• Afgelaste triatlon gaat toch door (no logo)

  Triatlon.gifDe Boerekreek triatlon werd twee weken geleden afgelast wegens wegwerkzaamheden en andere organisatorische redenen. Zo stond te lezen op de website van de sportraad. Al snel kwamen de reacties op gang. Waarom wordt de triatlon afgelast? De triatlon is een sportief uithangbord van onze gemeente. In de Samenfractie kwamen raadsleden Steven Haverbeke en Luc De Meyere in actie. Beiden zijn zelf deelnemers van de triatlon en begrepen de afgelasting van de wedstrijd niet. Er werd een vergadering samengeroepen in het gemeentehuis waar bleek dat er voldoende vrijwilligers zijn om de trialtlon toch te laten doorgaan op 2 juni. Goed nieuws dus.

  Toch komt de triatlon niet ongeschonden uit deze gang van zaken. Tijdens de gemeenteraad kaartte Samenraadslid Steven Haverbeke de communicatie aan rond de annulering van de triatlon. Hij betreurde dat er niet eerst werd gezocht naar een oplossing. Door de wedstrijd af te lasten en daarna toch de laten doorgaan krijgt onze triatlon een deuk in haar sterke imago en dat is jammer. Samen had verwacht dat de schepen van sport hier meer de touwtjes in handen had genomen. De schepen van sport erkende dat de communicatie beter had gekund. sint laureins

 • Kiescampagne

  Veldstraat.JPGDe werkijver bij het gemeentebestuur is de voorbije weken sterk verhoogd. Dat is begrijpelijk want met de verkiezingen in aantocht is er van de beloofde dorpskernvernieuwingen nog niet veel in huis gekomen. Daarom worden er nu her en der noodwerken uitgevoerd die dorpskernvernieuwing zouden moeten voorstellen. Na de Leemweg en de Dorpsstraat in Sint-Laureins zullen nu ook de voetpaden in drie Watervlietse straten (Molenstraat, Stee en Veldstraat) hier en daar worden hersteld. Volgens de schepen van openbare werken liggen bepaalde delen er zo slecht en hobbelig bij liggen dat ze dringend aan vervanging toe zijn. Deze uitleg is absurd want de voetpaden in bijvoorbeeld de Veldstraat liggen er al jaren slecht en hobbelig bij. Deze werken zijn gewoon niet meer en niet minder dan een doorzichtige kiescampagne. Wat echt dringend aan vervanging toe is, is dit ganse schepencollege. sint laureins

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo1. Communicatie rond afgelasting triatlon

  2. Rioleringswerken Vlamingstraat, Comercaatsweg en Groeneweg

  3. Annulering werken Goochelaarstraat

  4. Draaien parkeerplaatsen Stee

 • Agenda gemeenteraad 29/03/2012 om 19.30 uur

  dyn001_original_500_40_pjpeg_2625008_9092c66c010a232c8e85be6d8f67031c.10.jpg1. Gemeentepersoneel. – Vaststelling verlofdagen ter compensatie van feestdagen die in 2012 op een zaterdag of een zondag vallen;

  2. Interlokale vereniging Wooncentrum Meetjesland. – Wijziging overeenkomst en goedkeuring subsidieaanvraag;

  3. Lokaal bedrijventerrein en recreatiegebied Singelken. –Samenwerkingsovereenkomst met Veneco² inzake uitvoering ontsluitingsinfrastructuur;

  4. Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Van Gucht’. - Principebeslissing;

  5. IMEWO. – Overeenkomst voor kosteloze ter beschikking stelling van een perceel grond voor het plaatsen van een elektriciteitscabine te 9980 Sint-Laureins, Eerstestraat;

