• Agenda gemeenteraad 20/02/2014

  OPENBARE VERGADERING:

  1. Renovatie school Watervliet

  A) Ramen

  B) Elektriciteit

  C) Vloeren

  Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze;

  2. Aankoop gesloten bestelwagen met hydraulische laadbrug. - Goedkeuren lastvoorwaarden en

  gunningwijze;

  3. Jeugd. - Retributiereglement voor deelname aan jeugdcultuurkampen. – Goedkeuring;

  4. Veneco²: Jaarvergadering 2012 dd. 19.03.2014:

  A) Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger;

  B) Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  5. Principebeslissing invoering zonering 30-50-70 in de gemeente Sint-Laureins.

  Lees meer...