• Veneco verwelkomt eerste bedrijf in zone ’t Singelken

  Evelien Gysels en Tom Dhooge (midden) zijn de eerste kopers in 't Singelken.Met de komst van het bedrijf D-Lux gespecialiseerd in lichtkoepels en -straten, is de eerste bedrijvigheid in de Sentse KMO-zone 't Singelken een feit. Meteen bant Veneco de twijfels over de eigendomsrechten van de kopers.

  Bron: het Nieuwsblad

 • OCMW en rustoord Sint-Laureins worden energiezuiniger

  OCMW en rustoord energiezuiniger.jpgHet OCMW en het rustoord van Sint-Laureins zullen opnieuw een stuk energiezuiniger kunnen werken. Het dak boven de burelen van het OCMW en boven de keuken van het rustoord werd hersteld en geïsoleerd.

  OCMW-voorzitter Tom Lacres licht toe: “Het dak was in slechte staat waardoor er waterinsijpeling was op verschillende plaatsen. In een aantal burelen stonden emmers om het water op te vangen. Omdat er geen isolatie op het dak lag, was het ook in de burelen en vooral in de keuken van het rustoord in de zomer bijzonder warm. Om deze problemen aan te pakken is er een isolatielaag van 12 centimeter geplaatst en werd het dak hersteld. De totaalkost bedraagt € 50.000. Met de nieuwe verwarmingsketel die ook al werd geplaatst zorgen we zo voor een energiezuiniger OCMW en rustoord”, besluit Tom Lacres.

 • Agenda gemeenteraad 20/03/2014

  OPENBARE VERGADERING:

  1. Aankoop informaticamateriaal. – Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningwijze;

  2. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering, de afkoppeling van hemelwater en de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater. – Voorlopige vaststelling;

  3. Overeenkomst betreffende de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel. – RioAct Takenpakket 2014. – Goedkeuring;

  4. Singelken. – Aanleg terreinen voor sport en jeugd. - Goedkeuring ontwerp;

  5. Generale Vrije Polder. – Waarborg lening voor een bedrag van 50.000 euro voor het niet-gesubsidieerde deel van de bagger- en verbeteringswerken van het project “herinrichting Oostpolderkreek”;

  6. Samenwerkingsovereenkomst met Logo Gezond+ – Goedkeuring;

  BESLOTEN VERGADERING:

  7. Gemeentelijke milieu- en natuurraad. – Samenstelling.