• Laureaten van de Arbeid gehuldigd

  Dirk Boelens van het gerenommeerde restaurant De Warande, Ronny de Wever van het prachtige café en palingrestaurant Polderzicht en Fernand Bruyninckx van het gelijknamige tuincenter kregen het brevet Laureaat van de Arbeid.

  Bron: het Nieuwsblad

 • Frank en Rosina, sociale ondernemers

  Oud gemeentehuis.JPGDSC03524.JPGFrank en Rosina, uitbaters van 't Oud Gemeentehuis te St.-Margriete, zijn echte sociale ondernemers. Zij maakten op tweede kerstdag voor de minderbedeelden uit onze gemeente een gratis kerstmaaltijd. De aanwezigen werden door het OCMW Sint-Laureins uitgenodigd. Dank Frank en Rosina voor zoveel sociale inzet! Met hun initiatief treden zij in de voetsporen van  Lucie en Evert van taverne Pandora uit Watervliet. Zij boden vorig jaar een kerstmaaltijd aan voor wie het minder goed heeft in onze gemeente.

 • Prettig kerstfeest!

  Prettig kerstfeest en een bijzondere dank aan de personeelsleden van ons woonzorgcentrum die in deze feestdagen voor onze bewoners zorgen.

 • Gouden koppels gevierd op gemeentehuis

  Vlak voor Nieuwjaar werden nog twee gouden koppels ontvangen op het Sentse gemeentehuis. Lucien Van Hijfte en Jeaninne Rottier, en Baudewijn Engels en Noëlla Maenhout namen als eregasten plaats in de stoel. Schepen van burgerzaken Claudine Bonamie blikte terug op de bijzonder koude winter van 1963 toen de koppels huwden. ‘Ideaal om dicht tegen elkaar aan te kruipen in bed’, grapte de schepen.

  Bron: het Nieuwsblad

 • Al 850 hand- tekeningen petitie tegen tunnel

  Het gemeentebestuur keurde unaniem een brief aan Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) goed, waarin aangedrongen wordt om de ondertunneling van de expresweg ter hoogte van de verbrandingsoven niet van start te laten gaan zonder eerst een ontsluitingsweg te hebben gerealiseerd. ‘De minister wil de ondertunneling koste wat kost eerst doordrukken om zo het zwarte punt aan de verbrandingsoven weg te werken. Met deze oplossing verdwijnt een zwart punt maar komen er met de overgang aan Celieplas, de doorgang in het centrum van Balgerhoeke en de aansluiting naar de N9 drie zwarte punten bij.’

  Om haar eisen kracht bij te zetten startte Samen, in overleg met alle politieke fracties, een petitie om de minister te overtuigen van de verzuchtingen. ‘De petitie werd tijdens de kerstmarkten in Sint-Laureins aan de burger voorgelegd .

  Ondertussen tekenden al 850 burgers deze petitie.’

 • Nieuwe bedkantelaar in Sents woonzorgcentrum St-Jozef

  Sents OCMW-voorzitter Tom Lacres (Samen)

  Voor het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Laureins werden 15 nieuwe elektrische bedden aangekocht. ‘Het is de bedoeling dit aantal nog uit te breiden’ zegt OCMW-voorzitter Tom Lacres (Samen).

  ‘De bedden worden ter beschikking gesteld van onze meest zorgbehoevende bewoners. Dit wil zeggen dat de bedden regelmatig van kamer moeten verplaatst worden. Om deze klus te klaren kan je best een bedkantelaar op maat van de bedden gebruiken, maar tot op heden was die niet beschikbaar in ons rustoord. Hierdoor was er heel wat tijdsverlies bij het verplaatsen van de bedden. Om de klus voortaan vlotter te laten verlopen werd een dergelijke bedkantelaar aangeschaft’

  Bron: het Nieuwblad

 • Agenda gemeenteraad 19/12/2013

  OPENBARE VERGADERING:

  1. Eeklo, tunnel Balgerhoeke: N455/N49;

  2. Vernieuwing Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening – GECORO – Aanvulling maatschappelijke geledingen;

