• 1 vuilnisbak = Boerekreek wordt vuilnisbelt

  Boerekreek 1.jpgHet warme weer lokte heel wat mensen naar de Boerekreek. Tot zover geen probleem. Alleen werd het terrein aan de Boerekreek omgetoverd tot een vuilnisbelt zo bleek gisterenavond. Nochtans werd het vuil eerst netjes in de enige aanwezige vuilnisbak gedropt. Toen die vol was werd alles netjes ervoor gelegd. Toen het daar ook begon op te hopen werd de rest van het vuil dan maar overal gegooid. Dit bewijst nog eens dat de meeste mensen (uitzonderingen zal je altijd hebben) de moeite willen doen om hun afval in een vuilnisbak te deponeren. Alleen moeten er dan wel voldoende staan. Zoals bekend voert het gemeentebestuur een beleid van zo weinig mogelijk vuilnisbakken plaatsen. Dit is het resultaat.

  Boerekreek 2.jpgBoerekreek 3.jpgBoerekreek 4.jpg

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo

  1. Voorstel tot het draaien van de parkeerplaatsen rond het Stee

  2. Voorstel tot het plaatsen van een verlichtingspaal in het Beukenhof

  3. Betaalbaarheid pensioenen lokale besturen

   

 • Agenda gemeenteraad 30/03/2011 om 19.30 uur

  dyn001_original_500_40_pjpeg_2625008_9092c66c010a232c8e85be6d8f67031c.10.jpg1. Mededeling van het besluit van de heer gouverneur van 19.05.2011 tot goedkeuring van de jaarrekening 2009 van het OCMW;

  2. OCMW jaarrekening 2010. – Aktename;

  3. Verwarming loods technische dienst. – Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunnen;

  4. Definitieve beslissing tot het geven van een naam aan de nieuwe wegenis gelegen aan de Sint-Jansstraat te 9982 Sint-Laureins;

  5. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied’. – Voorlopige vaststelling;

  6. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van:
  A) de wijziging van de afbakening van de bebouwde kom te Sint-Laureins, Sint-Margriete en Sint-Jan-in-Eremo (Bentille);
  B) de plaatsing van verkeerssignalisatie in de nieuwe verkaveling Burgemeester Van de Keerestraat - gemeenteweg;
  C) de plaatsing van verkeerssignalisatie in de nieuwe verkaveling Ter Schure – gemeenteweg;

  7. Aanleg vrijliggend fietspad langs de N455 tussen de kruising Groeneweg en de kruising Molenkreekstraat. – Principebeslissing;

  8. Aanleg aansluitende riolering naar KWZI Sint-Margriete. – Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest. - Goedkeuring;

  9. Aanleg aansluitende riolering naar KWZI Sint-Margriete. – Goedkeuring ontwerp;

  10. IMEWO. – Overeenkomst voor kosteloze ter beschikking stelling van perceel grond voor het plaatsen van elektriciteitscabine te 9988 Sint-Laureins, Blekkersdijk/Veldstraat. – Goedkeuring;

  11. Sport. – Tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan 2008-2013. – Goedkeuring;

  12. Gemeentelijk basisonderwijs. – Vaststellen vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2011-2012;

  13. Aanpassen parkeerplaatsen op het Stee. – Mededeling van het pré advies van het agentschap Ruimte en Erfgoed.

 • Slechte kwaliteit witte vuilniszakken

  Er zijn zeer veel klachten over de slechte kwaliteit van de witte vuilniszakken. Samen agendeerde daarom dit punt op de gemeenteraad. De schepen van milieu gaf toe dat de klachten terecht zijn. De producent van de vuilniszakken heeft verschillende loten vuilniszakken van slechte kwaliteit verspreid in de IVM gemeenten. Inwoners die een slechte rol zakken hebben gekocht kunnen deze terug inleveren. Samen vroeg waarom IVM de slechte loten niet heeft laten terugroepen. Dit was tenslotte de beste oplossing geweest gelet op de omvang van het aantal slechte zakken. De schepen zei dat als het probleem blijft aanhouden dit alsnog zou kunnen gebeuren, maar nu is daar in IVMnog niet over gesproken. Samen hoopt alvast dat de kwaliteitscontrole op de huisvuilzakken wordt verbeterd.

 • Gaan rioleringswerken in den Oudeman door?

  WO bord 2.gifVorig jaar was er een drukbijgewoonde infovergadering over de rioleringswerken in Waterland Oudeman. Maar sindsdien hoorden de inwoners niets meer. Dit zorgt voor veel vragen en bovendien deed het gerucht de ronde dat de rioleringswerken niet zouden doorgaan. Samen polste naar de stand van zaken in de gemeenteraad. De burgemeester lichtte toe dat in juni en juli een afkoppelingsdeskundige voor elke woning zal bepalen welke werken er moeten gebeuren op privéterrein. De burgemeester bevestigde ook dat er een klacht werd ingediend tegen de inplanting van het waterzuiveringsstation bij de raad voor vergunningsbetwistingen. Wordt de klacht gegrond verklaard dan is het rioleringsdossier in den Oudeman terug naar af was de conclusie.

 • Derde uitstel voor aanleg uitvoegstrook Expresweg

  Uitvoegstrook

  Tijdens de gemeenteraad van april vorig jaar stelde Samen voor om een uitvoegstrook aan te leggen op de Expresweg ter hoogte van de afrit Sint-Laureins. Het ontbreken van zo'n strook zorgt voor gevaarlijke situaties met wagens die afslaan richting Sint-Laureins. Het Samenvoorstel werd unaniem goedgekeurd. De uitvoegstrook zou er komen in het najaar 2010 liet het Vlaams gewest weten. De timing werd niet gerespecteerd en de aanleg werd verschoven naar het voorjaar 2011. Maar ook nu geen uitvoegstrook te bespeuren. Samen informeerde naar de stand van zaken. De burgemeester lichtte toe dat de vooropgestelde timing voor de derde keer niet zal worden gehaald. Het Vlaams gewest gaat eerst een verkeerslichtenplan maken. Daarna zou de uitvoegstrook er komen, tegen het najaar 2011. Wordt vervolgd.