• Containerpark: geen gratis toegang, groenafval blijft betalend

  Containerpark Samen.JPGSamen werkte een voorstel uit om de tarieven te wijzigen van het containerpark. Het voorstel van Samen zag er als volgt uit:

  1. Gezinnen en ondernemingen krijgen 12 keer per jaar gratis toegang tot het containerpark. Het toegangsgeld van € 1 valt dus weg.

  2. Binnen deze 12 gratis toegangsbeurten kan groenafval gratis worden afgeleverd met een maximum van 2m³ per bezoek (ter info: 2m³ is ook het maximum dat nu mag worden afgeleverd per betaald bezoek). Elk gezin en onderneming kan zo jaarlijks 24 m³ groenafval gratis naar het containerpark brengen.

  De CD&V meerderheid keurde het voorstel van Samen unaniem af. Inwoners die met groenafval naar het containerpark gaan blijven dus telkens € 6 betalen. Voor groenafval vinden wij dat een onverantwoord hoog tarief.

  Het is duidelijk wat dit gemeentebestuur belangrijk vindt. Een prestigieus nieuw gemeentehuis van € 3,5 miljoen, daar is geld voor. Maar gezinnen 12 gratis toegangsbeurten geven tot het containerpark, daar is geen budget voor. Samen maakt andere keuzes: een betaalbaar containerpark vinden wij veel belangrijker dan een luxueus nieuw gemeentehuis. 

  In september zal de meerderheid de tarieven toch nog eens evalueren. Misschien komt er dan nog een tijdelijke wijziging met de verkiezingen van 2012 in het vooruitzicht?

 • Meer dan 3000 openstaande overuren in rusthuis

  Het aantal overuren in het OCMW rusthuis is weer fors gestegen. Samen vroeg om de werkgroep personeel bijeen te roepen. Daar bleek dat aan de personeelsleden zal worden voorgesteld om de overuren uit te betalen. Samen is daar geen voorstander van. Dit is niet interessant voor de personeelsleden en het is opnieuw een tijdelijke oplossing. Samen vraagt dat er snel een nieuwe hoofdverpleegkundige komt. Ook dient het personeelsbeleid professioneler te worden aangepakt. Het is aan de OCMW-voorzitter om het beleidskader hiervoor uit te werken.

  OVERZICHT AANTAL OVERUREN

  Logistiek

  428 overuren

  Verzorgenden

  1184 overuren

  Verpleegkundigen

  613 overuren

  Animatie

  174 overuren

  Keuken

  612 overuren

  Poetsdienst

  176 overuren

  TOTAAL

  3187 overuren

   

 • Klacht Samen over nieuw gemeentehuis blijft zonder gevolg

  Logo provincie Oost-VlaanderenDe gouverneur laat weten dat hij geen toezichtmaatregel neemt met betrekking tot de klacht van Samen rond het nieuwe gemeentehuis. Samen diende klacht in omdat wij ons vragen stelden over de wettelijkheid van bepaalde gevolgde procedures. Wel dringt de gouverneur erop aan dat alle relevante OCMW-raadsbeslissingen steeds aan het bevoegde gemeentelijke orgaan worden voorgelegd. Ook dient er een akte te worden opgemaakt waaruit blijkt welke delen in het gebouw gemeenschappelijk en afzonderlijk worden gebruikt door het OCMW en de gemeente. Samen zal op basis van het antwoord bekijken of er nog verdere stappen worden ondernomen of niet. In elk geval zal Samen zich politiek verder blijven verzetten tegen dit project. We blijven erbij dat een nieuw gemeentehuis met een kostprijs van € 3,5 miljoen een onnodig prestigeproject is, en dat dit geld beter en nuttiger kan worden geïnvesteerd ten behoeve van de inwoners.

 • Contract sportpromotor niet verlengd

  Sportbeleidsplan.gifIn het sportbeleidsplan staat dat de sportdienst Sint-Laureins moet beschikken over gekwalificeerd en gemotiveerd personeel om een zo goed mogelijke dienstverlening te verzekeren. Daarom moest de sportdienst tegen 2010 beschikken over een halftijdse sportpromotor. Sint-Laureins zou over 5 jaar gespreid de volledige kost op zich nemen, de provincie betaalde de rest. Maar de provincie kwam niet over de brug met centen voor een sportpromotor. De reden is dat er geen voltijdse sportfunctionaris in dienst is. Het resultaat is dat de sportpromotor die in september 2010 in dienst trad alweer weg is. De gemeente zoekt nu een andere oplossing.

 • Samen vraagt wijziging tarieven containerpark

  CP 1.JPGSamen dient een voorstel in op de gemeenteraad om de tarieven te wijzigen van het containerpark. Per bezoek aan het containerpark moet nu € 1 toegangsgeld worden betaald, ook wanneer je langs gaat met materialen die gratis mogen worden afgeleverd. Dit is onlogisch. Ook het tarief voor groenafval van € 5 per kubieke meter vinden wij te hoog. Tenslotte is groenafval een natuurlijk afval.

