• 90.000 bezoekers!

  90.000.gifIn januari 2008 begon ik met het schrijven van deze blog. Het doet plezier om vandaag de 90.000 ste bezoeker te mogen verwelkomen. Voor een politieke blog in een landelijke gemeente is dit een groot succes! Leuk is dat de reacties ook niet uitblijven. Regelmatig komen mailtjes binnen van lezers met vragen of suggesties. Dit geeft dan terug inspiratie tot politieke actie. Aarzel dus niet mij te contacteren als u een goed idee heeft voor onze gemeente of met een probleem zit. En vergeet vooral niet deze blog de volgende maanden goed in de gaten te houden... si

 • Evenwichtige besparingen bij de Lijn?

  De Lijn.gifDe gemeenteraad keurde in februari unaniem een negatief advies goed omtrent de besparingsplannen van de Lijn in onze gemeente. De Lijn legde het advies naast zich neer en voerde de besparingen ongewijzigd door. Nu prijkt op de gemeentewebsite een bericht over de gevolgen van deze besparingsplannen voor het busaanbod in onze gemeente (zie beeld hierboven). Niet onlogisch want zo worden de inwoners ingelicht over het verminderd busaanbod. Minder logisch is wel dat op de website van de gemeente de communicatie van de Lijn klakkeloos wordt overgenomen en de besparingen nu een 'evenwichtig' actieplan worden genoemd... sint laureins

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo1. Zware wegtransporten van AZ Alma door Sint-Laureins

  2. Plaatsen bord spelende kinderen in Beukenhof

  3. Plaatsen stootband aan schoolpoort te Watervliet

   

 • Agenda gemeenteraad 26/04/2012 om 19.30 uur

  dyn001_original_500_40_pjpeg_2625008_9092c66c010a232c8e85be6d8f67031c.10.jpg1.      Definitieve beslissing tot het geven van een naam aan de nieuwe wegenis gelegen tussen Bisdomstraat en Warande te 9982 Sint-Laureins;

  2.      ICT-samenwerkingsovereenkomst met de provincie - addendum;

  3.      Dorpskernvernieuwing Sint-Laureins. – Principebeslissing. - Uitbreiding;

  4.      Ontwerp verkaveling Smissestraat. - Principebeslissing;

  5.      Aangaan lening riolering. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze;

  6.      Opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede. – Algemene Vergadering dd. 13.06.2012:

  A)   Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger;

  B)    Aktename agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  7.    Dienstverlenende vereniging Veneco². – Buitengewone Algemene Vergadering dd. 14.06.2012:

  A)   Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;

  B)    Aktename agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  8.    Mededeling beslissing OCMW-raad dd. 08.03.2012 betreffende aanstellen raadsman inzake dossier SAC.

 • Sint-Laureins scoort slecht in kinderopvang

  Kinderopvang.gifUit een studie van de Standaard blijkt dat onze gemeente slecht scoort op het vlak van kinderopvang. Op de kaart zijn dat de donkerblauwe gemeenten. In onze gemeente is er voor 208 kinderen een capaciteit van 59 plaatsen. Dat zijn 28,39 plaatsen per 100 kinderen. Buurgemeenten Kaprijke en Assenede scoren opmerkelijk beter met zo'n 40 plaatsen per 100 kinderen. Als we onze gemeente aantrekkelijker willen maken voor jonge gezinnen dan dient er te worden ingezet op een actief woonbeleid. Dat betekent niet alleen meer ruimte om te wonen maar ook het verruimen van het aanbod op verschillende gebieden. Kinderopvang is daar zeker een onderdeel van. sint laureins

 • Gespreksavond Samen met Alain Remue

  Alain Remue is hoofd van de cel vermiste personen. Hij geniet grote bekendheid vanwege zijn expertise bij onrustwekkende verdwijningen. Volgende week komt Alain Remue spreken in Sint-Laureins op uitnodiging van Samen. Het belooft een boeiende en interessante avond te worden. Iedereen is van harte welkom! Om onze praktische organisatie in goede banen te leiden wel graag een mailtje sturen voor wie wil komen. De toegang is gratis. no logo

  AR.gif

 • Leemweg wordt nog wat lelijker

  Deze blog bracht al eerder verslag over de lelijke staat van de Leemweg in hartje Sint-Laureins. En het wordt er niet beter op. Naast half herstelde voetpaden, verzakte troittoirranden, een centimershoog verschil tussen asfaltlaag en goot, twee lelijke asfaltstroken zijn er nu ook nog klinkers gelegd om een verzakking te herstellen. Rechts naast de klinkers is ook een stuk niet goed hersteld melden de buren. Zij kunnen nu genieten van elke wagen die langs hun woning passeert. De Leemweg, toch dé toegangsweg richting dorpskern Sint-Laureins, wordt er zo nog een stukje lelijker mee. De beloofde dorpskernvernieuwing is verder weg dan ooit. sint laureins

  LM1.JPGLM2.JPG

 • Update: gemeentefinanciën Sint-Laureins

  Dossier gemeente financiënHet Laatste Nieuws brengt een reeks over de gemeentefinanciën van alle gemeenten. Vandaag was Sint-Laureins aan de beurt. Ook de oppositie mocht een reactie geven. Volledigheidshalve zijn nu ook de conclusies van het Laatste Nieuws opgenomen.

