• Containerpark geen uur langer open op zaterdag

  CP 1.JPGHet containerpark sluit elke zaterdag om 15.00 uur. Veel inwoners vinden dat te vroeg. Samen stelde voor om het containerpark op zaterdag één uur langer open te houden. De meerderheid keurde het voorstel af. De motivering was dat op de 44 bezoekers die gemiddeld op een zaterdag komen er slechts 9 komen tussen 14 en 15 uur. Daaruit bleek volgens het gemeentebestuur dat het nutteloos was om een uur langer open te blijven want er komt toch geen volk meer het laatste uur. Vreemd, want de cijfers tonen net dat er tussen 14 uur en 15 uur meer bezoekers langs komen dan het uurgemiddelde op een zaterdag. Samen stelde nog voor om ergens anders een uur te schrappen zodat er geen meerkost zou zijn, maar het mocht niet baten.

 • Geen superdividend voor Sint-Laureins

  De gemeentelijke Holding (alle Belgische steden, gemeenten en provincies) is één van de grootste aandeelhouders van Dexia. In 2009 zocht de Holding extra kapitaal bij de gemeenten en steden. Enkele grote steden wilden geen geld op tafel leggen, Sint-Laureins deed dat wel (€ 140.000). Het gemeentebestuur deed dit omdat er gedurende 10 dividendjaren een rendement van 13% zou worden uitgekeerd. Samen twijfelde eraan dat dit superdividend zou worden uitgekeerd en stelde voor om de € 140.000 te investeren in Sint-Laureins. Er zijn projecten genoeg die op uitvoering wachten en die veel geld zullen kosten. Ondertussen blijkt dat Samen het bij het rechte eind had toen. Van het beloofde superdividend van 13% komt niks in huis zo geraakte bekend.

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo

  1. Voorstel tot verruiming openingsuren containerpark

  2. Aanvang rioleringswerken Waterland-Oudeman

  3. Kwaliteit witte vuilniszakken

  4. Aanleg uitvoegstrook Expresweg

  5. Nieuwe gemeentelijke website

 • Agenda gemeenteraad 26/05/2011 om 19.30 uur

  dyn001_original_500_40_pjpeg_2625008_9092c66c010a232c8e85be6d8f67031c.10.jpg

   

   OPENBARE VERGADERING

  1. Sociaal Administratief Centrum. – Bepalen voorwaarden en wijze van gunnen voor het uitvoeren van de opdracht “SAC”. – Goedkeuring beslissing OCMW-raad dd. 12.05.2011;

  2. Dienstjaarrekening 2010 van de kerkfabriek van:
  A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo
  B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins
  C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete
  D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman
  E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet
  F) Onze Lieve Vrouw Onbevlekt van ‘s Gravenjansdijk
  Advies;

  3. Proeftuinproject Streeknetwerk Meetjesland. – Intentieverklaring;

  4. Onderwijs. – Verlenging van de huidige scholengemeenschap voor de periode 2011-2014. – Goedkeuring overeenkomst interlokale vereniging “Het Meetjesland”;

  5. Opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede. – Algemene Vergadering van 08.06.2011:
  A) Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger;
  B) Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  6. Opdrachthoudende vereniging I.V.M. – Algemene Vergadering van 15.06.2011:
  A) Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;
  B) Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  7. Dienstverlenende vereniging Veneco². – Algemene Vergadering van 16.06.2011:
  A) Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;
  B) Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  8. Verslag over het beheer van de gemeente – dienstjaar 2010;

  9. Vaststellen van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening 2010;

  BESLOTEN VERGADERING

  10. Gemeentelijke Adminstratieve Sancties. – Aanwijzing provinciale ambtenaren belast met het opleggen van administratieve geldboetes.