  6. IMEWO. – Ondergronds brengen nutsleidingen in de Vlamingstraat;

  7. Uitvoegstrook expresweg. – Verlenging.

 • Toneelverening TSAT nog steeds in de kou

  TSAT.gifDe voorbije weken was het weer lachen geblazen met het toneelstuk dat toneelvereniging TSAT op de planken bracht. Meer dan duizend toeschouwers kwamen kijken. Ondanks dit succes beschikt het TSAT niet over een volwaardige zaal in onze gemeente . Jarenlang week het toneelgezelschap uit naar Balgerhoeke. Het gemeentebestuur beloofde werk te maken van een cultureel centrum. Dit centrum is er nu: de Meet in Bentille. Maar de Meet biedt geen oplossing voor het TSAT: de zaal is te smal en te klein, er is geen vast podium en er zijn geen coulissen. Het TSAT treedt dus noodgedwongen op in de parochiezaal te Sint-Laureins. Dit zorgt voor veel extra werk voor de medewerkers van het TSAT, maar ze trekken hun plan. Chapeau voor al deze mensen!

  Maar als gemeenteraadslid blijft dit een ontgoocheling. De Meet kostte € 800.000 (32 miljoen BEF), maar één van onze grootste culturele verenigingen kan er niet terecht. Met onze fractie Samen hebben we van in het begin gezegd dat de Meet geen oplossing is voor de verzuchtingen van het TSAT. We waren bereid om met de meerderheid naar alternatieven te zoeken. Maar het gemeentebestuur vond dat de accomodatie in de Meet perfect op maat was van het TSAT. De feiten bewijzen het omgekeerde. Onbegrijpelijk. sint laureins

 • Stilte

   Terwijl familieleden van de slachtoffers in ...

  Het busongeval in Zwitserland heeft ons allemaal diep getroffen.

  Ouders en grootouders die hun (klein)kind verliezen...

  Kinderen die een ouder verliezen...

  Partners hun geliefde… no logo

  Voor deze families zal het leven nooit meer hetzelfde zijn.

  We hopen het zelf nooit te moeten meemaken.

  Ons diepste medeleven gaat uit naar de families van de slachtoffers, naar alle leerlingen en leerkrachten van de getroffen scholen en naar iedereen die de slachtoffers en hun familie kent.

 • Parkeerplaatsen Stee worden niet gedraaid

  De dienst Monumenten en Landschappen geeft voor de tweede keer een negatief advies over het draaien van de parkeerplaatsen rond het Stee. Volgens deze dienst  is er geen parkeerprobleem rond het Stee, dus moet er ook niets veranderen. Voor het gemeentebestuur is daarmee de kous af. Samenraadslid Luc De Meyere drong erop aan om beroep aan te tekenen maar de meerderheid had er geen zin in. Ook het gemeentebestuur staat feitelijk niet echt achter het voorstel van Samen om de parkeerplaatsen te draaien. Omdat het politiek wat moeilijk ligt dit te zeggen drong het gemeentebestuur erop aan om een advies te vragen aan Monumenten en Landschappen. Op die manier kan het gemeentebestuur zich wegsteken achter dit advies om het voorstel van Samen niet uit te moeten voeren. Probleem opgelost, toch voor het gemeentebestuur.

 • Gemeentewegen krijgen lagere snelheid

                                     

  Oppositie pleit voor globaal plan voor alle wegen

  De maximumsnelheid op de Maagd Van Gent, in de Calusdijk en op het Mollekot in Watervliet wordt teruggeschroefd. Dat besliste de Sentse gemeenteraad in haar jongste bijeenkomst. De oppositie onthield zich en wil een algemenere aanpak.

  Snelheidsduivels zullen in de toekomst moeten opletten in Watervliet. Op een drietal gemeentewegen wordt de maximumsnelheid van 90kilometer per uur teruggeschroefd. 'De huidige maximaal toegelaten snelheid in de Maagd Van Gent, het Mollekot en de Calusdijk ligt momenteel op 90kilometer per uur', begon burgemeester Annick Willems (CD&V) haar betoog tijdens de jongste Sentse gemeenteraad. 'Het gaat om bochtige gemeentewegen met lintbebouwing. Het goedgekeurde gemeentelijk mobiliteitsplan voorziet snelheidbeperkingen in deze straten. We stellen dan ook voor om de snelheid op de Maagd Van Gent terug te brengen tot 50kilometer per uur. Een snelheid die we ook willen invoeren in de Calusdijk vanaf de Blekkersdijk tot aan de Preutelstraat. Op het Mollekot pleiten we voor een beperking tot 70kilometer tussen de Molenstraat en de Preutelstraat.'

