• Werken in Vlamingstraat tot eind 2014

  Vlamingstraat.JPGIn de Vlamingstraat, Groeneweg, deel Comer-Graafjansdijk en deel Comercaatsweg zijn er dit jaar en volgend jaar wegen- en rioleringswerken gepland. Er wordt in die straten een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Tevens moeten er tal van nutsvoorzieningen vernieuwd worden. De werken zullen duren tot eind 2014. Om de planning van de werken te kennen klik hier: planning werken.

 • Vast bureau

  OCMWRaadInst42 VBWebsite

  De OCMW-raad installeerde een vast bureau. Aan dit vast bureau kunnen bevoegdheden worden overgedragen vanuit de OCMW-raad. Het vast bureau bestaat uit de OCMW-voorzitter en twee OCMW-raadsleden: Philippe Joos (N-VA) en Ingrid De Sutter (CD&V). Het vast bureau komt bijeen wanneer de voorzitter de leden voor een vergadering bijeenroept en heeft dus geen vaste vergaderdatum. Gisteren was er voor de eerste keer een vast bureau en kwamen meteen enkele zware dossiers op de agenda. De vergaderingen van het vast bureau zijn niet openbaar.

   

  Op de foto (vlnr): Philippe Joos (OCMW-raadslid/NV-A), Tom Lacres (OCMW-voorzitter/Samen) en Ingrid De Sutter (OCMW-raadslid/CD&V).

 • Agenda gemeenteraad 28/03/2013

  OPENBARE VERGADERING:

  1. Overeenkomst betreffende de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel. – RioAct-Takenpakket 2013. – Goedkeuring;

  2. Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest, NV Aquafin en het gemeentebestuur Sint-Laureins voor samengevoegde opdrachten van diensten voor het project dorpskernvernieuwing Sint-Laureins;

  3. Samenwerkingsovereenkomst tussen NV Aquafin en het gemeentebestuur Sint-Laureins voor het project drukriolering in de Eerstestraat en omgeving;

  4. De Watergroep. – Uitbreiding waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Kantijnstraat. – Kosten ten laste van de verkavelaar;

  5. Sanering begraafplaats Bentille. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze;

  6. FINIWO. – Kapitaalverhoging Publi-T;

  7. Huisvesting. - Actieprogramma (semi-) publieke bouwgronden. - Goedkeuring;

  8. Fiscaliteit:

  A) Belasting op het afleveren van administratieve stukken;

  B) Retributie op de ceremonie bij voltrekking van huwelijken;

  C) Retributie voor prestaties van de toeristische dienst;

  9. Kleine Landeigendom Het Volk cvba:

  Algemene Vergadering: aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger;

  BESLOTEN VERGADERING:

  10. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. – Akteneming van de samenstelling van de vertegenwoordiging van de ouders en personeel in de schoolraad 2013-2017.

 • Tournée Générale

  TG.JPGGisteren vond in het Godshuis Tournée Générale plaats. De uitzending van het bekende radio 1 programma maakte een reportage rond de paling uit Sint-Laureins. De uitzending was een mooie promotie voor onze gemeente én onze horeca. De uitzending werd bekeken in het Godshuis met iedereen die erbij wilde zijn. De zaal zat dan ook afgeladen vol. Na de uitzending was er een receptie voor alle aanwezigen.

 • Welzijnsband Meetjesland

  Welzijnsband.gifGisteren kwamen de OCMW-voorzitters en secretarissen uit het Meetjesland voor de tweede keer bijeen voor de Welzijnsband Meetjesland. De Welzijnsband wil de samenwerking tussen de OCMW’s uit het Meetjesland op een aantal beleidsterreinen mogelijk maken. De Welzijnsband is een formum voor alle OCMW-voorzitters om hun collega's uit het Meetjesland te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. De Welzijnsband heeft ook een raad van bestuur en een algmene vergadering. In de raad van bestuur zetelt zetel ikzelf als OCMW-voorzitter, in de algemene vergadering zetelen Marleen Goossens (Samen), Caroline Waegneer (N-VA) en Ingrid De Sutter (CD&V).

 • Huldiging sportlaureaten

  Het voorbije weekend vond in De Meet de kampioenenviering plaats van de sportlaureaten uit Sint-Laureins. Higan Holderbeke werd gehuldigd voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de sportraad. Sfeerbeelden vindt u hier: Sportgala.