• Vernieuwen telefonie

  Een ander project dat in de steigers staat is het vernieuwen van de telefonie in het OCMW en WZC. De telefooncentrale heeft haar beste tijd gehad en is dringend aan vervanging toe. Het vernieuwen van de telefonie zal gebeuren in één dossier met de gemeente Sint-Laureins zodat alle diensten gebruik kunnen maken van de nieuwe telefooncentrale en toestellen. De kostprijs van de project wordt geraamd op € 45.000. De OCMW-raad besliste dat het OCMW de overheidsopdracht zal uitschrijven en toewijzen. De gemeenteraad zal tijdens haar volgende zitting zich aansluiten bij deze overheidsopdracht.

   

   

 • WIFI en brandveiligheid in rustoord

  Het dossier elektriciteitswerken werd gegund tijdens de OCMW-raad van februari. In dit dossier zit het plaatsen van WIFI in het ganse WZC en aanpassingen doen inzake brandveiligheid. Meer specifiek gaat het over het plaatsen van de elektriciteitsverbindingen naar de nieuwe brandwerende deuren. Bij een brand sluiten deze deuren dan automatisch.

   

 • Renovatie polyvalente zaal WZC

  Tijdens de OCMW-raad van februari werd een voorstel van planning en fasering betreffende de renovatie van de polyvalente zaal in het WZC goedgekeurd. De volgende stap is nu dat het aangestelde architectenbureau AIKO het bestek opmaakt voor de gunning van de werken. Het is de bedoeling dat dit dossier voor de zomervakantie door de OCMW-raad wordt goedgekeurd.