  Samen wil een dubbele wijziging doorvoeren:

  1. Gezinnen en ondernemingen krijgen 12 keer per jaar gratis toegang tot het containerpark. Het toegangsgeld van € 1 valt dus weg.

  2. Binnen deze 12 gratis toegangsbeurten kan groenafval gratis worden afgeleverd met een maximum van 2m³ per bezoek (ter info: 2m³ is ook het maximum dat nu mag worden afgeleverd per betaald bezoek). Elk gezin en onderneming kan zo jaarlijks 24 m³ groenafval gratis naar het containerpark brengen.

  Wanneer de 12 gratis toegangsbeurten zijn opgebruikt geldt terug de bestaande tariefstructuur en moet er € 1 toegang worden betaald en wordt groenafval ook terug betalend. Niet gebruikte gratis toegangsbeurten zijn niet overdraagbaar naar een volgend jaar.

  Wij zijn ervan overtuigd dat ons voorstel goed is voor de inwoners van Sint-Laureins. Wij hopen dat het in de gemeenteraad wordt goedgekeurd zodat de nieuwe tarieven in werking kunnen treden.

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo

  1. Voorstel tot wijziging van de tarieven voor het containerpark

  2. Voorstel tot het draaien van de parkeerplaatsen rond het Stee

  3. Voorstel tot het inschakelen van landbouwers bij het ruimen van de sneeuw

  4. Terugbetaling kost afkoppelingsdeskundige bij de aanleg van gescheiden riolering op privéterrein

  5. Ingrepen op het speelpein van Sint-Laureins tegen vandalisme

 • Agenda gemeenteraad 24/03/2011 om 19.30 uur

  dyn001_original_500_40_pjpeg_2625008_9092c66c010a232c8e85be6d8f67031c.10.jpg1. Aanleg aansluitende riolering naar KWZI Sint-Margriete. – Definitieve onteigeningsbeslissing;

  2. Aanleg aansluitende riolering naar KWZI Sint-Margriete. – Aanstellen veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking. – Vaststelling voorwaarden en wijze van gunning;

  3. IMEWO. – Ondergronds brengen netten in de Sint-Margrietestraat en Kerkplein. - Goedkeuring;

  4. Gezamenlijke aankoop elektriciteit voor gebouwen en installaties en openbare verlichting. – Goedkeuring bestek;

  5. Gezamenlijke aankoop aardgas voor gebouwen en installaties. – Goedkeuring bestek;

  6. Onderhoud woning Appelstraat 4. – Aanbrengen dakisolatie. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze;

  7. Gemeentelijke basisschool Sint-Laureins. – Nieuwe leerplannen. – Goedkeuring;

  8. Wegen- en rioleringswerken in de Calusstraat. – Goedkeuring verrekening nr. 2;

  9. Oprichten opdrachthoudende vereniging in het kader van de Hulpverleningszone Meetjesland. – Goedkeuring intentie - voorbereidende fase;

  10. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van het invoeren van een snelheidsbeperking tot 50 km/uur in de Sint-Jansstraat vanaf het huisnummer 99 tot het huisnummer 105 en vice versa;

  11. Gecoördineerd politiereglement evenementen voor de politiezone Meetjesland Centrum. – Goedkeuring;

  12. Gemeentelijke Administratieve Sancties. – Bepalingen in het gecoördineerd politiereglement evenementen voor de politiezone Meetjesland Centrum die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie. – Goedkeuring.

 • Hoe ziet het nieuwe AZ Alma eruit?

  AZ Alma mag starten met de bouw van een nieuw ziekenhuis aan de Ringlaan in Eeklo. Dit bouwproject wordt het grootste ooit in de Meetjeslandse regio: het gaat om een investering van ruim 200 miljoen euro! De bouwwerken zullen eind 2011 of begin 2012 starten. Het nieuwe ziekenhuis zal zeven verdiepingen tellen (verdieping -1, gelijkvloers en vijf bovengrondse verdiepingen). Tegen 2016 zullen er 110 artsen, 1200 medewerkers en 125 vrijwilligers actief zijn om in totaal 513 patiënten te verzorgen.

  In een knap gemaakte film van 6 minuten kan iedereen nu al kennis maken met het nieuwe ziekenhuis. Deze film werd vorig jaar in primeur gepresenteerd aan de artsen en medewerkers van het ziekenhuis. Via 3D visualisaties krijg je niet alleen een beeld van de buitenkant, maar wandel je ook binnen en door het nieuwe ziekenhuis. Het is echt de moeite waard om 6 minuten tijd vrij te maken om dit allemaal te bekijken.

   

 • Applaus voor heropening speelpein, maar wat met vandalisme?

  Speelplein Sente.JPGDe kinderen kunnen terug naar hartelust ravotten op het speelplein van Sint-Laureins. Het gemeentebestuur vergrendelde het plein in september vorig jaar wegens vandalisme. Het zou pas terug toegankelijk worden eind april. Samen kantte zich fel tegen deze sluiting omdat je daar niet de vandalen mee straft maar wel de kinderen. Dat het speelplein nu vervroegd open gaat is een besluit dat wij toejuichen.

