• Extra lokalen gemeenteschool? Ja, maar vraag subsidies aub!

  School 

  Extra lokalen en nieuw sanitair voor de gemeenteschool zijn nodig. Wij steunen dat! Voor deze werken kan de gemeente 70% subsidies ontvangen. Maar het gemeentebestuur heeft deze subsidies nog niet aangevraagd en is ook niet van plan dit te doen. Dat begrijpen wij niet. De gemeentelijke kleuterschool werd 6 jaar geleden opgestart. Waarom werd er nooit een dossier ingediend? Gaan wij zomaar deze subsidies laten liggen? Geen enkele Vlaamse gemeente (op enkele rijke gemeenten na) bouwt klaslokalen zonder aanvraag van subsidies. Sint-Laureins zou dit wel doen?

 • Aanpak Samen: bestaande gebouwen eerst gebruiken

  Pag. 2 luchtfoto SAC.gifWanneer alle beschikbare ruimte is benut kan een beperkte uitbreiding van het gemeentehuis worden overwogen. Er moet vooraf een ernstige studie worden gemaakt van de extra bureel- en vergaderruimte die nodig is.

  Er zijn nu zes gebouwen waar personeel is gehuisvest

  • gemeentehuis Sint-Laureins
  • kantoren OCMW en sociale dienst (Rommelsweg)
  • het plattelandscentrum (oude melkerij)
  • infokantoor toerisme (oud Fortiskantoor Dorpsstraat Sint-Laureins)
  • het dienstencentrum Watervliet (oud gemeentehuis Watervliet)
  • loods technische dienst in Bentille

   

  Alle beschikbare ruimte in deze gebouwen moet worden gebruikt

  • In het plattelandscentrum (oude melkerij) verhuurt het gemeentebestuur een grote bureel. Als er plaatsgebrek is dan moet dit huurcontract worden opgezegd.
  • In het plattelandscentrum zijn twee vergaderzalen. Dat is er één teveel gelet op de lage bezettingsgraad. De kleinste vergaderzaal kan bureelruimte worden.
  • Het toeristisch infokantoor kan worden onder gebracht in het Plattelandscentrum
  • De sociale dienst/sociaal huis wordt gehuisvest in gebouw toeristisch infokantoor
  • 

  Wat gebeurt er met de vroegere investeringen?

  • Het bestaande gemeentehuis werd gerenoveerd en uitgebreid. Nu moet het personeel daar weg en verhuizen naar een nieuwbouw.
  • De oude melkerij werd omgebouwd tot een plattelandscentrum met burelen en vergaderzalen. Deze worden echter niet gebruikt voor het gemeentepersoneel.
  • Het Roelandshof werd volledig gerenoveerd, nu zal het afgebroken worden.
  • Er werd een gebouw gehuurd voor de toeristisch dienst. Nu moet de toeristische dienst daar weer weg.
  • Er werden plannen getekend om het OCMW uit te breiden aan de Rommelsweg. De architect werd betaald, de plannen verdwenen in de vuilnisbak.
  • Er werden ontwerpen getekend om het OCMW te verhuizen naar de oude pastorij in de Leemweg. De architect werd betaald, de plannen verdwenen in de vuilnisbak.
  • 

  Zijn al deze investeringen voor niks geweest vragen wij ons af?

 • Hoe ziet het nieuwe gemeentehuis eruit?

  Inplanting SAC Samen model.gifHet nieuwe gemeentehuis bestaat uit 2 verdiepingen, is 90 meter lang, 11 meter breed en 8 meter hoog. De totale oppervlakte van de nieuwbouw bedraagt zo'n 1.800 m² waarvan 3/4 voor het nieuwe gemeentehuis. De resterende ruimte is voor de gemeenteschool waar 2 extra klaslokalen komen en 2 extra burelen.

  Het nieuwe gemeentehuis omvat:

  • 5 grote burelen
  • 17 individuele burelen waarvan 7 met vergadertafel voor 4 personen
  • 3 vergaderzalen voor 10 personen
  • Bibliotheek en leeszaal
  • Computerhoek
  • Inkomhal van bijna 80m²
  • 50 m² reserveruimte

   

  Vergaderzalen

  In het bestaande gemeentehuis zijn er 2 vergaderzalen, in het plattelandscentrum ook 2. Dat betekent dat er in het centrum van Sint-Laureins 7 gemeentelijke vergaderzalen zullen zijn. Wie gaat daar constant vergaderen? Vergeet niet dat er in 7 bureaus ook een vergadertafel zal staan!

  Burelen

  Er worden 22 burelen voorzien. Zelfs Woonwijzer Meetjesland die wekelijks 1 zitdag houdt in onze gemeente krijgt een afzonderlijk bureel. Er zijn zelfs zodanig veel burelen getekend dat er nog een reservebureel is voorzien in de plannen!

