• Samen wil landbouwers inschakelen om sneeuw te ruimen

  sneeuw%20ruimen.JPGZware sneeuwval teisterde ook onze gemeente eind vorig jaar. De bevoegde diensten deden alles wat mogelijk was om de sneeuw te ruimen. Een pluim voor hun werk en inzet. Ook enkele landbouwers staken vrijwillig de handen uit de mouwen en ruimden de sneeuw in hun straat. Dat vonden wij een mooi gebaar en het inspireerde ons tot een voorstel op de gemeenteraad. Om het sneeuwruimen te vergemakkelijken wil Samen de landbouwers in onze gemeente mee inschakelen. Er moet daarvoor een officiële regeling worden gemaakt qua vergoeding en verzekering. Iedereen in de gemeenteraad was het erover eens dat dit een goed voorstel was. In eerste instantie zal worden gekeken om landbouwers in te schakelen in de buitenste delen van onze gemeente. Dat zijn de straten waar de officiële diensten het laatst langs komen tijdens de strooirondes. Het voorstel gaat nu naar de Landbouwraad.

 • Zware onregelmatigheden bij Comeet

  929__COMEET_nieuw_logo.jpg?1Uit een inspectie van de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) blijkt dat er bij Comeet (Cultuuroverleg Meetjesland) ernstige onregelmatigheden zijn gebeurd bij de toekenning van overheidsopdrachten. 

  Bij de eerste toekenning van de opdracht had Comeet van bij de start een persoon op het oog en daar werd ook alles voor gedaan om deze persoon de opdracht te bezorgen. Dit blijkt uit de vaststelling dat Comeet drie keer een identieke brief verstuurde naar drie afzonderlijke rechtspersonen. Op het eerste zicht lijkt dit wettelijk perfect in orde te zijn want drie kandidaten kunnen meedingen naar de opdracht. Alleen ontdekte VLM dat alle rechtspersonen hetzelfde adres hebben. Achter deze rechtspersonen zit telkens dezelfde persoon zodat die op voorhand zeker was van het binnenhalen van de opdracht. De overheidsopdracht werd dus niet echt in mededinging gesteld. Comeet heeft doelbewust getracht de indruk te wekken dat dit wel zo was door 3 brieven te versturen concludeert VLM. VLM stelde ook vast dat na de toekenning van deze opdracht er facturen betaald zijn door Comeet die niet moesten betaald worden.

  Ook bij de toewijzing en facturatie van de tweede opdracht werden er onregelmatigheden vastgesteld door VLM. Nog voor de overeenkomst werd afgesloten kreeg Comeet al een vorderingsstaat voor geleverde externe prestaties. Comeet betaalde die uit terwijl dit wettelijk gezien niet kon. Comeet gaat daarmee opnieuw ernstig in de fout volgens VLM.

  Daarom heeft VLM beslist om de subsidies te schrappen en de reeds betaalde gelden terug te vorderen. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen vroeg Samen tijdens de gemeenteraad gisterenavond de bespreking van de problemen bij Comeet. Samen wil dat er een ernstig en grondig onderzoek komt bij Comeet rond deze praktijken. De gemeenteraad stemde unaniem in met dit voorstel. Zaterdag komt de raad van bestuur van Comeet in spoed bijeen over deze kwestie. Wordt vervolgd.

 • Einde van samenwerking in het Meetjesland?

  322.jpg&sa=X&ei=2kNATcabLIaEhQfenqWtAw&ved=0CAQQ8wc&usg=AFQjCNFWOcIxgcw1fxc0SyazLBYpzaFj_w

  Maldegem en Aalter weigeren hun financiële bijdrage voor 2011 aan het Streekplatform te betalen. Ook in 2010 waren er daarover al problemen met beide gemeenten. De weigering heeft verstrekkende gevolgen en dreigt de ganse werking van het Streekplatform op te blazen. Want als er geen geld meer is, dan ook geen werking meer. En als beide gemeenten voet bij stuk houden dan stelt zich al snel de vraag waarom de andere gemeenten nog zouden betalen. Samen vindt dit jammer. De samenwerking tussen de Meetjeslandse gemeenten heeft onze regio op de kaart gezet en dat is ook goed voor Sint-Laureins. Samen heeft het punt geagendeerd op de gemeenteraad om te weten wat het standpunt is van het gemeentebestuur van Sint-Laureins is.