  Wat Samen wel mist zijn concrete maatregelen op het terrein om het vandalisme tegen te gaan. Want dat was de reden waarom het speelplein een half jaar op slot ging. Samen deed een voorstel om de inrichting van het speelplein te wijzigen, maar dit werd afgekeurd. Een alternatief van de meerderheid kwam niet op tafel. Niet alleen de kinderen, maar ook de vandalen hebben dus weer vrij spel op het speelplein.

 • Geen akkoord in politieraad over personeelsuitbreiding

  media_l_889822.jpgTijdens de politieraad gisterenavond stond een kaderuitbreiding van het politiekorps op de agenda. De dag voor de samenkomst van de raad liet Kaprijke weten hiermee niet akkoord te gaan wegens de onduidelijke financiële gevolgen. Ook in Sint-Laureins leefde een gelijkaardig gevoel, zowel bij meerderheid als bij oppositie. Iedereen wil investeren in een goede politiewerking, maar de kosten van de politiefactuur moeten onder controle blijven. Het beloofde dus een moeilijke politieraad te worden, en dat werd het ook.

  Tijdens de zitting werd de raadsleden van Sint-Laureins en Kaprijke het mes op de keel gezet. Er werd mee gedreigd dat de politiekantoren in beide gemeenten zouden gesloten worden. Sint-Laureins en Kaprijke kregen ook flink ingepeperd dat zij te weinig investeren in de politiewerking en zo een goede werking van het korps in de weg staan. Ook werd geprobeerd om beide gemeenten belachelijk te maken. De politie zou op kosten worden gejaagd omdat er veel slijk ligt op de wegen in Sint-Laureins en Kaprijke. Daardoor moet de politie dure 4x4's aankopen om daar te kunnen patrouilleren.

  De raadsleden van Sint-Laureins en Kaprijke aanhoorden het met stijgende verbazing. Daarna legden zij in serene tussenkomsten uit waarom een nieuwe kaderuitbreiding financieel niet haalbaar is voor een landelijke gemeente. Ook de manier waarop Sint-Laureins en Kaprijke werden afgeschilderd als gemeenten die niet willen investeren in veiligheid en politie werd betreurd. De raadsleden uit Eeklo steunden wel unaniem de kaderuitbreiding zo bleek uit hun tussenkomsten.

  De zitting werd geschorst zodat de leden van het politiecollege overleg konden plegen. Tijdens de schorsing toonden verschillende raadsleden van Eeklo begrip voor de verzuchtingen van Sint-Laureins en Kaprijke. Gelukkig kwam het finaal niet tot een stemming en werd het wijselijke besluit genomen om het punt te verdagen naar de volgende raad. Iedereen besefte dat een stemming zou leiden tot een blokkering van de politiezone, en dat wenste niemand. Het zoeken naar een oplossing, die gedragen wordt door de drie gemeenten, is de enige uitweg.

 • Oud gemeentehuis verkocht voor € 286.000

  WO gemeentehuis.JPGHet oud gemeentehuis van Waterland-Oudeman is tijdens een openbare verkoop verkocht. Het gebouw ging onder de hamer voor € 286.000. Op vraag van Samen is in de verkoopsvoorwaarden opgenomen dat het uitzicht van het gebouw behouden moet blijven en dat het gebouw zeker niet mag worden gesloopt. Samen betreurt wel dat het gemeentebestuur het engagement niet wou nemen om de opbrengst van de verkoop rechtstreeks te herinvesteren in den Oudeman.

 • Afscheid van Paul Van Vooren

  PVV.JPGVeel te vroeg moeten wij afscheid nemen van Paul Van Vooren. Paul was zeer lang een actief en gewaardeerd bestuurslid in VLD Krekenland. Ook als kandidaat konden wij op hem rekenen tijdens verkiezingen. Hij was onze stem uit Watervliet. Een stem met weinig, maar altijd wel zeer wijze woorden. Een zware ziekte dwong Paul echter tot andere keuzes.

  Bedankt Paul voor jouw jarenlange inzet in onze partij!

  Wij wensen de familie van Paul veel sterkte toe in deze moeilijke dagen. 

   

 • Nieuw gemeentehuis: nu kan het plots vooruit gaan

  diepsondering5.jpgDinsdag werden er diepsonderingen uitgevoerd rond het oude gemeentehuis. Dit gebeurde in functie van de bouwplannen voor het nieuwe gemeentehuis. Aan de hand van diepsonderingen wordt de keuze van het funderingssysteem bepaald voor de geplande nieuwbouw. Op zich niets abnormaals, alleen de snelheid waarmee wordt gehandeld is verbazingwekkend. De gunning van de diepsonderingen gebeurde nog geen 3 weken geleden en de uitvoering is al bezig. Werd er maar zo snel gewerkt in alle andere dossiers! Onze gemeente zou er helemaal anders uitzien. Als de wil er is, kan het blijkbaar toch snel gaan. Maar die wil om vooruit te gaan is er jammer genoeg alleen maar voor de bouw van een prestigieus nieuw gemeentehuis. Zo weten we meteen wat echt belangrijk is voor dit gemeentebestuur.