Wijziging opnamebeleid WZC

In het WZC wordt gewerkt met 4 wachtlijsten. De eerste 2 wachtlijsten is voor senioren met een zwaar zorgprofiel uit Sint-Laureins en buiten Sint-Laureins. De volgende 2 wachtlijsten is voor senioren met een licht zorgprofiel uit en buiten de gemeenten. Er is echter de vaststelling dat veel mensen die op de wachtlijst staan niet naar het rustoord komen wanneer er een kamer vrij komt. Dit zorgt voor veel extra werk in het WZC. De OCMW-raad nam daarom de beslissing dat na twee weigeringen de persoon die weigert onderaan op de wachtlijst komt te staan op datum van de tweede weigering. Deze persoon wordt ook 'passief' op de wachtlijst. Dat wil zeggen dat deze persoon terug zelf moet melden aan het rustoord wanneer hij of zij wel naar het rustoord kan komen. Op dat ogenblik zal het WZC terug contact opnemen wanneer er een kamer vrij is. De senior die op de wachtlijst staat verliest hierdoor niet zijn plaats, maar wordt alleen nog gecontacteerd als hij zelf het signaal geeft om te worden opgenomen.

De commentaren zijn gesloten.