 • Nieuw gemeentehuis voor Sint-Laureins

  Pag. 1 SAC 2.JPGWaar heeft onze gemeente het meest nood aan? Volgens de CD&V meerderheid is dat een nieuw gemeentehuis. Daarom wordt het grootste bouwproject ooit in onze gemeente opgestart. De kostprijs (bouwwerken, aankopen grond en omgevingswerken) zal bijna 3.500.000 euro 140.000.000 BEF bedragen! Dat is 1.250 euro (50.000 BEF) per gezin!

  Samen vindt deze bouwplannen onverantwoord. Terwijl iedereen de tering naar de nering moet zetten kiest dit bestuur voor een peperduur prestigeproject. Er zijn voldoende alternatieven in de bestaande gebouwen. Voor ons is een nieuw gemeentehuis niet datgene waar onze gemeente het meest nood aan heeft.

  De volgende dagen vindt u op deze blog uitgebreide info over dit project. U vindt er ook het standpunt van Samen, evenals de aanpak die wij zouden volgen. U zal ook kunnen lezen wat wij belangrijk vinden om geld in te investeren. Zo kan u zelf oordelen of de gemeente nood heeft aan een nieuw gemeentehuis of beter wordt gekozen voor ons alternatief.

  * foto bovenaan: zijgevels van het nieuwe gemeentehuis

 • Samen krijgt gelijk, aanstelling schepen is onwettig

  OCMW logo.jpgSchepen De Clercq gaat niet aan de slag in het rusthuis. Dat vernamen wij gisterenavond in de marge van de gemeenteraad. De CD&V blaasde op het allerlaatste ogenblik alles af omdat de aanstelling wettelijk niet kon. Hieronder verslag van de gebeurtenissen.

  Persconferentie

  Alles kwam in een stroomversnelling toen de CD&V woensdag een persconferentie gaf over de bouw van een nieuw gemeentehuis (meer nieuws hierover later op deze blog). Een aanwezige journalist vroeg of het klopte dat schepen De Clercq aan de slag ging in het rusthuis en of dit wel wettelijk was. De info over de onwettige aanstelling kreeg de journalist van ons omdat wij een vraag tot schorsing hadden ingediend bij de Gouverneur (zie vorig bericht op deze blog).

  Schepen kiest voor mandaat

  Alle alarmbellen gingen af bij de CD&V en er werd druk rondgebeld om te achterhalen of onze stelling klopte. Toen bleek dat de aanstelling wettelijk niet kon stond schepen De Clercq voor de keuze. Ofwel ging zij aan de slag in het rusthuis en nam ze ontslag als schepen (gemeenteraadslid kon ze blijven), ofwel bleef zij schepen en ging zij niet werken in het rusthuis. De keuze was snel gemaakt, er werd gekozen voor het schepenambt. Dat is toch een niet onbelangrijke vaststelling.

  Het gevolg van deze ganse soap was dat woensdagavond laat de rusthuisdirectrice in allerijl vervanging moest gaan zoeken voor de schepen die nu toch niet kwam werken in het rusthuis. Ondertussen staan de twee vacatures van verzorgenden ook nog steeds open met alle gevolgen vandien voor de werkdruk op het personeel.

  Open kaart

  Samen begrijpt niet waarom de CD&V niet direct open kaarte speelde. Dit kon door de aanstelling van de schepen op de gewone dagorde van het OCMW te plaatsen en niet 'last minute' bij hoogdringendheid. Dit kon ook door onze fractie in te lichten over de kandidatuur van de schepen. Zo konden de Samenmandatarissen zich voor de OCMW-raad informeren over de wettelijkheid van de aanstelling. Dan hadden zij ook de kans gehad om hun standpunt op de OCMW-raad mee te delen. De aanstelling was dan nooit gebeurd, en deze soap was dan voor niets nodig geweest.

 • Onwettige aanstelling schepen De Clercq in rusthuis

  De CD&V meerderheid stelde tijdens de OCMW-raad van vorige week donderdag schepen van feestelijkheden De Clercq aan als verzorgende in het rusthuis. Dit punt stond niet op de officiële agenda maar werd bij hoogdringendheid aan de agenda toegevoegd. Het ging om een  vervangingscontract van 6 maanden als verzorgende.

  Er werd door de OCMW-voorzitter aan de Samenfractie meegedeeld dat deze aanstelling van de schepen wettelijk perfect in orde was.

  Samen meent echter dat, bij nazicht van de wetgeving, deze aanstelling wettelijk niet mogelijk is. Wij baseren ons hiervoor op art. 109, §2, 1° van het decreet 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

  Daarin staat dat de hoedanigheid van personeelslid van het OCMW onverenigbaar is met het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester of schepen in de gemeente waar de zetel van het OCMW gevestigd is.

  Samen heeft daarom bij de gouverneur een vraag tot schorsing van het aanstellingsbesluit van schepen De Clercq ingediend.

