• Plattelandsfonds blijft lege doos

  Plattelandsfonds.jpgHet plattelandsfonds zou ervoor zorgen dat Sint-Laureins extra subsidies krijgt om het buitengebied te kunnen bewaren en onderhouden. 90% van de oppervlakte van Sint-Laureins bestaat immers uit landbouwgrond en open ruimte (kreken, natuur...). Dit brengt weinig geld in de gemeentekas. Bouwgronden of KMO-zones wel. Maar dat hebben we in Sint-Laureins amper. Daarom pleiten wij allang voor een veel actiever beleid ter zake via dorpskernversterking. 

  Want er zijn veel kosten op die 90% landbouwgrond en open ruimte. Denken we maar aan de talrijke landbouwwegen of het onderhoud van de grachten. Dit moet allemaal betaald worden met het geld dat wordt gevonden op die resterende 10% grondgebied. Het is duidelijk dat dit niet kan. Dat blijkt ook uit de feiten. Grote openbare werken worden stelselmatig doorgeschoven omdat ze niet betaald kunnen worden en de leningslast van onze gemeente stijgt snel.

  Het klinkt dus mooi dat het Plattelandsfonds met extra geld komt. Maar de vraag is wanneer en vooral hoeveel? Op de gemeenteraad werd duidelijk dat het fonds ook in 2011 een lege doos blijft. In 2012 komt er misschien iets, maar hoeveel dat weet niemand. Wij vrezen dat het een druppel op een hete plaat zal worden.

 • Geen ruimere openingsuren voor toeristisch infokantoor

  Infokantoor.jpgDe gemeente Sint-Laureins focust zich al enkele jaren op het toerisme. Dit is een goeie keuze. Onze polders zijn prachtig om in te fietsen en ook op culinair vlak kan iedere gastronoom in Sint-Laureins wel zijn gading vinden. Een goed toeristisch beleid betekent echter ook een grote toegankelijkheid van de toeristische dienst. In het hoogseizoen is ons toeristisch infokantoor op vrijdagnamiddag als op zaterdag gesloten. Dit lijkt ons net een uitgelezen moment om toeristen te ontvangen en hen de nodige info te bezorgen over wat er in onze gemeente te beleven staat. Daarom dienden wij een voorstel in om de openingsuren in het hoogseizoen te verruimen. Ons voorstel werd echter jammer genoeg afgekeurd.

 • Speelplein wordt 10 maanden per jaar gesloten voor publiek

  Speelplein Sente.JPGWegens een poging tot brandstichting op het speelplein te Sint-Laureins besliste het schepencollege om het terrein van het speelplein te sluiten van 1 september tot en met 25 april. Hierdoor zijn de speeltuigen die daar staan voor het publiek 10 maanden per jaar niet toegankelijk. Als er speelpleinwerking is zijn deze speeltuigen niet toegankelijk (paasvakantie en zomervakantie) en nu ook niet in de maanden september tot en met april. Het publiek kan dus alleen in mei en juni deze speeltuigen gebruiken.

  Samen vindt dit zeer kindonvriendelijk en doet een voorstel tot oplossing. Wij menen dat de speeltuigen het ganse jaar voor de kinderen toegankelijk moeten zijn. Dit is mogelijk met een apart terrein zoals bij de skateramp. Daar is een afzonderlijke toegang los van de terreinen van het speelplein. Dit kan ook voor de speeltuigen door de bedrading te verplaatsen. Zo zijn de speeltuigen het ganse jaar toegankelijk voor ouders met kinderen, maar de gebouwen van het speelplein niet.

  Deze logische en kleine ingreep werd echter weggestemd door de meerderheid. Wij begrijpen dit niet. In alle andere deelgemeenten worden speeltoestellen geplaatst en dat steunen wij. Waarom dan in Sint-Laureins de speeltoestellen tien maanden per jaar achter slot en grendel steken?

  Op de foto herkent u Tom Lacres en Luc De Meyere met hun kinderen Verona, Nicolas, Sim en Jinte.

 • Sint-Laureins is Ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land

  Paling op sentse wijze.JPGSint-Laureins is verkozen tot ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land. Onze gemeente wint deze wedstrijd met haar specialiteit paling. Deze titel, die onze gemeente twee jaar mag dragen, is een goede en mooie reclame voor de horeca en het toerisme in onze gemeente. De overwinning werd gisteren op passende wijze gevierd bij de start van de gemeenteraad met een hapje paling en een palingbiertje.