  3. Vaststelling presentiegelden voor de leden van de Gecoro;

  4. Sport:

  A) Subsidiereglement voor erkende sportverenigingen;

  B) Subsidiereglement voor jeugdsport;

  C) Subsidiereglement voor individuele sporters en organisatoren van sportieve initiatieven of wielerwedstrijden in de gemeente;

  5. OCMW: Budgetwijziging 2013 nr. 1. – Kennisname;

  6. Gemeente: Budgetwijziging 2013. – Vaststelling;

  7. OCMW: Meerjarenplan 2014-2019. – Goedkeuring;

  8. OCMW: Budget 2014 – Kennisname;

  9. Fiscaliteit:

  A) aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting;

  B) opcentiemen op de onroerende voorheffing;

  C) belasting op het afleveren van administratieve stukken – aanvulling;

  D) algemene gemeentebelasting;

  E) belasting op tweede verblijven;

  F) belasting op de leegstand van gebouwen en woningen;

  G) belasting op de afgifte van administratieve stukken door de dienst stedenbouw en milieu;

  H) belasting op het sluikstorten;

  I) retributie op de afgifte van duplicaten van reeds verleende stedenbouwkundige, verkavelings- of milieuvergunningen;

  J) retributie voor de ophaling van grof huisvuil op afroep;

  K) retributie voor de verkoop van zakken voor ophaling van restafval;

  L) retributie op de toegang tot en de aanbreng van afvalstoffen op het gemeentelijk milieupark – aanpassing;

  M) retributie op de ceremonie bij voltrekking van huwelijken;

  10. Gemeente: Meerjarenplan 2014-2019. – Vaststelling;

  11. Gemeente: Exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitenbudget 2014. – Vaststelling.

 • Vijftigers krijgen Frans bezoek

  Voor de Sentse vijftigers is een reünie al lang geen nieuwigheid meer. ‘Ik hoor dat jullie er al voor de derde keer samen op uit trekken’, zei schepen Soberon tijdens de ontvangst. ‘Er kwam zelfs eentje uit Parijs om er vandaag bij te zijn’.

  Bron: het Nieuwsblad

 • Petitie voor ontsluitingsweg

  Burgemeester Franki Van de Moere ondertekende als eerste de petitie.

  Sint-Laureins is niet opgezet met de plannen van minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V). Die wil de expresweg ter hoogte van de verbrandingsoven ondertunnelen zonder de aanleg van een ontsluitingsweg. De gemeente start daarom een petitieactie om het tij te keren.

  ‘Minister Crevits en de Administratie Wagen en Verkeer (AWV) hebben de bouwvergunning aangevraagd voor de aanleg van een tunnel op de N455 ( Sint-Laureinsesteenweg) onder de expresweg ter hoogte van de verbrandingsoven in Eeklo’, zegt burgemeester Franki Van de Moere ( Samen).

  De minister kreeg de opdracht het met lichten geregelde kruispunt veiliger te maken, en het zwart punt inzake verkeersveiligheid weg te werken.

  ‘Voor Sint-Laureins betekent dit niet dat de toegang tot de expresweg afgesloten wordt, maar wel, dat de meest logische toegang enkel via verkeersonveilige alternatieven kan gevrijwaard worden.’

  Crevits voorziet in alternatieven via Kaprijke, het centrum van Balgerhoeke en via Celie. Daarmee kunnen wij niet leven, zegt Van de Moere. ‘Eerst dient een degelijke ontsluitingsweg te worden aangelegd. Pas dan kan er sprake zijn van een tunnel.’ Politiek Sint-Laureins slaat daarom de handen in elkaar. Alle politieke fracties (Samen, NV-A en CD&V) starten daarom een petitie op om de minister alsnog aan te sporen werk te maken van de ontsluitingsweg. Deze werd uit de eerdere plannen gehaald na een klacht bij de Raad van State.