  Samen vindt ook deontologisch de aanstelling van een lid uit het schepencollege geen goede keuze. Iedereen weet dat dit leidt tot weinig evidente werkomstandigheden voor iedereen. Een schepen is verkozen om beleid te voeren, niet om als personeelslid brandjes te gaan blussen. Dat de meerderheid daar anders over denkt stemt tot nadenken.

  Wat het rusthuis nu nodig heeft is een OCMW-voorzitter die de problemen echt aanpakt. Samen verwacht dat de voorzitter daar eindelijk eens werk van maakt.

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo

  1. Voorstel tot het heraanleggen van de Caatsweg

  2. Voorstel tot het heraanleggen deel Mandeweg

  3. Aanleg riolering in Waterland Oudeman: gemeentelijke vergoeding voor de onkosten van werken op privé-terrein

  4. Stand van zaken individuele waterzuivering (IBA’s)

 • Agenda gemeenteraad 16/12/2010 om 19.30 uur

  dyn001_original_500_40_pjpeg_2625008_9092c66c010a232c8e85be6d8f67031c.10.jpg

  1. Mededeling van het besluit van de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen dd. 29.11.2010 tot goedkeuring van de jaarrekening 2008 van het OCMW;

  2. Mededeling van het besluit van de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen dd. 29.11.2010 tot goedkeuring van de begrotingsrekening en jaarrekening 2009;

  3. Gemeentepersoneel. –Verlofdagen ter compensatie van feestdagen die in 2011 op een zaterdag of een zondag vallen. – Vaststelling;

  4. Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Meetjesland. – Jaarverslag 2009-2010 en Jaarrekening. – Goedkeuring;

  5. Sociaal Administratief Centrum:
  A) Ontwerp. – Beslissing OCMW-raad dd. 09.12.2010. – Aktename;
  B) Verdeelsleutel. – Goedkeuring;

  6. OCMW. – Budgetwijziging nr. 1 2010 – Kennisname;

  7. OCMW. – Meerjarenplan 2011-2013. – Goedkeuring;

  8. OCMW. – Budget 2011. – Kennisname;

  9. Fiscaliteit:
  A) Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting;
  B) Opcentiemen op de onroerende voorheffing;

  10. Gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het dienstjaar 2011. - Vaststelling;

  11. Meerjarig financieel beleidsplan 2010-2013, beleidsnota en budget 2011. – Vaststelling.

 • Samenvoorstel afgekeurd: ongelijke behandeling crematiekosten

  De gemeente Sint-Laureins is sinds kort aangesloten bij de Intercommunale Westlede. Deze intercommunale beheert het crematorium in Lochristi. Een gevolg is dat nabestaanden van overleden inwoners die daar gecremeerd worden een korting ontvangen voor de crematiekost. Omdat er ook overleden inwoners worden gecremeerd in de Blauwe Toren in Brugge stelde Samen voor om aan deze nabestaanden ook een vergoeding te geven. Deze vergoeding zou even groot zijn als de korting bij een crematie in Lochristi. Dit leek ons logisch, doch de meerderheid dacht er anders over en keurde ons voorstel af. Een eerder voorstel van Samen om een gemeentelijke toelage te geven voor elke crematie van een overleden inwoner, los van het crematorium waar de crematie gebeurt, haalde het ook al niet. Begrijpen wie kan.

 • Waar brandt de lamp?

  Licht gemeentehuis1.JPGSamen raadslid Claudine Bonamie stelde in 2009 de vraag hoe zuinig met energie wordt omgesprongen in de gemeentelijke gebouwen. De schepen van Financiën gaf toen een uitgebreid antwoord en benadrukte dat er 's avonds steeds wordt op gelet dat alle lichten zijn gedoofd in het gemeentehuis. We horen echter links en rechts dat dit in de praktijk niet altijd zo is. En inderdaad, iemand signaleerde ons dat het licht (opnieuw) niet overal is gedoofd (zie foto*). Er is duidelijk nog werk aan de winkel.

   

  * De foto werd genomen op 01/12/2010 rond 22.00 uur, deze morgen om 7.00 uur brandde het licht nog steeds.

 • Aanleg uitvoegstrook Expresweg verschoven naar 2011

  Uitvoegstrook

  Tijdens de gemeenteraad van april stelde Samen voor om een uitvoegstrook aan te leggen op de Expresweg ter hoogte van de afrit Sint-Laureins. Het ontbreken van zo'n strook zorgt voor gevaarlijke situaties met wagens die afslaan richting Sint-Laureins. Het Samenvoorstel werd unaniem goedgekeurd. In juli vernamen we in de pers dat er nog dit jaar een uitvoegstrook komt. Omdat de uitvoegstrook echter nog niet werd aangelegd vroeg Samen naar de stand van zaken. De burgemeester lichtte toe dat de vooropgestelde timing niet gehaald zal worden. De uitvoegstrook komt er niet meer dit jaar, maar wel in het voorjaar van 2011.