 • VK Watervliet: Samen waarschuwde voor onrealistische aanpak

  VK Watervliet kantine.jpgIn de gemeenteraad van januari 2010 werd beslist tot het bouwen van een nieuwe voetbalkantine voor VK Watervliet. Samen keurde deze beslissing mee goed. Wij plaatsten echter grote vraagtekens bij de onrealistische planning. Samen had het toen bij het rechte zo blijkt nu. De bouw van de kantine loopt ernstige vertraging op. VK Watervliet moet enkele (?) maanden naar Ertvelde gaan voetballen. Wij vragen compensaties voor het inkomstenverlies dat de club heeft. Ook worden ons problemen gesignaleerd bij het draaien van het terrein. Daar zouden foute berekeningen zijn gebeurd.

  Samen voelt zich ook misleid door de onderschatte raming van de kostprijs van de kantine. De prijs werd geraamd op € 324.885 (incl. btw), nu is dit al € 387.808 (incl. BTW). Dat is € 63.000 of 20% meer. Wij blijven de bouw van een kantine voor Watervliet steunen maar stellen ons wel vragen bij een kostprijs die tegen de € 400.000 oploopt.

  Samen zal op de gemeenteraad donderdag tekst en uitleg vragen over al deze problemen.

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo

  1. Voorstel tot herinrichting speelplein Sint-Laureins zodat speeltuigen terug toegankelijk worden voor het publiek

  2. Voorstel tot verruiming openingsuren toeristisch infokantoor

  3. Plattelandsfonds: hoeveel geld krijgt Sint-Laureins in 2011?

  4. Nieuwe stijging pensioenenbijdragen statutair gemeentepersoneel

  5. Problemen in het Streekplatform met de bijdragebetaling van een aantal gemeenten

  6. Stand van zaken herinrichting bocht Ketterijstraat in Watervliet

  7. Plan van aanpak inzake woonwagenbewoners

  8. Vraag over het ontbreken van bepaalde activiteiten in het kermisprogramma in de Klaroen

  9. Oprichtingen prezones brandweer en financiële implicaties voor Sint-Laureins

  10. Vraag over de sterke stijging van de kostprijs nieuwe kantine VK Watervliet

  11. Kantine en andere infrastructuur VK Watervliet: wat is de vermoedelijke realisatiedatum?

  12. Vraag over foute berekening bij het draaien van het voetbalpein van VK Watervliet

  13. Vraag over het gebrek aan onderhoud van het heraangelegde voetbalplein van VK Watervliet en vermoedelijke realisatiedatum oefenterrein

  14. Voorstel tot vergoeding van alle onkosten VK Watervliet door gedwongen verhuis naar Ertvelde

 • Agenda gemeenteraad 16/09/2010 om 19.30 uur

  dyn001_original_500_40_pjpeg_2625008_9092c66c010a232c8e85be6d8f67031c.10.jpg1.     Voetbalclub The Camerados. – Toekennen éénmalige toelage;

  2.     Noodhulp voor Pakistan. – Toekennen toelage;

  3.     Gemeentelijke Administratieve Sancties. – Verlenging samenwerkingsovereenkomst GAS-bemiddelaar;

  4.     Aanpassingswerken in de Goochelaarstraat tussen Krielweg en Comercaatsweg. – Goedkeuring ontwerp;

  5.     Renovatie betonverharding met KWS-verhardingen in deel Kochuytstraat, Rode Handstraat en Hontseindestraat. – Goedkeuring verrekening nr. 1;

  6.     Leveren en plaatsen van speeltuigen. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze:

  A)  9982 Sint-Laureins, Graafjansdijk

  B)  9988 Sint-Laureins, Appelstraat

  7.     Sport. – Afsluiten van een overeenkomst met de gemeente Evergem voor het gebruik van het Arteveldestadion gedeelte voetbal;

  8.     Intercommunale Vereniging Voor Crematoriumbeheer in Oost-Vlaanderen Westlede. – Toetreding en goedkeuring van de statuten;

  9.     Private verkaveling. – Beslissing inzake het wegtracé en de zaak der wegen voor een verkaveling langsde Kantijnstraat, tussen de huisnummers 6 en 14;

  10.    Fiscaliteit: Belasting op de melding van handelingen, ter vervanging van een stedenbouwkundige vergunning. – Aanpassing;

  11.    OCMW-jaarrekening 2009. – Kennisname.

 • Samen gaat niet naar officiële opening containerpark

  Containerpark Samen.JPGSamen blijft afwezig op de officiële opening van het containerpark in Bentille. Wij menen dat een feestelijke opening om verschillende redenen niet op zijn plaats is. 

