• Punten Samen gemeenteraad


  Samen logo

  1. Kostprijs rioolaansluitingen te realiseren door VMW

  2. Opbrengst en bestemming van de gemeentelijke saneringsbijdrage (BOT)

 • Agenda gemeenteraad 01/03/2012 om 19.30 uur

  dyn001_original_500_40_pjpeg_2625008_9092c66c010a232c8e85be6d8f67031c.10.jpg1.      Projectvereniging “Regionale Jeugddienst Meetjesland”. - Verlenging;

  2.      Inzamelen van afgedankte batterijen en zaklampen op het milieupark. – Overdracht van bevoegdheid aan IVM;

  3.      Schilderen voorgevel concièrgewoning Watervliet, ramen, deuren en dakgoot oud gemeentehuis Watervliet en dakgoot oud gemeentehuis Sint-Margriete. – Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen;

  4.      Saneren kerkhof Watervliet. – Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen;

  5.      Lokaal Bedrijventerrein en recreatiegebied Singelken. – Beslissing inzake het wegtracé en de zaak der wegen;

  6.      Verkaveling Warande. – Beslissing inzake het wegtracé en de zaak der wegen voor een verkavelingswijziging;

  7.      Verkaveling Vlasbloem. – Beslissing inzake het wegtracé en de zaak der wegen;

  8.      Onderhandse aankoop van een perceel grond gelegen te 9988 Sint-Laureins, Oudemansdijk, sectie A, deel nr. 652/w/2;

  9.      Onderhandse aankoop van percelen grond gelegen te 9988 Sint-Laureins, Bellekensstraat, sectie C, deel nrs. 2001, 2002, 2043, 2044 en 2070/a;

  10.  Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van het invoeren van een snelheidsbeperking tot:

  -     50 km/u in de Maagd van Gent;

  -     50 km/u in de Calusdijk;

  -     70 km/u in het Mollekot;

  11.  Mededeling van het pre-advies van de dienst Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen inzake het aanpassen parkeerplaatsen op het Stee;

  12.  Mededeling van het besluit van de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen tot goedkeuring van de begrotingsrekening en de jaarrekening 2010;

  13.  Besparingsplan De Lijn. – Advies.

 • Nieuwe infrastructuur VK Watervliet kost bijna 700.000 euro

  Kantine Watervliet.jpgIn januari 2010 keurde de gemeenteraad de bouw van een kantine goed tegen een geschatte kostprijs van € 325.000. Samen keurde dit mee goed. De totale eindprijs van het project komt uiteindelijk neer op € 525.000 zo bleek tijdens de gemeenteraad. Samenraadslid Franki Van de Moere rekende echter uit dat als alle kosten worden samengeteld het eindtotaal zelfs € 675.000 bedraagt. Daarbij houdt hij ook rekening met de kosten voor een architect en andere meerkosten zoals de verlichting en de omheining rond het speelveld. Conclusie: Samen vindt het positief wat er werd gedaan voor het Watervliets voetbal. Maar de factuur valt ons tegen en is een teken van slecht budgetbeheer. Het is de taak en verantwoordelijkheid van het schepencollege om daarover te waken.

 • Het nieuwe gemeentehuis: terug naar af?

  SAC plattegrond vraagtekens.JPGTijdens de gemeenteraad deelde de OCMW-voorzitster mee dat de verbintenis met de aannemer die het gemeentehuis ging bouwen is verbroken. De bouw van het nieuwe gemeentehuis start (voorlopig?) niet. Dit in tegenstelling tot de aankondiging van de burgemeester in het gemeentelijk infoblad, de Klaroen. Het prestigeproject wordt zo een heuse nachtmerrie voor het gemeentebestuur. Maar ook voor de gemeentekas. Er zijn al honderduizenden euro's gespendeerd aan het project zonder dat er één steen is gelegd. Nu komt er nog eens een juridische veldslag bovenop. Het plan zit nu voorlopig in de ijskast. De OCMW-voorzitster benadrukt wel dat dit niet wil zeggen dat de plannen voorgoed afgevoerd zijn. Wordt vervolgd.

 • Sfeerbeelden Samenborrel

  Samen koos dit jaar voor een Samenborrel in plaats van een Valentijnsontbijt. En met succes!  In de loop van de namiddag druppelden onze 175 verkleumde gasten binnen in de warme zaal. Daar werden ze getrakteerd op een glaasje cava en een dessertbuffet met een lekkere kop koffie. Aansluitend was er voor iedereen nog een wijntje of een pintje. De sfeer zat er goed in! Er waren opvallend veel politieke pronostieken te horen, hoe zou dat komen...

  Een bijzonder woord van dank gaat ook dit jaar naar de leden van het feestcomité (Marleen Trenson en Caroline Meire in het bijzonder) voor het uitwerken van het idee, de voorbereiding en het in goede banen leiden van de Samenborrel.DSC_1670 (Medium).jpg

  DSC_1598 (Medium).jpgDSC_1560 (Medium).jpgDSC_1603 (Medium).jpgDSC_1648 (Medium).jpgDSC_1651 (Medium).jpgDSC_1547 (Medium).jpgDSC_1624 (Medium).jpgDSC_1552 (Medium).jpg

 • Sport en cultuur duurder voor niet-Eeklonaar

  Peage.jpgOp deze blog is het niet de gewoonte om te schrijven over zaken die gebeuren in buurgemeenten. Nu toch een uitzondering. Eeklo gaat de tarieven voor niet Eeklonaars die gebruik maken van hun zwembad of sportinfrastructuur duurder maken dan voor Eeklonaars. De redenering is dat Eeklonaars al belastingen betalen in Eeklo en niet Eeklonaars niet. Anders gezegd: niet Eeklonaars die in Eeklo komen zwemmen profiteren van de Eeklonaars. Eeklo wil blijkbaar alleen maar de voordelen van een centrumstad, maar niet de nadelen. Want over de inkomsten van niet inwoners wordt met geen woord gerept. Niet Eeklonaars die in Eeklo winkelen of eten brengen geld in het laadje. Gaan we deze opbrensten ook herverdelen? En wat met de opbrengsten van een regionaal bedrijventerrein? Ook herverdelen? Wie A zegt moet B zeggen. Het is jammer dat de financiële problemen in Eeklo deels worden doorgeschoven naar de inwoners van de omliggende gemeenten. Het zou beter zijn om eerst zelf de tering naar de nering te zetten. no logo