• Paasweekend: toeristisch infokantoor gesloten

  Info Toerisme.jpgHet voorbije paasweekend was schitterend. Het mooie weer zorgde ervoor dat veel mensen erop uit trokken. Het werd op veel plaatsen een toeristische voltreffer. In onze gemeente was het toeristisch infokantoor niet één minuut open. Samen deed al een voorstel om dit te veranderen. Het gemeentebestuur vindt dit niet nodig. Het toeristisch seizoen begint hier pas op 15 juni. Een vreemde zienswijze, gelet op het voorbije weekend.

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo

  1. Dienstverlening op het containerpark

  2. Huren van printers en kopieermachines via provincie Oost-Vlaanderen

  3. Terugbetaling kost afkoppelingsdeskundige bij de aanleg van gescheiden riolering op privéterrein

  4. Resultaten van de heffing tegen sluikstorten

 • Agenda gemeenteraad 28/04/2011 om 19.30 uur

  dyn001_original_500_40_pjpeg_2625008_9092c66c010a232c8e85be6d8f67031c.10.jpg1. Heraanleg voetpad en herinrichting groenzone in de Leopoldlaan. - Principebeslissing;

  2. Principebeslissing tot het geven van een naam aan een nieuwe wegenis gelegen aan de Sint-Jansstraat;

  3. Opdrachthoudende vereniging Imewo. – Kapitaaloperatie 2011;

  4. Opdrachthoudende vereniging Imewo:
  A) Voorstel statutenwijziging. – Goedkeuring;
  B) Algemene Vergadering van 27.06.2011. – Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;
  C) Algemene Vergadering van 27.06.2011. – Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger

  5. Dienstverlenende vereniging Finiwo. – Intekening financieringsbeleid hernieuwbare energie;

  6. Dienstverlenende vereniging Finiwo:
  A) Voorstel statutenwijziging. – Goedkeuring;
  B) Algemene Vergadering van 27.06.2011. – Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;
  C) Algemene Vergadering van 27.06.2011. – Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  7. Hervorming Civiele Veiligheid. – Ontwerp OPZ overeenkomst 2011 van de operationele prezone Meetjesland. - Goedkeuring;

  8. Lokaal Sociaal Beleidsplan. – Tussentijdse evaluatie. - Goedkeuring;

  9. SAC. – Kennisname van het schrijven van de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen betreffende klacht tegen gemeenteraadsbeslissingen dd. 16.12.2010 inzake ‘Sociaal Administratief Centrum’.

 • Opmerkelijk: bevolking daalt alleen in Sint-Laureins

  De voorbije 50 jaar daalde de bevolking in Sint-Laureins. Dit is opmerkelijk want in alle andere gemeenten van het Meetjesland steeg de bevolking. We vergelijken niet met Eeklo of Maldegem maar met landelijke gemeenten zoals Kaprijke, Assenede, Zomergem enz. Kijk maar even naar de grafieken hieronder. Dit zijn de gevolgen wanneer er tientallen jaren geen woonwijken bijkomen of de aanleg van een KMO-zone blijft aanslepen. Jonge gezinnen of ondernemende inwoners moeten noodgedwongen verhuizen, zelfs al zouden ze eigenlijk liever hier blijven. En naar waar verhuizen ze? Naar de andere gemeenten in het Meetjesland...

  STL.gifKAP.gifASS.gifZOM.gifKNE.gifWAA.gifLOV.gif

 • Samen spelen in den Oudeman

  Nicolas den Oudeman.JPGBegin 2010 diende Samen een voorstel in voor de aanleg van een volwaardig speelpleintje in den Oudeman. De kinderen daar dienden het immers te doen met een klein speeltuigje aan de kerk. Het voorstel van Samen kon rekenen op steun in de gemeenteraad. Vandaag werd het nieuwe speelplein geopend en het resultaat mag er zijn. De kinderen speelden het dan ook met veel enthousiasme in. Samen is blij dat haar voorstel heeft geleid tot deze realisatie.

 • Sapiente vince, rex, noli vincere ferro!*

  Flikkenkrant2.gifGisteren kwam er een einde aan de goede samenwerking tussen Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke in de politiezone Meetjesland. Oorzaak is het eenzijdig goedkeuren door Eeklo van een kaderuitbreiding van het politiekorps.

  De politiezone Meetjesland is altijd een moeilijk huwelijk geweest. Qua ligging is het logisch dat Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke in dezelfde zone zitten, qua politienoden liggen de kaarten anders. Eeklo heeft als stad specifieke problemen die een eigen politieaanpak vragen. Sint-Laureins en Kaprijke hebben die problemen niet, of veel minder. Zij willen investeren in politie maar wel op het niveau van wat redelijkerwijs mag verwacht worden van een landelijke gemeente. De voorbije jaren is er altijd een consensus gevonden tussen de verzuchtingen van de drie gemeenten. Nochtans heeft Eeklo een meerderheid in de politieraad, maar nooit werd die gebruikt om eenzijdig beslissingen door te drukken. 

  Gisteren kwam er echter een einde aan deze werkwijze. Eeklo keurde eenzijdig de kaderuitbreiding goed. Sint-Laureins en Kaprijke legden nog een compromisvoorstel  op tafel, maar zonder succes. Dat er geen compromis mogelijk was komt o.a. door de verzuurde sfeer waarin het dossier was beland. Wie tegen de volledige kaderuitbreiding was werd afgeschilderd als anti-politie en anti-veiligheid. Maar ook de wil voor een compromis was er niet. De burgemeester van Eeklo had, in overleg met de korpschef, allang uitgemaakt dat hij er de kaderuitbreiding zou doorduwen tegen Sint-Laureins en Kaprijke in. Beide gemeenten worden nu wel verondersteld mee de rekening van de kaderuitbreiding te betalen.

  Door deze werkwijze is er een vertrouwensbreuk in de zone. De politiezone Meetjesland bestaat wel nog op papier, maar in de realiteit is dat niet meer zo. Of de aanpak van de Eeklose burgemeester (tevens voorzitter van de politieraad!) een goede zaak is voor de werking van de politie is zeer twijfelachtig. En dat is in de eerste plaats jammer voor alle politiemensen wiens inzet door alle politieraadsleden wordt gewaardeerd. Het had allemaal anders gekund, met een compromis als eindresultaat. Een wijs gezegde vat mooi samen wat ik bedoel: "Sapiente vince, rex, noli vincere ferro!"

   

  *Een verstandig koning overwint niet met het zwaard.

 • KMO-zone en terreinen Goalgetters: slakkengang gaat verder

  De verwerving van de gronden voor de KMO-zone en de terreinen van de Goalgetters is nog altijd niet rond. In juni 2010 zei de meerderheid dat de aankoop van de gronden binnen de 2 tot 3 maanden in orde zou zijn. Eind 2010 waren de gronden echter nog niet verworven. Tijdens het sportgala kondigde de burgemeester aan dat de gronden zijn verworven en dat er eerstdaags naar de notaris zou worden gegaan. In het Laatste Nieuws vandaag verklaart de schepen van ruimtelijke ordening echter te hopen dat tegen de zomer alles rond zal zijn. De slakkengang wordt verder gezet. Het gaat nochtans om een dossier dat met voorrang zou worden gerealiseerd. Het is natuurlijk allemaal een kwestie van keuzes maken. Het tempo waarmee aan het nieuwe gemeentehuis wordt gewerkt ligt beduidend hoger.