• Samen stelt voorwaarden voor verkoop oud gemeentehuis

  Te koop WO
  Het oud gemeentehuis van Waterland-Oudeman wordt verkocht. De keuze om er een appartement in te bouwen blijkt een compleet foute beleidskeuze geweest te zijn. De oppositie krijgt na 8 jaar gelijk. Samen keurde de principebeslissing tot verkoop van het oud gemeentehuis goed, maar onder duidelijke voorwaarden. Wij willen dat een nieuwe eigenaar het uitzicht van het gebouw behoudt. Ook willen wij niet dat een koper het gebouw laat leegstaan en verkrotten om het dan af te kunnen breken. Samen wil geen tweede Godshuis in den Oudeman. Met deze voorwaarden wil Samen het dorpszicht van den Oudeman beschermen. Het oud gemeentehuis is een prachtig gebouw dat bepalend is voor het uitzicht van den Oudeman. 

  De schepen van patrimonium antwoordde dat hij deze voorwaarden 'in overweging' zal nemen. Volgens de schepen mogen er niet teveel voorwaarden zijn omdat dit op de verkoopprijs drukt. Samen vindt dat dit niet het enige is wat mag tellen bij de verkoop. Het is even belangrijk dat de nieuwe eigenaar het gebouw terug bewoonbaar maakt en het uitzicht van het gebouw bewaart. De exacte verkoopsvoorwaarden komen later terug op één van de volgende gemeenteraden. Samen zal streng toezien op duidelijke afspraken in de verkoopsvoorwaarden.

 • Waar zijn er wegenwerken in Sint-Laureins?

  werken
  Via de website van de
  politiezone Meetjesland-Centrum kunnen wegenwerken in Sint-Laureins en daarbuiten worden gevolgd. De website "Inname Openbare Weg" is voor iedereen toegankelijk. Je kan er zien waar er werken zijn of waar een weg afgesloten is voor alle verkeer. Zowel private als openbare werken die invloed hebben op het verkeer zijn op te vragen. Zo wordt het makkelijk om een overzicht te krijgen op alle werken met daarbij nog eens een uitvoerige beschrijving van de werken en de voorziene duur of periode.

  Hoe kan u deze website raadplegen?

  U surft naar: http://www.iow.be/iow/welcome

  Op de website kiest u voor consulteren en geeft u de gemeente in van dewelke u een overzicht wilt van alle werken die een invloed hebben op het verkeer.

  Er verschijnt dan een kaart met symbolen op de straten waar er werken gepland zijn. Als u op het symbool klikt verschijnt een aparte kader met daarin een beschrijving en de duur van de werken.

 • Sente volley pakt de dubbel

  Sente volley werd zaterdag kampioen. Hiermee pakt de club zowel de beker als de titel, een unieke prestatie. Bekijk de beslissende matchbal en het feest na de overwinning.

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo

  1. Gebruik containerpark door inwoners van Kaprijke en Bentille

  2. Containerpark: schatting van het afval in plaats van weging

  3. Huysmanshoeve en toekomst Plattelandscentrum

  4. Resultaten van de heffing tegen sluikstorten

  5. Voorstel tot het gebruik onder gunstige voorwaarden van het domein de Boerekreek door de gemeentelijke verenigingen

  6. Voorstel tot aanleg van een invoegstrook op de Expressweg aan de afrit van Sint-Laureins

  7. Problemen met groepen kauwen

  Meer info volgt later.

 • Agenda gemeenteraad 29/04/2010 om 19.30 uur

  GR

  1.     Gemeentepersoneel. - Invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en goedkeuren bestek opgemaakt door de RSZPPO;

  2.     V.M.W. - Aanpassingswerken aan het waterleidingsnet te 9988 Sint-Laureins, Kerkstraat-Appelstraat. - Kosten ten laste van Aquafin;

  3.     Verkoop van het onroerend goed gelegen te 9988 Sint-Laureins, Kerkstraat 30. - Principebeslissing;

  4.     Herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. - Advies;

  5.     Ophaling van grof huisvuil op afroep tegen betaling. - Overdracht van de bevoegdheid;

  6.     Retributie op de toegang tot en de aanbreng van afvalstoffen op het gemeentelijk milieupark. - Aanpassen en wijzigen;

  7.     Uitbating gemeentelijk milieupark. - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze;

  8.     Algemeen Politiereglement voor de gemeente Sint-Laureins. - Wijzigen een aanvullen van hoofdstuk 4 'Ophalen en inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen';

  9.     VZW Toerisme Oost-Vlaanderen. - Raad van Bestuur. - Voordracht kandidaat voor het ambt van bestuurder;

  10.   Dienstverlenende vereniging FINIWO. - Algemene Vergadering van 21.06.2010:

  A)    Aanwijzen gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;

  B)    Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

  Punten Samen volgen later.

 • Wat nu met de ontsluiting van Sint-Laureins?

