Werken telefonie kunnen van start gaan

Tijdens de OCMW-raad van april werd de overheidsopdracht gegund zodat de firma die de opdracht kreeg toegewezen over kan gaan tot het uitvoeren van de werken. Het is de bedoeling dat de ganse telefonie in OCMW, WZC en gemeente vernieuwd wordt.

De commentaren zijn gesloten.