• Gouden Tilly en Antoine

  Antoine De Sutter en Mathilis, of beter Tilly Rammelaere uit Sint-Laureins, vierden samen met het schepencollege hun gouden huwelijksjubileum. ‘De boerderij was jullie werk en leven’, vertelde schepen Bonamie. ‘Met de jaren kwam ook de passie voor het fietsen, kaarten en de tuin.’

  Bron: Het Nieuwsblad

 • Bakker krijgt broodbon

  Na een groots feest in residentie Helios in Watervliet, werden bakker Verweire en zijn vrouw Anaïs ontvangen op het Sentse gemeentehuis. Schepen Bonamie gaf hen een geschenkbon van een plaatselijke middenstander. ‘Kiezen bij jullie was niet moeilijk. Het werd heel toepasselijk een broodbon.’

  Bron: Het Nieuwsblad

 • OCMW zet punt achter mortuarium

  ‘Steeds minder Sentenaren worden opgebaard in het mortuarium’, volgens Tom Lacres.

  Het OCMW-rusthuis Sint-Jozef sluit eind oktober de deuren van haar mortuarium. Een besluit van de OCMW-raad, meerderheid tegen oppositie genomen. ‘Onrendabel en niet langer in trek’ luidt het bij voorzitter Tom Lacres. ‘En het is geen OCMW- kerntaak’.

  De OCMW-raad nam in haar jongste zitting een vrij drastisch besluit. ‘Eind oktober sluiten we de deuren van ons mortuarium’, licht OCMW-voorzitter Tom Lacres (Samen) toe. ‘Bij de legislatuurwissel hebben we vastgesteld dat het bestaande mortuarium - dertig jaar lang al - eigenlijk niet over de nodige vergunningen beschikt om te worden uitgebaat. Willen we aan de wettelijke vereisten voldoen, dan moet er fors geïnvesteerd worden. De verwachtingen rond het opbaren en begroeten van overledenen zijn in de loop der jaren sterk gewijzigd.

  Dalende tendens

  Rouwcentra en funeraria voldoen aan deze moderne eisen. Ons mortuarium niet. Bovendien vertoont het gebruikscijfer een dalende tendens. Vier jaar geleden werd nog de helft van de Sentse overledenen in ons mortuarium opgebaard. Vorig jaar liep dit cijfer terug tot 40 procent. Bekijken we het cijfer zonder de overledenen in ons eigen OCMW, dan zakt dit zelfs naar 32 procent. Bovendien is het openhouden van dit mortuarium geen kerntaak van het OCMW. Een rondvraag in veertien naburige rustoorden leert ons dat tien ervan zelfs geen mortuarium meer hebben’. De nakende sluiting biedt het OCMW volgens Lacres nog een aantal andere voordelen. ‘Het wegvallen van deze kamer biedt ons de mogelijkheid een degelijke kleedkamer te maken voor het personeel.

  Ook voor het budget is het verdwijnen een goede zaak. Het mortuarium levert ons 3.000 euro op, op jaarbasis. Een extra kamer brengt al snel 6 tot 10 keer zoveel op’. Lacres wijst er nog op dat de sluiting overlegd werd met Sentes enige begrafenisondernemer. Hij krijgt nu de tijd een alternatief te zoeken. Dat de sluiting niet meteen ingaat, maar pas eind oktober, is het gevolg van een vraag van oppositiepartij CD&V. ‘We zijn blij met deze toegeving’, reageert Ingrid De Sutter (CD&V). ‘Toch vinden we het jammer dat een stuk dienstverlening verloren gaat. Wij hebben een eigen enquête gevoerd en stellen vast dat 93 procent van de bevraagden het verdwijnen ervan betreurt.’ Feit is dat vanaf 30 oktober het Sentse mortuarium definitief zijn deuren sluit. Samen en N-VA stemden voor, CD&V tegen.

  Bron: Het Nieuwsblad

   

  Opmerking bij dit artikel: tijdens de OCMW-raad wilde de oppositie niet verduidelijken op welke wijze zij hun enquête hadden afgenomen, ook niet bij wie en hoeveel respondenten er waren.

 • Mortuarium rustoord wordt gesloten

  Morturarium WZC.JPGDe OCMW-raad van Sint-Laureins heeft beslist om het mortuarium van het OCMW-rustoord te sluiten op 30 oktober. Het schepencollege gaf een positief advies hierover.

  Er zijn verschillende redenen voor het nemen van deze beslissing:

  - Het OCMW beschikt niet over de nodige vergunningen voor het mortuarium. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten zullen er investeringen moeten gebeuren met een financiële implicatie.

  - De verwachtingen rond het opbaren en begroeten van overleden personen is sterk gewijzigd. Rouwcentra en funeraria voldoen aan de modernste trends en verwachtingen, ons mortuarium niet meer.