  Ten eerste is Sint-Laureins één van de laatste gemeenten in Vlaanderen waar een containerpark komt. In andere gemeenten is dit al 10 tot 15 jaar de normaalste zaak van de wereld. Hier wordt dit gevierd als een unieke realisatie. Dat vinden wij er een beetje over. 

  Ten tweede is het onbegrijpelijk dat het containerpark pal in de dorpskern van Bentille ligt. Onze gemeente heeft een oppervlakte van 7.500 ha, plaats genoeg dus om buiten de dorpskern een plek te vinden. Toch is dit niet gebeurd. Dit is een aanslag op de leefbaarheid van Bentille.

  Ten derde krijgt Sint-Laureins veel minder subsidies omdat het containerpark pas in 2010 is gerealiseerd. De inwoners moeten dit nu terugbetalen. De tarieven voor het containerpark zijn peperduur. Bijvoorbeeld: wie met een remorque gras naar het containerpark rijdt betaalt €6, een grote remorque kost €11.

  Ten vierde zijn we ook niet tevreden over de zeer beperkte toegangsmogelijkheden voor zelfstandigen en de gemiste kans tot tewerkstelling voor mensen uit onze eigen gemeente.

  Tenslotte betreurt Samen dat nooit is gekozen voor een gemeenschappelijk containerpark met Kaprijke buiten de dorpskern van Bentille. Dit voorstel lag op tafel in 2002. Indien ons voorstel toen was gevolgd dat had Kaprijke nu ook een containerpark en waren de kosten tussen beide gemeenten gedeeld.

  Op de foto herkent u (vlnr): Luc De Meyere, Johan Francque, Franki Van de Moere, Carlos Bonamie, Marleen Goossens, Eddy Roets, Claudine Bonamie en Tom Lacres

 • Wanneer krijgt Sint-Laureins geld en hoeveel?

  Sint-Laureins is volgens Eurostat de laatste plattelandsgemeente in Oost-Vlaanderen. In onze gemeente wonen 6.600 inwoners op 7.500 hectare. De burgemeester licht in de media het typisch profiel van onze gemeente toe: veel landbouwwegen, een lage bevolkingsdichtheid en vooral fiscaal arm. Daarom pleit de burgemeester voor extra geld van de Vlaamse overheid. Dit moet er komen via het al enkele jaren aangekondigde Plattelandsfonds. De vraag die wij ons stellen is wanneer er nu eens geld op tafel gaat komen voor Sint-Laureins uit dit Plattelandsfonds, en vooral hoeveel. En wat wordt er in ruil gevraagd aan Sint-Laureins? Want voor niets gaat de zon op.

 • Omleidingsjungle in Sint-Jan

  Omleiding Sint-Jan.JPG

  Het gemeentebestuur is in de Sint-Jansstraat bezig met openbare werken. Tegelijkertijd zijn er ook werken gestart in het dorp van Sint-Jan én in de Calusstraat. Deze straten liggen allemaal vlak bij elkaar en de gelijktijdige werken zorgen ervoor dat de omleidingen bijzonder lang en ingewikkeld worden. Veel mensen begrijpen niet waarom al deze openbare werken op hetzelfde ogenblik worden uitgevoerd. De werken in de Calusstraat staan los van de werken in de Sint-Jansstraat en toch worden ze in dezelfde periode uitgevoerd. Een goede planning en coördinatie van deze werken kan veel oplossen. Maar net daar knelt het schoentje bij openbare werken in onze gemeente. En zo zo komt het dat iedereen zich moet wringen door een heuse omleidingsjungle van borden en pijlen.

  Omleiding Sint-Jan 2.JPG

  In het centrum van Sint-Jan mag je normaal niet passeren maar toch staat er een bord om de voorrang van het doorgaand verkeer te regelen. De aannemer heeft er zijn bobcat dan maar geparkeerd om de doorgang te belemmeren... Omleiding Sint-Jan 1.JPG

  Alle wegen leiden naar Bentille...

 • Misplaatste zegeberichten over waterzuivering

  In Watervliet werd een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) geopend. De opening ging gepaard met een goed nieuws show van het gemeentebestuur over de waterzuivering in onze gemeente. De zuiveringsgraad is de voorbije jaren gestegen van 20% naar 40% klonk het fier. En de volgende jaren gaan we zelfs naar 64%! De waarheid is dat deze cijfers weinig indrukwekkend zijn. In 2005 bedroeg de gemiddelde zuiveringsgraad van alle Vlaamse gemeenten al 64%, en in 2008 was dit al 73%. Sint-Laureins zit met zijn 40% dus mijlenver achterop, niets om fier op te zijn met andere woorden.