  Rapport Laatse Nieuws over Sint-Laureins

  1. Het gemeentebestuur heft al meer dan tien jaar geen hoge belastingen. Zowel de aanvullende personenbelasting van 7% als de 1.200 opcentiemen op de onroerende voorheffing liggen onder de Vlaamse gemiddelden. Die liggen respectievelijk op 7,2% en 1.340 opcentiemen.

  2. De gemeente en het OCMW verzorgen hun dienstverlening met een groot personeelsbestand. De 12,86 ambtenaren per 1.000 inwoners vormen een vrij groot personeelsbestand in vergelijking met andere gemeenten van dezelfde grootte.

  3. De schuldenlast van 828,01 euro per inwoner ligt nog steeds een eind onder het Vlaamse gemiddelde van 1.100 euro, maar het is wel opvallend dat in de huidige legislatuur de schuld sterk is toegenomen.

  Reactie Tom Lacres (fractieleider Samen): "Projecten te vaak duurder dan gedacht"

  Pag. 2 Tom en Franki - kopie.JPGTom Lacres van oppositiepartij Samen kan leven met de schuldenlast van de gemeente. Hij vreest echter de toekomst met het prestigeproject van het nieuwe Sociaal Administratief Centrum. "Voorlopig is de schuldenlast van de gemeente nog onder controle en dat is logisch", zegt Tom Lacres. "Het gemeentebestuur heeft de voorbije jaren systematisch alle grote rioleringswerken voor zich uitgeschoven. Alle facturen moeten nog komen: de tweede fase van Bentille, Sint-Margriete, Waterland-Oudeman, De Comer en Sint-Laureins.

  Onze gemeente staat voor financieel moeilijke tijden. We hebben er altijd voor gepleit om vooruit te gaan met deze werken, omdat de factuur er niet goedkoper op wordt. Toch is de leninglast de voorbije jaren al fors gestegen. Dit komt door de slechte aanpak van enkele bouwprojecten. Zo kostte het cultureel centrum De Meet bijna dubbel zoveel als oorspronkelijk werd aangekondigd en de prijs voor de voetbalkantine in Watervliet viel zestig procent duurder uit. Mede door die projecten, is er vandaag geen ruimte voor een belastingverlaging."

  De plannen voor de bouw van een nieuw Sociaal Administratief Centrum is voor Samen een doorn in het oog. "Voor een nieuw gemeentehuis is er duidelijk wel geld", zucht Lacres. "Dat overbodige prestigeproject zal de gemeente 3 tot 4 miljoen euro kosten. Het project is een financiële molensteen rond de nek van onze gemeente. Er zijn vandaag al zes gebouwen - zonder de scholen - met gemeentepersoneel. Waarom er dan nog een zevende bij bouwen?"

  Tom Lacres roept op om als plattelandsgemeente niet te veel te rekenen op het Plattelandsfonds van Vlaanderen: "Onze schepen van Financiën noemde het Plattelandsfonds de suikernonkel van Sint-Laureins. In de realiteit is het een lege doos. Veel beter had de gemeente een actief woon- en ondernemingsbeleid gevoerd. Sint-Laureins is de enige gemeente in het Meetjesland die de voorbije vijftig jaar een bevolkingsdaling kende. Reken maar uit hoeveel mininkomsten dat oplevert." sint laureins

 • Gemeente stort puin in de Sint-Jansstraat

  STJ3.JPGDe Vlasgaard (Bentille) wordt heraangelegd en al het uitgebroken materiaal wordt gestort langs de Sint-Jansstraat. Dit is blijkbaar de nieuwe aanpak van openbare werken in onze gemeente. De inwoners krijgen te horen dat het tijdelijk is omdat alles zal worden verpulverd en terug naar de Vlasgaard gaat. Toch stellen de inwoners zich vragen. Wat als er een wagen hiertegen rijdt? Wie is verantwoordelijk? En zijn er echt geen andere oplossingen mogelijk dan het puin van de ene straat te storten langs de straatkant in een andere straat? Hallo gemeentebestuur? sint laureins

  STJ1.JPGSTJ2.JPG