• Samenborrel: zondag 5 februari 2012

  Op zondag 5 februari nodigt Samen u uit voor haar Samenborrel. Wij ontvangen u met een sprankelend glaasje en u kan er genieten van een heerlijk dessertbuffet.  Dit wordt u gratis aangeboden door het Samenbestuur.

  Inschrijven kan u bij Caroline Meire via haertjens@skynet.be of via Marleen Trenson via garage.coene@wol.be

  De Samenborrel gaat door in de parochiezaal te Sint-Laureins en start om 15 uur. 

 • Stap vooruit, maar toch half werk in Sint-Margriete

  STM.JPGVorig jaar stelde Samenraadslid Luc De Meyere voor om nieuwe verlichtingspalen te plaatsen in de ganse Sint-Margrietstraat en de kabels ondergronds te brengen. De meerderheid keurde het voorstel af wegens te duur. Nu plaatst het gemeentebestuur zelf ons voorstel in verkapte vorm op de gemeenteraad. Er komen nieuwe verlichtingspalen tussen de kerk en de Nederlandse grens, de kabels worden ondergronds gebracht.

  Luc De Meyere is tevreden dat het gemeentebestuur zijn voorstel gedeeltelijk overneemt. Hij pleitte er opnieuw voor om in de ganse Sint-Margrietestraat (vanaf de weegbrug) nieuwe verlichtingspalen te plaatsen. Anders is het weer half werk, en dat zou een gemiste kans zijn. Het antwoord van de schepen van Financiën was echter verbijsterend: "We gaan daarmee teveel tijd verliezen". Luc De Meyere antwoordde prompt dat als het gemeentebestuur het voorstel van Samen vorig jaar had gevolgd er geen jaar verloren was gegaan. Maar helaas is dit zo goed als ondenkbaar. Voorstellen van de oppositie worden zelden of nooit goedgekeurd door dit gemeentebestuur.

 • Agenda gemeenteraad 26/01/2012 om 19.30 uur

  dyn001_original_500_40_pjpeg_2625008_9092c66c010a232c8e85be6d8f67031c.10.jpg1.      Proeftuinproject Streeknetwerk Meetjesland (SNM) – Eindrapport, praktische uitwerking en voorbereiding van de nog op te richten VZW Streekplatform Meetjesland;

  2.      Aankoop sorteergrijper en aanpassen van de bestaande kraan. – Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen;

  3.      Heraanleg voetpad en herinrichting groenzone Leopoldlaan. – Goedkeuring ontwerp;

  4.      Ondergronds brengen nutsleidingen in de Sint-Margrietestraat en Kerkplein;

  5.      9988 Sint-Laureins, Burgemeester Van de Keerestraat. – Kosteloze wegovername;

  6.      Principebeslissing tot het geven van een naam aan de nieuwe wegenis gelegen tussen Bisdomstraat en Warande te 9982 Sint-Laureins;

  7.      Mededeling van de beslissingen OCMW-raad dd. 12.01.2012:

  -     Bekrachtiging beslissing voorzitter 11.74 dd. 15.12.2011 inzake aanstelling raadsman;

  -     Verbreking overeenkomst “bouwen van een sociaal administratief centrum” lastens de firma Serck.

 • Meer inwoners in Sint-Laureins

  In 2011 steeg het aantal inwoners in Sint-Laureins. Er kwamen 109 nieuwe inwoners bij. Dat is goed nieuws na de daling in 2010. De echte evolutie van de bevolking kan je zien door op lange termijn te kijken. Dan stel je vast dat Sint-Laureins de enige Meetjeslandse gemeente is waar de voorbije 50 jaar de bevolking gedaald is.

  STL inwoners.gif

 • Gezinnen met IBA betalen 2.250 euro

  Het gemeentebestuur zal € 2.250 aanrekenen aan gezinnen die een IBA (individuele waterzuivering) moeten installeren. Samen vindt dit niet correct omdat inwoners die riolering hebben voor hun deur niets moeten betalen (zie bericht hieronder). De burgemeester verdedigde het besluit door een onderscheid te maken tussen inwoners van het binnengebied en het buitengebied. Samen wees er de burgemeester op dat zij enkele jaren geleden de belofte deed om een gelijke behandeling uit te werken voor gezinnen met riolering en gezinnen met een IBA. Deze belofte wordt nu gebroken. Samen keurde het besluit dan ook niet goed.

 • Rioolaansluitingen op kosten van de inwoners?

  Het gemeentebestuur zal vanaf 2012 beroep doen op VMW (Vlaamse Watermaatschappij) voor nieuwe rioolaansluitingen op de bestaande riolering. Samen vroeg of de kosten van de rioolaansluiting zullen worden aangerekend aan de inwoners. Nu is de aansluiting op nieuw aangelegde riolering gratis. De kostprijs van een aansluiting varieert van € 500 tot € 3000. Samen wil niet dat de inwoners dit moeten betalen. Alle gezinnen betalen al een waterbelasting (via de waterfactuur) die jaarlijks € 150.000 tot € 200.000 oplevert voor het gemeentebestuur.

  De burgemeester antwoordde aarzelend dat de inwoners dit niet zullen moeten betalen. Op vraag van Samen werd dit antwoord in de notulen opgenomen. De aansluiting op nieuwe riolering zoals in Sint-Margriete, de Comer, … zal dus niet worden aangerekend aan de inwoners. De kosten zouden enkel worden aangerekend in nieuw aangelegde verkavelingen.