• Samen steunt toegang inwoners Kaprijke tot containerpark

  CP.JPGSamen keurde het voorstel goed om inwoners van Kaprijke toegang te geven tot het containerpark in Bentille. Samen was daar geen voorstander van tenzij aan een aantal voorwaarden werd voldaan. Tijdens de gemeenteraad bleek tot onze tevredenheid dat er rekening is gehouden met onze vragen. Ten eerste zal Kaprijke mee betalen in de investerings - en exploitatiekosten van het containerpark. Ten tweede worden de openingsuren in de zomerperiode verruimd op zaterdag. Op basis hiervan kunnen wij ons scharen achter een toegang voor de inwoners van Kaprijke tot het containerpark. We blijven het wel betreuren dat een overeenkomst niet veel vroeger gestalte kreeg, want dan lag het containerpark niet in de dorpskern van Bentille en was de aanleg stukken goedkoper geweest.

 • Samen vraagt goede en volledige vernieuwing Leemweg

  head.JPGHet Vlaams gewest heeft aan beide zijden van de Leemweg (tussen Rommelsweg en Dorpsstraat) een nieuwe asfaltstrook aangelegd. De twee stroken zijn visueel lelijk en maken van de Leemweg een lappendeken. Helemaal erg is het niveauverschil tussen de nieuwe asfaltstrook en de goot die ernaast ligt. Die bedraagt op verschillende plaatsen rond de 10 centimeter. Dit is niet alleen onveilig voor fietsers maar ook slecht voor wagens die erover moeten rijden aan opritten van woningen.

  Het schepencollege besliste om tegelijkertijd met deze werken de voetpaden/opritten in de Leemweg opnieuw aan te leggen. Een uitstekend plan maar ook hier kunnen grote vraagtekens worden geplaatst bij de uitvoering van het project. Sommige stukken werden opnieuw aangelegd en andere stukken niet. Soms werden bomen verwijderd, op andere plaatsen niet. Op één enkele plaats werden de trottoirranden vervangen door nieuwe, in de rest van de Leemweg niet. Samen meent dat, gelet op de slechte staat, alle voetpaden en opritten hadden heraangelegd moeten worden.

  Samen begrijpt ook niet waarom er geen totaalproject is uitgevoerd: een heraanleg van het ganse wegdek gecombineerd met een volledige vernieuwing van alle voetpaden en opritten. Nu is de Leemweg een lappendeken, zowel het wegdek als de voetpaden. Hieronder een fotoreportage ter illustratie. Dit is bijzonder jammer en opnieuw een gemiste kans om onze gemeente mooier te maken.

  START1.jpgFoto1.jpgFoto2.JPGFoto3.JPGTR1.jpgx6.JPGx4.JPGx3.JPGNV.jpg1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPGRoosters 1.jpgx1.JPGLeemweg final.jpg

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo

  1. Heraanleg wegdek, voetpaden en opritten in de Leemweg

  2. Winterplan voor de wegen

  3. Temperatuur douches sporthal Sint-Laureins

  4. Afspraken tussen gemeente en godshuis over parking voor sporthal

   

 • Agenda gemeenteraad 24/11/2011 om 19.30 uur

  dyn001_original_500_40_pjpeg_2625008_9092c66c010a232c8e85be6d8f67031c.10.jpg1. Kerkfabriek ’s Gravenjansdijk:

  A) Aktename gemeenteraadsbeslissing Assenede dd. 29.09.2011 betreffende de aktename van de budgetwijziging 2011;

  B) Aktename gemeenteraadsbeslissing Assenede dd. 27.10.2011 betreffende de aktename van het budget 2012;

  2. Raming van de uit te voeren werken aan waterlopen van derde categorie gedurende het jaar 2012. – Advies:

  A) Generale Vrije Polders;

  B) Isabellapolder;

  C) Slependammepolder;

  3. Scholengemeenschap Meetjesland. – Jaarverslag 2010-2011 en jaarrekening. – Goedkeuring;

  4. Arbeidsreglement voor de personen die onder het gezag arbeid verrichten in de gemeentelijke basisschool Sint-Laureins;

  5. Finiwo. – Financiering kapitaalverhoging Imewo;

  6. Gemeentelijk milieupark:

  A) Retributie op de toegang tot en de aanbreng van afvalstoffen op het gemeentelijk milieupark. - Aanpassing;

  B) Algemeen Politiereglement voor de gemeente Sint-Laureins. – Wijzigen van Hoofdstuk 4 “Ophalen en inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen”

  C) Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Kaprijke en de gemeente Sint-Laureins betreffende het gebruik van het milieupark;

  D) Oprichten van een overlegorgaan met het oog op de uitwerking van een studie tot oprichting van een intergemeentelijke samenwerking;