  Industrieterrein EekloDe Raad van State schorst het plan tot de aanleg van een regionaal bedrijventerrein in Balgerhoeke. Dit kan gevolgen hebben voor Sint-Laureins. In het plan was immers voorzien dat er ter hoogte van de verbrandingsoven een rond punt komt met een parallelweg richting den Teut. Dit zou voor Sint-Laureins een korte verbindingsweg zijn naar de Expresweg wanneer de op -en afrit aan Sint-Laureins dicht gaat en er een tunnel in de plaats komt. Of deze weg er komt zonder regionaal bedrijventerrein is nog maar de vraag. Zonder deze weg zal het verkeer van en naar Sint-Laureins door Balgerhoeke moeten rijden. Dit isoleert onze gemeente verder en maakt van Sint-Laureins nog meer een eiland. Wordt vervolgd.

 • Waar een wil is, is een boom

  Bomen vaartIn onze gemeente worden zeer veel bomen gerooid die daarna niet meer worden herplant. Dat is jammer, want de bomenrijen vormen een uniek onderdeel van het landschap. Maar er is toch nog hoop. Wie een tweetal maanden geleden passeerde langs het Leopoldskanaal in Watervliet zag tientallen gerooide bomen liggen. Maar de Administratie Waterwegen en Zeewezen zorgde er ondertussen al voor dat er nieuwe bomen werden aangeplant. Dit bewijst dat het geen jaren hoeft te duren om een gerooide boom te vervangen door een nieuw exemplaar. Het gemeentebestuur van Sint-Laureins kan er een voorbeeld aan nemen.

  Balk blanco

 • Gemeentebestuur stelt aannemer containerpark in gebreke

  Containerpark 2
  Het gemeentebestuur heeft de aannemer die het containerpark aanlegt in gebreke gesteld. Er zijn problemen met de keerwanden en de riolering. De keerelementen voor de zone containerput voldoen niet aan de gestelde eisen. De keerwanden vertonen schade en er zijn openstaande voegen tussen de verschillende elementen. Verder wezen proeven ook uit dat het lengteprofiel van de aangelegde riolering niet voldoet aan de bestekvereisten. De aannemer heeft 15 dagen om te reageren. Het is niet duidelijk of de werken hierdoor vertraging zullen oplopen.

 • 28 letters

  Verkaveling Watervliet
  De straat in de nieuwe verkaveling van Watervliet zal 'Burgemeester Van de Keerestraat' heten. Samen vindt dit een ongelukkige keuze. Er is immers geen traditie in onze gemeente om straten te noemen naar politici. Maar nog veel belangrijker is de onpraktische kant van de naamkeuze. De straatnaam telt maar liefst 28 letters en wordt de langste straatnaam in onze gemeente. Als we weten hoe vaak we papieren moeten invullen waarin ons adres wordt gevraagd dan staat de inwoners van de "Burgemeester Van de Keerestraat" veel schrijfwerk te wachten.
   

 • Tweede koper is een feit

  WatervlietDe verkoop van de loten in de nieuwe verkaveling in Watervliet vlot niet echt. De verkaveling kwam in mei 2009 op de markt maar van de 22 loten was er nog maar één verkocht, lot 13 dan nog wel! Dat is jammer en de economische crisis zit daar wellicht voor veel tussen. Maar de ban is ondertussen gebroken want een tweede lot is verkocht, lot nummer 15 om precies te zijn. Dat is goed nieuws, hopelijk volgen er nu gauw meer kopers.

 • Oud gemeentehuis den Oudeman: oppositie krijgt gelijk

  WO
  In 2002 besliste de meerderheid om op de eerste verdieping van het oud gemeentehuis in Waterland-Oudeman een appartement in te richten. Vanuit de oppositie vonden we dat toen geen goed idee. We berekenden dat de kosten niet zouden opwegen tegen de baten. De meerderheid had echter geen oor naar ons argument en voerde de dure werken toch uit. Ondertussen heeft de huurder het huurcontract opgezegd, maar het gemeentebestuur zoekt geen nieuwe huurder. Het schepencollege wil het oud gemeentehuis nu plots verkopen en heeft een schatting van het gebouw gevraagd. De oppositie krijgt dus gelijk dat er in 2002 een foute beleidskeuze is gemaakt. Jammer dat er toen niet naar ons is geluisterd, want dan was deze investering nooit gebeurd.

 • Samen kiest voor een realistisch sociaal woonbeleid

  De provincie stelt voor dat Sint-Laureins 21 sociale koopwoningen en 1 sociale kavel aanlegt tegen 2020. De gemeente had de mogelijkheid om een ander voorstel te formuleren, maar deed dit niet. Luc De Meyere, Samenraadslid, begrijpt dit niet. Binnen het gemeentelijk structuurplan is dit plan immers niet te realiseren. Dat blijkt ook uit een verslag van het Lokaal Woonoverleg van 15/10/2009. Daarin staat dat er 10 sociale koopwoningen komen in Warande 2 te Bentille, plus eventueel 7 sociale koopwoningen in de verkaveling in de Kantijnstraat, maar dat is onzeker. Dat zijn maximum 17 sociale koopwoningen, meer is niet mogelijk. Toch stemt het bestuur in met 21 sociale koopwoningen en 1 sociale kavel tegen 2020.