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo

  1. Voorstel tot het inschakelen van landbouwers bij het ruimen van de sneeuw

  2. Vrijhouden van voetpaden voor openbare gebouwen bij sneeuwval

  3. Bevolkingsdaling Sint-Laureins: verkaveling Watervliet en aanbod voor jonge gezinnen

  4. Voorstel tot optrekken van het budget 2011 voor het herstel van wegen

  5. Dorpskernvernieuwing Sint-Margriete

  6. Streekplatform: weigering van betaling bijdragen door Maldegem en Aalter

  7. Brochure Meetjesland: geen vermelding van toekomstig bedrijventerrein Sint-Laureins

  8. Kerkfabriek Watervliet: aankoop woning

  9. Ingebrekestelling aannemer containerpark 

  10. Kerncentrale Borssele: stand van zaken

 • Agenda gemeenteraad 27/01/2011 om 19.30 uur

  dyn001_original_500_40_pjpeg_2625008_9092c66c010a232c8e85be6d8f67031c.10.jpg

  1.      Aankoop kopieermachine voor de gemeentelijke administratie. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze;

  2.      Aankoop computers voor de gemeentelijke administratie. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze;

  3.      Aankoop informaticamateriaal voor de gemeentelijke lagere school. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze;

  4.      Aankoop houtcombinatie met afzuiging voor de technische dienst. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze;

  5.      Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw. – Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst.

 • De suikernonkel van Sint-Laureins

  ar123729861594138.jpgDe schepen van Financiën vertelde tijdens de begrotingsbesprekingen dat Sint-Laureins een suikernonkel heeft. Deze suikernonkel luistert naar de naam 'Plattelandsfonds'. Dit fonds van de Vlaamse overheid belooft de plattelandsgemeenten extra geld. De suikernonkel blijkt echter zeer gierig te zijn. In 2009, 2010 en in 2011 is er nog geen euro gestort naar Sint-Laureins. In 2012 zal er wel geld komen want in dat jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan kan er altijd iets meer. Hoeveel geld moeten we afwachten, maar we zijn zeer benieuwd. Wat we wel niet begrijpen is waarom het gemeentebestuur zo gretig zit te wachten op geld van deze suikernonkel. Want wij horen de burgemeester en schepenen toch altijd herhalen dat er financieel geen vuiltje aan de lucht is? Of zou onze gemeentekas dan toch leger zijn dan de meerderheid durft toe te geven? Kunnen we dan niet gewoon de bouw van het nieuwe gemeentehuis schrappen? Dat zal veel meer opbrengen dan onze suikernonkel ons ooit zal geven.

 • Samen is bezorgd over stijgende tekorten in OCMW

  OCMW budget.jpgAl jarenlang waarschuwt Samen voor de financiële tijdbom die tikt onder onze gemeente. Maar al evenlang wuift de meerderheid onze bezorgdheid weg. Voor het bestuur is er geen vuiltje aan de lucht, er is geld genoeg. Nochtans worden de signalen over de slechte financiële toestand van onze gemeente steeds duidelijker. Neem nu het OCMW. Uit de meerjarenplanning, die werd opgesteld door de meerderheid zelf, blijkt dat er in 2013 al een jaarlijks tekort wordt verwacht van € 800.000!!! In 2007 was dit nog 'maar' € 330.000 per jaar. Daarom kant Samen zich tegen peperdure prestigeprojecten zoals de bouw van een nieuw gemeentehuis. Het zal zo al moeilijk genoeg zijn om financieel alles rond te krijgen in onze gemeente.

 • Veel reactie op bouw nieuw gemeentehuis

  Stop.pngSamen bracht net voor de kerstvakantie een blad uit met  tekst en uitleg over de plannen van de meerderheid om een nieuw gemeentehuis te bouwen. De respons bleef niet uit. Onze mandatarissen werden gebeld, gemaild en aangesproken, ook uit soms onverwachte hoek. En de reacties zijn duidelijk: een nieuw gemeentehuis met een prijskaartje van minimum € 3,5 miljoen euro is pure geldverspilling. Veel inwoners geven ons meteen een opsomming van zaken die wel zouden moeten gebeuren, maar waar niets aan wordt gedaan. We staan duidelijk niet alleen met ons standpunt over dit prestigeproject. Samen zal daarom zijn politieke strijd tegen een nieuw gemeentehuis ook in 2011 verder zetten! Wij willen investeren in noodzakelijke en dringende projecten, niet in prestige.