  7. Dienstverlenende vereniging Finiwo. – Buitengewone Algemene Vergadering dd. 12.12.2011:

  A) Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;

  B) Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  8. Opdrachthoudende vereniging IMEWO. – Buitengewone Algemene Vergadering dd. 19.12.2011:

  A) Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;

  B) Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  9. Opdrachthoudende vereniging I.V.M. – Buitengewone Algemene Vergadering dd. 14.12.2011:

  A) Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;

  B) Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  10. Opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede. – Algemene Vergadering dd. 14.12.2011:

  A) Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger;

  B) Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  11. Dienstverlenende vereniging Veneco²:

  A) Statutenwijziging. – Goedkeuring;

  B) Buitengewone Algemene Vergadering dd. 16.12.2011: Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;

  C) Buitengewone Algemene Vergadering dd. 16.12.2011: Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

 • Samen begrijpt verbazing schepen van financiën niet

  De kostprijs voor de dorpskernvernieuwing in Sint-Margriete en Bentille stijgt met 2 miljoen euro (of 80 miljoen oude BEF) en zal 7 miljoen euro bedragen (of 280 miljoen oude BEF). De schepen van financiën was tijdens de gemeenteraad onthutst door deze cijfers. "Het is ongelooflijk hoe snel de prijzen stijgen, maar de subsidies stijgen niet mee en blijven gelijk", lichtte de schepen zijn verbijstering toe. Samen begrijpt de verbazing van de schepen niet. 

  Wij waarschuwen allang dat het doorschuiven van openbare werken deze werken alleen maar duurder maakt. Maar onze ongerustheid werd altijd afgewimpeld als "oppositiepraat". Met de crisis draait Vlaanderen de geldkraan dicht. Geen geld voor het plattelandsfonds en geen extra subsidies voor openbare werken. De kosten voor deze werken stijgen wel fors. Onze "oppositiepraat" blijkt nu harde realiteit te zijn.

  Het ergste is dat we dit al eens eerder meemaakten met het containerpark. Ook toen misten we subsidies omdat Sint-Laureins één van de laatste gemeenten in Vlaanderen was waar er een containerpark kwam. Alleen zal de factuur nu nog veel hoger zijn omdat het grootste stuk van de dorpskernvernieuwingen nog moeten gebeuren.

 • Onze suikernonkel is niet meer


  Het gemeentebestuur van Sint-Laureins kondigt al sinds 2009 aan dat het Plattelandsfonds grote sommen geld zal opleveren voor onze gemeente. Met dit geld zou o.a. het onderhoud van onze landbouwwegen worden betaald. De schepen van financiën noemde het Plattelandsfonds de suikernonkel van onze gemeente. Tijdens de gemeenteraad bleek dat de suikernonkel niet meer met geld over de brug zal komen. Een schepen voegde er lachend aan toe dat de suikernonkel bijna dood is. Samen kan er minder mee lachen. Het Plattelandsfonds is een alibi geweest voor de meerderheid om geen rendabele activiteiten aan te trekken in onze gemeente, bijvoorbeeld een extra bedrijventerrein of een residentiële verkaveling. Dit zou niet passen in onze gemeente. Het geld dat we daarmee niet krijgen zou wel gecompenseerd worden door het Plattelandsfonds. Dat geld komt er nu niet.

 • Containerpark open voor inwoners Kaprijke?

  CPSTL.gifTijdens de gemeenteraad deelde de schepen van openbare werken mee dat het gemeentebestuur in onderhandeling was met het gemeentebestuur van Kaprijke om ook inwoners van deze gemeente toe te laten op het containerpark van Sint-Laureins. De gemeenteraad was daarover niet eerder ingelicht.

  Samen is geen voorstander van een gebruik van het containerpark door de inwoners van Kaprijke.  Dit zal enkel bijkomende overlast veroorzaken voor de dorpskern van Bentille. Samen heeft altijd gepleit voor een gezamenlijk containerpark met Kaprijke, maar destijds wou het gemeentebestuur van Sint-Laureins niet ingaan op dat voorstel. De samenwerking die er nu zou komen is rijkelijk te laat en op de verkeerde plaats.

  Als een gebruik door de inwoners van Kaprijke er toch zou komen wil Samen dat minstens de volgende voorwaarden worden verbonden aan het mogelijk gebruik:

  1. Ruimere openingsuren om de overlast meer te spreiden.
  2. De gemeente Kaprijke dient minstens de helft van de investeringskost van het containerpark te betalen.
  3. De gemeente Kaprijke dient het huidige exploitatieverlies van het containerpark mee te betalen.
  4. Een evaluatie na zes maanden om de overlast voor de omgeving van het containerpark te evalueren.