• Nieuwe verwarmingsinstallatie in WZC

    ketel 2.JPGDe verwarmingsketels in het OCMW-rusthuis zijn vervangen door een nieuwe installatie. Dit was een duur en delicaat werk dat niet in het OCMW budget was voorzien. De totale kost van dit werk bedraagt meer dan € 60.000, zonder BTW.

    De vervanging van de verwarmingsketels was noodzakelijk omdat er reeds langere tijd problemen waren met de centrale verwarming. Het risico dat het rusthuis plots zonder verwarming zou komen te zitten werd te groot. Daarom besliste de OCMW-raad in februari om de verwarmingsketels te vervangen. De vervanging van de verwarmingsketels gebeurde tijdens de zomermaanden omdat de centrale verwarming tijdens de werken enkele dagen moest worden uitgeschakeld. Zoiets kan niet tijdens de herfst of de wintermaanden. Hopelijk zijn de problemen met de verwarming nu opgelost.

  • Klas-en sanitaire containers in tuin LOI

    Er komen klas-en sanitaire containers voor de gemeenteschool in de tuin van het LOI (lokaal opvanginitiatief). Het LOI is de oude pastorij naast de gemeenteschool. Het gebouw en de tuin is in erfpacht van het OCMW. De containers worden daar geplaatst in afwachting van de bouw van nieuwe klaslokalen en sanitair. Dit kan wanneer de subsidies, die waren voorzien voor de school in Watervliet, worden gebruikt voor de school in Sint-Laureins. Schepen van onderwijs, Claudine Bonamie, is met deze overheveling van subsidies volop bezig. De OCMW-raad keurde nu het inplantingsplan goed. Het grootste deel van de tuin zal beschikbaar zijn voor de school. Doel is dat de containers er in februari 2014 staan.