• Vestigingsvoorwaarden en grondprijzen KMO zone zijn bekend

  KMO zone singelke.gifTijdens een infovergadering kregen geïnteresseerde ondernemers te horen wat de voorwaarden zijn om zich op de toekomstige KMO-zone te vestigen en wat dat zal kosten. De grondprijs zal zich situeren tussen de € 65 en € 80. Verder is er een bijdrage van € 0,5 per vierkante meter voor het parkmanagement op de KMO-zone. Opvallend is dat de oppervlakte van de loten soepel in te vullen is naar gelang de behoeften. Wie een bedrijfsgebouw plaatst op de KMO-zone mag er ook woonruimte in voorzien. De woning mag maximum 1/4 van de totale gelijkvloerse oppervlakte bedragen met een maximum van 200m² en 650m³. De KMO-zone zal ook CO2 neutraal zijn. Wie later zijn gebouw wil verkopen moet altijd toelating vragen aan Veneco dat zelf een voorkooprecht heeft van 50 jaar op alle gebouwen die worden gevestigd op de KMO-zone.

 • Agenda gemeenteraad 31/05/2012 om 19.30 uur

  dyn001_original_500_40_pjpeg_2625008_9092c66c010a232c8e85be6d8f67031c.10.jpg1.       Dienstjaarrekening 2011 van de kerkfabrieken van:

  A)          Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo

  B)          Sint-Laurentius van Sint-Laureins

  C)          Heilige Margaretha van Sint-Margriete

  D)          Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman

  E)           Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet

  F)           Onze Lieve Vrouw Onbevlekt van ’s Gravenjansdijk

  Advies;

  2.       Opmeting begraafplaats Sint-Laureins, Bentille en Waterland-Oudeman. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze;

  3.       Pompstation PS02 en persleiding tussenVlamingstraat en KMO-zone ‘Singelken’. – Goedkeuring ontwerp;

  4.       Onderhandse verkoop aan de aangelanden van de wegzate van de voormalige wandelweg te 9988 Sint-Laureins, Jeronymus Lauwerijnstaat;

  5.       Beslissing tot het opstarten van de beleids- en beheerscyclus voor gemeente;

  6.       Gemeentepersoneel:

  A)          Rechtspositieregeling. – Aanpassing;

  B)          Arbeidsreglement;

  7.       Opdrachthoudende vereniging IVM. - Algemene Vergadering dd. 20.06.2012:

  A)          Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;

  B)           Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  8.       Opdrachthoudende vereniging IMEWO:

  A)             Voorstel van statutenwijziging. – Goedkeuring;

  B)             Algemene Vergadering dd. 25.06.2012. – Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;

  C)             Algemene Vergadering dd. 25.06.2012. – Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  9.       Dienstverlenende vereniging FINIWO. – Algemene Vergadering dd. 25.06.2012:

  A)          Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger;

  B)           Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  10.     Verslag over het beheer van de gemeente dienstjaar 2011;

  11.     Vaststelling begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening 2011.

 • Tom en Franki zijn gestart met huisbezoeken

  T&F - bis.JPGNet zoals tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen zullen Tom Lacres en Franki Van de Moere samen huisbezoeken doen. De volgende 5 maanden gaan zij de vijf deelgemeenten kris kras doorkruisen om naar u te luisteren. Zaterdag zijn Tom en Franki van start gegaan met hun ronde in den Oosthoek.

 • Ongunstige bevolkingsprognoses voor Sint-Laureins

  De studiedienst van de Vlaamse regering becijferde de bevolkingsevolutie van onze gemeente tegen 2020. In vergelijking met andere agrarisch gemeenten kent Sint-Laureins een ongunstige prognose. De grafiek hieronder toont dit visueel heel duidelijk. Het aantal inwoners in onze gemeente zal tegen 2020 status quo blijven terwijl andere landelijke gemeenten een groei mogen verwachten van zo'n 3%. Uit het rapport blijkt ook dat de voorbije 10 jaar het aantal inwoners in  onze gemeente met amper 1% is gestegen. Andere landelijke gemeenten mochten een bevolkingsgroei van 4% optekenen.

  Studiedienst bevolking STL.gif

 • Evenwichtige besparingen bij de lijn, deel 2


  De Lijn.gifNa de gemeentelijke website nu ook in het gemeentelijk infoblad. En dan nog in het vet. De besparingen van de Lijn gaan om een evenwichtig actieplan. Je moet het maar preseteren om als bestuur net deze woorden in het vet te plaatsen wanneer de ganse gemeenteraad meent dat dit niet zo is. Onder het artikel wordt wel vermeld dat de gemeenteraad het er niet mee eens is, op de website was dit nog niet het geval.

 • Lening voor voetbalkantine Watervliet met 50% verhoogd

  Kantine Watervliet.jpgHet gemeentebestuur gaat een lening aan van 625.000 euro voor de voetbalkantine in Watervliet. De kantine werd vorig jaar in gebruik genomen maar laat de gemeente achter met een financiële kater. Oorspronkelijk was er in de begroting een lening voorzien van 400.000 euro. Door de totaal uit de hand gelopen kostprijs moet het gemeentebestuur nu 50% meer lenen. Samen keurde deze lening niet goed.

 • Schuldenlast stijgt onrustwekkend snel

  Sint-Laureins gaat opnieuw geld lenen, veel geld. Voor de rioleringswerken in Bentille zal 2,7 miljoen euro worden geleend en voor de voetbalkantine in Watervliet 625.000 euro. Dit werd beslist tijdens de gemeenteraad vorige week. Hiermee komt de schuldenlast van onze gemeente op bijna 9 miljoen euro!Hieronder de evolutie van de schuld van onze gemeente. De cijfers voor 2011 zijn nog niet bekend. Een update volgt zodra deze beschikbaar zijn. no logo sint laureins

  Jaar Schuld
  2000 € 2.649.510
  2001 € 2.458.449
  2002 € 2.290.669
  2003 € 2.118.384
  2004 € 1.936.047
  2005 € 1.739.868
  2006 € 1.511.025
  2007 € 1.154.175
  2008 €359.688
  2009 € 2.892.714
  2010 € 5.490.418