• Ontgoocheling over Goochelaar


  GoochelaarstraatHet gemeentebestuur gaat de Goochelaarstraat verbreden. Samen begrijpt dit niet. De Goochelaar is één van de weinige straten in onze gemeente waar er en regeling van plaatselijk verkeer geldt. Waarom net deze straat verbreden terwijl er nog zoveel werken aan andere gemeentewegen moeten gebeuren waar iedereen mag passeren? Tijdens de gemeenteraad kwam er nog meer slecht nieuws. Het gemeentebestuur schatte de kostprijs voor dit werk totaal fout in. Het echte prijskaartje zal € 400.000 (=16 miljoen oude BEF) bedragen, dat is bijna een verdubbeling van de geschatte kostprijs. Samen is ontgoocheld dat het gemeentebestuur dit project niet in vraag stelt gelet op de nieuwe kostprijs en andere openbare werken die dringender zijn (rioleringswerken en dorpskernvernieuwing).

 • Gemeentebestuur schrapt 5 miljoen euro investeringen

  Naar goede traditie heeft het gemeentebestuur ook in 2011 heel wat investeringen geschrapt. Samenraadslid Luc De Meyere rekende voor dat er 5 miljoen euro (=200 miljoen oude BEF) werken zijn geschrapt. Een overzicht: de wegeniswerken aan de Veldstraat en het Menneken, de rioleringswerken in de Comer, Groeneweg, Vlamingstraat, Appelstraat, Jeronimuspolder, Watervlietsesteenweg en Kantijnstraat, de aanleg van een vrijliggend fietspad in de Sint-Jansstraat en de aanleg van de accomodatie in het recreatiegebied naast de KMO-zone. Ook het budget herstel van wegen werd geschrapt. De budgetten die zijn vrij gemaakt voor de bouw van een nieuw gemeentehuis werden behouden. Dit prestigeproject is voor het gemeentebetuur de absolute topprioriteit. Samen maakt andere keuzes.

 • Punten Samen gemeenteraad


  Samen logo

  1. Gemeentelijke holding en de gevolgen voor Sint-Laureins

  2. VVSG over financiële situatie gemeenten en de impact in Sint-Laureins  

  3. Meerkost nieuw gemeentehuis

  4. Plattelandsfonds

  5. Tarieven containerpark

  6. Meting afval containerpark

  7. Kuisen fietspaden

  8. Calusstraat grasdallen

  9. Slechte kwaliteit witte huisvuilzakken

 • Agenda gemeenteraad 27/10/2011 om 19.30 uur

   dyn001_original_500_40_pjpeg_2625008_9092c66c010a232c8e85be6d8f67031c.10.jpg

  OPENBARE VERGADERING

  1.    Aktename ontslag van de heer Jeroen Van Keer als OCMW-raadslid;

  2.    Aktename verzaking van mevrouw Gwenda Spillebeen als OCMW-raadslid;

  3.    Aktename nieuwe voordrachtsakte van kandidaat-werkend lid van de OCMW-raad en opvolger;

  4.    Budgetwijziging dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet. – Aktename;

  5.    Budgetwijziging dienstjaar 2011 van de kerkfabrieken:

  A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo

  B) Heilige Margaretha van Sint-Margriete

  Goedkeuring;

  6.    Budget 2012 van de kerkfabrieken:

  A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo

  B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins

  C) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet

  Aktename;

  7.    Budget 2012 van de kerkfabrieken:

  A) Heilige Margaretha van Sint-Margriete

  B) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman

  Goedkeuring;

  8.    Voordragen van Veneco² als lokale entiteit voor het Fonds der reductie van de Globale Energiekosten en goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst en aanduiden effectief lid en plaatsvervangend lid in de kredietcommissie, opgericht in de schoot van Veneco²;

  9.    Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied’. - Definitieve vaststelling;

  10.  Lokaal bedrijventerrein en recreatieterrein te Sint-Laureins. – Aanleg accommodatie recreatieterrein. – Principebeslissing;

  11.  Dorpskernvernieuwing Sint-Laureins. – Principebeslissing;

  12.  KWZI Sint-Margriete:

  A)   Onderhandse verkoop voor openbaar nut van grond gelegen te 9981 Sint-Laureins, Kerkplein, sectie A, nr. 143c;

  B)    Correctie aankoopprijs ingevolge correctie meting;

  13.  Mededeling van het besluit van het schepencollege dd. 14.09.2011 betreffende de goedkeuring van de beslissing van de OCMW-raad dd. 08.09.2011 inzake de gunning voor het bouwen van een sociaal administratief centrum (SAC);

  14.  Gemeentelijke Holding. – Toelichting;

  15.  Aanvullende lijst gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het dienstjaar 2011. – Vaststelling;

  16.  Budgetwijziging nr. 1 gewone dienst en nr. 2 buitengewone dienst 2011. – Vaststelling;

 • Gouverneur bemiddelt in politiezone Meetjesland

  De gouverneur riep een extra politieraad bijeen. De aanleiding voor deze extra politieraad zijn de aanhoudende spanningen tussen Eeklo enerzijds en Sint-Laureins en Kaprijke anderzijds. De vergadering verliep achter gesloten deuren.

