• OCMW-personeelsleden in de bloemetjes gezet

  Rita Supré, Anita Bultinck en Viviane Van de Voorde werden tijdens de Sentse OCMW-nieuwjaarsreceptie in de bloemetjes gezet voor hun jarenlange inzet. ‘Jullie hebben er respectievelijk 35 en 25 jaar dienst opzitten’, zei OCMW-voorzitter Tom Lacres. ‘Een lange periode waarvoor we jullie bijzonder dankbaar zijn.’ Behalve het applaus van de collega's kregen de dames ook een mooie bos bloemen.

  Bron: het Nieuwsblad

 • Eddy Roets zit kwarteeuw in gemeenteraad

   Eddy Roets moest de voorbije kwarteeuw voor maar één raadszitting forfait geven.Gemeenteraadslid Eddy Roets (Samen) werd na de jongste Sentse gemeenteraad uitgebreid in de bloemetjes gezet.

  ‘Vijfentwintig jaar lang al zetel je in de raad’, blikte raadsvoorzitter Luc De Meyere terug op een kwart eeuw Sentse politiek.

  ‘Je eerste zitting was op 19 januari 1989. In je eerste kiesstrijd haalde je 377 stemmen. Een cijfer dat later zo goed als zou verdubbelen. Politiek zit in je genen ingebakken. Van thuis uit werd het je met de paplepel ingeven. Sociale contacten en babbels met de vele dorpsgenoten waren en zijn je dagelijkse kost.’

  Roets was jarenlang postbode in Waterland-Oudeman. Hij was er voor veel inwoners een graag geziene gast tijdens de ochtenduren. ‘Vandaag is dat nog steeds zo’, ging De Meyere verder. ‘Je ziet de kleine dingen in de straat. Je zorgt voor realisaties, en wijst ons op kleine ongemakken die bij de burgers leven.’

  ‘We zouden je een beetje de Herman De Croo van Sint-Laureins kunnen noemen. Met dat verschil dat hij slechts elf jaar in de raad in Brakel zetelde. Jij hebt alvast meer dan het dubbele op de teller staan.’ Roets moest in de afgelopen kwarteeuw slechts voor één raadszitting forfait geven. Naast de talrijke felicitaties mocht de man enkele prachtige foto's in ontvangst nemen.

  Bron: het Nieuwsblad

 • Juffen in de bloemetjes gezet

   

  Nicole Van Daele en Greta Vanderplas, beiden leerkracht in de gemeentelijke basisschool van Sint-Laureins, werden in de bloemetjes gezet. ‘Juffrouw Nicole heeft sinds kort een punt gezet achter haar carrière’, zegt burgemeester Franki Van de Moere. ‘Juffrouw Greta staat al 35 jaar voor de klas. Tijd voor een welverdiend bloemetje dus.’

  Bron: het Nieuwsblad

   

  Lees meer...

 • Agenda gemeenteraad 23/01/2014

  OPENBARE VERGADERING:

  1. Samenaankoop door de gemeente, OCMW en politiezone van elektriciteit voor hun gebouwen en installaties en openbare verlichting;

  2. Samenaankoop door de gemeente, OCMW en politiezone van gas voor hun gebouwen en installaties;

  3. Onderhandse verkoop sociale kavel in de Jeronymus Lauwerijnstraat. - Principebeslissing;

  4. Aanduiden gemeente Maldegem als aanbestedende overheid voor de samengevoegde opdracht tot  het elektronisch aanmaken en distribueren van maaltijdcheques voor het gemeentepersoneel;

  5. ICT-overeenkomst met de gemeente Kaprijke. - Goedkeuring;

  6. De Watergroep. – Overeenkomst onderhoud brandbestrijdingsinfrastructuur. - Goedkeuring;

  7. De Watergroep. – Uitbreiding waterleidingsnet te 9982 Sint-Laureins, Beoostereedepolderdijk 6;

  8. Veneco². – Jaarvergadering 2011 dd. 30.01.2014:

  A) Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger;

  B) Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

 • Voormalig mortuarium omgebouwd tot kleedkamer

  De OCMW-raad huldigde de nieuwe kleedkamers in.

  Sinds kort hebben alle zeventig personeelsleden van het OCMW-rustoord en woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Laureins een eigen kleedhokje in één en dezelfde ruimte. Het voormalige mortuarium werd omgetoverd tot een mooi kleedlokaal voor het personeel.

  ‘De OCMW-raad besliste vorig jaar het mortuarium in Sint-Jozef te sluiten’, zegt directrice Carine Van Deynse. ‘De vrijgekomen ruimte, inclusief de wachtkamer, werden heringericht en bieden nu plaats voor ons personeel om zich te verkleden.’

  ‘Vroeger moest een deel van onze mensen zich in de kelder omkleden, maar na een inbraak heerste er een groot onveiligheidsgevoel. Daarna werden de kleedhokjes over verschillende locaties in ons centrum verdeeld. Vanaf nu behoort dit tot het verleden.’

  De nieuwe locatie werd feestelijk ingehuldigd tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het woonzorgcentrum. OCMW voorzitter Tom Lacres wist er meteen ook te vertellen dat er ondanks moeilijke besparingsoefeningen geen personeelsverminderingen verwacht.

  Bron: het Nieuwsblad

 • Gelukkig nieuwjaar!

  Gelukkig nieuwjaar voor iedereen! Veel voorspoed, geluk en een goede gezondheid wens ik jullie toe! Een woord van dank aan de personeelsleden van ons woonzorgcentrum die tussen oud en nieuw voor onze bewoners zorgen.