  - De gebruikscijfers van het mortuarium bevestigen dit. In 2012 werd 40% van de overleden inwoners opgebaard in ons mortuarium, in 2009 was dit nog 51%. Wanneer we voor 2012, de overleden bewoners van het rustoord buiten beschouwing laten, zakt dit cijfer zelfs naar 32% opbaringen van inwoners in het mortuarium.

  -  Het openhouden van een mortuarium is geen kerntaak meer van een rustoord. Een rondvraag in de andere omliggende rustoorden leert dat in 10 van de 14 rustoorden er geen mortuarium meer is, in 2 wordt een sluiting voorzien.

  De sluiting van het mortuarium zorgt ook voor oplossingen van enkele prangende problemen in het rustoord:

  - De ruimte van het mortuarium zal worden omgevormd tot kleedkamers voor het personeel. De noodkleedkamer van het personeel, die nu is ondergebracht in een kamer van het rustoord, zal verdwijnen.

  - De vrijgekomen kamer (waar zich nu de noodkleedkamer van het personeel bevindt) biedt de mogelijkheid om organisatorisch verf- en herstellingswerken te organiseren in de kamers in de oude vleugel van het rustoord. In deze kamers zijn de muren al jarenlang geschonden aan het pleisterwerk en dient opknapwerk zich aan.

  - Na deze opknapwerken kan de vrijgekomen kamer worden gebruikt als verblijfskamer voor een nieuwe bewoner. Dit betekent een extra plaats in ons rustoord.

  - Ook naar budget toe is dit een goede zaak. Een extra kamer brengt een veelvoud op van het mortuarium.

 • Infoavond dakisolatie

  Tegen 2020 dienen alle Vlaamse (huur)woningen te beschikken over dakisolatie. OCMW Sint-Laureins en de gemeente Sint-Laureins wensen met de infoavond rond dakisolatie, inwoners van de gemeente te informeren over het isoleren van daken en zoldervloeren.

   De infoavond gaat door op dinsdag 2 juli 2013 om 19.30 uur in de Culturele site De Meet, Sint-Jansstraat 22 te 9982 Sint-Laureins.

  Programma

  - Basisprincipes dakisolatie (door dhr. Lieven Herregods, adviseur duurzaam bouwen Woonwijzer).

  U krijgt informatie over de technische aspecten van dakisolatie, zodat u weet waar u aandacht dient aan te besteden als u het dak van uw woning isoleert of laat isoleren door een aannemer.

  - Premies dakisolatie (door mevr. Liesbet Van Crombrugge, stafmedewerker energie Woonwijzer).

  Er zijn heel wat premies te verkrijgen om het dak van uw woning te isoleren. Zowel huurders, verhuurders als eigenaars-bewoners kunnen beroep doen op verschillende premies en voordelen. U krijgt informatie over de voordelen en hoe u ze aanvraagt.

  Deelname is gratis.

  Inschrijven is wel verplicht en kan tot en met 1 juli 2013 bij het OCMW van Sint-Laureins, Rommelsweg 12, 9980 Sint-Laureins, tel. 09 218 72 54 of via mail naar : socialedienst@ocmw.sint-laureins.be .

 • Sint-Laureins houdt van ‘Start to run’

  Ook burgemeester Franki Van de Moere en zijn vrouw waren van de partij.

  Maar liefst 51 van de 56 deelnemers die op 2 april begonnen met ‘Start to run’ brachten de loopinitiatie tot een goed einde.

  Het initiatief voor deze ‘Start to run’ kwam van de politieke partij Samen Anders en kon in Sint-Laureins op enorm veel bijval rekenen.

  Zowel jong als oud trokken de sportschoenen aan en kwamen wekelijks naar de oefensessies die rond de Zonnebrug werden georganiseerd.

  Onder leiding van Carlos Bonamie en Dirk Calsyn werden de deelnemers klaargestoomd om na tien weken vijf kilometer non-stop te kunnen lopen. ‘Voor mij is deze ‘Start to run’ heel geslaagd’, vertelt Carlos Bonamie. ‘Vooral omdat er zo weinig deelnemers afvielen. We hebben onze doelstelling gehaald: mensen op een gezonde manier van onze mooie omgeving laten genieten.’

  Voor hun looptest vertrokken de Start to runners aan de Zonnebrug, liepen vandaar richting Meykenshoek, voorbij de Mazurekreek en keerden langs de Leopoldsvaart terug richting Fred's Café waar ze verwacht werden voor de uitreiking van hun loopdiploma. Opvallende gast op de slotreceptie was de Sentse ultraloper Luc De Jaeger-Braet. Hij kwam de deelnemers persoonlijk feliciteren met hun mooie prestatie. ‘Als ultraloper heb ik al 24 uur aan een stuk gelopen, dus jullie hebben je plafond nog zeker niet bereikt’, grapte Luc De Jaeger-Braet. ‘Probeer zo verder te doen en jullie conditie goed te onderhouden’

  Bron: Het Nieuwsblad