  De gouverneur formuleerde met de politieraadsleden een aantal aanbevelingen om de werking van de politieraad terug te normaliseren. Deze aanbevelingen werden door iedereen goedgekeurd.

  De aanbevelingen zijn de volgende:

  - Er komt een informeel burgemeestersoverleg tussen Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke. De burgemeesters engageren zicht om maximale eensgezindheid na te streven.

  - Er dient grensoverschrijdend te worden gewerkt, er mag geen eilandenmentaliteit zijn. Actieplannen dienen transparant te worden voorgelegd op de politieraad en uitgesplitst per gemeente.

  - De invulling van een hoofdinspecteur milieuhandhaving wordt uitgesteld naar de volgende legislatuur. De gemeenten engageren zich om een milieuambtenaar op te leiden en politiebevoegdheid te geven.

  - De gemeentelijke administratieve sancties (GAS-reglement) worden op elkaar afgestemd.

  - Er wordt een politionele schaalvergroting voorgesteld waarbij de toekomstige brandweerzone samen zou vallen met de politiezone. Er komt een onderzoek of de politiezone Meetjesland-Centrum (Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke) kan uitgebreid worden met de politiezones Aalter-Knesselare, Maldegem en LOWA zone. De definitieve beslissing hierover valt in de volgende legislatuur.

  Hopelijk leiden deze aanbevelingen tot een betere samenwerking in de politieraad. Als iedereen de bladzijde wil omslaan is dit zeker mogelijk.

 • Opening 't Kan10tje

  't Kan10tje.gifHet voorbije weekend werd 't Kan10tje geopend. 't Kan10tje is de gerenoveerde voetbalkantine van Bentille en wordt de nieuwe thuishaven van de KSA Bentille, de enige jeugdvereniging voor alle leeftijden in onze gemeente. Voor de KSA waren nieuwe lokalen een dringende noodzaak. 't Kan10tje kan echter gebruikt worden door iedereen die dat wil, en dat is een pluspunt. Rond het gebouw is er ook ruimte om te spelen voor de KSA, er komen speeltuigjes, een bolbaan en een crossterein voor WTC Bentille. Kortom: een multifunctioneel complex. De prijs voor de omvorming van de oude voetbalkantine van Bentille naar 't Kan10tje bedraagt € 264.000. Samen steunde dit project en is tevreden met het eindresultaat.

  Met de opening van 't Kan10tje staan er in Bentille nu wel twee vernieuwde gebouwen op enkele honderden meters van elkaar: de Meet en 't Kan10tje. Beide zalen kunnen gebruikt worden voor gelijkaardige activiteiten. Dat is een foute beleisdskeuze. Met 5 deelgemeenten dienen de investeringen te worden gespreid. Daarom was Samen geen voorstander van de inplanting van de Meet als cultureel centrum in Bentille.

 • Financiële situatie van gemeenten wordt onhoudbaar

  De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) luidt de alarmbel over de financiële situatie van de lokale besturen in Vlaanderen. ‘Dit zal bij de lokale besturen leiden tot drastisch snoeien in het werknemersbestand, tot verhoging van de belastingen en tot het uitstellen van broodnodige investeringen’ luidt het. 

  De situatie verslechtert door de stijgende pensioenkost van de lokale ambtenaren en de daling van de dividenden. Ook de fiscale ontvangsten van de gemeenten dalen na het economisch desastreuze jaar 2009. Verder worden de OCMW’s steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van de economische crisis: meer steunverlening, meer zorgvragen. De gemeenten worden ook verplicht om steeds sneller te investeren in de waterzuivering. De kostprijs voor de uitbouw van rioleringen en IBA’s wordt geschat op 8,4 miljard euro. Om het bestaande rioolnet in stand te houden is jaarlijks naar schatting 460 miljoen euro nodig.

  Samen pleitte de voorbije jaren in de gemeenteraad voor een zuinig beleid. Enkele voorbeelden:

  - geen nieuw gemeentehuis bouwen

  - subsidies vragen voor de bouw van nieuwe klaslokalen

  - niet instappen in de kapitaalsverhoging van Dexia holding

  Jammer genoeg zonder resultaat. De meerderheid deed telkens het omgekeerde van wat wij voorstelden.

 • Gemeentebestuur kocht aandelen Dexia in volle bankencrisis

  In 2009 legde het gemeentebestuur van Sint-Laureins € 140.000 belastingsgeld op tafel voor een kapitaalverhoging van de gemeentelijke holding van Dexia. Samen ging hiermee toen niet akkoord. Wij vonden het niet verantwoord om in zo'n onzekere belegging te stappen in volle bankencrisis. Zeker omdat enkele grote steden (zoals Gent) dit ook niet deden. De schepen van financiën ging echter niet akkoord met Samen en vond het een prima belegging. Zo werd er 10 jaar een dividend van 13% beloofd. Samen vond zo'n hoog dividend ongeloofwaardig. Amper twee jaar later blijkt dat de vrees van Samen terecht is. De crisis bij Dexia doet de waarde van de aandelen kelderen. De inwoners van Sint-Laureins zullen mee de crisis van Dexia betalen wegens de risicovolle beleggingen die het gemeentebestuur deed. Met Samen was het anders geweest!