  ‘Met de tunnel lost de minister inderdaad een gevaarlijk punt op’, zegt Van de Moere namens politiek Sint-Laureins. ‘Er worden echter meteen drie andere zwarte punten gecreëerd. Balgerhoeke kan de verkeersstroom die op komst is niet aan. Voor de verbrandingsoven alleen al moeten er 80 bijkomende vrachtwagens dwars door het dorp rijden, waarbij ze nota bene een school moeten passeren. Bovendien is de aansluiting op de N9 verkeersonveilig. Nog erger is het via de Celieplas. Het eenvaksbaantje, de oversteek via Celiebrug en de smalle wegen in de buurt zijn ongeschikt voor veel verkeer. Ook Kaprijke is niet gebrand op én geschikt voor veel bijkomend verkeer. Wij achten het verstandiger dat er eerst een ontsluitingsweg komt voor men aan de tunnel begint.’

  Zoals de plannen nu voorliggen zullen de werken al in 2014 van start gaan. Crevits liet eerder al weten begrip te hebben voor de bezorgdheid van Sint-Laureins maar stelde tevens niet langer te kunnen wachten met de aanleg van de tunnel om veiligheids- én budgettaire redenen. Van de Moere wijst verder nog op de economische schade die Sint-Laureins zal oplopen als de ontsluitingsweg er niet eerst komt.

  Bron: het Nieuwsblad

 • Eerst ontsluitingsweg, dan tunnel

  DSC03300.JPGHet Vlaams gewest wil in 2014 starten met de aanleg van een tunnel onder de Expresweg. Een ontsluitingsweg voor Sint-Laureins richting den Teut komt er pas later. Wanneer is wel niet duidelijk. Dit blijkt uit een brief van de Vlaamse minister van Openbare Werken: Brief tunnel Balgerhoeke.pdf

  Voor het gemeentebestuur van Sint-Laureins kan dit niet. Het Vlaamse gewest heeft steeds beloofd dat er eerst een ontsluitingsweg komt en dan pas een tunnel. De omgekeerde werkwijze zorgt voor een onbereikbaar Sint-Laureins én voor een verhoging van de verkeersonveiligheid. Bijvoorbeeld: al het verkeer uit Sint-Laureins zal langs Celie of Balgerhoeke moeten passeren. Aan het tankstation ter hoogte van de Zeelaan in Balgerhoeke zouden tijdelijk verkeerslichten komen als oplossing. Dat zijn nog eens extra rode lichten vlakbij den Teut. Verkeerschaos verzekerd!

  Het gemeentebestuur van Sint-Laureins verzet zich tegen deze plannen samen met alle gemeenteraadsleden van alle politieke fracties. Dit werd vanavond duidelijk gemaakt in een gezamenlijke persconferentie.

  Wij starten nu een petitie op om onze bezwaren richting Vlaams gewest kracht bij te zetten. Op de kerstmarkten en in de winkels zullen de inwoners deze petitie kunnen ondertekenen.

  Wat wij vragen is een bereikbaar Sint-Laureins en dit op een verkeersveilige manier. Daarom eerst een ontsluitingsweg en daarna pas een tunnel!

 • Sint en Piet op bezoek in WZC

  Sinterklaas 2.JPGHet animatieteam bezorgde de bewoners van ons woonzorgcentrum een leuke namiddag door Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek te laten komen. De Sint van dienst was collega gemeenteraadslid Carlos Bonamie. Hij nam zijn rol met verve op, dit samen met Mieke van het animatieteam. Zij  nam de rol van Piet op zich.

 • Vijftigers terug naar de schoolbanken

  De Watervlietse vijftigjarigen houden van een vleugje retro. ‘1963 was een vruchtbaar jaar met 24 geboortes’ zegt Marleen Boone. ‘We vieren samen met onze oud-leerkrachten. Na de ontvangst op het gemeentehuis trekken we nog eens naar onze oude schoolgebouwen. Altijd leuk om er nog eens terug te komen’. Meteen kwamen ook de verhalen van vroeger naar boven.

  Bron: het Nieuwsblad