  De meerderheid gaf toe dat dit een "uitdaging" zou worden. Als oplossing wil het gemeentebestuur haar voorkooprecht uitoefenen. De gemeente zal met voorrang op privépersonen woningen aankopen om die dan door te verkopen aan een sociale huisvestingsmaatschappij. Samen vindt dat geen goede woonpolitiek in een gemeente waar nu al zo weinig koopmogelijkheden zijn voor woningen. Samen kiest voor een ander woonbeleid. Wij vinden dat aan de provincie duidelijk moet worden gemaakt dat 21 sociale koopwoningen en 1 sociale kavel tegen 2020 niet haalbaar is. Op die manier moet de provincie kiezen. Of Sint-Laureins krijgt extra bouwgrond en kan het voorstel realiseren, of Sint-Laureins krijgt niets extra maar kan het voorstel van de provincie niet realiseren. Dit lijkt ons veel beter dan instemmen met een onhaalbaar voorstel en als bestuur nu zelf woningen te moeten gaan aankopen.

 • Nog geen interventies van brandweer Zeeland in Sint-Laureins

  decoration
  In 2006 keurden de brandweerdiensten van Oost-Vlaanderen en Zeeland een protocol goed. Hierdoor kunnen beide brandweerdiensten buiten hun grondgebied opgeroepen worden bij calamiteiten. Samen informeerde of de Nederlandse spuitgasten sindsien al interventies deden in onze gemeente. Tot op vandaag was dit nog niet het geval. Toch is het samenwerkingsakkoord nuttig. Bij zeer grote rampen kan extra ondersteuning vanuit Nederland cruciaal zijn. Maar laat ons hopen dat het nooit nodig zal zijn.

 • Actuele info openbare werken komt sneller op gemeentelijke website

  Werken
  De wegenwerken in Bentille liepen verschillende vertragingen op, dit is genoeg bekend. Op de gemeentelijke website werd dit echter niet meegedeeld. Samenraadslid Marleen Goossens vroeg daarom aan het gemeentebestuur om op de gemeentelijke website meer aandacht te besteden aan de openbare werken in de gemeente. De rubriek 'Actueel' op de website van Sint-Laureins kan dagelijks aangepast worden. Ideaal dus om informatie rond openbare werken te communiceren.
  Het gemeentebestuur ging akkoord met het voorstel en zal actuele info rond openbare werken in de toekomst sneller op de gemeentelijke website plaatsen.

 • Sente volley wint beker van Oost-Vlaanderen

  Sente volley wint
  De herenploeg van Sente volley heeft vandaag in Oostakker de beker
  van Oost-Vlaanderen gewonnen. In de finale klopten ze PNV Waasland met 3 sets tegen 1. Dit is meteen een eerste bekroning voor het schitterende seizoen dat de heren van Sente volley spelen. Een dikke proficiat aan het ganse team!

 • Politieraadslid Johan Claeys overleden

  decorationOp Pasen is collega politieraadslid Johan Claeys (°29.06.1942) uit het leven gestapt. Hij zetelde ook in de gemeenteraad van Eeklo voor de CD&V. Johan Claeys was iemand die voor of na de politieraad altijd even tijd maakte voor een babbel, los van kleur, achtergrond of gemeente. De politieraadsleden Tom Lacres en Franki Van de Moere bieden namens de Samenfractie hun oprecht medeleven aan zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen.

  Balk blanco

 • Sfeerbeelden eerste carnavalstoet in Sente

  Vorige week zaterdag trok de eerste carnavalstoet ooit door Sente. Niettegenstaande de stoet met wat vertraging op gang kwam, werd het toch een mooi schouwspel. Een week later blikken we terug op deze mooie stoet met enkele sfeerbeelden.   

 • Een beetje vanne dit, een beetje vanne dat...

  NP

  Samen
  raadslid Franki Van de Moere kon in de Landbouwraad zijn oren niet geloven. De schepen van Landbouw zei er geen geld te zullen geven aan Natuurpunt om grond aan te kopen. Nochtans keurde deze schepen onlangs een toelage goed van € 10.000 voor Natuurpunt. Zijn collega schepen van Financiën legde toen uit dat dit geld diende om grond aan te kopen om er natuurgebied van te maken!!
  Franki Van de Moere wou weten wat het standpunt van de meerderheid nu eigenlijk was. De schepen van Landbouw herhaalde dat hij tegen was. De schepen van Financiën hulde zich in diepe stilte. En de burgemeester zei dat de oppositie het wel zou zien als het zover was. Het standpunt van het gemeentebestuur wordt goed samengevat door dit liedje:

  Een beetje vanne dit, een beetje vanne dat
  Een beetje vanne zus, een beetje zo
  Een beetje vanne hier, een beetje vanne daar
  Dan is het wel weer piekfijn voor elkaar
  ... (???)