inbraakbeveiliging

  7. Resultaten techno preventief advies gemeentelijke gebouwen

  8. Verkeersveiligheid kruispunt Rommelsweg-Smissestraat en Moershoofdeweg - Celiekerkweg

  9. Interventies van brandweer Zeeland in Sint-Laureins

  Meer info volgt later.

 • Agenda gemeenteraad 25/03/2010 om 19.30 uur

  GR

  1)     Definitieve beslissing inzake plaatsnaamgeving aan de nieuwe wegenis gelegen te 9982 Sint-Laureins, Warande;

  2)     Bouwwerken technische dienst: betonvloer. - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze;

  3)     Ontwerp ontsluiting KMO zone en recreatiegebied te 9980 Sint-Laureins. - Principebeslissing;

  4)     FINIWO. - Verkoop Telenet aandelen.

  Punten Samen volgen later.

 • OCMW krijgt veel geld uit het gemeentefonds

  munten_4043 by internethdcmedia.Het gemeentefonds is een fonds van de Vlaamse overheid dat geld geeft aan de Vlaamse gemeenten om hun werking te financieren. Sint-Laureins kon in 2009 rekenen op 1,8 miljoen euro uit dit fonds. Van dit bedrag gaat 10% naar het OCMW, en dat is meer dan een doorsnee gemeente. In 2009 gaven 86% van de gemeenten 8% of minder uit het gemeentefonds aan hun OCMW. Slechts 42 gemeenten (14%) gaven meer dan 8%, waaronder Sint-Laureins.

 • Verkoop verkaveling Watervliet vlot niet

  Verkaveling Watervliet
  Uit het vastgoedrapport van het Nieuwsblad blijkt dat er vorig jaar 14 woningen, 3 villa's en 8 bouwgronden werden verkocht in onze gemeente. In 2009 werd geen enkel appartement verkocht. Opvallend is dat de verkoop van de nieuwe verkaveling in Watervliet niet vlot. Deze verkaveling met 22 loten kwam in mei 2009 op de markt maar er is nog maar 1 lot verkocht. De economische crisis zit daar wellicht voor veel tussen, en dat is jammer. Tenslotte is deze verkaveling de eerste nieuwe verkaveling in vele jaren in onze gemeente.

 • KMO-zone ook nog niet in zicht

  KMO-zoneDe schepen van ruimtelijke ordening en lokale economie (!) kan geen datum geven voor de aanvang van de werken voor de KMO-zone. Dit is onthutsend. Zonder overdrijven mag gezegd worden dat de oppositie al 20 jaar aandringt op de aanleg ervan. In die periode verhuisden zeer veel zelfstandigen naar een andere, meer ondernemingsvriendelijke gemeente. Zij wilden hier wel blijven maar kunnen geen 20 jaar wachten. Het gaat tenslotte om hun broodwinning. Andere gemeenten staan te springen om een KMO-zone aan te leggen, maar in Sint-Laureins gebeurt de aanleg met rustige traagheid. Dat is onbegrijpelijk. Zelfstandigen en KMO's zorgen voor jobs en inkomsten, en dat kan onze gemeente goed gebruiken.

 • Wanneer start aanleg terreinen en kantine Goalgetters?

  Goalgetters 1
  Tijdens de gemeenteraad van januari 2010 werd het plan goedgekeurd voor de bouw van een nieuwe kantine voor voetbalclub VK Watervliet. De Sentse Goalgetters zijn nu natuurlijk razend benieuwd wanneer de werken voor hun nieuwe terreinen en kantine zullen aanvatten. Tijdens de gemeenteraad van mei 2008 werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) hiervoor goedgekeurd. Maar de werken zijn nog niet aangevat. Samenraadslid Steven Haverbeke informeerde tijdens de gemeenteraad naar een aanvangsdatum voor de werken. De schepen van ruimtelijke ordering antwoordde dat het dossier in de goede richting gaat, maar een preciese aanvangsdatum kon hij niet geven. De Goalgetters zullen dus nog wat geduld moeten hebben.

 • Gemeenteraad steunt vraag Samen tot heraanleg brokkenbocht

  VlaanderenBocht 2
  Samen
  diende in de gemeenteraad een voorstel in om de brokkenbocht in de Ketterijstraat anders aan te leggen. De huidige signalisatie volstaat niet om ongevallen te vermijden. Omdat de Ketterijstraat een gewestweg is kan de gemeente daar zelf geen werken uitvoeren. Samen raadslid Franki Vande Moere stelde voor dat de gemeenteraad een vraag tot herinrichting van deze bocht zou indienen bij de bevoegde Vlaamse minister. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd. Er zal nu een officiële vraag worden ingediend bij de Vlaamse overheid namens de gemeente Sint-Laureins. Samen is tevreden met dit besluit en hoopt dat de Vlaamse overheid snel een structurele ingreep doet aan de bocht in de Ketterijstraat.