 • Schulden Sint-Laureins verdubbelen in één jaar tijd

  De schulden van Sint-Laureins zijn in 2010 fors gestegen. In vergelijking met 2009 is er een verdubbeling. De schuldenlast bedraagt nu al € 5.490.418. De stijging komt er o.a. door de leningen voor het herstel van de Calusstraat en de aanleg van het containerpark. Het grootste probleem is echter dat alle grote rioleringswerken nog moeten gebeuren: Bentille (deel B), Sint-Laureins, Sint-Margriete... Als we deze facturen erbij tellen dan moet het gemeentebestuur nog miljoenen euro's bijlenen. En dan hebben we nog niet gesproken over de leningen die nodig zullen zijn voor de bouw van een nieuw gemeentehuis.

  Hieronder een overzicht van de evolutie van de openstaande leningen. Ter info: in 2008 nam de Vlaamse overheid € 650.000 leningen over van Sint-Laureins in ruil voor de afschaffing van de huisvuilbelasting.

   

  Jaar Schuld
  2000  € 2.649.510
  2001  € 2.458.449
  2002  € 2.290.669
  2003  € 2.118.384
  2004  € 1.936.047
  2005  € 1.739.868
  2006  € 1.511.025
  2007  € 1.154.175
  2008      359.688
  2009  € 2.892.714
  2010  € 5.490.418

   

 • Politiezone Groot Eeklo

  Flikkenkrant2.gif

  Sint-Laureins en Kaprijke zijn er door de burgemeester van Eeklo de voorbije politieraad nogmaals op gewezen dat ze niets in de pap te brokken hebben. “Ik vertegenwoordig in het politiecollege een stemgewicht van 66%”, zei hij toen zijn Kaprijkse collega een opmerking maakte over het verslag. In dat verslag stond dat het politiecollege had voorgesteld de kaderuitbreiding te agenderen op de politieraad. Dit gaf de vertekende indruk alsof Sint-Laureins en Kaprijke daarmee akkoord zouden zijn, wat niet zo is. Met zijn uitspraak bevestigt de Eeklose burgemeester nogmaals dat er voor hem geen sprake meer is van een politiezone Meetjesland, maar dat het een politiezone Groot Eeklo is geworden.

 • Haalt Kaprijke Sint-Laureins in?

  2030.gif

  De voorbije 50 jaar kende Sint-Laureins als enige Meetjeslandse gemeente een bevolkingsdaling. Maar ook de toekomst brengt niet veel beterschap. Prognoses voorspellen dat er in 2030 6.669 inwoners zullen wonen in Sint-Laureins, in Kaprijke zullen dat 6.515 inwoners zijn. Hiermee realiseert Kaprijke een spectaculaire inhaalbeweging. In 1960 was het verschil tussen beide gemeenten nog 1.500 inwoners, in 2030 wordt dat verschil verkleind tot zo’n 150 inwoners. Waarom kan in onze gemeente niet wat in Kaprijke wel kan? De vraag stellen is ze beantwoorden!

 • Heffing sluikstorten is dode mus

  In 2008 werd een heffing goedgekeurd op sluikstorten. Dit was nodig want ook in onze gemeente is sluikstorten een probleem. Samenraadslid Claudine Bonamie vroeg tijdens de gemeenteraad hoeveel keer deze heffing al werd toegepast. Het antwoord was eenvoudig: nul keer. Samen vraagt zich af wat het nut is van deze heffing als er geen gebruik wordt van gemaakt.

 • Samen vraagt overleg met inwoners Leopoldlaan

  De gemeenteraad keurde het principebesluit goed om de voetpaden heraan te leggen in de Leopoldlaan. Deze werken werden al eens opgenomen in de begroting van 2009, maar niet uitgevoerd. Nu is het dus toch zover. De oude voetpaden zullen worden uitgebroken en de oude bomen gerooid. Er komt een nieuw voetpad aan de zuidzijde, de noordzijde wordt ingericht als groene berm. Samen steunt het voorstel om de voetpaden in de Leopoldlaan heraan te leggen, maar vraagt wel voorafgaand overleg met de inwoners. Zeker omdat er een voetpad aan één zijde van de Leopoldlaan zou verdwijnen. De meerderheid ging akkoord en benadrukte dat het om een voorlopig voorstel ging. Er komt overleg met de inwoners over de plannen tot heraanleg.