• Filmtickets voor Jara Lehoucq

  De leerlingen van het EPI exposeerden met hun zelfgemaakte kunstwerken in tal van Sentse handelszaken. Via de poll op de gemeentesite van Sint-Laureins op Het Nieuwsblad kon iedereen stemmen voor het mooiste werkje. ‘Jara Lehoucq uit Bentille haalde de meeste stemmen’, vertelde burgemeester Franki Van de Moere (Samen). ‘Zij verdient hiermee twee filmtickets geschonken door het gemeentebestuur’.

  Bron: het Nieuwsblad

 • Agenda gemeenteraad 17/04/2014

  OPENBARE VERGADERING:

  1. Streekpact II 2013-2018 Meetjesland, Leiestreek & Schelde. – Goedkeuring;

  2. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg

  ter gelegenheid van de invoering van een beperkt toegangsverbod in de Goochelaarstraat en

  aangrenzende straten in beide richtingen;

  3. Gemeentepersoneel. – Vaststelling verlofdagen ter compensatie van feestdagen die in 2014 op

  een zaterdag of zondag vallen;

  4. Fiscaliteit: Belasting op het sluikstorten. – Aanpassen gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013;

  5. Opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede:

  A) Kennisname verslag Algemene Vergadering dd. 03.12.2013;

  B) Goedkeuren statutenwijziging;

  C) Algemene Vergadering 17.06.2014: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag

  van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

  6. Dienstverlenende vereniging Veneco². – Jaarvergadering 2013 dd. 18.06.2014:

  A) Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger;

  B) Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke

  vertegenwoordiger;

  BESLOTEN VERGADERING:

  7. GECORO. - Benoeming effectief lid en plaatsvervanger voor de maatschappelijke geleding ‘vereniging van landbouwers en aanverwante verenigingen’.

 • Lekkend dak OCMW hersteld

  Het OCMW en het rustoord van Sint-Laureins kunnen een stuk energiezuiniger werken. Het dak boven de burelen van het OCMW en boven de keuken van het rustoord werd hersteld en geïsoleerd. "Het dak was in slechte staat waardoor er waterinsijpeling was op verschillende plaatsen", zegt voorzitter Tom Lacres (SamenAnders). "In een aantal burelen stonden emmers om het water op te vangen. Omdat er geen isolatie op het dak lag, was het ook in de burelen en vooral in de keuken van het rustoord in de zomer bijzonder warm. Om deze problemen aan te pakken is er een isolatielaag van twaalf centimeter geplaatst en werd het dak hersteld. De totaalkost bedraagt 50.000 euro. Met de nieuwe verwarmingsketel die ook al werd geplaatst zorgen we zo voor een energiezuiniger OCMW en rustoord."

  Bron: het Laatste Nieuws