  De snelheidbeperking op de Maagd Van Gent komt er mede na advies van de lokale politie. 'Tijdens metingen stelde men vast dat 69procent van de weggebruikers er zich aan de snelheid hield', ging Willems verder. 'Amper 5procent reed sneller dan 70kilometer per uur. De politie is geen voorstander van asverschuivingen om de snelheid naar beneden te halen, maar pleit eerder voor optische versmallingen door het aanleggen van fietssuggestiestroken. Zo krijgt de automobilist het gevoel dat de weg smaller is en gaat hij trager rijden.' Een ingreep overigens waar raadslid Luc Van de Vijver (CD&V) zich goed in kan vinden.

  Oppositiepartij Samen ziet de maatregelen niet helemaal zitten en wil een globalere aanpak. Tom Lacres: 'Wij menen dat het plaatsen van een verkeersbord van 50 of 70kilometer per uur het probleem van de hoge snelheid niet oplost. Het snelheidsprobleem los je pas op als je ook iets doet aan de inrichting van de weg. Wij willen een plan van aanpak voor alle straten in onze gemeente, en niet alleen in deze drie straten. Dat dit niet gebeurt, betreuren wij. Daarom onthouden wij ons ook bij de stemming.'

 • Weer oplapwerk in de Leemweg

  DSC09376.JPGVorig jaar werd de Leemweg omgeschapen in een lappendeken met twee lelijke asfaltstroken langs beide zijden van de weg. Dank u Vlaams gewest! Het gemeentebestuur deed een extra duit in het zakje door op de voetpaden kris kras nieuwe plankiertegels te leggen. Ook daar kunnen we nu genieten van een lappendeken. Dank u gemeentebestuur! Nu is er een nieuwe wegverzakking in de Leemweg. De gemeente plaatste signalisatie zodat chauffeurs die er passeren niet in de put zouden rijden. Straks weer wat extra oplapwerk aan de Leemweg.

  Het is onbegrijpelijk hoe lelijk de hoofdweg naar ons hoofddorp erbij ligt. Het kan nochtans anders. Het eerste deel van de Leemweg ligt er wel zeer mooi bij: mooi wegdek, apart fietspad gescheiden door bomen, nieuwe verlichtingspalen,... Maar hoe dichter je de dorpskern nadert hoe lelijker het allemaal wordt. Waarom wordt er geen werk gemaakt van een volledige vernieuwing van de Leemweg?

 • Gemeenteraad verzet zich tegen besparingsplannen de Lijn

  Lijn 57.jpgDe Lijn voert besparingen door en treft onze gemeente hard. De grootste besparing gebeurt in de dienstverlening van bus 57 (van Watervliet naar Gent). Zo worden op schooldagen in beide richtingen 7 van de 14 ritten geschrapt, waarvan 5 tijdens de spitsuren. Tijdens de schoolvakanties verdwijnen alle ritten. De belbus is geen alternatief.

  Samen is hiermee niet akkoord. Ook in een landelijke gemeente moet er voldoende aanbod inzake openbaar vervoer zijn. Samenraadslid Carlos Bonamie wees er tijdens de gemeenteraad op dat wanneer het busaanbod op één lijn zo sterk wordt verminderd, mensen noodgedwongen een alternatief gaan zoeken. Het gevolg is dan dat de busritten die wel worden behouden ook minder gebruikers hebben. De volgende stap is dan opnieuw ritten schrappen want er zijn toch geen gebruikers. Zo dreigt onze gemeente nog meer openbaar vervoer te  verliezen en verder geïsoleerd te geraken. De gemeenteraad keurde unaniem een negatief advies goed omtrent deze besparingsplannen. Wordt vervolgd.